Δημόσιες Σχέσεις .Εκπαιδευτείτε στην δημιουργία ή την επαναδημιουργία της Εταιρικής Εικόνας και της Εταιρικής Φήμης της Εταιρείας σας . Diploma in Public Relations, Εταιρική Εικόνα -Εταιρική Φήμη .

Δημόσιες Σχέσεις . Εταιρική Φήμη – Εταιρική Εικόνα .Στο εσωτερικό των οργανισμών .

Ο κύριος παραγωγικός πόρος της επιχείρησης –δηλαδή το κεφάλαιο κινήσεως – είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Οι επιχειρήσεις στην ουσία είναι οι άνθρωποι τoυς, οι γνώσεις τους, οι ικανότητες τους, οι διασυνδέσεις τους. Τα στελέχη σε μία επιχείρηση είναι επένδυση. Οι άνθρωποι είναι η πραγματική επένδυση των οργανισμών. Η αξία των στελεχών αυξάνεται καθώς γίνονται πιό αποδοτικοί και μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες. Η επιχέιρηση πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για αποτελεσματικότητα, αξιοποίηση ικανοτήτων. Η  γνώση είναι μιά διαρκής αξία.

Το στελεχικό δυναμικό μπορεί να επηρρεάσει καθοριστικά την Εταιρική Φήμη καθώς, τα στελέχη αντικατοπτρίζουν το εσωτερικό περιβάλλον.  Κατά συνέπεια υγιής συμπεριφορά και θετική στάση από τα στελέχη πρός την επιχείρηση, συνεπάγεται υγιής δομή στο εσωτερικό και άρα οι άνθρωποι επενδύουν αφού εμπιστευονται μία επιχείρηση με υγιή δομή.

Ο οργανισμός που έχει μία καλή εικόνα από μέσα πρός τα έξω είναι αυτός ο οργανισμός που ωθεί τους συνηθισμένους ανθρώπους να κάνουν ασυνήθιστα πράγματα. Κίνητρα αποτελούν η υπερηφάνεια, η επιτυχία, το επαγγελματικό κύρος. Οι εργαζόμενοι  πρέπει να αισθάνονται σημαντικοί και  η διοίκηση να τους  ενθαρρύνει. Η ρύση είναι εμπιστεύομαι και στηρίζω.

Τα στελέχη εκπέμπουν την εικόνα την οποία προσλαμβάνουν . Τα στελέχη διαμορφώνουν εικόνα ως εξής :

 • Aπό το μοντέλο διοίκησης του CEO ( Chief Executive Officer ) .
 • Aπό το όραμα που αυτός διαθέτει .
 • Από την εφαρμοζόμενη στρατηγική και της τακτικές της εταιρείας – επιχείρησης – του  οργανισμού ( επικοινωνική στρατηγική / ποιότητα προιόντων και υπηρεσιών / τον βααθμό εξυπηρέτησης πελατών / την Εταιρική Ταυτότητα ) .
 • Από το σύστημα της Εταιρικής Κουλτούρας .
 • Από την άποψη της κοινής γνώμης για την εταιρεία τους .

 

Τα στελέχη επιθυμούν :

 • Αυτονομία.
 • Αυτοδιαχείριση.
 • Σεβασμό.
 • Nα έχουν καλή εικόνα για τον εαυτό τους.
 • Άψογη συναισθηματική κατάσταση καθώς αυτή αντικατοπτρίζεται στις σχέσεις του με τους πελάτες του.
 • Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται κανόνες και συνεχείς ελέγχους, αλλά καθοδήγηση και εκπαίδευση, ξεκάθαρους στόχους, βοήθεια  και διασύνδεση.

 

Πρακτικά για μία ιδανική εικόνα από το εσωτερικό της επιχείρησης :

 1. Συγκεντρωθείτε στα δυνατά σημεία των στελεχών και όχι στις αδυναμίες τους.
 2. Κατανοήστε τις δυνατότητες τους .
 3. Αναδείξτε τις δυνατότητες και κάντε ασήμαντες τις αδυναμίες.
 4. Απελευθερώστε την ανθρώπινη ενέργεια.
 5. Επιτρέψτε στους ανθρώπους να λειτουργούν αποδοτικά και να προσφέρουν.
 6. Βοηθήστε τα στελέχη να αναπτυχθούν.

 

Oι αγορές διευρύνονται .Είναι γεγονός η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής . Επιχειρήσεις , συμφωνούν και συνεργάζονται με άλλες .

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις μεταλάσσονται και αναζητούν στελέχη με πολλές αλλά ουσιαστικές γνώσεις . Να μπορούν να δώσουν λύσεις στην πράξη και όχι στα λόγια .Τα στελέχη πρέπει να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται συνεχώς .

Η γνώση είναι η μεγαλύτερη επένδυση στην παραγωγική διαδικασία .

Η παγκόσμια οικονομία και οι παγκόσμιες αγορές , βγαίνουν από μία δίνη , την οποία εάν αναλύσουμε και προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα αίτια αυτής , καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως στον πυρήνα της βρίσκεται η έλλειψη αξιών , που χαρακτήρισε οικονομικούς γίγαντες , δηλαδή επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς στις οποίες απουσίαζε η ανθρωποκεντρική δομή .

Ο σεβασμός πρός τον άνθρωπο , η συνέπεια , η ειλικρίνεια η ηθική των επιχειρήσεων είναι μερικές μόνο από τις αξίες οι οποίες πρέπει να διέπουν κάθε οργανισμό. Και όχι γιατί πρέπει αλλά γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του οργανισμού  . Αυτές οι αξίες διαμορφώνουν την Εταιρική Εικόνα ( την άποψη και τη γνώμη που έχει η κοινωνία για τηον οργανισμό , και την Εταιρική Φήμη ( τις αξίες που αποδίδει η κοινωνία στα στελέχη των οργανισμών – συνεπή στελέχη , δείχνουν σεβασμό , αξιόπιστοι , ακέραιοι , έντιμοι άνθρωποι σε αυτή την επιχείρηση …………………… ) .

