Δημόσιες Σχέσεις . Χορηγία .

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ . Σύνταξη Μελέτης : Γεώργιος Ιωάννου Παπατριανταφύλλου . ΧΟΡΗΓΙΑ .

Xoρηγία είναι η χρηματοδότηση και η υποστήριξη με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικών και άλλων φορέων στη δημιουργία εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του χορηγού.

 Μάθετε τα Πάντα για τη Χορηγία :

  • Στο σεμινάριο μας Διοργάνωση Εκδηλώσεων http://goo.gl/mjO4E
  • Δείτε εδώ http://goo.gl/PmYbE όλα τα προσεχή σεμινάρια μας .

H παροχή των απαιτούμενων δαπανών για την κατάρτιση χορού και την παράσταση δραματικών έργων, στην Αρχαία Αθήνα.

Η Χορηγία εμφανίσθηκε ως θεσμός το 509 π.χ .Οι πλουσιότεροι από τους Αθηναίους αναλάμβαναν όλη τη δαπάνη για τη διδασκαλία του δραματικού χορούστη μεγάλη γιορτή των Διονυσίων , γιαυτό και ονομάστηκαν χορηγοί. ΧΟΡΗΓΙΑ . 

 Στην σύγχρονη εποχή η Χορηγία έχει την έννοια της προσφοράς οικονομικής υποστήριξης, σε αξιόλογα θέματα , σκοπούς ή άτομα και προέρχεται από την προστασία που προσέφεραν σε καλλιτέχνες και μουσικούς πλούσιοι αριστοκράτες ή μέλη βασιλικών οικογενειών.

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ . ΟΡΙΣΜΟΣ : Χορηγία (πολιτισμική – κοινωνική )είναι η χρηματοδότηση και στήριξη κρατικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών και δραστηριοτήτων κοινωνικού περιεχομένου , από ιδιωτικές εππιχειρήσεις , εφ’όσον εμπεριέχει μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο – κοινωνικό τομέα και με αποκλειστκό αντιστάθμισμα των χορηγών , την πίστωση τους από την κοινωνία με την ευποιία τους . Θαλής Κουτούπης – Πρακτικός Οδηγός Χορηγίας για Χορηγούς και αποδέκτες Χορηγιών.

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ . Δεν είναι χορηγία οι χρηματοδοτήσεις , με αντιπαροχή προβολής , οι εμπορικές συμβάσεις ή οι από κοινού δραστηριότητες προβολής , όπως π.χ. Η χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων ή προγραμμάτων και εκπομπών ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων από άλλες επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών .

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ . Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως χορηγία η χρηματοδότηση πολιτιστικών π.χ. Εκδηλώσεων από κρατικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες.Αφ’ενός , γιατί δεν ενυπάρχει το στοιχείο της μεταφοράς πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα , και αφ’ ετέρου γιατί αυτή η στήριξη του πολιτισμού αποτελεί αυτονόητο καθήκον των κρατικών υπηρεσιών.

 Οι Χορηγοί έχουν ρόλο κοινωνικό και αυτός είναι ο κύριος λόγος που η Χορηγία εντάσσεται στις δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων .

Δεν περιμένουν τίποτε άλλο εκτός από την αναγνώριση της κοινής γνώμης για την κοινωνική τους προσφορά στην οποία προβαίνουν και πιστώνονται με αυτήν .

 .Η Χορηγία αποτελεί επένδυση στην κοινωνική εταιρική προσωπικότητα της επιχείρησης όπως βέβαια ευρύτερα και η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

Η Χορηγία δεν είναι ούτε προσφορά , ούτε δωρεά , ούτε φιλανθρωπία ή ευεργεσία. 

Αυτές είναι μονομερείς πράξεις , σε επίπεδο ατομικό . 

 Στις πιό πάνω περιπτώσεις ο δωρητής δεν περιμένει τίποτε άλλο εκτός από την εσωτερική , ηθική του ικανοποίηση και ίσως την ευγνωμοσύνη του ευεργετηθέντος .

 Η Χορηγία δεν είναι διαφήμιση , ούτε και προώθηση πωλήσεων , ούτε γενικά εμπορική επικοινωνία αλλά κοινωνική επικοινωνία με αναφορά ευρύτερα στις Δημόσιες Σχέσεις .

