Δημόσιες Σχέσεις και Στρατηγική Χρηματοοικονομική ενημέρωση .

Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις .

Μελέτη : Γεώργιος Ιωάννου Παπατριανταφύλλου .

Δημόσιες Σχέσεις στην χρηματοοικονομική ενημέρωση .Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για πληροφόρηση των οικονομικών μεγεθών ενός οργανισμού, καθιστά απαραίτητη τη χρήση Προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων για τη διοχέτευση των πληροφοριών αυτών.

 

Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις . 

 Οι αγορές παίρνουν ώθηση απο την πληροφόρηση. Οι χρηματοοικονομικές αγορές παίρνουν ώθηση απο τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Jay Sarmir / Merrill-Lynch.

 Δημόσιες Σχέσεις στην χρηματοοικονομική ενημέρωση .

Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για πληροφόρηση των οικονομικών μεγεθών ενός οργανισμού, καθιστά απαραίτητη τη χρήση Προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων για τη διοχέτευση των πληροφοριών αυτών.

Δημόσιες Σχέσεις και ο ρόλος τους στη χρηματοοικονομική ενημέρωση .

Κομβικό σημείο, είναι η πληροφόρηση για το οικονομικό περιβάλλον της εταιρείας , ώστε να μην μεταβάλλεται αρνητικά ο δείκτης επενδύσεων προς τον οργανισμό.

Το συγκεκριμένο είδος των πληροφοριών διοχετεύεται στα ΜΜΕ, στους χρηματοοικονομικούς κύκλους, στους επενδυτές στους μετόχους.

Οι Δημόσιες Σχέσεις και η πρακτική τους στη χρηματοοικονομική ενημέρωση .

Για την εισροή κεφαλαίων οι επενδυτές πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στη διοίκηση και στον ίδιο τον οργανισμό .Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης είναι δομικό στοιχείοτης δράσης των Δημοσίων Σχέσεων .

Για τις συγκεκριμένες πληροφορίες ενδιαφέρονται:

Eταιρείες επενδύσεων.

Σύμβουλοι επενδύσεων.

Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.

Χρηματιστές. 

 Τραπεζικοί οργανισμοί.

Θεσμικοί επενδυτές. 

 Μέτοχοι.Οι μέτοχοι χρειάζονται ενημέρωση για να ενθαρρυνθεί η επενδυτική τους διάθεση

 Στελέχη σε χρηματοοικονομικά τμήματα.

  Χρηματοοικονομικοί αναλυτές. Η κατηγορία αυτή των επαγγελματιών συλλέγουν πληροφορίες για τον οργανισμό μας και συμβουλεύουν τους πελάτες τους ώστε αυτοί να επενδύσουν ή όχι.Επίσης συγκρίνουν στατιστικά οικονομικά στοιχεία.

Οικονομικός Τύπος .Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οικονομικές εφημερίδες, οικονομικά περιδικά αλλά και αρθρογράφοι για τα οικονομικά, σε έντυπα του γενικότερου τύπου.

Δημόσιες Σχέσεις και χρηματοοικονομική ενημέρωση .

 ΚΥΡΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Το Πρόγραμμα των Δημοσίων Σχέσεων «χτίζει» σχέσεις εμπιστοσύνης με την διοχέτευση των εταιρικών πληροφοριών και δημιουργεί ενδιαφέρον για τον οργανισμό.

Στις Δημόσιες Σχέσεις και στο πρόγραμμα Χρηματοοικονομική Ενημέρωση , προσελκύει μετόχους και επενδυτές ενώ παράλληλα προάγουν τους διευθυντές και τα επενδυτικά προγράμματα.

Ενισχύουν το κύρος της εταιρείας

Δοργανώνουν δραστηριότητες με όλες τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την οικονομική θέση του οργανισμού (τραπεζικούς οργανισμούς, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, χρηματιστές, χρηματοοικονομικό τύπο ). Δημόσιες Σχέσεις και ο ρόλος τους στη χρηματοοικονομική ενημέρωση . ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ .

Συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία των μετόχων. 

 Πραγματοποιούμε έρευνα για τους νέους επενδυτές.

Ενισχύουμε το επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Ειδική έρευνα προς εντοπισμό των κατάλληλων ομάδων επενδύσεων. 

 Μία από τις ομάδες κοινού που στοχεύει το πρόγραμμα Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις, είναι οι επαγγελματίες στις επιχειρήσεις επενδύσεων.

Πραγματοποιούμε συναντήσεις (investment conferences), και συνεντεύξεις με χρηματοοικονομικούς αναλυτές και πραγματοποιούμε συνεντεύξεις τύπου με διοχέτευση ειδήσεων πρός τους ρεπόρτερ των οικονομικών εντύπων.

