Δημόσιες Σχέσεις .Χορηγία Πρακτικά .Οδηγίες για στελέχη.

 ΟΡΙΣΜΟΣ: Xoρηγία είναι η χρηματοδότηση και η υποστήριξη με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικών και άλλων φορέων στη δημιουργία εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του χορηγού.
 Η χορηγία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα.
 Ο Κλεισθένης, θέσπισε νόμο με τον οποίο, οι πλούσιοι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να χορηγούν εκδηλώσεις, κυρίως στις διονυσιακές γιορτές.
 Όσοι χορηγούσαν θεωρούσαν την πράξη τους όχι υποχρεωτική αλλά τιμητική.

 Ο παραγωγός πολιτισμικών αγαθών αναζητά χορηγία από μία επιχείρηση , σε χρήμα ή σε είδος ( εξοπλισμό , ανθρώπινο δυναμικό ή ειδικές γνώσεις) που θα του επιτρέψει να παράγει ένα πολιτισμικό αγαθό.
 Η χορηγία μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους χωρίς το οποίο η παραγωγή θα ήταν αδύνατη.

 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ :
1. Έρευνα για τη χαρτογράφηση της εταιρικής εικόνας του υποψήφιου χορηγού στη συνείδηση της κοινής γνώμης.θα αναδειχθούν και οι ευκαιρίες από αυτή τη συνεργασία.
2. Ένταξη της χορηγίας στον συνολικό στρατηγικό επικοινωνιακό σχεδιασμό.
3. Ποιός είναι ο στόχος της χορηγίας .
4. Ποιό είναι το μήνυμα.
5. Μορφές δημοσιότηας .
6. Υπογραφή σύμβασης με τους όρους της συνεργασίας.
7. Αντισταθμίσματα του χορηγού , κυρίως με δημοσιότητα .
8. Μέτρηση αποτελεσματικότητας.

 Χορηγικός φάκελος είναι ο φάκελος αυτός με όλα τα στοιχεία της συνεργασίας και τις προτάσεις μας για πρόσληψη χορηγίας.
 Κατατίθεται στον Γενικό Διευθυντή και στον υπεύθυνο χορηγιών.
 Δώστε έμφαση στα οφέλη του χορηγού.
 Επικοινωνία και τηλεφωνική με τους αποδέκτες των φακέλων .
ΠΡΑΚΤΙΚΑ.
 Αυτοί που προσφέρουν Χορηγία , αποκτούν καλή φήμη, και στην ουσία πρόκειται για ένα σημάδι έγκρισης , που προσδίδει η κοινή γνώμη στον Χορηγό.Η Χορηγία δίνει υπεραξία στον Οργανισμό.
 Οι εταιρείες πραγματοποιούν χορηγίες για να ενισχύσουν τη φήμη τους αλλά και για να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για τον πολιτισμό.
 Οι Χορηγοί δημιουργούν ένα αίσθημα σεβασμού.Αποκτούν αίγλη, καλή φήμη και εικόνα.
 Με τον τρόπο αυτόν προσεγγίζουν ένα ενδιαφέρον κοινό που τρέφει αγάπη για τον πολιτισμό.
 Η χορηγία δημιουργεί φήμη, θεσπέσια εικόνα, οικοδομεί καλές σχέσεις με το κοινό, καθιερώνει μία εικόνα για τον οργανισμό και τα προϊόντα του.
 Προσδίδει κοινωνική υπευθυνότητα, σεβασμό, υπεραξία.

ΕΙΔΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ.
Τα πιό διαδεδομένα είδη Χορηγιών είναι :
 Πολιτιστικές εκδηλώσεις ( θέατρο – όπερα ).
 Παιδεία – εκπαίδευση ( υποτροφίες )
 Τοπικές εκδηλώσεις ( εκθέσεις λουλουδιών – επιδείξεις ).
 Ιατρικές έρευνες.
 Εκδόσεις.
 Χρηματοδοτήσεις (ενός ντοκιμαντέρ για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα….),
 Επαγγελματικά βραβεία.
Ο ΧΟΡΗΓΟΣ .
 Ο Χορηγός , θα πρέπει να είναι βέβαιος για τους στόχους του και η χορηγία να ανταποκρίνεται σε αυτούς.Επίσης ο Χορηγός θα πρέπει να έχει υπολογίσει το κόστος.
 Μία Χορηγία μπορεί να στοιχίσει ακριβά αλλά μπορεί να είναι εξαιρετικά επιτυχημένη.
 Μία επιτυχημένη Χορηγία δημιουργεί καλές σχέσεις με την κοινωνία , βελτιώνει τη φήμη και καθιερώνει μία εικόνα για τον οργανισμό.

Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
 Στην Ελλάδα υπήρχε ο ΟΜΕΠΟ – Όμιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος εισέπρατε αιτήσης Χορηγιών μελετούσε το ενδιαφέρον γιαυτές και τις διέθετε ανάλογα με τους φακέλους κατάθεσης.
 Το 1997 σύμφωνα με έναν νόμο , επιβλήθηκε φορολογία 20% επί δωρεών και χορηγιών που γίνονταν για φιλανθρωπικούς λόγους.
 Το κράτος υπολόγιζε να εισπράττει σημαντικά ποσά από τις παρακρατήσεις επί των δωρεών αλλά το αποτέλεσμα ήταν να εξαφανιστούν οι χορηγοί και να παραμείνουν μόνο όσοι είχαν ώς σκοπό την διαφήμιση τους.Χαρακτηριστικό είναι πως την πρώτη χρονιά εφαρογής του νόμου οι Χορηγίες μειώθηκαν κατά 85%.
 Ο ΟΜΕΠΟ ανέστειλε τη λειτουργία του.
 Προκειμένου να αποφευχθεί το «ναυάγιο» στον τομέα των χορηγών στου Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 , ψηφίστηκε ειδικό καθεστώς (ω. 3091/2002) που όριζε φοροαπαλλαγή από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε επιχείρησης – χορηγού ίση με το ποσό της Χορηγίας του μόνο πρός την οργανωτική επιτροπή 2004.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΕΠΟ.
Το 1997 η επιχειρηματική χορηγία των τεχνών και του πολιτισμού στην Ελλάδα ήταν 6,5 δις δραχμές, τριπλάσια σχεδόν από τα μεγέθη του 1991.
 Η αρχαιολογία και η πολιτιστική κληρονομιά κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα των χορηγικών κεφαλαίων όπου το 1997 ήταν της τάξεως του 30%.
 Εικαστικά 13,1%
 Μουσική 10,4%
 Μουσεία 7,7%
 Θέατρο / χορός 4,9 %
 Εκδόσεις 4,6 %
 Φεστιβάλ 2%
 Κινημαγράφος 0,7%
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , ΧΟΡΗΓΙΑΣ.
 Η χορηγία δεν είναι εμπορική επικοινωνία και βέβαια ούτε sponsoring. Δεν είναι η προσφορά δώρων μέσω περιοδικών, ούτε βέβαια και η αναγραφή του οργανισμού στις φανέλες αθλητικού σωματείου.
 Δωρεές, ευεργεσίες και άλλες μορφές φιλανθρωπίας δεν είναι χορηγία. Δεν είναι διαφήμιση ούτε marketing.
 Η χορηγία είναι η ενέργεια των Δημοσίων Σχέσεων που συντελεί στην διαμόρφωση του πολιτιστικού επιπέδου και της κοινωνικής αναβάθμισης του οργανισμού.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.
 1/ Ενέργειες Δ/Σ για την επικοινωνία του χορηγικού προγράμματος.Αποστολή Δελτίων Τύπου για το γεγονός.Σε άρθρα μας για τις εκδηλώσεις αναφέρουμε στοιχεία για την μορφή της Χορηγίας και της πράξης μας , ιστορική αναδρομή του γεγονότος, κτλπ.
 2/ Έρευνα και πρόσληψη πληροφοριών για το είδος της χορηγίας και αναγκαιότητα βαθμού διείσδυσης.Γνωρίζουμε πολύ καλά το είδος της Χορηγίας.
 3/ Μη εμπορευματοποιημένες ενέργειες προώθησης.Ο Χορηγός δεν πρέπει να εκμεταλεύεται εμπορικά το γεγονός της ενέργειας του.
 4/ Ταύτιση της ενέργειας και σύνδεσης της με τα πρόσωπα ή τον οργανισμό για τα οποία πραγματοποιούμε τη χορηγία.Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αληθινή πίστη του Χορηγού στην ενέργεια που πραγματοποιεί.
 5/ Επιμονή στα υψηλά ιδανικά του θεσμού.
 6/ Πραγματικό ενδιαφέρον για την χορήγηση του προγράμματος, και τα ιδεώδη που εκπροσωπεί.
 7/ Αγάπη και ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του προγράμματος και των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό.
 8/ Είναι αποτελεσματικό να πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία να παρουσιάζεται το γεγονός και η ταύτιση του χορηγού με αυτό.
 Τα ποσά που διατίθονται από το sponsoring είναι κάθε χρόνο και περισσότερα .
 Το βασικό ενδιαφέρον των sponsor είναι για τις μεταδόσεις των ΜΜΕ.
 Οι Marketers μέσω του Sponsoring βρίσκουν την ευκαιρία για αλληλεπίδραση προιόντος και ομάδων κοινού .
 Το Sponsorship είναι μία επένδυση , σε κάθε είδους εκδήλωση , αθλητική , καλλιτεχνική με εμπορικό όφελος για τον sponsor .
 Η επένδυση αυτή μπορεί να είναι οικονομική , υλική ή ακόμα και με προσφορά ανθρωπίνων πόρων .
 Το sponsorship είναι μια εμπορική στρατηγική .
 Δεν είναι δωρεά , φιλανθρωπία ή επιχορήγηση .
 Το Sponsorship είναι επαγγελματική συνεργασία .
 Ο σκοπός είναι συμβολή στην προώθηση πωλήσεων και δημιουργία εικόνας και αναγνωρισιμότητας των εταιρειών .

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s