Διαγνωστικό Μοντέλο Αποτελεσματικότητας Εκλογικής Καμπάνιας .Του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

Σας παρουσιάζουμε ένα test – ερευνητικό εργαλείο με το οποίο θα μπορέσετε να βαθμολογήσετε  και να αξιολογήσετε την μέχρι τώρα πορεία μίας πολιτικής καμπάνιας , ενώ παράλληλα θα εντοπίστε τους τομείς αυτούς που θα πρέπει να καλύπτει μια ολοκληρωμένη καμπάνια πολιτικής επικοινωνίας . Δηλαδή θα εντοπίσετε όλα τα σφάλματα αλλά και σε ποιό επίπεδο αποτελεσματικότητας η καμπάνια βρίσκετε , εν όψει των Δημοτικών – Νομαρχιακών Εκλογών στις 7 Νοεμβρίου 2010 .

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση .

Το Μοντέλο .

 

Στο πεδίο 1 , θα μελετηθούν 9 τομείς και θα ελεγχθούν / βαθμολογηθούν 55 κατηγορίες δράσης . Η κλίμακα είναι από το 1 έως το 10 .

Τα αποτελέσματα θα μας υποδείξουν το ποσοστό επιτυχίας της προεκλογικής καμπάνιας Υποψήφιου Πολιτικού ή Υποψηφίου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Πολιτικού Κόμματος .

Πεδίο Α’ . Τομέας 1 : Αποτελεσματικότητα Καμπάνιας .

 

Στον τομέα 1 , του Πεδίου Α’ μετρώνται η δομή της  Στρατηγικής και η ερευνητική διαδισκασία  :

 1. Είναι σαφής η στρατηγική του υποψηφίου ; ( 1 – 10 ) .
 2. Η στρατηγική εκφράζεται , σε μία φράση έως 12 λέξεις ; ( 1- 10 ) .
 3. Έχει επιλεγεί η Κεντρική Στρατηγική Φράση ( 1- 10 ) .
 4. Έχει πραγματοποιηθεί έστω και μία ποιοτική ερευνητική διαδιασία ; ( 1- 10 ) .
 5. Έχει πραγματοποιηθεί έστω και μία ποσοτική έρευνα ; ( 1- 10 ) .

Πεδίο Α’ . Τομέας 2 : Αποτελεσματικότητα Καμπάνιας .

Στον τομέα 2 του Πεδίου Α’ μετράται η διαύγεια των στόχων :

 1. Έχουν τεθεί ξεκάθαροι στόχοι ; ( 1- 10 ) .
 2. Υπάρχουν στόχοι μεταβολής συμπεριφοράς ; ( 1- 10 ) .
 3. Υπάρχουν στόχοι με αρθμητικό δεδομένο ; ( 1- 10 ) .

Πεδίο Α’ . Τομέας 3 : Αποτελεσματικότητα Καμπάνιας .

Στον τομέα 3 του Πεδίου Α’ μετράται η αρχιτεκτονική της επικοινωνίας μέσω Internet  :

 1. H ιστοσελίδα στο internet , όσον αφορά τη δομή της , δίνει όλες τις απαντήσεις σε πολίτες και δημοσιογράφους ; ( 1- 10 ) .
 2. Υπάρχει σχεδιασμός επικοινωνίας σε social network ? ( 1- 10 ) .
 3. Yπάρχουν σελίδες Link από και πρός το site ; ( 1- 10 ) .
 4. Υπάρχει υπηρεσία που να απαντά άμεσα σε ερωτήματα κάθε χρήστη ; ( 1- 10 ) .
 5. Γίνεται καθημερινή ενημέρωση του site ? ( 1- 10 ) .
 6. To Design υποστηρίζει τη στρατηγική ; ( 1- 10 ) .

Πεδίο Α’ . Τομέας 4 : Αποτελεσματικότητα Καμπάνιας .

Στον τομέα 4 του Πεδίου Α’ μετράται η δομή του οργανογράμματος της καμπάνιας :

Βαθμολογήστε την ύπαρξη / ενεργή δράση / αποτελεσματικότητα των πιό κάτω εξιδεικεύσεων :

 1. Campaign Manager ( 1- 10 ) .
 2. Υπέυθυνος Στρατηγικής και Επικοινωνίας – Επαγγελματίες Σύμβουλοι ( 1- 10 ) .
 3. Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα ( 1- 10 ) .
 4. Οικονομική Επιτροπή ( 1- 10 ) .
 5. Υπεύθυνος Προγράμματος , ο οποίος διαχειρίζεται τον χρόνο του υποψηφίου – Υπεύθυνος Προγράμματος ( 1-10 ) .
 6. Υπεύθυνος Τύπου ( 1- 10 ) .
 7. Υπεύθυνος ομάδας Προγράμματος – Υπεύθυνος Οργάνωσης ( εθελοντές, κινητοποίηση , εκλογικό υλικό ) ( 1- 10 ) .
 8. Υπεύθυνος Ειδικών Ομάδων ( 1- 10 ) .

