» Ο μορφωμένος του χθές ήταν αυτός που ασκούσε το τα καθιερωμένα επιστημονικά επαγγέλματα του Γιατρού , του Δικηγόρου ……. Ο μορφωμένος του σήμερα είναι αυτός που συνεχώς μαθαίνει»  .

Δείτε εδώ όλα τα προτεινόμενα Σεμινάρια