Ως Σύμβουλοι στις Δημόσιες Σχέσεις Χρηματοοικονομικής Ενημέρωσης , διαθέτουμε στοιχεία για την απόδοση της εταιρείας και για την υγιή οικονομική της θέση. 

 Εκδίδουμε ειδικά έντυπα, προς διοχέτευση οικονομικών πληροφοριών. 

 Όλα τα στοιχεία είναι πάντα αληθινά.

Πραγματοποιούμε δίνοντας μεγάλη δημοσιότητα την ετήσια γενική συνέλευση. Πρέπει η παρουσίαση να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη. Να είναι όλα τα στοιχεία διαθέσιμα για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του οργανισμού.

Οι Σύμβουλοι στις Δημόσιες Σχέσεις , πραγματοποιούν πολύ καλή προετοιμασία και προσκαλούν  όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ετοιμάζουμε Δελτίο Τύπου και φάκελο για τα ΜΜΕ.

Ετήσιος απολογισμός προς ενημέρωση των μετόχων, και δημοσίευση αυτού. Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις .

Το Πρόγραμμα Δημόσιες Σχέσεις Χρηματοοικονομικής Ενημέρωσης :

Ενημερώνει με οικονομικά στοιχεία και μεγέθη, ώστε δημιουργεί και διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Δημιουργεί θετικές σχέσεις με την οικονομική κοινότητα.

Ενημερώνει έγκαιρα για την οικονομική κατάσταση των οργανισμών. 

 Ενημερώνει για την οικονομική κατάσταση των οργανισμών σε περιπτώσεις κρίσεων ή και επιθετικών εξαγορών.

Δημιουργεί ενδιαφέρον για τον οργανισμό.

Προσελκύει νέους επενδυτές. Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις .

ΟΡΟΙ και ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

Μέτοχοι – Shareholder : Μέτοχος είναι ο ιδιοκτήτης μετοχών μίας εταιρείας.

Ενδιφερόμενα Μέρη – Stakeholders : Ομάδες των οποίων τα συμφέροντα επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της ετιαρείας.Μπορεί να είναι μέτοχοι – εργαζόμενοι της εταιρείας.

Αειφόρος Ανάπτυξη : Ο νέος στρατηγικός τρόπος σκέψης σε όλο τον κόσμο.Η αειφόρος ανάπτυξη καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να αποδομεί το περιβάλλον των επόμενων γενεών.

Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις .

Μερίδιο Αγοράς : Η αξιολόγηση της εμπορικής επιτυχίας μίας εταιρείας.Οι πωλήσεις της εταιρείας εκφρασμένες σε ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιούν όλα τα ανταγωνιστικά προιόντα σε μία συγκεκριμένη αγορά.Το Μερίδιο Αγοράς αποτελεί δείκτη κλειδί που καταδεικνύει την ισχύ μίας επιχείρησης έναντι των υπόλοιπων ανταγωνιστικών εταιρειών.

Θεσμικός Επενδυτής – Institutional Investor : Χρηματοοικονομικό ίδρυμα με μετοχές σε εισηγμένες εταιρείες.

Εισηγμένη Εταιρεία : Εταιρεία οι μετοχές της οποίας συμπεριλαμβάνονται στις αγοραπωλησίες ενός χρηματιστηρίου. Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις .

Το Πρόγραμμα Δημόσιες Σχέσεις Χρηματοοικονομικής Ενημέρωσης πληροφορεί την οικονομική κοινότητα και αποτέλεσμα αυτού είναι η εξασφάλιση νέων κεφαλαίων.

Επιτυχία του προγράμματος Δημόσιες Σχέσεις Χρηματοοικονομικής Ενημέρωσης, είναι να προσελκύσει νέους πόρους.

Αυτό πραγματοποιείται με την διάθεση μετοχών – σύναψη δανείων ή έκδοση ομολόγων.

Με το πρόγραμμα Δημόσιες Σχέσεις Χρηματοοικονομικής Ενημέρωσης  το κοινό ενημερώνεται και αποκτά εμπιστοσύνη στον οργανισμό και για τον λόγο αυτόν τα οικονομικά στοιχεία πρέπει να δημοσιεύονται με τρόπο πειστικό.

Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις .

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ.

Οι Ετήσιες Συνελεύσεις, είναι τελετουργικές διαδικασίες στις οποίες οι πραγματικοί ιδιοκτήτες μίας εταιρείας αναλύουν και ψηφίζουν την αποτελεσματικότητα της διοίκησης.

Ετήσιες Εκθέσεις . Η αποστολή των ετήσιων εκθέσεων είναι να εκπληρωθεί η νομική υποχρέωση να γνωστοποιήσει η εταιρεία τα πεπραγμένα της διοίκησης.Είναι πηγή οικονομικών πληροφοριών.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s