 

Πεδίο Α’ . Τομέας 5  : Αποτελεσματικότητα Καμπάνιας .

Στον Τομέα 5 , μετρώνται η δομή και τα χαρακτηριστικά του εκλογικού μηνύματος και του εκλογικού σλόγκαν :

Βαθμολογήστε τo εκλογικό μήνυμα , κατά πόσο αυτό απαντά στις πιό κάτω κατηγορίες :

 1. Γιατί είναι καλύτερος από τους συνηποψηφίους του ; ( 1- 10 ) .
 2. Ποιά είναι τα θέματα στα οποία εστιάζει και στα οποία στηρίζει την πολιτική του ; ( 1- 10 ) .
 3. Αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα του υποψηφίου ; ( 1- 10 ) .
 4. Κινητοποιεί τους αναποφάσιστους ; ( 1- 10 ) .
 5. Ταιριάζει στο κλίμα της αναμέτρησης ; Δεν πρέπει να είναι αλαζονικό ή οξύ. ( 1- 10 ) .
 6. Είναι προσωπικό ; Δεν πρέπει να μπορεί να εκφράσει και άλλον συνηποψήφιο. ( 1- 10 ) .
 7. Είναι εύκολα αντιληπτό και να μένει στο μυαλό του πολίτη ; ( 1- 10 ) .

 

Πεδίο Α’ . Τομέας 5  : Αποτελεσματικότητα Καμπάνιας .

Στον Τομέα 5 , μετρώνται η δομή και τα χαρακτηριστικά του εκλογικού μηνύματος και του εκλογικού σλόγκαν :

Βαθμολογήστε τo εκλογικό σλόγκαν  , κατά πόσο αυτό απαντά στις πιό κάτω κατηγορίες :

 1. Αποτυπώνεται εύκολα ; (  1- 10 ) .
 2. Είναι αισιόδοξο ; (  1- 10 ) .
 3. Κινητοποιεί ( 1- 10 ) .
 4. Εκφράζει τη στρατηγική με έξυπνο και πρωτότυπο τρόπο ; ( 1- 10 ) .

Πεδίο Α’ . Τομέας 6  : Αποτελεσματικότητα Καμπάνιας .

 

Στον τομέα 6 , στο  Πεδίο Α’ ,μετρώνται οι επικοινωνιακές δομές .

Βαθμολογήστε τη δομή της επικοινωνιακής τακτικής στις πιό κάτω κατηγορίες :

 1. Η κριτική του υποψηφίου πρέπει να είναι σοβαρή , τεκμηριωμένη , χωρίς ακρότητες και χωρίς οξύτητα. (  1- 10 )
 2. Πρέπει να αποφεύγονται οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί. ( 1-  10 ) 
 3. Είναι σωστό να επικρίνονται τα πεπραγμένα του αντιπάλου και όχι το πρόσωπο του. ( 1- 10 )
 4. Πρέπει να αναδεικνύονται η ανεπάρκεια του έργου του αντιπάλου  και η ασυνέπεια του σε όσα είχε υποσχεθεί. ( 1- 10 )  .
 5. Οι αφορισμοί είναι προσωπικές επιθέσεις και λειτουργούν αρνητικά στην κοινή γνώμη.  ( 1- 10 ) .
 6. Τα στοιχεία και τα επιχειρήματα είναι πολύ πιό αποτελεσματικά από τους χαρακτηρισμούς και τα επίθετα. ( 1- 10 ) .
 7. Έχουν προβλεφθεί σενάρια κρίσεων , ο τρόπος αντιμετώπισης τους και η δομή της επικοινωνιακής διαχείρισης των κρίσεων . ( 1- 10 )
 8. Διαμόρφωση εικόνας , Image Building. ( 1- 10 ) .

Πεδίο Α’ . Τομέας 7  : Αποτελεσματικότητα Καμπάνιας .

Στον τομέα 8 , μετράται ο βαθμός αναγνωρισιμότητας του ή των υποψηφίων :

 1. O – oι Υποψήφιος – οι είναι ευρύτερα γνωστός ; ( 1- 10 ) .
 2. Υπάρχει διαμορφωμένη εικόνα για το πρόσωπο του ; ( 1- 10 ) .

Πεδίο Α’ . Τομέας 8  : Αποτελεσματικότητα Καμπάνιας .

