Βιβλία για τις Δημόσιες Σχέσεις .Ένας κατάλογος με 250 βιβλία . Όλες οι τεχνικές της επικοινωνίας ( Marketing , Διαφήμιση…) προήλθαν από την έρευνα για τις Δημόσιες Σχέσεις .

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων είναι αυτή που θεμελίωσε το σύχρονο management ( διαβάστε το αντίστοιχο άρθρο μας http://bit.ly/iYFUgt ) .

 
Oι Δημόσιες Σχέσειςπροηγήθηκαν κάθε άλλης πρακτικής της επικοινωνίας , όσο και άν "αδιάβαστοι" επαγγελματίες , στελέχη σε υψηλές θέσεις , αναφέρουν πως οι Δημόσιες Σχέσεις είναι εφαρμογή του Marketing ή δήθεν στο οργανόγραμα της επιχείρησης οι Δημόσιες Σχέσεις υπάγονται στο Marketing .Ψεύδη και ανακρίβειες ( διαβάστε και το αντίστοιχο άρθρο μας http://bit.ly/lrSEWt ) .

Στα πορίσματα των πειραμάτων για την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων βασίστηκαν , το Marketing , το Human Resource και κάθε κατεύθυνση του Management .

Στη Νέα Υόρκη , υπάρχει το Μουσείο των Δημοσίων Σχέσεων .

Στην ιστοσελίδα του μουσείου εντοπίσαμε ( εκτός από το σπάνιο υλικό ) βιβλιογραφία για τις Δημόσιες Σχέσεις , η οποία ανάγεται στις δεκαετίες του 1920 – 1930 – 1940 -1950 ……..

Σας την παραθέτουμε αποδεικνύοντας παράλληλα πως οι Δημόσιες Σχέσειςπροηγήθηκαν κάθε άλλης πρακτικής της επικοινωνίας , όσο και άν «αδιάβαστοι» επαγγελματίες , στελέχη σε υψηλές θέσεις , αναφέρουν πως οι Δημόσιες Σχέσεις είναι εφαρμογή του Marketing ή δήθεν στο οργανόγραμα της επιχείρησης οι Δημόσιες Σχέσεις υπάγονται στο Marketing .Ψεύδη και ανακρίβειες ( διαβάστε και το αντίστοιχο άρθρο μας http://bit.ly/lrSEWt ) .

Καλή «ανάγνωση»  :

 • American Association of School Administrators.
  Public Relations for America’s Schools.
  Washington DC: AASA, 1950. 497 pages.
   
 • American Iron and Steel Institute.
  «Elements of a Steel Company’s Community Relations Program.»
  undated, 52 pages.
   
 • American Medical Association.
  County Medical Public Relatons Manual.
  1961. 126 pages.
   
 • Adams, Alexander B.
  Handbook of Practical Public Relations.
  New York: Thomas Y. Crowell Co., 1965. 327 pages.
   
 • Adams, William C.
  Media Guide for Academics
  Los Angeles: Foundation for American Communications (FACS), 1994. 72 pages.
   
 • Adult Education Association. Ed.
  Effective Public Relations.
  Chicago: AEA, 1957. 48 pages.
   
 • Albig, William.
  Modern Public Opinion.
  New York: McGraw-Hill, 1956. 518 pages.  
 • Allen, Jon L.
  Not For Attribution
  Xlibris Corporatin, 1999. 226 pages.
   
 • American Institute of Banking.
  Bank Public Relations and Marketing.
  Homewood, IL: American Bankers Assn., 1967. 362 pages.
   
 • American Pharmaceutical Manufacturers Association.
  A Primer of Public Relations.
  New York: APMA, 1953. 90 pages.
   
 • Army, Department of.
  «Army Information Officers’ Guide.»
  1968. 85 pages. [2 copies].
   
 • Army, Department of.
  «Public Information Officers’ Guide.»
  1954. 145 pages.
   
 • Arnoff, Craig E and Otis W, Baskin
  Public Relations: the Profession and the Practice.
  St.Paul, MN: West Publishing Co., 1983, 966 pages.
   
 • Ashford, Gerald.
  Everyday Publicity.
  New York: Law Arts, 1970. 90 pages.
   
 • Aspley, J. C. And L. F. Van Houten, ed.
  The Dartnell Public Relations Handbook.
  Chicago: Dartnell Corp, 1956. 1005 pages. [First edition].
   
 • Bagdikian, Ben H.
  The Effete Conspiracy and other Crimes by the Press.
  New York: Harper and Row, 1972. 158 pages.
   
 • Baker, John N.
  Your Public Relations are Showing.
  New York: Record Press, 1958. 312 pages.
   
 • Baldridge, Letitia.
  Of Diamonds and Diplomats.
  Boston: Houghton and Mifflin, 1968. 240 pages.
   
