Κοινωνική Υπευθυνότητα . Δεν είναι μόδα . Είναι το αυτονόητο . Οι επιχειρήσεις οφείλουν να συνεργάζονται με την κοινωνία .

Η Κοινωνική Υπεθυνότητα έχει παρερμηνευθεί . Οι εταιρείες πιστεύουν πως πρέπει να είναι κοινωνικές . Στην κοινωνικότητα δεν υπάρχει " πρέπει " .

Προσέξτε τους δείκτες και θα κατανοήσετε εύκολα γιατί οι εταιρίες επιδίδονται ( λανθασμένα ) σε αγώνα δρόμου ώστε να αποδείξουν ότι είναι υπεύθυνες απένανατι στην κοινωνία . Η κοινωνικότητα όμως δεν ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ . ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ , χωρίς επίδειξη και μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες . ” Όταν πληρώνεις για να πούν τα Media πόσο κοινωνικός είσαι , στην πραγματικότητα ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ” Καθηγητής Επικοινωνίας σε Αμερικανικό Πανεπιστημιακό Εκαιδευτικό ίδρυμα .

ΣΟΚ .

Το Make A Wish είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο – το οποίο στην Ελλάδα αποδεικνύει μέσω των λογιστικών του μεγεθών πως δαπανά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του , στο ίδιο του το έργο – που εκπληρώνει Ευχές παιδιών που η υγεία τους κρέμεται από μία κλωστή λόγω των σοβαρών τους ασθενειών . ΚΑΙ ΟΜΩΣ για να βοηθήσουν εταιρείες την πραγματοποίηση ευχών ζητούν εμπορικά ανταλλάγματα και διαφημιστική προβολή , αλλιώς δεν βοηθούν . ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η μοναδική περίπτωση “εκμετάλλευσης ” κοινωνικών σκοπών , από εταιρείες που πασχίζουν να δείξουν πως είναι συνεπής απέναντι στο κοινωνικό σύνολο , άσχετα εάν στο εσωτερικό τους είναι δεκάδες ή εκατοντάδες και σίγουρα καθημερινό φαινόμενο οι αντικοινωνικές – απάνθρωπες συμπεριφορές απο το ίδιο τους το Management .

Μα ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ” ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ” από τις εταιρείες .

Διαβάστε :

Πορίσματα Ερευνών :

Με την εθελοντική εφαρμογή προγραμμάτων Ε.Κ.Ε.( Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ) οι επιχειρήσεις δείχνουν τη θετική τους τοποθέτηση απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, γίνονται πιο ανθεκτικές σε αιφνιδιασμούς και αυξάνουν την πιθανότητα προσέλκυσης και διατήρησης πελατών και εργαζομένων.
Μερικές επιχειρήσεις επίσης θεωρούν την Ε.Κ.Ε. σαν σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης κινδύνων και της στρατηγικής τους για διατήρηση και επαύξηση της φήμης τους. Σε μια εποχή όπου η φήμη μιας επιχείρησης θεωρείται ένα από τα πλέον πολύτιμα στοιχεία της, η υιοθέτηση της Ε.Κ.Ε. μπορεί να οικοδομήσει, σε όλους όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητές της (stakeholders), πιστότητα και εμπιστοσύνη, εξασφαλίζοντας έτσι ένα λαμπρό μέλλον.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να ενταχθούν σε ειδικούς χρηματιστηριακούς και τραπεζικούς δείκτες αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να προσελκύουν περισσότερες επενδύσεις και να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Υπάρχει πράγματι σύνδεση μεταξύ της Ε.Κ.Ε. και της οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων ;

Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες κατά τα τελευταία χρόνια πάνω στο θέμα. Στην πλειοψηφία τους (68%) τα αποτελέσματα έδειξαν θετική σχέση μεταξύ εταιρικής κοινωνικής επίδοσης και οικονομικής επίδοσης (Margolis & Walsh, 2001). Οι ερευνητές καταλήγουν ότι, γενικά, υπάρχει θετική σχέση και οπωσδήποτε πολύ μικρή αρνητική σχέση μεταξύ των δύο. To London Business School επιβεβαιώνει αυτά τα ευρήματα. Από 80 μελέτες για την Ε.Κ.Ε. που έχει εξετάσει, οι 42 έδειξαν θετική επίδραση, οι 19 δεν έδειξαν κάποια σχέση, οι 15 έδειξαν μεικτά αποτελέσματα και μόνο οι 4 έδειξαν αρνητική επίδραση. (Smith, 2001). Παρόμοια επιβεβαίωση έκανε και το Πανεπιστήμιο Harvard, το οποίο βρήκε ότι επιχειρήσεις που ασχολούνται με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους (stakeholders) έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από εκείνες που είναι επικεντρωμένες μόνον στους μετόχους τους.