Παγκοσμίως οι διαπρεπέστεροι καθηγητές του Management , η βιβλιογραφία , αλλά και όλα μα όλα τα ερευνητικά ευρήματα οδηγούν ΑΚΡΙΒΩΣ στο ίδιο συμπέρασμα :

Η πορεία των προιόντων κάθε εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Εικόνα και τη Φήμη αυτής . Οι επιχειρήσεις – οι οργανισμοί , εάν δεν διαθέτουν καλή Εικόνα ( προιόν συναισθηματικών διεργασιών και αποφάσεων ) και δεν διαθέτουν Εταιρική Φήμη , στην ουσία μπλοκάρουν τα προιόντα και τις υπηρεσίες τους .

Η παγκόσμια στρατηγική τάση , είναι η ενίσχυση της Εταιρικής Επικοινωνίας , μέσω των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων  .

Δηλώστε συμμετοχή , στο Σεμινάριο Diploma in Public Relations, Εταιρική Εικόνα -Εταιρική Φήμη .

 • Αποκτήστε   την πιό περιζήτητη γνώση στη σύγχρονη επικοινωνία .
 • Αποδείξτε στην εταιρεία σας πως αποτελεσματικά μπορείτε να συνεισφέρετε στην διαμόρφωση της εικόνας της .
 • Εμπλουτίστε το βιογραφικό σας .
 • Κάντε πολλά βήματα εξέλιξης στην επαγγελματική σας πορεία .
 • Εκπαιδευτείτε στον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρικής Επικοινωνίας, και εξειδικευτείτε σε έναν τομέα περιζήτητο τα επόμενα χρόνια .

Το Σεμινάριο απευθύνεται :

 • Σε στελέχη επιχειρήσεων ( στελέχη δημοσίων σχέσεων – marketing …….) .
 • Σε φοιτητές .
 • Σε όσους αναζητάται εργασία και επιθυμείτε να προσφέρετε και να προβάλλετε μία γνώση διαφορετική , αποτελεσματική , μία παγκόμια τάση .
 • Σε όσους επιχειρηματίες επιθυμείτε να επαναπροσδιορίσετε την επιχείρηση σας .
 • Σε όλους τους επαγγελματίες που επιθυμείτε η επιχείρηση σας να ξεχωρίσει .
 • Σε όσα στελέχη επιθυμούν να αναβαθμίσουν τον ρόλο τους στον οργανισμό .

 

Τι περιλαμβάνει το Σεμινάριο :

 • Παραδόσεις σε power point .
 • Υλικό αρχείου , ώστε να στηρίζονται όλα τα αναφερόμενα .
 • Εργαστηριακές εφαρμογές , με role play και test .
 • Πρακτική εφαρμογή των αναφερομένων , εντός της αίθουσας , σε ρεαλιστικές συνθήκες .
 • Αναλύσεις  του εργασιακού περιβάλλοντος και συμβουλευτική σε κάθε συμμετέχοντα , σε προσωπικές συναντήσεις .

 

Το σεμινάριο διοργανώνεται από την Καριέρα Business – Seminars . Πληροφορίες και συμμετοχές στο 2108115300 .

Business Seminars (Αποστόλου Παύλου 10Α, Μαρούσι 151 23):

http://www.business-seminars.gr/%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1.mvc/%CE%9B%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/324

————————————————————————————————————————–

Εισαγωγή

Εισαγωγή

Ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο αναγκαίες οι δραστηριότητες για τη διαμόρφωση της εικόνας της εταιρείας , η οποία σηματοδοτεί την πορεία των προιόντων της επιχείρησης.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων, αναγνωρίζουν και σέβονται τον Χάρτη που διακηρύσσει την πίστη στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου , στην αξία και στην αξιοπρέπεια της ανθρώπινης προσωπικότητας και με την εφαρμογή των προγραμμάτων των Δημοσίων Σχέσεων οδηγούν την επικοινωνία σε δρόμους πνευματικούς. Η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων σε κάθε επίπεδο της ζωής , είναι ο θεμέλιος λίθος για την οικουμενική ευημερία και πρόοδο. Κοινωνίες που συνεργάστηκαν πραγματοποίησαν θαυμαστά έργα , ενώ λαοί και άνθρωποι που οδηγήθηκαν στη σύγκρουση , δημιούργησαν τεράστια κενά στην εσωτερικότητα τους , οπισθοδρόμησαν και έχασαν την ευτυχία τους , βασικό συστατικό της καλής υγείας και της ζωής του ανθρώπου.

Μία εταιρεία με καλή εικόνα , ” πουλά” και τα προιόντα της . Στην αντίθετη περίπτωση όπου μία εταιρεία δεν έχει καλή εικόνα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην προώθηση και την πώληση των προιόντων της .

Στόχος

Στόχος του Diploma είναι να εκπαιδεύσει στους συμμετέχοντες που θα το παρακολουθήσουν στο πώς μπορούν στρατηγικά να « χτίσουν » μία εξαιρετική εταιρική εικόνα , η οποία θα οδηγήσει την εταιρεία στην οποία εργάζονται ή την εταιρεία στην οποία θα εργαστούν να είναι ξεχωριστή στον τομέα της .
Η εταιρική εικόνα είναι η άποψη ( οι συναισθηματικοί παράγοντες ) που έχει η κοινωνία για την εταιρεία. Η εταιρική φήμη είναι οι αξίες που αποδίδει η κοινωνία στην εταιρεία μας . Οι δύο αυτές συνθήκες οδηγούν στο super brand δηλαδή στην ιδανική εταιρεία την οποία εμπιστεύεται η κοινή γνώμη. Το σεμινάριο σκοπό έχει οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν σύγχρονη γνώση στον τομέα της εταιρικής επικοινωνίας και να εκπαιδευτούν στο στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρικής Επικοινωνίας.

