Δημόσιες Σχέσεις , νέος Κώδικας Δεοντολογίας από την IPRA . Η Δομή του βασίζεται στον λαμπρό Κώδικα των Αθηνών , του 1965 .

Ο νέος κώδικας δεοντολογίας της IPRA ( International Public Relations Association ) βασίζεται στον λαμπρό Κώδικα των Αθηνών , ο οποίος συγγράφηκε από Έλληνες και παγκόσμιους εκπροσώπους των Δημοσίων Σχέσεων και υπογράφηκε στην Αθήνα , το 1965 .

 

Ύψιστη αναγνώριση της ιστορίας των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα , είναι ο νέος αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσίων  Σχέσεων από την International Public Relations Association , το Παγκόσμιο Θεσμικό και Επιστημονικό όργανο των Δημοσίων Σχέσεων .

Ο νέος κώδικας δεοντολογίας της IPRA ( International Public Relations Association ) βασίζεται στον λαμπρό Κώδικα των Αθηνών , ο οποίος συγγράφηκε από Έλληνες και παγκόσμιους εκπροσώπους των Δημοσίων Σχέσεων και υπογράφηκε στην Αθήνα , το 1965 .

 Η IPRA δια του προέδρου της , κου Richard Linning , ανέφερε πως ο νέος Κώδικας είναι η σύνθεση του Κώδικα της Βενετίας ( 1961 ) του Κώδικα των Αθηνών ( 1965 ) και του Κώδικα των Βρυξελλών .

 

Αυτή η ανακοίνωση είναι  ιστορική για τις Δημόσιες Σχέσεις στη χώρα μας .

Μπορείτε να δείτε τον Κώδικα των Αθηνών στη σελίδα μας ΚΩΔΙΚΑΣ ,

http://bit.ly/Ib17GN

Διαβάστε το αριστουργηματικό βιβλίο του Δημήτρη Φερούση , η Δεοντολογία των Δημοσίων Σχέσεων , στο οποίο αναλύονται όλοι οι άξονες και το σκεπτικό των 13 άρθρων του Κώδικα των Αθηνών . 

Επίσης υπάρχει στο site της IPRA ειδική αναφορά στον Κώδικα των Αθηνών .

 

————————————————————————————————————————————————-

«Πείτε όχι σε μη ηθικές πρακτικές» παροτρύνει ο Πρόεδρος της  IPRA .

H International Public Relations Association,  παρουσίασε νέο κώδικα δεοντολογίας 18 σημείων για τη διεθνή ηθική πρακτική στο χώρο των ΔημοσίωνΣχέσεων.

Ο κώδικας παρουσιάσθηκε στο διεθνές συνέδριο της IPRA που πραγματοποιήθηκε στο Abu Dhabi και διατίθεται σε 23 γλώσσες μέσω του site τηςIPRA,

http://www.ipra.org/detail.asp?articleid=31

 Αναφερόμενος στον κώδικα, ο Πρόεδρος της IPRA Richard Linning τόνισε ότι κανένας οδηγός δεοντολογίας δεν σημαίνει κάτι, εάν οι ίδιοι οι επαγγελματίες του χώρου δεν έχουν την ηθική δύναμη να λένε όχι όταν τους ζητείται να αναλάβουν δράση που παραβιάζει τα σημεία του κώδικα.

Ακεραιότητα, διαφάνεια, απάτη, άσκηση αθέμιτης επιρροής σε δημόσιους λειτουργούς και στα Μέσα, είναι μερικά από τα σημεία στα οποία απαντά ο κώδικας.

IPRA – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ”

 

Ο αναθεωρημένος, το 2011, Κώδικας Δεοντολογίας της IPRA αποτελεί την επαγγελματική και ηθική βάση συμπεριφοράς για τα μέλη της «Διεθνούς Ένωσης Δημοσίων Σχέσεων – International Public Relations Association» και συνιστάται η εφαρμογή του από όλους τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στον παρόντα Κώδικα ενοποιείται ο Κώδικας της Βενετίας του 1961, ο Κώδικας των Αθηνών του 1965 και ο Κώδικας των Βρυξελλών του 2007.

α) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος καθορίζει «την πίστη στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπου»·

β) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ την από το 1948  «Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», και ειδικώς το άρθρο 19·

γ) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ ότι οι Δημόσιες Σχέσεις, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη διακίνηση των πληροφοριών, δρουν προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων μερών·

δ) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ ότι δια μέσου της χρήσης των Δημοσίων Σχέσεων και της πολιτικής διαμεσολάβησης παρέχεται ουσιώδη δημοκρατική εκπροσώπηση έναντι των  δημοσίων αρχών ·

ε) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ ότι τα στελέχη των  Δημόσιων Σχέσεων, ερχόμενα σε επαφή με ένα ευρύ κύκλο κοινού λόγω των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων, κατέχουν ένα μέσο επιρροής το οποίο θα πρέπει να πειθαρχεί στην τήρηση ενός κώδικα επαγγελματικής και ηθικής συμπεριφοράς·

