Έχω γράψει 2 βιβλία τα οποία διδάσκονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  :

  • Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδ. Σταμούλης 2008
  • Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ http://goo.gl/EWxTyz

book1

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  http://goo.gl/OpkDLV

ceb5cebecf8ecf86cf85cebbcebbcebf-ceb5cf84ceb1ceb9cf81ceb9cebaceae-ceb5ceb9cebacf8ccebdceb1-4-cf86ceb5ceb2cf81cebfcf85ceb1cf81ceafcebf