Το Σεμινάριο απευθύνεται

 • Σε στελέχη επιχειρήσεων ( στελέχη δημοσίων σχέσεων – marketing )
 • Σε όλους τους επαγγελματίες που επιθυμούν η επιχείρησή τους να ξεχωρίσει ή επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν την επικοινωνιακή στρατηγική της επιχείρησής τους.
 • Σε όσα στελέχη επιθυμούν να αναβαθμίσουν τον ρόλο τους στον οργανισμό.

 

——————————————————————————————

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ .

Άρθρο του καθηγητή Δημοσίων Σχέσεων , Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΙ.

 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

 

 • Περνάμε το 1/3 της καθημερινής μας ζωής με την κατανάλωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Ένα μεγάλο μέρος των υπολοίπων 2/3 περνάει στη διαπροσωπική μας επικοινωνία.
 • Η ανάγκη για επικοινωνία δημιούργησε την κοινωνιόσφαιρα.
 • Η γή είναι η κοινωνιόσφαιρα.Πάνω σε αυτήν κινούνται ενεργά ιδέες που μετακιούνται και συγκρούονται η μία πάνω στην άλλη, προκαλώντας κοινωνικούς σεισμούς.
 • Η ροή των ειδήσεων και των πληροφοριών , θυμίζει το κυκλοφορικό ανθρώπινο σύστημα.
 • Οι φλέβες είναι γεμάτες bites και bytes .
 • Αρτηριακές δορυφορικές συνδέσεις και πάσης φύσεως καλώδια διαπερνούν τις Ηπείρους.
 • Το γέμισμα αυτών των αρτηριών καθημερινά είναι εκατοντάδες ώρες τηλεοπτικών προγραμμάτων , εκατομμύρια τηλεφωνικών κλήσεων, διαδίκτυο και πάσης φύσεως επικοινωνιακά εργαλεία.
 • Η ανθρωπότητα αυξάνεται διαρκώς.
 • Στον αιώνα μας μπορούμε να προσδιορίσουμε την Παγκόσμια Κοινή γνώμη η οποία διαμορφώνεται από την Παγκόσμια Επικοινωνία.
 • Η ταχύτητα της ενημέρωσης είναι αλματώσης.Η ανάπτυξη της παγκόσμιας επικοινωνίας επηρρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι λαοί αποφασίζουν και δομούν τις κοινωνίες τους .Επηρρεάζονται οι συμπεριφορές.
 • Η παγκόσμια επκοινωνία επιδρά στη Διεθνή Πολιτική.
 • Ως επιστήμη είναι καταγεγραμμένη ως Διεθνής Πολιτική Επικοινωνία.
 • Οι άνθρωποι ταξιδεύοντας μεταφέρουν πληροφορίες και δημιουργούν την εικόνα της χώρας που εκπροσωπούν.
 • Η κουλτούρα των λαών επηρρεάζεται από την Παγκόσμια επικοινωνία.
 • Τα κανάλια της Παγκόσμιας Επικοινωνίας είναι , ο Τύπος, ο Κινηματογράφος, η Τηλεόραση , το Ραδιόφωνο, το Διαδίκτυο, η Διαφήμιση , οι Δορυφόροι. Κινητή Τηλεφωνία ,Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, Βιβλιογραφία
 • Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κινηματογραφικών ταινιών είναι οι ΗΠΑ, παρόλο που δεν είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός.

 

 

 

 

 

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ , θα διεισδύσουν στα άδυτα της πρακτικής αυτού του μαγευτικού επαγγέλματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

 

 1. Οι Δημ.Σχέσεις ενδιαφέρονται για το δημόσιο συμφέρον και όχι για την χρηματική επιτυχία.
 2. Οι Δημ.Σχέσεις έχουν ως προορισμό τους τις σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος μεταξύ των οργανισμών και των ατόμων.
 3. Η άσκηση των Δημ.Σχέσεων βασίζεται στην αλήθεια και στην πραγματικότητα.
 4. Ο Σύμβουλος Δημ.Σχέσεων εντοπίζει τα αθενή και τα ισχυρά σημεία ενός οργανισμού με τις ομάδες κονού.
 5. Η επαγγελματική άσκηση των Δημ.Σχέσεων βασίζεται στην πρακτική εφαρμογή των κοινωνικών επιστημών.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

 

 • Εξανθρωπισμός των σχέσεων.
 • Κοινωνικότητα.
 • Παραγωγικότητα.
 • Φήμη – Δημιουργία εικόνας.
 • Σχέσεις με το προσωπικό – τον τύπο – τις αρχές
 •  

 