 Η Χορηγία είναι χρηματοδότηση έμεση ή άμεση .

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ –   διαφορά της χορηγίας με άλλες μορφές χρηματοδότησης αλλά και από τεχνικές προβολής είναι το στοιχείο της κοινωνικότητας και η μεταφορά πόρων από τον ιδωτικό στον δημόσο κοινωνικό τομέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ : Διαφήμιση είναι η δημιουργία μηνυμάτων , που αναφέρονται σε προιόντα ή εμπορικές υπηρεσίες και η δημοσίευση τους , με την αγορά χώρου ή και χρόνου στα μέσα επικοινωνίας , με τελικό στόχο την παρακίνηση των αποδεκτών των μηνυμάτων να αγοράζουν τα διαφημιζόμενα προιόντα – υπηρεσίες .

  Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος Χορηγία προσχηματικά , ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για καθαρά εμπορικές συμβάσεις διαφήμισης ή προβολής μεταξύ κερδοσκοπικών εταιριών – οργανισμών , με αντιπαροχή την προβολή του χρηματοδότη ή και με στόχο μία «πειρατικής» μορφής διαφήμιση , γεγονός που αμαυρώνει τον χορηγικό θεσμό και επιτείνει τη σύγχηση, ενώ οι επαγγελματίες με αυτή τη λογική σίγουρα δεν ανήκουν στις Δημόσιες Σχέσεις .

 Με τη Χορηγία δεν επιδιώκεται η προώθηση προιόντων αφού δεν περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και τα πλεονεκτήματα τους και δεν προωθείται ο καταναλωτής στην αγορά τους , όπως με τη διαφήμιση. 

 Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ  .

 Η όποια επικοινωνία στο πλαίσιο μίας χορηγίας δεν είναι απαραίτητο να διακινηθεί από τα μέσα επικοινωνίας με πληρωμένο χρόνο και χώρο όπως η διαφήμιση.  Στην εμπορική επικοινωνία ο πρωταρχικός και αποκλειστικός στόχος είναι οικονομικός και επιχειρηματικός και όχι κοινωνικός. 

 Στη διαφήμιση δεν υπάρχει μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα  όπως αντίθετα στις Δημόσιες Σχέσεις .

Προώθηση πωλήσεων είναι κάθε πρόγραμμα ή και μεμονωμένη δραστηριότητα , μέσα στα πλαίσια της εμπορικής επικοινωνίας , με στόχο την αύξηση της πώλησης προιόντων – υπηρεσιών , με τρόπους άλλους πλήν της διαφήμισης που , κατά κανόνα βασίζονται στην προσωπική επαφή με τον καταναλωτή , όπως προσφορές , διαγωνισμοί εκδηλώσεις , εμπορικές χορηγίες.

  Χορηγία δεν είναι το συχνότατο φαινόμενο της υποστήριξης αθλητικών οργανισμών από μεγάλες εταιρείες , πρώτον γιατί οι εταιρείες αυτές έχουν σκοπούς εμπορικούς , την αύξηση των πωλήσεων κτπλ και δεύτερον δεν υπάρχει η μεταφορά πόρων από τον ιδωτικό στον δημόσιο τομέα.

Όμως αυθεντική αθλητική χορηγία που ποέρχεται μόνο αποο από τις Δημόσιες Σχέσεις θα ήταν η ίδια εμπορική επιχείρηση να πήγαινε π.χ. σε κάποια γειτονιά και να έδινε στα παιδιά που αγαπάνε το μπάσκετ το κατάλληλο γήπεδο και τον απαραίτητο αθλητικό εξοπλισμό .

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ . 

Οι βασικές περιοχές χορηγικών δραστηριοτήτων είναι τέσσερις : • Αυτές που φέρνουν την τέχνη κοντά στο ευρύ κοινό. •

 Αυτές που βοηθούν νέους δημιουργούς καλλιτέχνες να αναδείξουν το ταλέντο τους . •

Αυτές που στηρίζουν μη κερδοσκοπικά παραδοσιακά ή πρωτοποριακά ιδρύματα , οργανισμούς , καλλιτεχνικά σχήματα ( μουσεία / θέατρα / καλλιτεχνικές ομάδες / σχολές ) που αποδεδειγμένα υπηρετούν την τέχνη και έχουν ανάγκη στήριξης. • Αυτές που ενισχύουν τις υποδομές , τα έργα συντήρησης ή και αποκατάστασης και την προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .

Sponsor – sponsoring ( ρήμα και απαρέμφατο ) : εγγυώμαι , συντρέχω , πατρονάρω , γίνομαι ανάδοχος , χρηματοδοτώ ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή.  Sponsor ( επίθετο ) : χρηματοδότης , εγγυητής , ανάδοχος , πάτρονας , ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπομπής .  Sponsorship ( ουσιαστικό ) : αναδοχή , υπό την αιγίδα. Λεξικά της Αγγλικής Penguin και American Heritage .

  Εμπορική Χορηγία – sponsoring : Για κάθε είδους «χορηγικές» επιχειρηματικές δραστηριότηες με εμπορικούς καθαρά στόχους και κυρίως συμβάσεις διαφήμισης και προβολής από τα έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης , ή και προώθηση πωλήσεων. 

 Χορηγία Κοινωνική – Choregia – Sponsorship : Κάθε είδους δραστηριότητες που στοχεύουν σε κοινωνική προσφορά και καλλιέργεια της εικόνας του χορηγού ως καλού πολίτη και ενέχουν μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα , δραστηριότητα που προέρχεται απο τις Δημόσιες Σχέσεις .

 Οι χορηγικοί τομείς είναι : • Τέχνες – γράμματα. • Πολιτισμική κληρονομιά. • Σύγχρονος πολιτισμός. • Εκπαίδευση επιστήμη . • Υγεία . • Αθλητισμός . • Περιβάλλον . • Σε Κοινωνικά προβλήματα .

 Ο παραγωγός πολιτισμικών αγαθών , σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις ,  αναζητά χορηγία από μία επιχείρηση , σε χρήμα ή σε είδος ( εξοπλισμό , ανθρώπινο δυναμικό ή ειδικές γνώσεις) που θα του επιτρέψει να παράγει ένα πολιτισμικό αγαθό. 

 Η χορηγία μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους χωρίς το οποίο η παραγωγή θα ήταν αδύνατη. ΧΟΡΗΓΙΑ . 

 Απο τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις , ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ : • Έρευνα για τη χαρτογράφηση της εταιρικής εικόνας του υποψήφιου χορηγού στη συνείδηση της κοινής γνώμης.θα αναδειχθούν και οι ευκαιρίες από αυτή τη συνεργασία. • Ένταξη της χορηγίας στον συνολικό στρατηγικό επικοινωνιακό σχεδιασμό. • Ποιός είναι ο στόχος της χορηγίας . • Ποιό είναι το μήνυμα. • Μορφές δημοσιότηας . • Υπογραφή σύμβασης με τους όρους της συνεργασίας. • Αντισταθμίσματα του χορηγού , κυρίως με δημοσιότητα . • Μέτρηση αποτελεσματικότητας.

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ . Χορηγικός φάκελος είναι ο φάκελος αυτός με όλα τα στοιχεία της συνεργασίας και τις προτάσεις μας για πρόσληψη χορηγίας.

Κατατίθεται στον Γενικό Διευθυντή και στον υπεύθυνο χορηγιών. 

 Δώστε έμφαση στα οφέλη του χορηγού. 

 Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ . Επικοινωνία και τηλεφωνική με τους αποδέκτες των φακέλων . ΧΟΡΗΓΙΑ . ΠΡΑΚΤΙΚΑ.

Αυτοί που προσφέρουν Χορηγία , αποκτούν καλή φήμη, και στην ουσία πρόκειται για ένα σημάδι έγκρισης , που προσδίδει η κοινή γνώμη στον Χορηγό. Η Χορηγία δίνει υπεραξία στον Οργανισμό. 

 Οι εταιρείες πραγματοποιούν χορηγίες για να ενισχύσουν τη φήμη τους αλλά και για να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για τον πολιτισμό. 

 Οι Χορηγοί δημιουργούν ένα αίσθημα σεβασμού.Αποκτούν αίγλη, καλή φήμη και εικόνα.  Με τον τρόπο αυτόν προσεγγίζουν ένα ενδιαφέρον κοινό που τρέφει αγάπη για τον πολιτισμό. 