στ) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ ότι  δίοδοι επικοινωνίας όπως το Διαδίκτυο και τα άλλα ψηφιακά μέσα, είναι δίοδοι όπου λανθασμένες και παραπλανητικές   πληροφορίες μπορούν ευρέως να εξαπλωθούν και να παραμείνουν αδιευκρίνιστες ,και ως εκ τούτου απαιτείται το μέγιστο της προσοχής από τα στελέχη των Δημοσίων Σχέσεων προκειμένου να διατηρούν την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία τους·

ζ) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ ότι το Διαδίκτυο και τα άλλα ψηφιακά μέσα απαιτούν ειδική προσοχή όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων, των πελατών, των υπαλλήλων και των συναδέλφων·

Κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους τα στελέχη των Δημοσίων Σχέσεων οφείλουν να:

1. Τήρηση

Τηρούν τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

2. Ακεραιότητα

Δρουν πάντα με εντιμότητα και ακεραιότητα, ώστε να διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη εκείνων με τους οποίους έρχονται σε επαφή·

3. Διάλογος

Δημιουργούν τις ηθικές, ψυχολογικές και πνευματικές προϋποθέσεις για διάλογο και αναγνωρίζουν τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων μερών κατά την παρουσίαση της υπόθεσής τους και κατά την διατύπωση των απόψεών τους·

4. Διαφάνεια

Δηλώνουν με ειλικρίνεια και διαφάνεια το όνομα τους, τον οργανισμό /επιχείρηση  στον οποίο εργάζονται  και τα συμφέροντα τα οποία εκπροσωπούν·

5.Σύγκρουση

Αποφεύγουν οποιεσδήποτε επαγγελματικές συγκρούσεις συμφερόντων και  γνωστοποιούν τέτοιες συγκρούσεις στα επηρεαζόμενα μέρη όταν αυτές συμβαίνουν·

6. Εμπιστευτικότητα

Τιμούν τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους παρέχονται·

7. Ακρίβεια

Παίρνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουν την αλήθεια και την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που παρέχουν·

 

8. Ψευδολογία

Προβαίνουν σε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μη διαδίδουν σκοπίμως ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια ώστε να αποφεύγεται να γίνεται αυτό ακουσίως και να αποκαθιστούν κάθε τέτοια πράξη άμεσα·

 

9. Εξαπάτηση

Μη λαμβάνουν / αντλούν πληροφορίες με δόλο ή ανέντιμα μέσα·

 

10. Γνωστοποίηση

Μη δημιουργούν ή χρησιμοποιούν οποιονδήποτε οργανισμό υπηρετώντας έναν δήθεν σκοπό ενώ στη πραγματικότητα εξυπηρετούν ένα καλυπτόμενο συμφέρον·

11. Κέρδος

Μη πωλούν σε τρίτους έναντι αμοιβής αντίγραφα εγγράφων που έχουν αποκτηθεί από δημόσιες αρχές/ φορείς·

 

 

12. Αμοιβή

Ενώ προσφέρουν τις επαγγελματικές τους υπηρεσίες, να μη δέχονται άλλη αμοιβή οποιασδήποτε μορφής σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες από οποιονδήποτε άλλον εκτός του εντολέα τους·

 

13. Κίνητρο

 Μη προτείνουν ή να μη παράσχουν άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο κίνητρο σε εκπροσώπους του δημόσιου τομέα ή των Μ.Μ.Ε. ή σε οποιονδήποτε άλλον αιρετό εκπρόσωπο·

 

14. Επιρροή

 Μη προτείνουν ή αναλάβουν οποιαδήποτε δράση η οποία συνιστά ανάρμοστη επιρροή σε εκπροσώπους του δημόσιου τομέα, τα Μ.Μ.Ε. ή σε οποιονδήποτε άλλον αιρετό εκπρόσωπο ·

 

15. Ανταγωνιστές

 Μη βλάπτουν σκοπίμως την επαγγελματική φήμη ενός επαγγελματία του κλάδου ·

 

16. Απόκτηση πελατών

Μην επιδιώκουν να αποκτήσουν τους πελάτες άλλου επαγγελματία  χρησιμοποιώντας δόλια μέσα ·

 

17. Απασχόληση

Όταν προχωρούν στην πρόσληψη προσωπικού από δημόσιες αρχές ή ανταγωνιστές οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανόνες και τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας αυτών των οργανισμών ·

 

18. Συνάδελφοι

Τηρούν τον Κώδικα με σεβασμό προς τα υπόλοιπα μέλη της IPRA και τους  επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων διεθνώς ·

Τα μέλη της IPRA ,πέρα από την τήρηση αυτού του Κώδικα, συμφωνούν να τηρούν και να βοηθούν την εφαρμογή των πειθαρχικών διαδικασιών της International Public Relations Association – Διεθνούς Ένωσης Δημοσίων Σχέσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε παραβίαση αυτού του Κώδικα.

Εκδόθηκε/ Εγκρίθηκε από το  Συμβούλιο της «Διεθνούς Ένωσης Δημοσίων Σχέσεων -International Public Relations Association» . 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s