Θα πλήρωναν οι καταναλωτές περισσότερα χρήματα για προϊόντα που παράγονται από μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση ;

Πρόσφατη μελέτη στην Ευρώπη έδειξε ότι το 70% των Ευρωπαίων καταναλωτών λέγουν ότι η δέσμευση μιας επιχείρησης στην Ε.Κ.Ε. είναι σημαντικό στοιχείο για την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Ένας στους πέντε λέγουν ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για προϊόντα που είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα. Από την πρόσφατη μελέτη που έγινε στην Ελλάδα φάνηκε ότι οι Έλληνες καταναλωτές, παρ’ όλο που θα επέλεγαν κοινωνικά υπεύθυνα προϊόντα, δεν είναι ακόμα έτοιμοι να καταβάλλουν επιπλέον τίμημα. Αυτό συμβαίνει γιατί η Ε.Κ.Ε. δεν είναι ακόμα διαδεδομένη στη χώρα μας.

Μπορεί η Ε.Κ.Ε. να βελτιώσει τη φήμη / εικόνα μιας επιχείρησης ;

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η εικόνα μιας επιχείρησης θεωρείται όλο και περισσότερο σαν ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία της. Σε μερικές μεγάλες επιχειρήσεις, αυτά τα άϋλα στοιχεία καλύπτουν ακόμα και το 95% της φήμης τους. Η φήμη μιας επιχείρησης είναι φυσικά ορατή σε καταναλωτές και φορείς πίεσης, και επομένως μπορεί είτε να ενδυναμώσει ή να υποδαυλίσει τη δημόσια θέση της. Μια ισχυρή πολιτική Ε.Κ.Ε. μπορεί να οικοδομήσει πιστότητα και εμπιστοσύνη στο σήμα μιας επιχείρησης.

Ενδιαφέρονται πραγματικά οι εργαζόμενοι για την Ε.Κ.Ε. ;

Η Ε.Κ.Ε. μπορεί να επηρεάσει πολύ την προσέλκυση και διατήρηση στελεχών. Οι εργαζόμενοι θέλουν καλές αμοιβές και καλές προοπτικές – όμως όλο και περισσότερο θέλουν επίσης να αισθάνονται υπερήφανοι για την επιχείρηση που εργάζονται. Όπως είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας πολυεθνικής επιχείρησης “οι άνθρωποι δεν θέλουν να αισθάνονται αμηχανία όταν χρειαστεί να πουν για ποιόν εργάζονται”. Mελέτη που έγινε από τον όμιλο Cherenson το 2001 έδειξε ότι 78% των ερωτηθέντων θα προτιμούσαν να εργάζονται για μια επιχείρηση η οποία έχει εξαιρετική φήμη και τους πληρώνει μισθό που καλύπτει τις ανάγκες τους. Μόνο το 17% είπε ότι θα εργαζόταν για μια επιχείρηση με υψηλούς μισθούς αλλά πενιχρή φήμη. Η Ε.Κ.Ε. μπορεί επίσης να αυξήσει την παραγωγικότητα. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες και πρακτικές εργασίας διαπιστώνουν μείωση των ελαττωματικών ή άχρηστων εμπορευμάτων.

ΤΩΡΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ .

Αναρίθμητες υπερβολές και ανακρίβειες , κατακλύζουν καθημερινά τις σύγχρονες επιχειρήσεις , σχετικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα αυτών .

Η Κοινωνική Υπευθυνότητα δεν είναι πρόσθετο στοιχείο αλλά πρέπει να βρίσκεται μέσα στην καρδιά της επιχείρησης . Δηλαδή να πιστεύεται από τους ανθρώπους . Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ενέργειες που προβάλλονται ως ενέργειες ΕΚΕ ( Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ) δεν είναι τίποτε περισσότερο από τις υποχρεώσεις των εταιρειών . Δηλαδή σχετικά με τις δράσεις για το περιβάλλον ( οι οποίες είναι της μόδας και με μανία οι πάντες ξαφνικά θυμήθηκαν πως πρέπει να επιδείξουν αγωνία και ενδιαφέρον για το περιβάλλον ) δεν είναι τίποτα παραπάνω από τις υποχρεώσεις προς την ίδια την κοινωνία . Δεν είναι υποχρέωση όλων μας και των εταιρειών να προστατέψουμε το περιβάλλον ; άρα τι διαφήμιζουμε . ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ .

Σε πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονη η προσπάθεια, επιχειρήσεις να προσπαθούν να « ξεγελάσουν » την κοινή γνώμη και να προσποιηθούν συμπεριφορές τις οποίες ή δεν ασπάζονται ή δεν τις πολυενδιαφέρουν ή στην πιό συνηθισμένη περίπτωση δεν έχουν εντάξει – ενσωματώσει τις συμπεριφορές αυτές στην κουλτούρα τους , δηλαδή στην καρδιά των επιχειρήσεων .

Πρόσφατη τάση , που σχετίζεται με την Κοινωνική Υπευθυνότητα ή ως πιό συχνά αποκαλούμενη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη οδηγεί τις επιχειρήσεις σε προσποιητή συμπεριφορά δήθεν ενδιαφέροντος , κυρίως για το περιβάλλον .

Το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται με πολυδάπανες διαφημιστικές καμπάνιες στις οποίες οι εταιρείες προσπαθούν με αγωνία να πείσουν την κοινωνία , πως ενδιαφέρονται γιαυτήν και την προστασία της .

Η Κοινωνική Υπευθυνότητα σαφώς και δεν είναι μόνο το περιβάλλον αλλά δεκάδες δράσεις που είναι πλήρως ενσωματωμένες στην κουλτούρα και στην καρδιά της επιχείρησης γιατί αυτή πιστεύει πλήρως στην κοινωνική της δράση , την οποία και θεωρεί υποχρέωση της απέναντι στην κοινωνία και άρα όταν τις πράττει δεν τις διαφημίζει αλλά αφήνει την ίδια την κοινωνία να τις διαπιστώσει .

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε μία ακόμα πρακτική η οποία συζητείται με μανία τα τελευταία χρόνια στον κόσμο των επιχειρήσεων και δυστυχώς καταβάλλονται χρήματα αλλά και σημαντικοί πόροι πρός επίτευξη αυτής της πρακτικής . Πρόκειται για την πρακτική του φημολογούμενου ως Word Of Mouth ή στην Ελληνική απόδοση , διάδοση με το στόμα μέσω φημών , διαδόσεων και γενικότερα προφορικών αφηγήσεων από άνθρωπο σε άνθρωπο .

Η διάδοση αυτή όταν είναι στοχευμένη , εντάσεται στη λογική της προπαγάνδας . Δηλαδή όταν έχουμε σχεδιάσει να διαδοθούν θετικές φήμες , σημαίνει πως όλα είναι κάτω από έναν ευρύ σχεδιασμό που κινείται μηχανικά γιατί πρέπει να διαμορφώσουμε μία θετική εικόνα , γιατί αυτή εκτιμάται δημόσια , γιατί αυτή στο τέλος …..πουλάει .

Η ηθική όμως διάσταση της διαμόρφωσης της εικόνας , υπαγορεύει πως δεν στοχεύουμε σε θετικό σχολιασμό τον οποίο και σχεδιάζουμε ενώ στην πραγματικότητα απαιτούμε , αλλά πράττουμε κάτι τόσο καλά που ενδεχομένως διαδοθεί .

Στον τομέα της Κοινωνικής Υπευθυνότητας τα στελέχη της επικοινωνίας αλλά και αμιγώς υπεύθυνοι αντίστοιχων τμημάτων , χρησιμοποιούν την ίδια ακριβώς ορολογία αλλά και τεχνικά χαρακτηριστικά των όρων , όπως :

« …επιλέγουμε την κοινωνική δράση που θα αποφέρει αποτελέσματα στον στρατηγικό μας σχεδισμό ……»

« …….τα προγράμματα κοινωνικής μας υπευθυνότητας , διαπιστώνουμε πως έχουν αποτελεσματικότητα ….»

«……. το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα ……»

και άλλες ανάλογες φράσεις δηλώνοντας έν αγνοία τους αλλά σαφέστατα πως επιλέγουν δράσεις όχι γιατί είναι μέσα στην καρδιά και τη γενική φιλοσοφία των επιχειρήσεων τους και οφείλουν να τις προσφέρουν ως ιερό τους χρέος στην κοινωνία , αλλά επιλέγουν με προσοχή τις ενέργειες αυτές που οδηγούν το κοινό στόχο τους στις επιχειρήσεις τους .