 Η χορηγία δημιουργεί φήμη, θεσπέσια εικόνα, οικοδομεί καλές σχέσεις με το κοινό, καθιερώνει μία εικόνα για τον οργανισμό και τα προϊόντα του. 

 Προσδίδει κοινωνική υπευθυνότητα, σεβασμό, υπεραξία.

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ. ΕΙΔΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ. Τα πιό διαδεδομένα είδη Χορηγιών είναι :

Πολιτιστικές εκδηλώσεις ( θέατρο – όπερα ). 

 Παιδεία – εκπαίδευση ( υποτροφίες ) 

 Τοπικές εκδηλώσεις ( εκθέσεις λουλουδιών – επιδείξεις ). 

 Ιατρικές έρευνες. 

 Εκδόσεις.

Χρηματοδοτήσεις (ενός ντοκιμαντέρ για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα….),  Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ

Επαγγελματικά βραβεία. ΧΟΡΗΓΙΑ . Ο ΧΟΡΗΓΟΣ . 

 Ο Χορηγός , θα πρέπει να είναι βέβαιος για τους στόχους του και η χορηγία να ανταποκρίνεται σε αυτούς.Επίσης ο Χορηγός θα πρέπει να έχει υπολογίσει το κόστος. 

 Μία Χορηγία μπορεί να στοιχίσει ακριβά αλλά μπορεί να είναι εξαιρετικά επιτυχημένη. 

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ Μία επιτυχημένη Χορηγία δημιουργεί καλές σχέσεις με την κοινωνία , βελτιώνει τη φήμη και καθιερώνει μία εικόνα για τον οργανισμό. ΧΟΡΗΓΙΑ .

Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

 Στην Ελλάδα υπήρχε ο ΟΜΕΠΟ – Όμιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος εισέπρατε αιτήσης Χορηγιών μελετούσε το ενδιαφέρον γιαυτές και τις διέθετε ανάλογα με τους φακέλους κατάθεσης. 

 Το 1997 σύμφωνα με έναν νόμο , επιβλήθηκε φορολογία 20% επί δωρεών και χορηγιών που γίνονταν για φιλανθρωπικούς λόγους. 

 Το κράτος υπολόγιζε να εισπράττει σημαντικά ποσά από τις παρακρατήσεις επί των δωρεών αλλά το αποτέλεσμα ήταν να εξαφανιστούν οι χορηγοί και να παραμείνουν μόνο όσοι είχαν ώς σκοπό την διαφήμιση τους.Χαρακτηριστικό είναι πως την πρώτη χρονιά εφαρογής του νόμου οι Χορηγίες μειώθηκαν κατά 85%. 

 Ο ΟΜΕΠΟ ανέστειλε τη λειτουργία του. 

Προκειμένου να αποφευχθεί το «ναυάγιο» στον τομέα των χορηγών στου Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 , ψηφίστηκε ειδικό καθεστώς (ω. 3091/2002) που όριζε φοροαπαλλαγή από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε επιχείρησης – χορηγού ίση με το ποσό της Χορηγίας του μόνο πρός την οργανωτική επιτροπή 2004.

ΧΟΡΗΓΙΑ . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΕΠΟ. Το 1997 η επιχειρηματική χορηγία των τεχνών και του πολιτισμού στην Ελλάδα ήταν 6,5 δις δραχμές, τριπλάσια σχεδόν από τα μεγέθη του 1991. Η αρχαιολογία και η πολιτιστική κληρονομιά κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα των χορηγικών κεφαλαίων όπου το 1997 ήταν της τάξεως του 30%.  Εικαστικά 13,1%  Μουσική 10,4%  Μουσεία 7,7%  Θέατρο / χορός 4,9 %  Εκδόσεις 4,6 %  Φεστιβάλ 2%  Κινημαγράφος 0,7% ΧΟΡΗΓΙΑ . ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , ΧΟΡΗΓΙΑΣ. 

 Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .

Η χορηγία δεν είναι εμπορική επικοινωνία και βέβαια ούτε sponsoring. Δεν είναι η προσφορά δώρων μέσω περιοδικών, ούτε βέβαια και η αναγραφή του οργανισμού στις φανέλες αθλητικού σωματείου. 

