Δημόσιες Σχέσεις . Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις μόλις « πιάνει δουλειά » .Αρμοδιότητες και πρακτική εργασία .

 

 

ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σε ένα νοσοκομείο θα πρέπει να εργάζεται σε ένα γραφείο το οποίο δημιουργεί αίσθημα αισιοδοξίας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είναι φωτεινό ( στην πλευρά του κτιρίου που υπάρχει έκθεσηστον ήλιο ) και να διαθέτει αξεσουάρ με ανοιχτά χρώματα .Ο Σύμβουλος σε μία τράπεζα , θα πρέπει να είναι σε ένα γραφείο το οποίο δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης και γιαυτό θα πρέπει να διαθέται άνετο χώρο και βιβλιοθήκη . Όλοι εμπιστεύονται έναν επαγγελματία που μελετά ( βλέπε ιατρεία ) .

 

Στο άρθρο αυτό θα δώσουμε τους άξονες και πρακτικά τις εργασίες , που επιτελεί ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις με το που ξεκινά να εργάζεται στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων στο οποίο μόλις έχει προσληφθεί ( όσον αφορά στις ενέργειες μέχρι να προσληφθεί ένας υποψήφιος Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις θα τις αναφέρουμε άμεσα σε επόμενο μας άρθρο ) .

 

 

 • Εκαθίσταται στο νέο του γραφείο το οποίο διαμορφώνει με τέτοιον τρόπο ώστε η εικόνα του αλλά και το αίσθημα το οποίο προκαλεί να είναι αυτά τα οποία οΣύμβουλος Δημοσίων σχέσεων επιθυμεί στη συγκεκριμένη επιχείρηση να προκαλεί . Για παράδειγμα ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σε ένα νοσοκομείο θα πρέπει να εργάζεται σε ένα γραφείο το οποίο δημιουργεί αίσθημα αισιοδοξίας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είναι φωτεινό ( στην πλευρά του κτιρίου που υπάρχει έκθεσηστον ήλιο ) και να διαθέτει αξεσουάρ με ανοιχτά χρώματα .Ο Σύμβουλος σε μία τράπεζα , θα πρέπει να είναι σε ένα γραφείο το οποίο δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης και γιαυτό θα πρέπει να διαθέται άνετο χώρο και βιβλιοθήκη . Όλοι εμπιστεύονται έναν επαγγελματία που μελετά ( βλέπε ιατρεία  ) .
 • Επισκέπτεται όλα τα τμήματα σε μία πρώτη επαφή και γνωριμία με τους εργαζόμενους .
 • Είναι ευχάριστος , ευγενικός , σοβαρός ( όχι σοβαροφανής ) και ακούει πάρα πολύ καλά όλα όσα έχουν οι εργαζόμενοι να του πούν . Μάλιστα ενθαρρύνει τον διάλογο μαζί τους ώστε να αποκομίσει  όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες . Αυτές οι επισκέψεις του είναι η πρώτη ποιοτική – κοινωνική έρευνα που πραγματοποιεί .
 • Συλλέγει στοιχεία για το εσωτερικό της επιχείρησης, ενώ παράλληλα  προσπαθεί να διαπιστώσει τις υπάρχουσες επικοινωνιακές δομές , τον τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων της επιχείρησης , τον τρόπο διοίκησης , το πνεύμα που επικρατεί , τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και την ποιότητα αυτών των σχέσεων .
 • Ξεκινά εντοπισμό και ανάλυση των ομάδων κοινού με τις οποίες επικοινωνεί η επιχείρηση . Μέτοχοι – επενδυτές – αγοραστές – καταναλωτές – προμηθευτές .
 • Πραγματοποιεί κοινωνική ανάλυση όλων των ομάδων αυτών .Δημογραφικά χαρακτηριστικά – ανάγκες τους – μορφές επικοινωνίας μαζί τους – τρόπο συμπεριφοράς τους και της καθημερινότητας τους .
 • Εντοπίζει τη θέση της επιχείρησης . Που βρίσκεται όσον φορά τα μεγέθη της στην αγορά , ποιά είναι η εικόνα της , η φήμη της , η αναγνωρισιμότητα της
 • Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι στατικός . Πραγματοποιεί πλήθος επαφών στρατηγικού ενδιαφέροντος και χαρακτήρα . Μετακινείται , μαθαίνει , ανοίγει νέους δρόμους , « χτίζει » συνεργασίες , διαμορφώνει την εικόνα .
 • Σχεδιάζει το πλάνο Δημοσίων Σχέσεων το οποίο περιλαμβάνει όλα τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( ανάλυση για τον σχεδιασμό όλων των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων , στο ομώνυμο βιβλίο του κου Γιώργου Παπατριανταφύλλου Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων , εκδόσεις Σταμούλης 2008 ) .
 • Ξεκινά να εκπαιδεύει τους εργαζόμεους σε θέματα άρτιας επικοινωνίας .
 • Εντάσει μέσα στη δομή και στην καρδιά της επιχείρησης την κοινωνική συμπεριφορά και κουλτούρα .
 • Αναπτύσσει τις σχέσεις και την αμοιβαία επικοινωνία με τα Μέσα Ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους .
 • Σχεδιάζει στρατηγικά , εκδηλώσεις εσωτερικές ( εντός επιχείρησης ή με στόχευση το εσωτερικό των επιχειρήσεων ) και εξωτερικά ( με στόχευση τις ομάδες κοινού ) .
 • Σχεδιάζει λεπτομερώς και στρατηγικά ( δηλαδή σε κάθε δράση απαντάται το ΓΙΑΤΙ ; αυτή πραγματοποιείται ) την εικόνα της επιχείρησης .
 • Η εικόνα αποτελείται από τα υλικά χαρακτηριστικά ( Οπτική Παραστατική Εικόνα ) και τα άυλα ( προσωπικότητα – στύλ ανθρώπων – κουλτούρα – τρόπος συμπεριφοράς ) .
 • Σχεδιάζει όλο τον άξονα διαχείρισης και επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων σε περίπτωση που αυτές υπάρξουν ή και για κρίσεις καθημερινές .
 • Σχεδιάζει πλάνο επικοινωνίας και δημιουργίας σχέσεων αμοιβαίου συμφέροντος με τις ομάδες πίεσης πρός την επιχείρηση ( κάτοικοι – σωματείο εργαζομένων – ΜΚΟ ) . Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις , ακούει προσεκτικά , με υπομονή κάθε πρόβλημα , επικοινωνεί με ήθος , λέει πάντα την αλήθεια και πράττει το καλύτερογια το κοινωνικό σύνολο.
 • Σχεδιάζει τις χορηγικές δραστηριότητες της επιχείρησης .
 • Συνομιλά και συμβουλεύει τη διοίκηση σε θέματα στρατηγικής – επικοινωνίας – δημιουργίας περιβάλλοντος εμπιστοσύνης – εσωτερικής επικοινωνίας – ανάπτυξης επενδυτικών σχέσεων .

