Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων έχει λαμπρή ιστορία και στην Ελλάδα .