Οι Δημόσιες Σχέσεις .

Στον 21ο αιώνα οι επιχειρήσεις δεν παράγουν μόνο προιόντα και υπηρεσίες αλλά και ηθικές αξίες. Η ειδοποιός διαφορά των Δημοσίων Σχέσεων και των άλλων εκφραστικών λειτουργιών της επικοινωνίας είναι ότι η πολυμέρεια της πληροφόρησης δεν είναι μόνο εκ των άνω .Για να είναι πλήρης η πληροφόρηση πρέπει να είναι και εκ των κάτω ( από τη βάση ) , ο κάθε πομπός να γίνεται δέκτης και αντίστροφα.

Η φήμη επί της ουσίας καθορίζεται από αυτά που πράττεις , από αυτά που λές και από αυτά που λένε οι άλλοι για εσένα .Οι Δημόσιες Σχέσεις βρίσκονται στο κέντρο μεταξύ των οργανισμών και της κοινής γνώμης .Επηρρεάζουν αυτήν και τη συμπεριφορά της.

H κοινωνικότητα που προσφέρουν οι Δημόσιες Σχέσεις , διαφοροποιούν τον οργανισμό , ενισχύουν το προφίλ του . Αποκτούν ευνοική εικόνα στην κοινή γνώμη .

Οι οργανισμοί πρέπει να προσφέρουν κοινωνικό έργο για να υπάρξουν οι Δημόσιες Σχέσεις. Το έργο των Δημοσίων Σχέσεων είναι πάντα υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται καλή φήμη και καλή εικόνα. Οι Δημόσιες Σχέσεις πολλαπλασιάζουν τις ανθρώπινες Σχέσεις.

Οι Δημόσιες Σχέσεις παρέχουν πληροφορίες , ειδήσεις , γεγονότα, τα οποία αξιοποιούν τα ΜΜΕ ή οι ομάδες κοινού. Ένας οργανισμός για να μπορέσει να απευθυνθεί στην κοινή γνώμη πρέπει  τα θετικά του στοιχεία να υπερτερούν των αρνητικών.

Οι ενέργειες των Δημοσίων Σχέσεων είναι ταυτισμένες με την ηθική. Οι Δημόσιες Σχέσεις σέβονται τις κοινωνικές ,οικονομικές , πολιτιστικές αρχές και συνθήκες στις κοινωνίες όπου απευθύνονται. Στη Βάση των Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει ο διάλογος.

Οι ενέργειες των Δημοσίων Σχέσεων για να είναι αποτελεσματικές πρέπει να είναι προμελετημένες , συνεχείς και συνεπείς. Οι Δημόσιες Σχέσεις ανήκουν στην κατηγορία των νεότερων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ( Human Sciences ) οι οποίες σχετίζονται με την οικονομική κοινωνική και ψυχολογική υπόσταση του ανθρώπου.

Ο σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων είναι για το καλό του συνόλου και το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον. Οι Δημόσιες Σχέσεις μελετούν και αναλύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα στην κοινωνία καθώς και τις αντιδράσεις των ομάδων και των ατόμων στα διάφορα ερεθίσματα που παρουσιάζονται.

Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν την εικόνα αυτή ώστε να επιδιώκουν οι ομάδες κοινού τη συνεργασία με τον οργανισμό. Δημιουργούν αρμονικές σχέσεις μεταξύ των στελεχών αυξάνοντας την αποδοτικότητα τους. Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ένας τομέας δράσης της διοίκησης, που με συγκεκριμένες ενέργειες βελτιώνουν την εικόνα ενός ατόμου μίας επιχείρησης ή ενός προϊόντος. Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι στην ουσία η εγγύηση πως θα φτάσει το κατάλληλο μήνυμα στο κοινό που στοχεύουμε. Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος. Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το τμήμα αυτό στην επιχείρηση που επηρεάζει άμεσα την κοινή γνώμη, αλλά και μεταφέρει τα μηνύματα αυτής στα τραπέζια των συναντήσεων των στελεχών.