Πολλές ερευνητικές διαδικασίες σχετικά με την Κοινωνική Υπευθυνότητα αποδεικνύουν πως μία επιχείρηση που διαπιστώνεται από την κοινή γνώμη πως παράγει Κοινωνικό Έργο :

Αυξάνει τα οικονομικά της μεγέθη .
Αυξάνει το ανταγωνιστικό τη πλεονέκτημα .
Προσελκύει τα καλύτερα στελέχη .
Γίνεται πολύ ανθεκτικότερη σε περιπτώσεις κρίσεων

Και γενικότερα αποκτά μία σειρά προνομίων τα οποία μάχεται να αποκτήσει .Βέβαια η ανάλυση των ερευνητικών αυτών διαδιασιών γίνεται κατά τρόπο συμφέρον πρός τον αναλυτή ή την επιχείρηση , διότι η κοινή γνώμη δεν επιζητά πλασματική και ψευδή , πρόσκαιρη Κοινωνική Δράση αλλά μόνιμη , ειλικρινής , αληθινή που να είναι ενσωματωμένη στην επιχείρηση και να λειτουργεί αυτή με Αξιακά κριτήρια , υπεύθυνη πρός την κοινωνία και τους ανθρώπους της .

Σύμφωνα με μελέτη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( ΟΚΕ , Ελλάδος ) σχετικά με την Κοινωνική Υπευθυνότητα καταγράφονται δεκάδες τομείς Κοινωνικής δράσης μίας επιχείρησης και όχι μόνο και επιλεκτικά για το περιβάλλον ή κάποιες συνεργασίες με ΜΚΟ πρός επίδειξη δήθεν των Κοινωνικών μας ενστίκτων .

Στη μελέτη της ΟΚΕ ως τομείς Κοινωνικής Δράσης , ενδεικτικά αναφέρονται :

Kαταπολέμηση Ανεργίας .
Παροχές και στήριξη σε Ευπαθείς ομάδες.
Προστασία του Περιβάλλοντος.
Προγράμματα Ανακύκλωσης .
Προστασία από την Ατμοσφαιρική Ρύπανση.
Παροχές στους εργαζόμενους και στις οικογένειες τους .
Περιβάλλον υγιεινής και αφάλειας στις επιχειρήσεις .
Παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη .
Πολιτισμός και Ψυχαγωγία πρός τους εργαζόμενους .
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα .Ανάπτυξη με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και όχι μόνο το κέρδος της επιχείρησης .
Υπεύθυνη Διοίκηση .
Βοήθεια πρός όλους τους Τομείς Υγείας .
Αιμοδοσία.
Ενημέρωση για απειλητικές συνήθειες στην ανθρώπινη ζωή ( κάπνισμα / παχυσαρκία / υγιεινή ζωή …).
Κυκλοφοριακή αγωγή .
Υποστήριξη ομάδων απεξάρτησης από ναρκωτικά .
Υποστήριξη ιδρυμάτων προστασίας παιδιών και άλλων σχετικών φορέων και ΜΚΟ.
Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ενέργειες για παιδιά και ενηλίκους για ορθολογική διαχείριση των λειτουργιών της εταιρείας ώωστε να μην μολύνεται το Περιβάλλον.
Θέσεις εργασίας για ειδικές ομάδες και γενικότερα καταπολέμησης της ανεργίας .
Ενίσχυση άπορων ομάδων .
Στήριξη και επιστημονική βοήθεια κακοποιημένων και εγκατελελειμμένων παιδιών .
Βοήθεια και ενίσχυση άπορων οικογενειών.
Δωρεάν ιατρικές εξατάσεις.
Καμπάνια για μη κατανάλωση αλκοόλ πρίν την οδήγηση .
Ευθύνη για τον πολιτισμό και την τέχνη.
Σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό.
Ίσες ευκαιρίες .
Υπεύθυνη αντιμετώπιση πελατών και ομάδων κοινού.
Στήριξη του αθλητισμού.
Υποστήριξη Αθλητικών ιδεωδών .
Δράση κατά του Ρατσισμού και του Χουλιγκανισμού .
Δημιουργία Βιοκλιματικών σχολείων .
Σεβασμός στο Περιβάλλον και στον μαθητή.
Δράση για ανάπτυξη κατανάλωσης καυσίμων με τη μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος .
Δημιουργία ενός κοινωνικού Τραπεζικού συστήματος , όπως παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες .
Αγροτικός τομέας / κτηνοτροφία .
Επιδόματα στα στελέχη .
Προγράμματα ομαδικής ασφάλισης .
Προώθηση και καλλιέργεια των καλλιτεχνικών , πνευματικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων των εργαζομένων και των οικογενειών τους .
Ίδρυση πολιτιστικών ιδρυμάτων με ειδικές συλλογές έργων τέχνης , εκδοτική δραστηριότητα .
Βοήθεια σε πολίτες εμπόλεμων χωρών ή σε πολίτες χωρών που έχουν ανάγκη ( για παράδειγμα σεισμόπληκτων χωρών ) .