 Δωρεές, ευεργεσίες και άλλες μορφές φιλανθρωπίας δεν είναι χορηγία. Δεν είναι διαφήμιση ούτε marketing. 

 Η χορηγία είναι η ενέργεια των Δημοσίων Σχέσεων που συντελεί στην διαμόρφωση του πολιτιστικού επιπέδου και της κοινωνικής αναβάθμισης του οργανισμού.  

 ΟΡΙΣΜΟΣ: Xoρηγία είναι η χρηματοδότηση και η υποστήριξη με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικών και άλλων φορέων στη δημιουργία εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του χορηγού. 

 Η χορηγία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα. 

 Ο Κλεισθένης, θέσπισε νόμο με τον οποίο, οι πλούσιοι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να χορηγούν εκδηλώσεις, κυρίως στις διονυσιακές γιορτές.

 Όσοι χορηγούσαν θεωρούσαν την πράξη τους όχι υποχρεωτική αλλά τιμητική.

ΧΟΡΗΓΙΑ . ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 

Ενέργειες απο τις Δημόσιες Σχέσεις  για την επικοινωνία του χορηγικού προγράμματος.

1/ Αποστολή Δελτίων Τύπου για το γεγονός.Σε άρθρα μας για τις εκδηλώσεις αναφέρουμε στοιχεία για την μορφή της Χορηγίας και της πράξης μας , ιστορική αναδρομή του γεγονότος, κτλπ. 

 2/ Έρευνα και πρόσληψη πληροφοριών για το είδος της χορηγίας και αναγκαιότητα βαθμού διείσδυσης.Γνωρίζουμε πολύ καλά το είδος της Χορηγίας. 

 3/ Μη εμπορευματοποιημένες ενέργειες προώθησης.Ο Χορηγός δεν πρέπει να εκμεταλεύεται εμπορικά το γεγονός της ενέργειας του. ΧΟΡΗΓΙΑ . 

 4/ Ταύτιση της ενέργειας και σύνδεσης της με τα πρόσωπα ή τον οργανισμό για τα οποία πραγματοποιούμε τη χορηγία.Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αληθινή πίστη του Χορηγού στην ενέργεια που πραγματοποιεί. 

 5/ Επιμονή στα υψηλά ιδανικά του θεσμού. 

 6/ Πραγματικό ενδιαφέρον για την χορήγηση του προγράμματος, και τα ιδεώδη που εκπροσωπεί. 

 7/ Αγάπη και ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του προγράμματος και των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό. 

 8/ Είναι αποτελεσματικό να πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία να παρουσιάζεται το γεγονός και η ταύτιση του χορηγού με αυτό.

 Το βασικό ενδιαφέρον των sponsor είναι για τις μεταδόσεις των ΜΜΕ. ΧΟΡΗΓΙΑ . 

 Οι Marketers μέσω του Sponsoring βρίσκουν την ευκαιρία για αλληλεπίδραση προιόντος και ομάδων κοινού .  Το Sponsorship είναι μία επένδυση , σε κάθε είδους εκδήλωση , αθλητική , καλλιτεχνική με εμπορικό όφελος για τον sponsor . 

 Η επένδυση αυτή μπορεί να είναι οικονομική , υλική ή ακόμα και με προσφορά ανθρωπίνων πόρων .

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .

 Το sponsorship είναι μια εμπορική στρατηγική . 

 Δεν είναι δωρεά , φιλανθρωπία ή επιχορήγηση . 

 Το Sponsorship είναι επαγγελματική συνεργασία .  Ο σκοπός είναι συμβολή στην προώθηση πωλήσεων και δημιουργία εικόνας και αναγνωρισιμότητας των εταιρειών . ΧΟΡΗΓΙΑ . 

 O sponsor προωθεί το γεγονός με δική του χρηματοδότηση. 

 Σχεδιάζει μία ειδική επικοινωνιακή καμπάνια στα ΜΜΕ με επίκεντρο τη συμμετοχή του στο γεγονός.

 Ο sponsor καθορίζει τη συμμετοχή του στα γεγονότα ανάλογα με τις τοπικές και παγκόσμιες τάσεις. 

 Το περιβάλλον παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη διοίκηση διοργάνωσης εκδηλώσεων .