 

 

Επιστημονικά η υπόσταση του Συμβούλου στις Δημόσιες Σχέσεις σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων :

 

Το έργο του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων συνίσταται:

Α/ Στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής ανάπτυξης σχέσεων και επικοινωνίας για τις οργανώσεις (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) με τις ομάδες του κοινού που βρίσκονται εκτός αυτών (εξωτερικές Δημόσιες Σχέσεις) και με τις ομάδες του κοινού που βρίσκονται εντός αυτών (εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις).

Β/ Στην εισήγηση, προγραμματισμό και εφαρμογή πρωτοβουλιών κοινωνικής ωφελιμότητας, οι οποίες καταξιώνουν τον κοινωνικό ρόλο των οργανώσεων που προαναφέρθηκαν και συμβάλλουν στην παρουσίαση και προβολή του συνόλου του έργου τους.

Γ/ Στην άμεση αντιμετώπιση και άρση των εμποδίων επικοινωνίας, προς διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής πληροφοριών ανάμεσα στις οργανώσεις που προαναφέρθηκαν και στις εντός και εκτός αυτών ομάδων του κοινού.

Δ/ Στην ανάπτυξη και εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος, με αντικειμενική πληροφόρηση και ελεύθερο διάλογο.

Καταστατικός Χάρτης Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

Ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων νοείται ο ιδιοκτήτης διευθυντής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων προς τρίτους ή ο ελεύθερος επαγγελματίας Δημοσίων Σχέσεων ή ο επαγγελματίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ο οποίος έχει ως κύρια επαγγελματική απασχόληση την εκπόνηση, εισήγηση ή και εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικών και εξωτερικών Δημοσίων Σχέσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

Νοείται ο ιδιοκτήτης ή ο μέτοχος Εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης που διατηρεί και διευθύνει ή συνδιευθύνει ανεξάρτητη και αμιγή επιχείρηση παροχής προς τρίτους και με αμοιβή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων σε ανεξάρτητη – από την κατοικία του ή επιχείρηση τρίτων- επαγγελματική στέγη.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ.

Νοείται ο ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος μόνος ή συμμετέχων σε κοινοπραξία συμβούλων και έχει ως κύρια απασχόληση του την προς τρίτους και με αμοιβή Δημοσίων Σχέσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (εξαρτημένης σχέσεως εργασίας), νοείται εκείνος που με υπαλληλική σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη διοίκηση δημόσιας υπηρεσίας ή επιχείρησης σε θέματα ή προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων, εσωτερικών και εξωτερικών καθώς και ο προϊστάμενος υπηρεσιακής μονάδας Δημίων Σχέσεων, δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού, επιχείρησης κλπ. κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων εσωτερικών και εξωτερικών.

Όσοι απλά εργάζονται σε  Γραφεία και υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων γραφεία Τύπου και απασχολούνται σε θέματα των επιμέρους λειτουργιών Δημοσίων Σχέσεων και επομένως δεν κατέχουν θέση στελέχους και δεν έχουν γενική θεώρηση και ευθύνη του έργου των Δημοσίων Σχέσεων Δεν πληρούν την ιδιότητα του Συμβούλου των Δημοσίων Σχέσεων.

Καταστατικός Χάρτης της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων. Άρθρο 3

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s