Και βέβαια η Κοινωνική Υπευθυνότητα δεν επικοινωνείται με διαφημιστικά προγράμματα λόγω του ότι η διαφήμιση ωραιοποιεί τα προιόντα της και προσπαθεί να διαμορφώσει ευνοικό περιβάλλον .

Η Κοινωνική υπευθυνότητα επικοινωνείται με ενέργειες δημοσιότητας , δηλαδή με συνεντεύξεις τύπου , αρθρογραφία , συνεντεύξεις κτλπ .

Η σύγχρονη επιχειρηματική λογική να πείσει με κάθε μέσο την κοινωνία για την Κοινωνική της δράση , αρχίζει και γίνεται αντιληπτή ως προσποιητή από τους πολίτες .

Σύμφωνα με την πιό πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας σε συνεργασία με την MRB :

Οι Έλληνες καταναλωτές είναι απογοητευμένοι και με αυξημένη καχυποψία απέναντι στις ενέργειες Ε.Κ.Ε – CSR .
Τηρείται έντονη επιφύλαξη για την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία που επιδεικνύουν οι εταιρείες .
Όσο αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τον βαθμό της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων , παράλληλα αυξάνεται και η δυσπιστία τους ως πρός το κοινωνικό έργο που παρέχουν .
Είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό των καταναλωτών που τιμωρούν τις επιχειρήσεις για τις κακές πρακτικές τους .
Το 70,7% των ερωτηθέντων διαφωνούν με την άποψη ότι οι περισσότερες εταιρείες αφουγκράζονται το κοινωνικό σύνολο και ανατποκ΄ρινονται στις ανησυχίες τους για το περιβάλλον και την κοινωνία .
Το 86,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εταιρείες δείχνουν ένα κοινωνικό πρόσωπο για να βελτιώσουν την εταιρική τους εικόνα και όχι γιατί θέλουν να συμβάλλουν θετικά στο κοινωνικό σύνολο.
Το 76% των ερωτηθέντων διαφωνεί με την ειλικρίνεια και την τιμιότητα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δραστηριότητας των εταιρειών ( αύξηση 35,9% από το csr του 2005 ) .

Στην έρευνα καταγράφεται μικρή εξοικείωση των πολιτών με την έννοια της ΕΚΕ.

1 στους 10 πολίτες δηλώνει ότι γνωρίζει την έννοια της ΕΚΕ.
3 στους 10 δηλώνουν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη εταιρειών που υποστηρίζουν οικονομικά ή υλοποιούν δράσεις κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
1 στους τρείς πολίτες θεωρεί ότι το έργο των εταιρειών στο πλαίσιο της ΕΚΕ ταυτόσημο με τις έννοιες της φοροαπαλλαγής και του προσωπικού συμφέροντος , και τη διαφήμιση της εταιρείας .
6 στους 10 πολίτες δήλωσαν ότι η αγοραστική τους συμπεριφορά θα επηρρεαζόταν αρκετά ή πολύ εάν υπήρχε περισσότερη ενημέρωση για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες των εταιρειών .

Κάθε επιχείρηση οφείλει να παρουσιάζει κερδοφορία . Πρέπει όμως πάντα να έχει στραμμένο το βλέμμα της στην κοινωνία και στις ανάγκες αυτής .

Μέσα από τη διαμόρφωση και διαχείριση της εικόνας κα της φήμης των εταιρειών δεν προσπαθούμε να εξαπατήσουμε αλλά να παρουσιάσουμε την αληθινή , ειλικρινή εικόνα των επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι τους . Με σεβασμό ήθος , αξιοπρέπεια , συνέπεια , ειλικρινές ενδιαφέρον για τονν άνθρωπο και πελατοκεντρικές στρατηγικές δημιουργείτε ένα πλαίσιο ιδεών που οδηγούν σε ηθική συμπεριφορά η οποία να είστε σίγουροι πως εκτιμάται από τους ανθρώπους όταν όμως αυτοί διαπιστώνουν την ανάγκη της επιχείρησης για την Κοινωνία επειδή το πιστεύει και όχι για τί γνωρίζει πολύ καλά πως η Ηθική συμπεριφορά , πουλάει .

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s