 Δεν είναι τυχαία όλη η δραστηριότητα ακόμα και γνωστών καλλιτεχνών , σχετικά με τις ανησυχίες τους για το περιβάλλον και την κοινωνία .

 Το 75 – 80% των sponsor κατευθύνεται στα αθλητικά γεγονότα . 

 Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .

Μεγάλες εταιρείες δαπανούν τεράστια ποσά για να μπούν ως sponsorship σε αθλητικά γεγονότα. ΧΟΡΗΓΙΑ . 

 Οι νέες τάσεις στα ΜΜΕ δίνουν την ευκαιρία στους event sponsors να επικοινωνήσουν καλύτερα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Το sponsorship είναι μία αποτελεσματική μέθοδος επικοινωνίας των προιόντων με το κοινό τους καθώς η διαφήμιση έχει έναν συνηθισμένο τρόπο επικοινωνίας. ΧΟΡΗΓΙΑ . 

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .Το sponsorship είναι μία αποτελεσματική μέθοδος επικοινωνίας των προιόντων με το κοινό τους καθώς η διαφήμιση έχει έναν συνηθισμένο τρόπο επικοινωνίας.

 Οι sponsors χρησιμοποιούν και άλλα κανάλια επικοινωνίας εκτός από τα παραδοσιακά, τηλεόραση , ραδιόφωνο, έντυπα.

Χρησιμοποιούν , το διαδίκτυο ,την κινητή τηλεφωνία , τα newsletter . ΧΟΡΗΓΙΑ . Μία σειρά ερωτημάτων , πρέπει να απαντηθούν πρίν αναζητηθεί ο sponsor :

• Η εκδήλωση έχει ανάγκη υποστήριξης sponsor ;

• H εκδήλωση έχει ρεαλιστικά , οφέλη από τον sponsor ;

 • Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είναι σύμφωνοι με τον εμπορικό sponsor ;

 • Μήπως κάποιες εταιρείες δεν είναι κατάλληλες για να αναλάβουν ως sponsors στην συγκεκριμένη εκδήλωση ;

 • Η συγκεκριμένη εκδήλωση , μπορεί να διαχειριστεί τον sponsor ?

 O sponsor θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εκδήλωση και να ταυτιστεί με το κοινό αυτής.  Η επιτυχία ενός sponsorship εξαρτάται από την ανταπόκριση του κοινού της εκδήλωσης , πρός αυτόν. 

 Ο sponsor πρέπει να επηρρεάζει θετικά το κοινό της εκδήλωσης . ΧΟΡΗΓΙΑ . 

 Ένα επιτυχημένο sponsorinship μπορεί να δημιουργήσει νέες συνεργασίες του κοινού που συμμετέχει με τα προιόντα αυτού.Πχ sponsorship μίας φαρμακευτικής εταιρείας σε ένα ιατρικό συνέδριο .Δίνει νέες διαστάσεις στη συνεργασία των δύο μερών. 

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .

 Ένα σωστά επιλεγμένο sponsorship βοηθά στη δημιουργία της κατάλληλης εικόνας της εκδήλωσης. ΧΟΡΗΓΙΑ . 

 Τα προιόντα του sponsorship δημιουργούν αναγνωρισιμότητα για τα ίδια. 

 Επίσης επηρρεάζουν άμεσα τις καταναλωτικές τάσεις των επισκεπτών. 

 Πρέπει αυτά να εκφράζουν το Lifestyle των επισκεπτών. 

 Τα προιόντα δημιουργούν κανάλια επικοινωνίας , αφού σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν και βάσεις δεδομένων σε μία εκδήλωση. 

 Τα προιόντα δείχνουν ένα πιό κοινωνικό προφίλ.

Ψυχαγωγούν τους επισκέπτες με την φιλοξενία που τους προσφέρουν. ΧΟΡΗΓΙΑ . 

 Η ερευνητική μας διαδικασία θα μας υποδείξει τον βαθμό αποδοχής και ταύτισης των sponsor με το κοινό της εκδήλωσης.  Στο σχεδιασμό των εκδηλώσεων θα πρέπει να διαθέτουμε πάντα προφίλ του κοινού που επισκέπτεται την εκδήλωση , ώστε να γνωρίζουμε τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά , συνήθειες , τάσεις , στάσεις και συμπεριφορά αυτού. 