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις , είναι ο μοναδικός τομέας της επικοινωνίας που έχει την ιδιότητα να μπαίνει στον εσωτερικό κόσμο των ατόμων και να μεταβάλλει συμπεριφορές.
 • Τα προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων δημιουργούν και διαχειρίζονται την εικόνα και την φήμη.
 • Παγκοσμίως υπάρχει τάση στην περικοπή ή και κατάργηση προγραμμάτων διαφήμισης και επένδυσης των κονδυλίων σε προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις και τα προγράμματα αυτών διαθέτουν κοινωνικό χαρακτήρα.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις λειτουργούν στην στρατηγική του ιατρικού επαγγέλματος.Αφού διαπιστώσουν την «ασθένεια» εφαρμόζουν την κατάλληλα αγωγή, που είναι τα προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων.
 •  Είναι πολύ πιό εύκολο να επηρρεαστούμε για την αγορά …….ενός αυτοκινήτου , από αυτά που θα μας πεί ..ένας φίλος παρά από μία διαφήμιση για το ίδιο αυτοκίνητο.Αυτό που θα πεί σε εμάς ..ο φίλος μας θα είναι «προιόν» των προγραμάτων των Δημοσίων Σχέσεων.
 • Τα προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων δημιουργούν και δυναμώνουν αυτή την εικόνα που είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη πορεία της προσωπικότητας ή του οργανισμού ή του προιόντος.
 • Στην Ελληνική κοινή γνώμη υπάρχει μία παρεξηγημένη εικόνα για τις Δημόσιες Σχέσεις και συχνά συνδέεται αυτό το επάγγελμα με τις δράσεις άλλων κλάδων.

 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

 

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν κοινωνικοπολιτική δράση.Οι ενέργειες των Δημοσιων Σχέσεων δημιουργούν κλίμα συνεργασίας με το κοινωνικό σύνολο.Με τον τρόπο αυτόν συντελείται η ανάπτυξη επικοινωνιακής συνεργασίας.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις επιτυγχάνουν την άμεση επαφή των ανθρώπων.Βασικά συστατικά είναι ο σεβασμός και η αγάπη που καλλιεργούν τα προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων.
 • Τα προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων είναι η εφαρμογή της διακύρηξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη βιομηχανία της επικοινωνίας.
 • Οι πρώτοι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων , έμειναν κατάπληκτοι μπροστά στη διαπίστωση της κερυνοβόλου της παραγωγικότητας στους κοινωνικούς κύκλους , όπου κατόρθωσαν να έχουν άμεση επαφή με τους εργάτες τους υπαλλήλους ή τα στελέχη.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις καλλιεργούν ένα πνεύμα εμπιστοσύνης – ομάδας, από το οποίο όλες οι πλευρές επωφελούνται.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις και τα προγράμματα αυτών δημιουργούν ένα συναισθηματικό δεσμό που επιτρέπει στους ανθρώπους να συννενοούνται καλύτερα και δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αίσθηση απόλυτης ασφάλειας.
 • Ο σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων είναι να να δημιουργεί ή να αποκαθιστά τις επικοινωνιακές γέφυρες.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν αρεστές – συμπαθής και προσωπικότητες που συγκινούν.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ.Vance PackardThe Hidden Persuaders ( Κρυφή –Κεκαλυμμένη Πειστικότητα).
 • Τις Δημόσιες Σχέσεις διακρίνουν τα κριτήρια της αλήθειας και της ελευθερίας.
 • Υπάρχει ερευνητικό έργο στις Δημόσιες Σχέσεις και αυτό είναι στους τομείς που αφορούν τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 • Οι κοινωνικές επιστήμες αποτελούν τη βάση για τις περισσότερες από τις υπηρεσίες που προσφέουνοι Δημόσιες Σχέσεις.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις εξυπηρετούν το άτομο και το κοινωνικό σύνολο.

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ,ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων.

 

 1. Η πρώτη εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων , The Publicity Bureau, άνοιξε το 1900 στη Βοστώνη με προσωπικό 5 ατόμων.Ο πρώτος πελάτης ήταν το Πανεπιστήμιο Harvard , με μηνιαία αμοιβή 200 περίπου δολλάρια , συν αποζημίωση εξόδων.
 2. Ο κυβερνήτης του κρουαζιερόπλοιου ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ , Έντουαρντ Τζόν Σμίθ, κυβερνούσε πρίν από τον ΤΙΤΑΝΚΟ, το μεγαλύτερο μέχρι τότε πλοίο στον κόσμο, το OLYMPIC , το οποίο και συγκρούστηκε με το Βρεττανικό πολεμικό πλοίο HAWKE.To OLYMPIC και ο ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ανήκαν στην ίδια εταιρεία, την White Star.Eπτά μήνες μετά τη σύγκρουση του Olympic η White Star επέλεξε για καπετάνιο του ΤΙΑΤΝΙΚΟΥ τον Έντουαρντ Τζόν Σμίθ.Η εταιρεία αντιλήφθηκε τους ψιθύρους και τους φόβους της κοινής γνώμης για το πρόσωπο του καπετάνιου.Τότε, για να βελτιώσει την εικόνα του στην κοινωνία, δημοσίευσε στην εφημερίδα, Morning Chronicle , του Χάλιφαξ ανακοίνωση της , σύμφωνα με την οποία κυβερνήτης του ΤΙΤΑΝΙΚΟΥ, θα είναι ο πλέον ασφαλής καπετάνιος του κόσμου, ο οποίος και θα παραμείνει στο πηδάλιο του λαμπρού και πολυτελέστατο υυπερωκεάνιου .

 

 

Ενδεικτικά Στοιχεία.