 • Barbour, Robert L. Ed.
  Who’s Who in Public Relations, 1959 Ð 1960.
  Meridian, NH: PR Publishing Co., 1959. 315 pages .
   
 • Baus, Herbert M.
  Public Relations at Work.
  New York: Harper and Bros. 1948. 242 pages.
   
 • Baus, Herbert M.
  Publicity in Action.
  New York: Harper and Bros. 1954. 335 pages.
   
 • Batchelor, Bronson.
  Profitable Public Relations.
  New York: Harper and Bros., 1938. 252 pages.
   
 • Batten, H.A.
  «Public Relations»
  [An address before Association of National Advertisers, Inc.]
  April 28, 1937. 40 pages.
   
 • Bent, Silas.
  Ballyhoo: The Voice of the Press.
  New York: Boni and Liveright, 1927. 398 pages.
   
 • Berman, Steve.
  How to Create your own publicity for Names, Products or Services and Get it for Free.
  New York: Frederick Fell, 1977. 140 pages.
   
 • Bernays, Edward L.
  Biography of an Idea: Memoirs of a Public Relations Counsel.
  New York: Simon and Schuster, 1965. 849 pages.
   
 • Bernays, Edward L.
  The Engineering of Consent.
  Norman, OK: U. of Oklahoma Press, 1955. 246 pages.
   
 • Bernays, Edward L.
  Public Relations.
  Norman, OK: U. of Oklahoma Press, 1952. 374 pages.
   
 • Bernays, Edward L.
  Your Future in Public Relations.
  New York: Richards Rosen Press, 1961. 158 pages. [First and revised editions]
   
 • Bernays, Edward L.
  «American Public Relations, A short history».
  Reprinted from «Gazette», Vol II, No 2. 1956. 9 pages. [Gift from the author]
   
 • Bernays, Edward L.
  Crystallizing Public Opinion.
  New York: Liveright, 1923. 1961 edition.
   
 • Beveridge, Ocsar M.
  Financial Public Relations.
  New York: McGraw-Hill, 1963. 364 pages.
   
 • Black, Samuel and Melvin L. Sharpe.
  Practical Public Relations.
  Englewood Cliffs,NJ: Prentice-Hall, 1983. 214 pages.
   
 • Bivins, Thomas
  Handbook for Public Relations Writing.
  Lincolnwood, IL:NTC Business Books. 1988. 287 pages.
   
 • Blum, Eleanor.
  Sources for Reference in the Mass Media.
  Urbana, IL: U of Illinois Press, 1961, 46 pages.
   
 • Blumenthal, L. Roy.
  The Practice of Public Relations.
  New York: The Macmillian Co., 1972. 278 pages. [autographed]
   
 • Blumenthal, Sidney.
  The Permanent Campaign.
  New York: Touchstone, 1980. 536 pages.
   
 • Boorstin, Daniel J.
  The Image. A Guide to Pseudo-events in America.
  New York: Harper and Row, 1961. 315 pages.
   
 • Bortin, Virginia.
  Publicity for Volunteers: A Handbook.
  New York: Walker, 1981. 159 pages.
   
 • Boyd, Malcolm.
  Crisis in Communication: A Christian Examination of the Mass Media.
  New York: Doubleday, 1957. 128 pages.
   
 • Brinkley, William.
  Don’t Go Near the Water.
  New York: Random House, 1956. 373 pages. [A novel about public affairs in the military during WW II].
   
 • Bristol, Jr., Lee H. Ed.
  Developing the Corporate Image.
  New York: Charles Scribner’s Sons, 1960. 298 pages. [Autographed].
   
 • Broom, Glen M and David M. Dozier.
  Using Research in Public Relations.
  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1990. 414 pages. plus manual.
   
 • Brown, J.A. C.
  Techniques of Persuasion
  Middlesex, Great Britain: Penguin, 1953. 325 pages.
   
 • Budd, Jr., John F.
  An Executive’s Primer on Public Relations.
  New York: Chilton, 1969. 233 pages.
   
 • Burnett, Verne.
  Solving Public Relations Problems.
  New York: B. C. Forbes and Sons, 1952. 174 pages.
   
 • Burnett, Verne.
  You and Your Public Relations.
  New York: Harper and Bros, 1943. 194 pages.[Second edition];
  1947. 204 pages [revised edition]
   
 • Burton, Paul.
  Corporate Public Relations.
  New York: Reinhold, 1966. 228 pages.
   
 • Butterfield, William H.
  Goodwill Letters that Build Business.
  New York: Prentice-Hall, 1940. 300 pages.
   
 • Butterfield, William H.
  How to use Letters in College Public Relations.
  New York: Harper and Bros., 1944. 182 pages.
   
 • Canetti, Elias.
  Crowds & Power.
  New York: Viking, 1966. 495 pages.
   
 • Canfield, Bertrand R.
  Public Relations.
  Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1952. 691 pages.
  Revised edition, 1956. 691 pages.
   