 Μαθαίνουμε πολύ καλά το κοινό μας . ΧΟΡΗΓΙΑ . 

 Στον στρατηγικό σχεδιασμό της εκδήλωσης , δώστε τα στοιχεία υπεροχής της ,δηλαδή γιατί αυτή είναι ξεχωριστή. 

 Στην στρατηγική της , απαντήστε στο ερώτημα ΓΙΑΤΙ ; πρέπει να συμμετέχουν οι επισκέπτες. ΧΟΡΗΓΙΑ . 

 Στους sponsors εξηγήστε τα οφέλη τους από τη συμμετοχή τους. 

 Στην επιλογή του sponsor μελετήστε καλά το προφίλ και τη φιλοσοφία αυτού. 

 Δημιουργήστε μία καλή βάση δεδομένων στοιχείων όπως πάντα διαθέτουν οι Δημόσιες Σχέσεις , για τις εταιρείες που ενδιαφέρουν τα σχέδια σας , ώστε να απευθύνετε προτάσεις πάντα στους κατάλληλους οργανισμούς.

 Στις προτάσεις πρός τους sponsors εκτιμήστε και δώστε το κόστος .

 Αποδείξτε τους πως θα συναντήσουν το κοινό στο οποίο στοχεύουν . 

 Δώστε τους να κατανοήσουν τα οφέλη τους. 

 Προσεγγίστε τους βάση των αναγκών τους και όχι των αναγκών της εκδήλωσης .

Οι προτάσεις σας να είναι προσαρμοσμένες στην εμπορική κατηγορία των sponsors.

Δώστε τους τις δυνατότητες προώθησης τους. 

 Κάντε του να αισθανθούν ασφάλεια κοντά σας και η συνεργασία σας να είναι γιαυτούς επένδυση.

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .ΧΟΡΗΓΙΑ .

Στην εκδήλωση συνεργαστείτε στενά με τον sponsor . 

 Κατανοήστε τις ανάγκες τους και την προσφορά τους . 

 Εκμεταλλευτείτε κάθε παροχή τους. 

Βοηθήστε του να συμμετέχουν στις εξαιρετικές σας ενέργειες , όπως για παράδειγμα εάν έχετε κάποιους ειδικούς προσκεκλημένους , καλλιτέχνες , διάσημους , φέρτε τους σε επαφή με τους sponsors . 

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .

Εξηγήστε στα ΜΜΕ την συνεργασία σας με τους sponsors. Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .ΧΟΡΗΓΙΑ . 

 Ελέγξτε τα ΜΜΕ για την κάλυψη της εκδήλωσης και τις αναφορές τους στους sponsors .

Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας sponsors διαχειριστείτε τους ισότιμα.

Στην επικοινωνία σας με τους sponsors χρησιμοποιήστε στελέχη εκπαιδευμένα στην επικοινωνία για να αποκομίσει ο sponsor καλή εικόνα. ΧΟΡΗΓΙΑ . 

Για τους sponsors δημιουργήστε ειδικό πλάνο υπηρεσιών.

Φιλοξενία . • Ειδικούς χώρους . • Internet , τηλεφωνία . • VIP parking passes. • Eισιτήρια . Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .Υποστηρικτές – Χορηγοί – sponsoring . Mελέτη –έρευνα : Γεώργιος Ιωάννου Παπατριανταφύλλου .

 Γιατί οι εταιρείες χορηγούν :

1. Για να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα τους .

2. Να διαμορφώσουν τάσεις .

3. Για να επιδείξουν το κοινωνικό τους πρόσωπο .

4. Για να δώσουν κίνητρα στο κοινό τους .

5. Για διασκέδαση του κοινού τους .

6. Διασκέδαση των στελεχών .

7. Για δημιουργία εμπορικών ευκαιριών .

8. Για επίδειξη της παραγωγής τους .

9. Για επίδειξη της διαφοροποίησης τους από τους ανταγωνιστές .

10. Για αύξηση πωλήσεων .

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .

Event Plan , για προσέλκυση εμπορικών και μη , χορηγών .

1. Tι ακριβώς θέλετε να πετύχετε .

2. Ξεκινήστε από τους Media Υποστηρικτές .