 

 • Alastair Campbell , διευθυντής Επικοινωνίας και Στρατηγικής  του Πρωθυπουργικού Γραφείου του Tony Blair, επικοινωνιολόγος που θεωρείται ως «ο πραγματικός Πρωθυπουργός», τόνισε σε ομιλία του πως : Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι απαραίτητο συστατικό του επικοινωνιακού μείγματος κάθε εταιρείας.
 • H καθολική οργάνωση Opus Dei, έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από το βιβλίο του Dan Brown Κώδικας Ντα Βίντσι.Οι αναφορές όμως στην οργάνωση αυτή δεν ήταν θετικές και σίγουρα η εικόνα της επλήγει σοβαρά.Η Opus Dei στράφηκε σε επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων ώστε να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα της.Ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Αμερικανικού τμήματος  της Opus Dei , δήλωσε : « Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι να προβάλουμε το έργο της Opus Dei, χωρίς να διαφημίζουμε παράλληλα την ταινία».
 • Harold Burson – ένας εκ των σπουδαιοτέρων επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων παγκοσμίως – στο συνέδριο της ICCO , στο Νέο Δελχί στην Ινδία στα μέσα του 2007. « …Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι μία δύσκολη επιστήμη όπως τα Μαθηματικά και η Χημεία.Ούτε μία τέχνη ,  όπως η ζωγραφική και η μουσική.Πιστεύω πως οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία εφαρμοσμένη Κοινωνική Επιστήμη.Η πρακτική των Δημοσίων Σχέσεων αγκαλιάζει γνώσει ιστορίας, κοινωνιολογίας , πολιτικής , ανθρωπολογίας, γεωγραφίας , φιλοσοφίας ακόμα και νομικές γνώσεις.
 • Ο διανοητής Νόαμ Τσόμσκι, σε συνέντευξη του στον Γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό , France Inter, αναφερόμενος στους μηχανισμούς της κυριαρχίας των ΜΜΕ και στις μεθόδους της διαφημιστικής επικοινωνίας οι οποίες τελέστηκαν από τις ΗΠΑ, ανέφερε : « Η γραμμή  ουδέποτε γίνεται αντιληπτή ως τέτοια αλλά υπονοείται.Κατά μία έννοια πρόκειται για πλύση εγκεφάλου. Κατά τη δεκαετεία του ’30, κανόνας της Γερμανικής προπαγάνδας ήταν η επιλογή απλών λέξεων , η ακατάσχετη επανάληψη τους και η σύνδεση τους με συναισθήματα , συγκινήσεις , φόβους.Τον 20ο αιώνα τα όργανα της προπαγάνδας τελειοποιήθηκαν στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρεττανία.Η σύγχρονη βιομηχανία των Δημοσίων Σχέσεων, η βιομηχανία παρασκευής γνώμης ή η προπαγάνδα.Η βιομηχανία των Δημοσίων Σχέσεων παράγει με την καθαυτό έννοια του όρου, συναίνεση , αποδοχή, υποτέλεια.Ελέγχει τις ιδέες , τις σκέψεις , το πνεύμα».
 • Ο Paul Holmes , εκδότης του Holmes Report , στο συνέδριο της ΕΔΕΕ, το 2006, δήλωσε πως δύο τάσεις αλλάζουν ραγδαία την επικοινωνία.Η αυξανόμενη διαφάνεια και το Word Of Mouth.Σε αυτό το περιβάλλον ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων είναι καταλυτικός.
 • Διψήφια είναι η αύξηση των μεγεθών του κύκλου εργασιών , των μικτών κερδών αλλά και των κερδών πρό φόρων , για τις εταιρείες του Τομέα των Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος , για το 2006, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΔΕΕ.Τα μικτά κέρδη σημείωσαν άνοδο 12,22 %.Στις εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων της ΕΔΕΕ, απασχολήθηκαν 307 άτομα , 41 επιπλέον από το 2005.Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο είναι : Εταιρικών Σχέσεων ( Corporate Relations ), Public Affairs, Διαχείριση Κρίσεων , Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η πρόβλεψη για το 2007 – 2008 είναι πως τα περισσότερα έσοδα θα προέλθουν από τις υπηρεσίες Διαχείρισης Κρίσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.Οι τομείς που θα αναζητήσου περισσότερο τις υπηρεσίες των Δημοσίων Σχέσεων είναι : Τηλεπικοινωνίες – Τράπεζες – Τρ΄φιμα και Ποτά – Τουρισμός – Ξενοδοχειακός Λιανεμπόριο – Φαρμακευτικές Εταιρείες.

 

 

Αι Δημόσιαι Σχέσεις.

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις έθεσαν τα θεμέλια για τη θριαμβευτική  τους εδραίωση στις κοινωνίες των κρατών , με τις λαμπρές ιδέες της Αναγέννησης , καθώς κατεξοχήν η διάδοση του πολιτισμού είναι η κύρια ιδέα της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων.

Οι διαφωτιστές επιζήτησαν την βοήθεια της κοινής γνώμης για να μεταφέρουν τις ιδέες τους.

 

Στην σύγχρονη εποχή , μία μοντέρνα για το σύστημα τότε ενέργεια Δημοσίων Σχέσεων ήταν το New Deal του Αμερικανού Προέδρου Φρ. Ρούσβελτ.Κατά την οικονομική κρίση του 1929 οι μεγάλες οικονομικές μονάδες με το κοινό της Αμερικής.Ο Ρούσβελτ με συγκεκριμένες ενέργειες προσπάθησε να επαναφέρει τις σχέσεις αυτών των δύο πλευρών.Όταν ένα τόσο μεγάλο κυβερνητικό σχήμα χρησιμοποιεί στρατηγικό σχεδιασμό για να μεταβάλλει απόψεις και να επιτύχει σχέσεις συνεργασίας και αποδοχής σε ένα τόσο σκληρό πεδίο, τότε καταλαβαίνουμε την δύναμη της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι πνεύμα , μία άκρατη φιλοδοξία , μία ηθική αντίληψη.

Η Αμερικανική κρατική μηχανή , έκανε χρήση προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεν ώστε να πείσει την κοινή γνώμη για τη συμμετοχή της χώρας στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.

Στην ίδια λογική στράφηκε και η Βρεττανική κυβέρνηση.

 

Στην Ευρώπη η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων, εδραιώνεται μετά τη λήξη του πολέμου .