 • Cantor, Bill.
  Experts in Action.
  Second edition. New York: Longman, 1989. 520 pages.
   
 • Center, Alan H. Ed.
  Public Relations Ideas in Action.
  New York: McGraw-Hill, 1957. 327 pages.
   
 • Center, Alan H. Ed.
  Public Relations Practices — Case Studies.
  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1975. 376 pages.
   
 • Childs, Harwood L.
  An Introduction to Public Opinion.
  New York: John Wiley, 1940. 152 pages.
   
 • Childs, Harwood L., Ed.
  «Pressure Groups and Propaganda».
  Special edition of The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences. Vol 179. May 1935.
   
 • Cirino, Robert.
  Power to Persuade.
  New York: Pathfinder, 1974. 246 pages.
   
 • Clay, Roberta.
  Promotion in Print.
  Cranbury, NJ: Barnes, 1970. 94 pages.
   
 • Cohen, .Arthur C.
  Attitude Change and Social Influence.
  New York: Basis Books. 1964. 156 pages.
   
 • Cole, Robert S.
  The Practical Handbook of Public Relations.
  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1981. 213 pages.
   
 • Crouse, Timothy.
  The Boys on the Bus.
  New York: Ballantine, 1973. 402 pages.
   
 • Curtis, Alice Partlow.
  Is Your Publicity Showing?
  Princeton, NJ: D. Van Norstrand, 1949. 211 pages.
   
 • Cutlip, Scott M. Ed.
  A Public Relations Bibliography
  Madison, WI: U of Wisconsin Press, 1957. 313 pages;
  Second edition, 1965. 305 pages.
   
 • Cutlip, Scott M. and Allen H. Center.
  Effective Public Relations.
  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1952. 502 pages [First edition]
  Second edition: 1958. 450 pages
  Third edition: 1964. 512 pages
  Fourth edition: 1971. 701 pages
  Fifth edition: 1978. 612 pages
  Fifth edition revised: 1982. 612 pages.
   
 • D’Aprix, Roger.
  The Believable Corporation.
  New York: AMACOM, 1977. 211 pages.
   
 • Danielson, Wayne A and G.C. Wilhoit, Jr.
  A Computereized Bibliography of Mass Communication Research.
  U. of North Carolina, 1967, 399 pages.
   
 • Darrow, R. W., D. J. Forrestal and A. O. Cookman.
  Public Relation Handbook.
  Chicago: Dartnell, 1967. 944 pages.
   
 • Dartnell Corp.
  Improving the Content of the Employee Magazine.
  Chicago, undated, 110 pages.
   
 • DeLorenzo, Anthony G.
  «Public Reflections.»
  Reprint of undated talk. 16 pages.
   
 • Department of Defense.
  «Handbook for Stringers in the Armed Forces.»
  Fi. Benjamin Harrison, IN, 1978. 21 pages. 1978 and 1980 editions.
   
 • Department of Defense.
  «Radio and Television Manual»
  1971. 72 pages.
   
 • Department of Defense.
  «Public Affairs Department Handbook»
  1972 116 pages
  June 1979 edition, 300 pages.
   
 • Doob, Leonard.
  Public Opinion and Propaganda.
  New York: Henry Holt, 1948. 600 pages.
   
 • Douglas, George A.
  Writing for Public Relations.
  Columbus: Charles E. Merrill, 1980. 183 pages.
   
 • Dover, C.J.
  Effective Communications in Company Publications.
  Washington, DC: BNA Incorporated, 1959. 367 pages.
   
 • Efron, Edith.
  The News Twisters.
  New York: Manor Books. 1972. 355 pages.
   
 • Ewen, Stuart
  PR! A Social History of Spin
  New York: BasicBooks (HarperCollins), 1996. 480 pages.
   
 • Federal Trade Commission
  «Media Policy Session, Technology and Legal Change»
  Washington, DC, 1979. 150 pages.
   
 • Financial Public Relations Association.
  Yearbook.
  Chicago: FPRA, 1958. 666 pages;
  1962, 347 pages;
  1963, 393 pages.
   
 • Financial Public Relations Association.
  A Management Guide to Public Relations.
  Chicago: FPRA, 1963. 153 pages.
   
 • Fine, Benjamin.
  Educational Publicity.
  New York: Harper and Bros., 1951. 561 pages.
   
 • Finn, David.
  The Corporate Oligarch.
  New York: Simon and Schuster, 1969. 319 pages.
   
 • Fleuter, Douglas L.
  The Human Side of Business.
  New York: Exposition, 1972. 96 pages.
   
 • Freeman, John Leiper.
  The Political Process.
  Executive Bureau–Legislative Committee Relations.
  New York: Random House, 1965. 146 pages.
   
 • Fulbright, James William.
  The Pentagon Propaganda Machine.
  New York: Vintage Books, 1970. 166 pages.
   