3. Ποιούς υποστηρικτές θέλετε να προσεγγίσετε ;

4. Δημιουργήστε μία λίστα με τις εταιρείες που ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη αγορά .

5. Αναζητήστε την καινοτομία .

Υποστηρικτής Επικοινωνίας .

1. Δίνει δημοσιότητα .

2. Μεταφέρει τα μηνύματα μας .

3. Δυναμώνει την εκδήλωση .

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .Κατηγορίες Υποστηρικτών .

Title : η εκδήλωση έχει το όνομα του . 

 Presenting by …..

In Kind : δεν αναφέρεται αλλά προσφέρει προιόντα . 

 Official Sponsor : ο επίσημος υποστηρικτής . 

 Μedia Sponsor : ΜΜΕ Υποστηρικτής . 

 Co Sponsor : υποστηρικτής απλά και με άλλες εταιρείες .

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .Για την καλύτερη συνεργασία .

1. Μάθετε καλά την εταιρεία .

2. Εντοπείστε τα κατάλληλα εργαλεία προβολής του , π.χ web σας .

3. Εντοπείστε το σημείο επικοινωνίας της εταιρείας μέσα από την εκδήλωση σας .

4. Ποιά στελέχη σας ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τον Υποστηρικτή .

5. Προσέξτε τους χρόνους .

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .Για μία καλή πρόταση .

1. Εντοπείστε τα οφέλη και τις αξίες από την εκδήλωση .

2. Να είναι σαφή τα δημογραφικά στοιχεία .

3. Δώστε τα οφέλη απο την αποκλειστικότητα .

4. Τα επικοινωνιακά μέσα .

Δημόσιες Σχέσεις , ΧΟΡΗΓΙΑ .Τα βήματα για συνεργασία με αξίες .

1. Brainstorm με τους υποστηρικτές για το πως θα χτίσετε αξίες .

2. Αναλύστε τη στρτατηγική της εκδήλωσης .

3. Εξηγήστε τις προσπάθειες σας για την άριστη συνεργασία .

4. Προωθήστε τα συμφέροντα τους .

5. Οργανώστε εθελοντικές ομάδες για την εξυπηρέτηση τους .

Δημιουργήστε την καλύτερη συνεργασία , χαρακτηριστικό γνώρισμα για τις Δημόσιες Σχέσεις

Τοποθετήστε σε εμφανή σημεία τα γραφικά .

Χτίστε και οικοδομήστε καλές σχέσεις . 

 Πραγματοποιήστε προωθητικές ενέργειες . 

 Δώστε τους χρόνο στα ΜΜΕ . 

 Ευνοήστε τα σχέδια τους . Για την καλύτερη πρόταση . 

 Να είναι ευρηματική . 

 Να είναι δημιουργική . 

 Να μην είναι copy / paste της πρότασης που στέλνετε σε όλους τους υποψήφιους . Εξυπηρετήσεις των Υποστηρικτών . 

 Να υπάρχει Manger Υποστηρτικτών . 

 Ο Υποστηρικτής να ζήσει μία εμπειρία . 

 Να διαμορφώσετε ένα μοντέλο εργασιών του προσωπικού με τους υποστηρικτές . 

 Job Description . Έχετε τον Υποστηρικτή και την επόμενη φορά . 

 Σιγουρευτείτε πως έμεινε ικανοποιημένος και ευχαριστημένος . 

 Συζητείστε μαζί του και μετά την εκδήλωση . 

 Πραγματοποιήστε έλεγχο αποτελεσματικότητας . 

 Κρατήστε την επαφή μαζί του . Οι τάσεις . 

 Παγκοσμίως η Υποστήριξη αυξάνεται . 

 Όλο και περισσότερη ανάπτυξη στα εκτός sport event . 

 Η τεχνολογία φέρνει αλλαγές .

Δημιουργούνται σταθερές σχέσεις διοργανωτών- υποστηρικτών . 

 Αύξηση εμπορικότητας των Υποστηρικτών . 

 Ενισχύεται η συμμετοχή του κοινού μέσω των Υποστηρικτών . 

 Δημιουργία εμπειρίας. 

 Ανάπτυξη Υποστηρικτών και Εταιρειών σε νέα κοινά .

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s