 

Σταδιακά άρχισαν να ιδρύονται επιστημονικές ενώσεις και σωματεία σε κάθε χώρα και με τη σειρά τους αυτά άρχισαν να ιδρύουν περιφερειακές Ενώσεις :

 

CERP – Ευρωπαικό Κέντρο Δημοσίων Σχέσεων.

IFPRA – Ένωση στην οποία συμμετέχουν οι χώρες της Νότιας , Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής.

IPRATo Ανώτατο όργανο των Δημοσίων Σχέσεων, η Διεθνής Ομοσπονδία των Δημοσίων Σχέσεων.

 

 

 

 

Ο όρος Public Relations.

 

H πιστή μετάφραση του όρου Public Relations , ίσως δίνει μία αίσθηση συνεργασίας  του δημόσιου τομέα με την κοινωνία.Όροι όπως « Ανάπτυξη Σχέσεων» ή « Σχέσεις με το κοινό» είναι ίσως πιό δόκιμοι αλλά ο όρο Δημόσιες Σχέσεις έχει επικρατήσει.

To Publi Relations σημαίνει Σχέσεις με το Κοινό.

 

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις στην Πράξη.

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις πετυχαίνουν τη συνεργασία των οργανισμών με το κοινό που αυτοί επιθυμούν.

Οι Δημόσιες Σχέσεις κατακτούν την ψυχή των ομάδων του κοινού στο οποίο απευθύνονται.

Οι Δημόσιες Σχέσεις μελετούν τις στάσεις και τις τάσεις της κοινής γνώμης.

Το έργο των Δηοσίων Σχέσεων είναι πρός όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 

 

 

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσων.

 

Ως επιστήμη οι Δημόσιες Σχέσεις βρίσκονται στον ορίζοντα της Κοινωνικής Ψυχολογίας.

Έχουν ένα τεράστιο θεωρητικό πεδίο και εκτελού τη δράση τους βασιζόμενες σε συγκεκριμένη πρακτική.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι εφαρμοσμένη Κοινωνική Επιστήμη, η οποία κάνει χρήση στοιχείων και άλλων κυρίως κοινωνικών επιστημών και επιστημών του ανθρώπου.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη που στοχεύει στην αλήθεια και την ειλικρίνια.

Οι Δημόσιες Σχέσεις συμβάλλουν στην αύξηση της ποιότητας της βιολογικής και και κονωνικής ζωής του ανθρώπου.

Επιστήμονες της επικοινωνίας υποστηρίζουν πως οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η νέα επιστήμη που θα ενώσει τις διάφορες ομάδες ανθρώπων μεταξύ τους.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

 

Πατέρας των Δημοσίων Σχέσεων θεωρείται ο Ivy Lee, ο οποίος πρώτος συνέλαβε την ιδεά της ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τον τρόπο λειτουργίας και δράσης των επιχειρήσεων.

Θεωρητικός πατέρας των Δημοσίων Σχέσεων , θα πρέπει να θεωρείται Edward Bernays ,  ο οποίος ήταν ο πρώτος που έγραψε βιβλίο για τις Δημόσιες Σχέσεις, με τον τίτλο, Crystallizing the Public Opinion, το 1923.

 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

 

Οι μργάλες προκλήσεις των Δημοσίων Σχέσεων , αναδύονται από τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας :

 

 1. Περιβάλλον – Οικολογία. 
 2. Κοινωνική αντιμετώπιση των καταναλωτών. 
 3. Παγκοσμιοποίηση. 
 4. Κρίσεις – απειλές της ανθρωπότητας. 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

 

 

Η κοινή γνώμη θεωρεί το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων , πως εντάσσεται σε αυτά της διοργάνωσης εκδηλώσεων , εορτών , πανηγύρεων, προώθησης προιόντων.

Ένα άλλο κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας πιστεύει πως Δ/Σ, είναι να διαθέτεις ένα μεγάλο κύκλο γνωστών .

Κάποιοι , δυστυχώς αυτοαποκαλούμενοι επαγγελματές των Δημοσίων Σχέσεων θεωρούν πως Δ/Σ είναι ένας φτηνός τρόπος διαφήμισης μέσω των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων

Οι Δημόσιες Σχέσεις όμως δημιουργούν και συντηρούν σχέσεις αμοιβαίου συμφέοντος, εκτίμησης , εμπιστοσύνης , με τις ομάδες κοινού που επικονωνεί η επιχείρηση ή ο άνθρωπος.

 

 

ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

 

 

Οι δ/σ , φέρνουν κοντά τις ομάδες κοινού ακόμα και αν αυτές έχουν αντικρουόμενα συμφέρονα, ζητώντας τους να συζητήσουν.Προσδίδουν στην επιχείρηση κοινωνικό χαρακτήρα

Οι Δημόσιες Σχέσεις μελετούν , συνδυάζουν τις κοινωνικές επιστήμες και δίνουν την πιό κατάλληλη λύση σε κάθε πρόβλημα των επχειρήσεων.

 

Δημόσιες Σχέσεις είναι η διαχείριση – διοίκηση της εικόνας.

Public Relations is the management of the image.

 

Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι :

 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων. 
 • Η φιλοξενία επισκεπτών της επιχείρησης.
 • Οι γνωριμίες.
 • Η δωρεάν διαφήμιση.
 • Η παραπλάνηση των ΜΜΕ.
 • Η γελαστή παρουσία.

 

Δημόσιες Σχέσεις είναι :

 • Οι υγιείς σχέσεις.
 • Η διαμόρφωση της εικόνας.
 • Οι σοβαροί επαγγελματίες.
 • Ο σταρτηγικός σχεδιασμός των Δ/Σ.