 • Gaer, Joseph.
  The First Round.
  New York: Duell, Sloan and Pearce, 1944. 478 pages. [CIO PACs]
   
 • Gannett Center Journal.
  «The Opinion Makers»
  New York. Vol 3, No 2, Spring 1989. 168 pages.
   
 • Garrett, Paul.
  «Public Relations-Industryÿs No.1 Job»
  1938 speech delivered to American Association of Advertising Agencies. 32 pages.
   
 • Glemser, Bernard.
  The P.R. Girls.
  New York: Bantam Books, 1972. 316 pages. [A bad novel]
   
 • Gold, Vic.
  PR as in President.
  New York: Doubleday, 1977. 251 pages.
   
 • Gold, Vic.
  I Don’t Need you When Iÿm Right.
  New York: William Morrow, 1975. 218 pages.
   
 • Golden, Hal and Kitty Hanson.
  The Techniques of Working with the Press.
  Dobbs Ferry, NY: Oceana Publications, 1962. 232 pages.
   
 • Golden. L.L.L.
  Only by Public Consent.
  New York: Hawthorn Books, 1968. 386 pages.
   
 • Goldman, Eric F.
  Two-Way Street. The Emergence of the Public Relations Counsel.
  Boston: Bellman Publishing Co., 1948. 36 pages.
   
 • Gottleib, Edward and Philip Klarnet.
  Successful Publicity.
  New York: Gossett and Dunlop, 1964. 96 pages.
   
 • Graham, Floyd F.
  Public Relations in Music Education.
  New York: Exposition Press, 1954. 241 pages.
   
 • Gras, Norman Scott Brian.
  «Shifts in Public Relations.»
  Special issue of Bulletin of the Business Historical Society. Vol 19, 1945. 148 pages.
   
 • Griswold, Glenn and Denny Griswold.
  Your Public Relations.
  New York: Funk & Wagnalls. 1948. 634 pages.
   
 • Gross, Gerald ed.
  The Responsibility of the Press.
  New York: Fleet Publishing Co., 1966. 416 pages.
   
 • Guth, APR, David W. and Charles Marsh, Ph.D.
  Public Relations: A Value-Driven Approach
  Pearson Education, Inc., 2000, 2003, 2006. 604 pages.
   
 • Hall, Babette.
  Public Relations, Publicity and Promotion.
  New York: Ives Washburn, 1970. 117 pages.
   
 • Hannaford, Peter.
  Talking Back to the Media
  New York: R.R. Donnelley, 1986. 184 pages.
   
 • Harlan, Gene and Alan Scott.
  Contemporary Public Relations Principles and cases.
  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1956. 204 pages.
   
 • Harlow, Rex F.
  Public Relations in War and Peace.
  New York: Harper and Bros., 1942. 220 pages.
   
 • Harlow, Rex F. and M.M. Black.
  Practical Public Relations.
  New York: Harper and Bros., 1947. 442 pages;
  Revised edition, 1952. 442 pages.
   
 • Harral, Stewart.
  Tested Public Relations for Schools.
  Norman, OK: U. of Oklahoma Press, 1952. 174 pages.
   
 • Harral, Stewart.
  Patterns of Publicity Copy.
  Norman, OK: U. of Oklahoma Press, 1950. 139 pages.
   
 • Harrington, Alan.
  Life in the Crystal Palace.
  New York: Alfred A. Knopf, 1959. 263 pages.
   
 • Harrington, Alan.
  The Revelations of Dr. Modesto.
  New York: Popular Library, 1955. 176 pages. [A novel]
   
 • Helm, Lewis M., et al.
  Informing the Public.
  New York: Longman, 1981. 359 pages.
   
 • Hendrix, George.
  Public Relations Cases.
  Belmont, CA: Wadsworth, 1988. 447 pages.
   
 • Henderer, F. Rhodes.
  A Comparative Study of the Public Relations Practices of Six Industrial Corporations.
  Pittsburgh: U of Pittsburgh Press. 1956. 232 pages.
   
 • Hiebert, Ray Eldon.
  Precision Public Relations.
  New York: Longman, 1988. 396 pages.
   
 • Hill and Knowlton.
  Critical Issues in Public Relations.
  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1975. 234 pages.
   
 • Hill, John W.
  Corporate Public Relations.
  New York: Harper and Bros., 1958. 178 pages.
   
 • Horn, Gunnar.
  Public-School Publicity.
  New York: Inor, 1948. 226 pages.
   
 • Hummel, William and Keith Huntress.
  The Analysis of Propaganda.
  New York: William Sloane Associates, 1949. 222 pages.
 • Hurwood, David L. And Earl L. Bailey.
  Advertising, Sales Promotion and Public Relations — Organizational Alternatives. Report # 16.
  New York: The Conference Board, 1968. 166 pages.
   
 • Hyatt, Dave.
  Public Relations. A Handbook for Business, Labor and Community Leaders. Bulletin # 48.
  Ithaca, NY: Cornell U Press, 1963. 94 pages.
   