Στον τομέα 8 , του Πεδίου Α’ μετράται το ερευνητικό έργο στηνν έρευνα αντιπάλου :

Βαθμολογήστε :

 1. Έχουν συγκεντρωθεί όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία  για τον αντίπαλο; Η έρευνα αυτή ονομάζεται Opposition Research. ( 1- 10 ) 
 2. Έχουν ερευνηθεί  τα θετικά και τα αρνητικά σημεία του αντιπάλου ; ( 1- 10 ) .

Πεδίο Α’ . Τομέας  9   : Αποτελεσματικότητα Καμπάνιας .

Στον τομέα 9 , του Πεδίου Α’ μετράται η επικοινωνιακή  δυνότητα :

Βαθμολογήστε τον υποψήφιο :

 1. Έχει ξεκάθαρη στρατηγική στις επαφές του και στις ομιλίες του  ;( 1- 10 ) .
 2. Έχει φράσεις κλειδιά, στις ομιλίες ; ( 1- 10 ) .
 3. Οι ομιλίες έχουν κατάλληλη διάρκεια  ; ( 1- 10 ) .
 4. Οι ομλίες είναι συμβατές με το ακροατήριο; ( 1- 10 ) .
 5. Ο υποψήφιος  είναι καλά προετοιμασμένος, στις εμφανίσεις του και στις ομιλίες ; ( 1- 10 ) .
 6. Χρωματίζει τη φωνή του ; ( 1- 10 ) .
 7. Έχει σωστή σωματική επικοινωνία ; ( 1- 10 ) .
 8. Αισθάνεται άνετα ; ( 1- 10 ) .
 9. Έχει το κατάληλο ντύσιμο για την περίσταση ; ( 1- 10 ) .
 10. Η εικόνα του στις εμφανίσεις του αντιπροσωπεύει τον ίδιο , βάσιζόμενη στη στρατηγική ; ( 1- 10 ) .

 

Score :

 

500 – 550 ( 9,09 -10 ) : 90% είναι το πιθανό ποσοστό επιτυχίας της εκδήλωσης . Η στρατηγική είναι σαφής . Οι τομείς έχουν οργανωθεί επαρκώς .Ξαφνικές κρίσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν . Μελετήστε και πάλι τις δραστηριότητες με βαθμολογία κάτω από 8 .

 1. 450 – 499 ( 8,1 – 9,07 ) : 75- 85 % είναι το πιθανό ποσοστό επιτυχίας της καμπάνιας .Στη δομή υπάρχουν δραστηριότητες που δεν έχουν σχεδιαστεί με απόλυτη ακρίβεια . Σχεδιάστε πάλι τις δραστηριότητες των κατηγοριών με βαθμολογία κάτω από 7 .
 2. 400 – 449 ( 7,2 – 8,16 ) : 55- 70 % το πιθανό ποσοστό επιτυχίας της καμπάνιας . Υπάρχουν σχεδιαστικά λάθη και ασάφειες στη στρατηγική . Ενδεχόμενες κρίσεις θα πλήξουν την καμπάνια . Άμεσα επανασχεδιάστε το σύνολο της καμπάνιας .
 3. 350 – 399 ( 6,3 – 7,2 ) : Το ποσοστό επιτυχίας της καμπάνιας είναι κάτω ή περίπου 50% . Δηλαδή το μεγαλύτερο ή το μισό κομάτι της καμπάνιας είναι ανεπαρκές ή έχει δομικά λάθη . Συνίσταται ολικός επανασχεδιασμος . Ριζική αλλαγή στις δραστηριότητες των κατηγοριών με βαθμολογία κάτω από 6 .
 4. 300 – 349 ( 5,4 – 6,34 ) : 30 – 40 % είναι το πιθανό ποσοστό επιτυχίας της καμπάνιας . Υπάρχουν ελλείψεις με βασικότερη αυτήν της στρατηγικής . Στο επίπεδο αυτό οι όποιοι σχεδιασμοί είναι πρόχειρα σχεδιασμένοι και η καμπάνια βασίζεται στην τυχαία εξέλιξη .Η εικόνα που προσφέρει αυτή η καμπάνια είναι κακή . Επιβάλλεται ολικός επανασχεδισαμός .
 5. 55 – 299 ( 1 – 5,4 ) : Δεν υπάρχει ποσοστό επιτυχίας . Οι ενέργειες αυτής της καμπάνιας επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα .Αλλαγές σε όλα τα πεδία , ολικός επανασχεδιασμός , και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων . Η εικόνα που προσφέρει αυτή η καμπάνια είναι αρνητική .

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s