 

 

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

 

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

 

 • Βελτίωση συνθηκων εργασίας.
 • Αναδεικνύουν την προσωπικότητα του κάθε εργαζόμενου.
 • Καλές σχέσεις μεταξύ διοίκησης και προσωπικού.
 • Δημιουργία κλίματος για διάδοση της θετικότητας του οργανισμού.
 • Υγιεινό άνετο περιβάλλον εργασίας.
 • Ανθρώπινες αξίες.
 • Ασφάλεια, αποδοχές , επιβράβευση.
 • Περιοδικό προσωπικού.
 • Εκπαίδευση προσωικού.
 • Εκδηλώσεις.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Δ/Σ.

 

 • Γενικές Συνελεύσεις.
 • Ετήσιοι απολογισμοί.
 • Επιστολές πρός τους μετόχους.
 • Δημοσιότητα.
 • Σχέσεις με τους προμηθευτές.
 • Ενημέρωση επενδυτών – καταναλωτών.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.

 

 • Προστασία περιβάλλοντος.
 • Αγωνία για τα τοπικά προβλήματα.
 • Αγάπη για τον άνθρωπο και έννοια των προβλημάτων του.
 • Κοινωνικά.
 • Βραβεία – υποτροφίες.

 

 

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ/Σ.

 

 • Διάλογος με τις κοινωνικές ομάδες.
 • Δημόσιες υποθέσεις.
 • Lobbying.

 

 

ΜΜΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

 

 • Βάσεις δεδομένων  με τους δημοσιογράφους.
 • Παρακολούθηση δημοσιόητας.
 • Καλλιέργεια σχέσεων με τα ΜΜΕ.
 • Συνεντεύξεις τύπου / συναντήσεις τύπου.
 • Επισκέψεις Δημοσιογράφων.

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ.

 

 • Πρόληψη / διαχείριση / επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων.
 • Spokesperson.
 • Ασκήσεις , εκπαίδευση.
 • Εντοπισμός σεναρίων.
 • Συνέντευξη τύπου.

 

ΧΟΡΗΓΙΑ.

 

 • Πραγματικός ορισμός.
 • Μακριά από την εμπορευματοποίηση.
 • Προώθηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών.

 

 

ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ.

 

 • Ειδικές τεχνικές για την επικοιωνία.
 • Ωφελιμότητα από το πρόγραμμα αυτό.
 • Διάβαζουμε τους ανθρώπους, το κοινό που έχουμε απέναντι μας.
 • Αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

 

 • Διαμόρφωση της εικόνας.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός.
 • Άξονας επικοινωνίας .
 • Βασικές αρχές.

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ.

 

 • Τα πάντα είναι θέμα εικόνας.
 • Η καλύτερη δυνατή εμφάνιση.
 • Απόδοση λόγου.
 • Εικόνα πρός τους άλλους.

 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

 

 • Οι κυριότερες κινήσεις.
 • Μηνύματα με τις κινήσεις μας.
 • Αποκωδικοποήση μηνυμάτων.

 

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ , ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.

 

 • Πίνακας πιστότητας.
 • Μέθοδοι αύξησης της πιστότητας.
 • Δημιουργία πιστών συνεργατώ.

 

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

 

 • Ανάγκη για κατανόηση της κοινής γνώμης.
 • Συνεργασία της κοινής γνώμης.
 • Παροχή πληροφοριών.
 • Σωστή και έγκυρη ενημέρωση.
 • Αποδοχή  , συνεργασία της κοινής γνώμης.
 • Το κράτος φίλος του πολίτη.

 

LOBBYING.

 

 • Επιρροή κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής.
 • Άσκηση πιέσεων.
 • Αποτελεσματικά στρατηγικός σχεδιασμός.

 

 

ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

 

 • Άρθρογραφία.
 • Δελτίο τύπου.
 • Απ’ευθείας επικοινωνία.
 • Συναντήσεις – συνεντεύξεις τύπου.
 • Συνεντεύξεις.
 • Επιστολές.
 • Περιοδικά εσωτερικά.

 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.

 

Η αλλαγή συμπεριφοράς ακολουθεί τα εξής 8 σκαλοπάταια.

 • Ενημέρωση.
 • Γνώση.
 • Κατανόηση.
 • Αποδοχή.
 • Πίστη.
 • Στάση.
 • Συμπεριφορά.

 

 

 

 

 

 

 

Προπαγάνδα.

 

Η προπαγάνδα είναι η μέθοδος επικοινωνίας που παρουσιάζει πληροφορίες με μονόπλευρο τρόπο, χωρίς αντίλογο.

Προσπαθεί να μεταβάλλει και να αλλάξει ιδέες και αντιλήψεις στους ανθρώπους.

Προπαγάνδα εφαρμόστηκε από τα φασιστικά και δικτατορικά καθεστώτα αλλά και από ιδρυτές θρησκευτικών δοξασιών , οι οποίοι εδραιώνουν το θρησκευτικό φανατισμό.

Η προπαγάνδα στοχεύει στον πνευματικό, ηθικό και ψυχικό κόσμο του ανθρώπου.Προσπαθεί να κατευθύνει συνειδήσεις.

Οι Δημόσιες Σχέσεις επιδιώκουν την αντικειμενική ενημέρωση και ζητούν τη συνεργασία των κοινωνιών.

 

 

 

Το Βάθος των Δημοσίων Σχέσεων.

 

Οι γνώσεις ψυχολογίας και κοινωνικής ψυχολογίας είναι απαραίτητες στον επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων.Η γνώσεις της ψυχολογίας μας βοηθά στην αποκωδικοποίηση των ατόμων και κατά συνέπεια της κοινής γνώμης.

Για απευθυνθούμε στις ομάδες κοινού πρέπει να γνωρίζουμε τις στάσεις τους στα διάφορα θέματα.