 • Institute for Propaganda Analysis.
  «The Fine Art of Propaganda.»
  New York: Harcourt, Brace, 1939. 140 pages.
   
 • Jacobs, Herbert.
  Practical Publicity.
  New York: McGraw-Hill, 1964. 210 pages.
   
 • Jones, Gerre.
  Public Relations for the Design Professional.
  New York: McGraw-Hill, 1980. 278 pages.
 • Kadon, John and Ann Kadon.
  Successful Public Relations Techniques.
  Scottsdale, AZ: Modern Schools, 1976. 250 pages.
   
 • Katz, Elihu and Paul F. Lazerfield.
  Personal Influence. Personal Influence.
  New York: The Free Press, 1955. 400 pages.
   
 • Kelley, Jr., Stanley.
  Professional Public Relations and Political Power.
  Baltimore: Johns Hopkins Press, 1956. 247 pages.
   
 • Kennedy, Samuel Macaw.
  Winning the Public. Winning the Public.
  New York: McGraw-Hill, 1921. 148 pages.
   
 • Kindred, Leslie W.
  School Public Relations.
  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1957. 454 pages.
   
 • Kirk, Jeremy, pseudo.
  The Build-Up Boys.
  New York: Schribner and Sons, 1951. 242 pages. [A novel]
   
 • Klapp, Orrin Edgar.
  Symbolic Leaders.
  Chicago: Aldine, 1964. 272 pages.
   
 • Kobre, Sidney.
  Dynamic Force of Public Relations Today.
  Dubuque, IA: C. Brown, 1964. 296 pages.
   
 • LeBon, Gustave.
  The Crowd.
  Paris, 1895. Reprinted by Ballantine Book 1969. 193 pages.
   
 • Lee, Ivy.
  «The Problem of International Propaganda.»
  Speech reprint of a talk given before a private group in London, July 3, 1934.
   
 • Lerbinger, Otto.
  Designs for Persuasive Communications.
  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972. 283 pages.
   
 • Lesly, Philip, ed.
  Lesly’s Public Relations Handbook.
  New York: Prentice-Hall, 1950. 902 pages. [2 editions]
 • Lesly, Philip
  Public Relations in Action.
  Chicago: Ziff-Davis, 1947. 280 pages.
   
 • Lesly, Philip.
  How we Discommunicate.
  New York: American Management Assn, 1979. 227 pages.
   
 • Lewis, Herschell Gordon.
  How to Handle your Own Public Relations.
  Chicago: Nelson-Hall, 1977. 271 pages.
   
 • Linowes, Davis.
  The Corporate Conscience.
  New York: Hawthorn, 1974. 239 pages.
   
 • Lippman, Walter.
  American Inquisitors.
  New York: Macmillian, 1928. 120 pages.
   
 • Lippman, Walter.
  Public Opinion.
  New York: Macmillian, 1930. 427 pages.
   
 • Liscomb, Ed.
  Grassroots Public Relations for Agriculture.
  Little Rock, AR: Democrat, 1950. 104 pages.
   
 • Life Insurance Advertisers Association.
  Public Relations.
  1982. 59 pages.
   
 • Lloyd, Herbert.
  Public Relations.
  London: St.Paulÿs House, 1970. 241 pages.
   
 • Lovell, Ronald P.
  Inside Public Relations.
  Boston: Allyn and Bacon, 1982. 415 pages.
   
 • Lundberg, Louis B.
  Public Relations in the Local Community.
  New York: Harper and Bros, 1950. 228 pages.
   
 • Maddalena, Lucille.
  A Communications Manual for Non-Profit Organizations
  New York: American Management Assn. 1981. 222 pages.
   
 • Mahoney, Tom and Rita Hession.
  Public Relations for Retailers.
  New York: Macmillian, 1949. 248 pages.
 • Mandingo. Pauline E.
  Jean Reade in Public Relations.
  New York: Dodd, Mead, 1954. 248 pages. [A really bad novel]
   
 • Markel. Lester.
  What You Don’t Know Can Hurt You.
  New York: Quadrangle. 1972. 288 pages.
   
 • Marston, John E.
  Modern Public Relations.
  New York: McGraw-Hill, 1979. 496 pages.
 • Marston, John E.
  The Nature of Public Relations.
  New York: McGraw-Hill, 1963. 393 pages.
   
 • Mayer, Frank.
  Public Relations for School Personnel.
  Midland, MI: Pendell Publishing Co, 1974. 273 pages.
   
 • McCauley, H. S.
  Getting Your Name in Print.
  New York: Funk and Wagnalls, 1924. 114 pages.
   
 • McGaffin, William and Erwin Knoll.
  Anything but the Truth.
  New York: G.P. Putnam, 1968. 250 pages.
   
 • Michael, George.
  Handout.
  New York: G. P. Putnam, 1935. 242 pages.
   