Δημιουργούν και εφαρμόζουν πλήρες στρατηγικό πλάνο, μέσα στο οποίο εντάσσουν πλήρη προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων. Βοηθούν τον οργανισμό να κάνει γνωστά τα προτερήματα του και τα προσόντα του, όπως βέβαια και στις προσωπικότητες που εφαρμόζουν προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων. Δίνουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για τον οργανισμό, στην κοινή γνώμη. Οι Δημόσιες Σχέσεις τείνουν στο να καταστήσουν πιο ανθρώπινες τις επιχειρήσεις, δηλαδή να τις κάνουν να ενεργούν όχι σαν ανώνυμες οντότητες αλλά σαν ανθρώπινα όντα, σε όλες τις σχέσεις τους με τα ανθρώπινα όντα.

Miller – καθ.Πανεπστημίου Harvard.

Το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

«Δημόσιες Σχέσεις, είναι η τέχνη και η κοινωνική επιστήμη της ανάλυσης των τάσεων, της πρόληψης των συνεπειών τους, της προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους υπεύθυνους οργανισμών και της υλοποίησης προγραμμάτων δράσης, που θα εξυπηρετούν τόσο το συμφέρον του οργανισμού, όσο και του κοινού.

Διακήρυξη του Μεξικού 1978

“Δημόσιες Σχέσεις είναι η διαχείριση της φήμης σαν αποτέλεσμα των πράξεων, των μηνυμάτων και της αντίληψης των άλλων για αυτά’’. Η πρακτική των Δημοσίων Σχέσεων ορίζεται ως η διαδικασία μέσω της οποίας προφυλάσσεται η φήμη. Οι Δημόσιες Σχέσεις συμπεριλαμβάνουν την έρευνα και την ανάλυση, τη χάραξη στρατηγικής, τον προγραμματισμό και τη συλλογή πληροφοριών από πολλές διαφορετικές πηγές, και την ανταπόκριση πολλών διαφορετικών ομάδων κοινού.

MEXICO  STATEMENT- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΧΙCO1994.

«Τα μέσα που χρησιμοποιεί μία εταιρεία στην προσπάθεια της να αναπτύξει αμοιβαία κατανόηση, μεταξύ της ίδιας και των πελατών της.»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

«Δημόσιες Σχέσεις είναι η οργανωμένη και διαρκής προσπάθεια για τη δημιουργία και διατήρηση καλής θέλησης και αμοιβαίας κατανόησης, μεταξύ ενός οργανισμού και των διαφόρων κατηγοριών του κοινού του».

Βρετανικό Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων (αναθεώρηση 1987).

Θεσμός των Δημοσίων Σχέσεων. Δημόσιες Σχέσεις είναι λειτούργημα αμφίδρομης επικοινωνίας που μετά από έρευνα και αντικειμενική πληροφόρηση, στοχεύει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, ανάμεσα σε μια οργανωμένη ομάδα ή άτομο και στο κοινό τους, για να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων

Aποκαλούνται Δημόσιες Σχέσεις στην Αμερική, Public Relations, το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους επιχειρηματίες για να προσελκύσουν τη συμπάθεια και την καλή θέληση του εξωτερικού κόσμου.

Temps Modernes – Michel Crozier (Ιούλιος 1951).

Οι ενέργειες αυτές που δημιουργούν σε όλες τις μορφές την καλύτερη γνωριμία και τη χρησιμοποίηση ενός προϊόντος μίας υπηρεσίας ή μίας δραστηριότητας. Οι μέθοδοι αυτοί θεωρήσεως επιβεβαιώνονται από την αρμόδια φωνή του επαγγελματικού κώδικα των Συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων.    Γαλλική Ένωση Δημοσίων Σχέσεων

Δημόσιες Σχέσεις αποκαλούνται οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από μία ομάδα με σκοπό τη δημιουργία και η διατήρηση καλών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας και ανάμεσα στις ομάδες και τους διάφορους τομείς της δημοσίας κοινής γνώμης. Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία λειτουργία κατευθύνσεως με χαρακτήρα σταθερό και οργανωμένο, που με αυτήν μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός, προσπαθεί να επιτύχει και να διατηρήσει την κατανόηση, τη συμπάθεια και τη συνδρομή  όλων εκείνων με τους οποίους σχετίζεται ή πρόκειται να σχετιστεί.

International Public Relations Association.1959.

‘Αρθρο : Γεώργιος  Παπατριανταφύλλου
Απο το βιβλίο του ιδίου με τίτλο : Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων

(κυκλοφορεί απο τις εκδόσεις Σταμουλης σε όλα τα βιβλιοπωλεία)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s