Η Κοινωνική Ψυχολογία ασχολείται με τη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τις πράξεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ατόμων όπως αυτά διαμορφώνονται στα πλαίσια των διαπροσωπικών τους σχέσεων, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε κοινωνικές ομάδες, ως προϊόν της επιρροής άλλων ατόμων, ως συνάρτηση του ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο βρίσκονται και σε αλληλεπίδραση με τις εγγενείς τους ικανότητες και προδιαθέσεις. H Κοινωνική Ψυχολογία ασχολείται με μια περίπλοκη αλλά συναρπαστική όψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν την εικόνα αυτή ώστε να επιδιώκουν οι ομάδες κοινού τη συνεργασία με τον οργανισμό. Δημιουργούν αρμονικές σχέσεις μεταξύ των στελεχών αυξάνοντας την αποδοτικότητα τους.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ένας τομέας δράσης της διοίκησης, που με συγκεκριμένες ενέργειες βελτιώνουν την εικόνα ενός ατόμου μίας επιχείρησης ή ενός προϊόντος. Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι στην ουσία η εγγύηση πως θα φτάσει το κατάλληλο μήνυμα στο κοινό που στοχεύουμε. Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το τμήμα αυτό στην επιχείρηση που επηρεάζει άμεσα την κοινή γνώμη, αλλά και μεταφέρει τα μηνύματα αυτής στα τραπέζια των συναντήσεων των στελεχών.

Οι Δημόσιες Σχέσεις ενισχύουν το κύρος του οργανισμού. Οι Harlow & Jerkins αναφέρουν με πολύ απλό αλλά εύστοχο τρόπο τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις: «ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ».

Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν και διατηρούν θετικές σχέσεις με τους δημοσιογράφους, τα στελέχη, με την κοινωνία, με τους επενδυτές και με κάθε κοινωνική ομάδα στην οποία απευθύνει μηνύματα ο οργανισμός. Τα τμήματα των Δημοσίων Σχέσεων εισπράττουν και μεταδίδουν πληροφορίες.

Δημιουργούν και εφαρμόζουν πλήρες στρατηγικό πλάνο, μέσα στο οποίο εντάσσουν πλήρη προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων.

Βοηθούν τον οργανισμό να κάνει γνωστά τα προτερήματα του και τα προσόντα του, όπως βέβαια και στις προσωπικότητες που εφαρμόζουν προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων.

Δίνουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για τον οργανισμό, στην κοινή γνώμη.

Οι Δημόσιες Σχέσεις τείνουν στο να καταστήσουν πιο ανθρώπινες τις επιχειρήσεις, δηλαδή να τις κάνουν να ενεργούν όχι σαν ανώνυμες οντότητες αλλά σαν ανθρώπινα όντα, σε όλες τις σχέσεις τους με τα ανθρώπινα όντα.

Miller – καθ.Πανεπστημίου Harvard.

 

Oι Δημόσιες Σχέσεις είναι η τέχνη του να παρακινήσεις τους ανθρώπους να κάμουν δουλειές μαζί σου.

Robert R. Updegraff.

 

Oι Δημόσιες Σχέσεις είναι οι ενέργειες αυτές που φροντίζουν η κοινή γνώμη να μάθει αυτό που κάνουν καλά οι επιχειρήσεις.

Οι Δημόσιες Σχέσεις εξαφανίζουν όλες αυτές τις αναρίθμητες απάτες που χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις ώστε να ξεγελούν την κοινή γνώμη.

Charles Blondel.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το ιδανικό εργαλείο για τη διαχείριση μιας εταιρείας.

Οι Δημόσιες Σχέσεις εργάζονται στους ακόλουθους τομείς:

 • Eρευνούν και μελετούν. Διαβάζουν ενημερώνονται.
 • Παρέχουν συμβουλές, και καταστρώνουν στρατηγικό πλάνο.
 • Αναπτύσσουν σχέσεις αλληλοσεβασμού, με τις ομάδες κοινού.
 • Δημιουργούν σχέσεις εντός των οργανισμών.
 • Οργανώνουν δεκάδες δραστηριότητες που εντάσσονται στα προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων.
 • Συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων.

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:

ΔΕΝ είναι οργανωμένο σχεδιασμένο ψέμα.

ΕΙΝΑΙ η παρουσίαση της θετικής όχι της ψεύτικης εικόνας.

ΔΕΝ έχουν την τάση να ωραιοποιούν τις καταστάσεις.

ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ την αλήθεια και προσπαθούν να πετύχουν θετική εντύπωση.

ΔΕΝ είναι οι υπεύθυνοι για την είσοδο του κοινού σε εκδηλώσεις και δημόσια θεάματα.

ΕΙΝΑΙ ενέργειες με συγκεκριμένο επικοινωνιακό στόχο που εντάσσονται σε προγράμματα.

ΔΕΝ είναι δωρεάν διαφήμιση.

ΕΙΝΑΙ προβολή στα ΜΜΕ με συγκεκριμένες ενέργειες.

ΔΕΝ είναι χάσιμο χρημάτων.

ΕΙΝΑΙ τεράστια επένδυση μελλοντικά, με μεγάλα κέρδη.

ΔΕΝ είναι γνωριμίες και ευγενικοί τρόποι.

ΕΙΝΑΙ εργασία με στρατηγικό πλάνο.

ΔΕΝ είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε επιχειρηματία.

ΕΙΝΑΙ αναγκαίες για τη δημιουργία σωστής εικόνας.

ΔΕΝ είναι διοργάνωση εκδηλώσεων.

ΕΙΝΑΙ ιδιαίτερα προσεκτικός συντονισμός υψηλών επικοινωνιακών ενεργειών.

ΔΕΝ είναι οι τυπικές εργασίες σε ένα γραφείο τύπου.

ΕΙΝΑΙ πολύ καλά σχεδιασμένα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων.

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s