 • Middle West Utilities Co.
  Minutes. Conferences of the Directors of Public Relations and Women’s Public Information Committee.
  Chicago: Feb 5-7, 1925. 330 pages.
   
 • Mills, Alden Brewster.
  Hospital Public Relations.
  Chicago: Physicianÿs Record, 1939. 361 pages.
 • Minor, Dale.
  The Information War.
  New York: Tower, 1970. 251 pages.
   
 • Moehlman, Arthur B. And James A Van Zwell.
  School Public Relations.
  New York: Appleton-Century, 1957. 556 pages.
   
 • Moore, H. Frasier.
  Public Relations Principles, Cases and Problems, 8th edition.
  Homewood, IL: Richard D. Irwin. 1981. 554 pages.
   
 • Mosher, William, chairman.
  Public Relations of Public Personnel Agencies.
  Chicago: Civil Service Assembly of the United States and Canada, 1941. 259 pages.
   
 • Nager, Norman and Allen T. Harrell.
  Public Relations Management by Objectives.
  New York: Longman, 1984. 404 pages.
   
 • National Council of Jewish Women
  So, You’re Council’s Publicity Chairman.
  undated pamphlet. 20+ pages.
   
 • Navy, Department of.
  «Public Relations Manual, United States Pacific Fleet.»
  Pearl Harbor, TH, 1951. 80 pages.
   
 • Newsom, Douglass Ann and Tom Siegfried.
  Writing in Public Relations Practice: Form and Style.
  Belmont, CA: Wadsworth, 1981. 364 pages.
   
 • Newsom, Douglass Ann and Alan Scott.
  This is PR: The Realities of Public Relations.
  Belmont, CA: Wadsworth, 1976. 318 pages plus instructor’s manual;
  Second edition: 1981, 578 pages plus instructor’s manual;
  Third edition: 1985, 518 pages;
  Fourth edition: 1989, 533 pages plus instructor’s manual.
   
 • Newsom, Douglass Ann and Bob Carrell.
  Public Relations Writing. Form and Style.
  Belmont, CA, 1986. 442 pages; Third edition: 1991. 458 pages.
   
 • Newsom, Earl.
  «Approaches to Public Relations.»
  Text of Nov 19, 1945 address to Standard Oil (New Jersey). 21 pages.
   
 • Nicholas, Donald L. and Jo Ann Crow.
  Instructional Technology: Basic Media Skills.
  Manacha, TX: Sterling Swift, 1979. 145 pages.
   
 • Nielander, William A.
  A Selected and Annotated Bibliography of Public Relations.
  Austin, TX: U of Texas Press, 1967. 41 pages. [2 copies]
   
 • Nielander, William A. and Raymond W. Miller.
  Public Relations.
  New York: The Roland Press, 1951. 398 pages.
   
 • Nolte, Lawrence W.
  Fundamentals of Public Relations.
  New York: Pergamon Press, 1974. 496 pages plus manual;
  1979, 516 pages.
   
 • Norton, Alice. Public Relations.
  A Guide to Information Sources.
  Detroit: Gale Research. 1970. 153 pages.
   
 • O’Brien, Richard.
  Publicity–How to Get it.
  New York: Barnes and Noble, 1977. 176 pages.
   
 • Occidential Life Insurance Company of California.
  þSo, You’ve been elected Publicity Chairman.ú
  undated. 21 pages.
   
 • Office of Opportunity.
  Public Affairs Handbook. Vol I: The Printed Word.
  37 pages; Vol II: Sight and Sound. 39 pages. DC: GPO, 1968.
   
 • Olins, Wally.
  The Corporate Personality.
  New York: Mayflower, 1978. 215 pages.
   
 • Osborne, Philip B.
  The War that Business Must Win.
  New York: McGraw-Hill, 1970. 117 pages.
   
 • Packard, Vance.
  The Hidden Persuaders.
  New York: Pocket Books, 1958. 242 page .
   
 • Patterson, John C.
  Association Management.
  New York: Harpers, 1952. 230 pages.
   
 • Peake, Jacquelyn.
  Public Relations in Business.
  New York: Harper and Row, 1980. 148 pages.
   
 • Peterson, Theodore, Jay W. Jensen and William L. Rivers.
  The Mass Media and Modern Society.
  New York: Holt Rinehart, 1966. 260 pages.
   
 • Plackard, Dwight Hillis and Clifton Blackman.
  Blueprint for Public Relations.
  New York: McGraw-Hill, 1947. 355 pages.
   
 • Poling, Charles Samuel and Oran Arnold.
  Holy Ballyhoo
  Los Angeles: Sutton House, 1938. 221 pages [A novel]
 • Pollock, Robert.
  The Persuader.
  New York: G.P. Putnamÿs Sons, 1970. 256 pages. [A novel]
   
 • Prentice-Hall.
  «Inside Public Relations.»
  Englewood Cliffs, NJ. 1963. 56 pages.
   
 • Printers’ Ink.
  After [Business] Hours.
  New York: Funk and Wagnalls, 1949. 366 pages.
   
 • Printers’ Ink.
  Public Relations Idea Book.
  New York: Printersÿ Ink Publishing, 1953. 349 pages.
   
 • Public Relations News.
  Special Report No. 102 «Guide to Profitable Public Relations.»
  16 pages. undated.
   
 • PRSA.
  «Fees, Charges and Overhead in the Practice of Public Relations.»
  New York, 1961. 80 pages.
   
 • Quiett, Glenn C. and Ralph D. Casey.
  Principles of Publicity.
  New York: Appleton, 1926. 420 pages.
   
 • Ramsey, Robert E.
  Effective House Organs.
  New York: D. Appleton, 1970. 361 pages.
   
 • Ramsey, Robert E.
  Friendship in Business.
  Charlottesville, VA: Business Book House, 1938. 319 pages.
   
 • Raucher, Alan R.
  Public Relations and Business 1900 – 1929.
  Baltimore: Johns Hopkins, 1968. 178 pages.
   
 • Reck, Waldo Emerson, ed.
  College Publicity Manual.
  New York: Harper, 1948. 246 pages.
   
 • Reeder, Warad G.
  An Introduction to Public-School Relations.
  New York: Macmillian, 1953. 284 pages.
   
 • Reilly, Robert T.
  Public Relations in Action.
  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1981. 468 pages.
   
 • Religious Public Relations Council.
  «Handbook on Church Public Relations.»
  New York, 1969. 62 pages.
   
 • Rivers, William L.
  The Adversaries.
  Boston: Beacon, 1970. 273 pages.
   
 • Rivers, William L.
  The Opinion Makers.
  Boston: Beacon, 1965. 207 pages.
   
 • Rivers, William L. and Cleve Mathews.
  Ethics for the Media.
  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1988. 306 pages.
   
 • Roalman, Arthur R.
  Profitable Public Relations.
  Homewood, IL: Dow-Jones, 1968. 240 pages.
   
 • Robinson, Edward J.
  Communications and Public Relations.
  Columbus: Charles E. Merrill, 1966. 618 pages.
   
 • Rogers, Henry C.
  Walking the Tightrope: The Private Confessions of a Public Relations Man.
  New York: Berkley, 1980. 249 pages.
   
 • Ross, Irwin.
  The Image Merchants.
  New York: Doubleday, 1959. 288 pages.
   
 • Safire, William.
  The Relations Explosion.
  New York: Macmillian, 1963. 249 pages.
   
 • St. Georges, Maubert.
  Public Relations.
  New York: Alexander Hamilton Institute, 1954. 345 pages.
   
 • Samtag, Nicholas
  Persuasion for Profit.
  Norman, OK: U. of Oklahoma Press, 1957. 408 pages.
   
 • Samtag, Nicholas
  Bamboozled.
  New York: James H. Heineman. 1966. 163 pages.
   
 • Sanders, Lawrence.
  The Pleasures of Helen.
  New York: Dell, 1971. 235 pages. [An unbelieveably bad novel].
   
 • Schiller, Herbert I.
  The Mind Managers.
  Boston: Beacon, 1973. 214 pages.
   
 • Schoenfeld, Clarence A.
  Publicity Media and Methods: Their Role in Modern Public Relations.
  New York: Macmillian, 1963. 371 pages.
   
 • Schwartz, James W., ed.
  The Publicity Process.
  Ames, IA: IA State U. Press, 1986. 286 pages.
   
 • Siegel, Connie McClung.
  How to Advertise and Promote your Small Business.
  New York: John Wiley, 1978. 128 pages.
   
 • Seitel, Fraser P.
  The Practice of Public Relations.
  Columbus: Charles E. Merrill, 1980. 333 pages.
   
 • Sills, Theodore R. and Philip Lesley.
  Public Relations Principles and Procedures.
  Chicago: R. D. Irwin, 1946. 321 pages.
   
 • Simon, Morton J.
  Public Relations Law.
  New York: Meredith. 1969. 882 pages.
   
 • Simon, Raymond. ed.
  Perspectives in Public Relations.
  Norman, OK: U. of Oklahoma Press, 1966. 353 pages.
   
 • Simon, Raymond.
  Public Relations: Concepts and Practices.
  Columbus: Grid, Inc.,1976. 353 pages plus manual;
  Second edition: 1980. 437 pages plus manual.
   
 • Simon, Raymond.
  Publicity and Public Relations Worktext.
  Fourth edition. Columbus: Gird, Inc., 1978. 258 pages.
  Fifth edition: 1983. 258 pages.
   
 • Simon, Raymond.
  Public Relations Management. A Casebook.
  Columbus, Gird, Inc., 1977. 286 pages. 1986: 280 pages.
   
 • Sloan, Alfred P.
  My Years with General Motors.
  New York: Macfadden, 1965. 467 pages.
   
 • Smith, Kenneth O., ed.
  Professional Public Relations.
  Los Angeles: UCLA Press. 1968. 206 pages.
   
 • Sorokin, Pitirim.
  Social Mobility
  New York: Harper and Brothers. 1927. 559 pages.
   
 • Stahr, John.
  Write to the Point.
  Toronto: Macmillian, 1969. 179 pages.
   
 • Stark, Jack.
  Successful Publicity and Public Relations in Real Estate.
  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1958. 227 pages.
   
 • Starr, Edward.
  What you Should Know About Public Relations.
  Dobbs Ferry, NY: Oceana Publications, 1968. 92 pages.
   
 • State Bar of California and Conference of California Judges.
  «Public Relations Manual.»
  1961. 96 pages.
   
 • Stein, Robert.
  Media Power, Who is Shaping Tour Picture of the World?
  New York: Houghton Mifflin. 1972. 265 pages.
   
 • Stephenson, Howard, ed.
  Handbook of Public Relations.
  New York: McGraw Hill, 1960. 853 pages.
   
 • Stephenson, Howard and Wesley F. Pratzner.
  Publicity for Prestige and Profit.
  New York: McGraw-Hill, 1953. 304 pages.
   
 • Street, Julian.
  Sunbeams, Inc.
  New York: Doubleday, Page, 1920. 120 pages. [A novel about the «Publicity Directors of the United States, Inc., Advertising Engineers»]
   
 • Stauber, Stanley I.
  Public Relations Manual for Churches.
  Garden City: Doubleday, 1951. 284 pages.
   
 • Suggs, James C., ed.
  Handbook on Church Public Relations.
  New York: Religious PR Council, 1969. 62 pages.
   
 • Thompson, Charles A. H.
  Overseas Information Service of the United States Government.
  DC: Brookings Institute, 1948. 397 pages.
   
 • Thompson, Denys.
  Discrimination and Popular Culture.
  Middlesex, England: Penguin Books. 1964. 199 pages.
   
 • Time Magazine essay.
  «The Arts and Uses of Public Relations.»
  July 7, 1967.
   
 • Turner, Graham and John Pearson.
  The Persuasion Industry.
  London: Eyre and Spottiswoode, 1966. 254 pages.
   
 • Tye, Larry
  The Father of Spin: Edward L. Bernays & The Birth of Public Relations
  New York: Crown Publishers, 1998.
   
 • U.S. News and World Reports.
  «Communicating Corporate Consciousness.»
   
 • University of Wisconsin.
  «Evaluating Public Relations.»
  Report on the second annual midwest PR conference. 1959. 54 pages.
   
 • Unruh, Adolph and Robert A. Willier.
  Public Relations in Schools.
  Belmont, CA: Lear Sigler, Inc., 1974. 169 pages.
   
 • Walch, J. Weston.
  Propaganda.
  Portland, ME, 1971. 105 pages.
   
 • Washburn, Charles.
  Press Agentry.
  New York: Theodore Gausÿ Sons, 1937. 153 pages.
   
 • Weinberg, Steve.
  Trade Secrets of Washington Journalists.
  DC: Acropolis Books, Ltd., 1981. 253 pages.
   
 • Weiner, Richard.
  Professional’s Guide to Publicity.
  New York: Richard Weiner, Inc., First edition, 1971, 133 pages;
  Second edition 1975. 239 pages.
   
 • Wheeler, Romney.
  «From Day One to 2001 — A Public Relations Challenge.»
  1975 Public Utilities Fortnightly reprint.
   
 • Whitaker, Jr., Urban G.
  Propaganda and International Relations
  San Francisco: Chandler, 1962. 244 pages.
   
 • Whyte, Jr., William H.
  Is anybody listening?
  New York: H. Wolff, 1952. 239 pages.
   
 • Wilcox, Dennis L., Philip H. Ault and Warren Kagg.
  Public Relations Strategies and Tactics.
  New York: Harper and Row, 1986. 645 pages plus manual.
  Second edition: 1989, 686 pages and manual;
  Third edition, 1991. 686 pages.
   
 • Wilson, Jerry V. and Paul Q. Fuqua.
  The Police and the Media.
  New York: Little, Brown, 1975. 175 pages.
   
 • Wood, James Playsted.
  The Great Glut. Nashville: Thomas Nelson,
  1973. 192 pages.
   
 • Wood, Robert J.
  Confessions of a PR Man.
  New York: New American Library, 1988. 269 pages.
   
 • Woods, Jr., Henry Fitzwilliams.
  How to Become Well Known.
  New York: Duell, Sloan and Pearce, 1947. 244 pages.
   
 • Wright, Milton.
  How to Get Publicity
  New York: McGraw-Hill. 1935. 226 pages;
  Third and sixth inpressions.
   
 • Wright, Theon and Henry S. Evans.
  Public Relations and the Line Manager

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s