Δημόσιες Σχέσεις . Ευτυχισμένες επιχειρήσεις – Ευτυχισμένοι άνθρωποι .

English edition at the bottom of the page .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ( ειδικά στη χώρα μας ) ένας παρεξηγημένος τομέας με ασαφή εικόνα .

Η μελέτη μου με οδηγεί στο συμπέρασμα πως η ευημερία των κοινωνιών εξαρτάται από την Ευτυχία των Ανθρώπων τους και αυτή η Ευτυχία δημιουργείται σε ένα μεγάλο ποσοστό στο εργασιακό περιβάλλον .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη ( εφαρμοσμένη της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας ) .

 Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων δρά με έναν απόλυτα συγκεκριμένο τρόπο και το αποτέλεσμα της εφαρμογής των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων είναι να κάνουν Ευτυχισμένες τις Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους τους Ανθρώπους τους .

 Εδώ και πολλά χρόνια μελετώ τρόπους και μεθόδους καλυτέρευσης των επιχειρήσεων σε κάθε τομέα τους . Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι πως ανάλογα τον βαθμό ευτυχίας των ανθρώπων κάθε επιχείρησης είναι ευτυχισμένη και η επιχείρηση ευρύτερα .

 Όταν οι άνθρωποι στην εργασία τους ενσωματώσουν τις αξίες της Ηθικής – Αξιοπιστίας – Συνέπειας – Ειλικρίνειας – Ακεραιότητας τότε ένα μεγάλο πλήθος πελατών – συνεργατών – επενδυτών ακολουθούν πιστά την επιχείρηση προσφέροντας της χρήματα – την εμπιστοσύνη τους – τις γνωριμίες τους κάνοντας την επιχείρηση να κερδοφορεί να διατηρεί δυνατό όνομα και καλή εικόνα .

 Είναι πολύ απλό .

 Έχω καταλήξει σε ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο μπορεί κάθε επιχείρηση να φτάσει σε υψηλό ποσοστό Ευτυχίας , στην πράξη .

Υπολογίζω επτά μεταβλητές :

  1. Δομική Αξιακή Αρχιτεκτονική .

  2. Σαφές – ξεκάθαρο όραμα .

  3. Κοινωνιολογική Εκπαίδευση .

  4. Brand Management .

  5. Ανθρωποκεντρική νοοτροπία .

  6. Απόκτηση σχέσεων εμπιστοσύνης .

  7. Αλλαγές παντού και συνεχώς .

 

Η επικοινωνία του μέλλοντος αλλά και του παρόντος είναι οι συνομιλίες που έχουν οι άνθρωποι για υπηρεσίες και προιόντα και σαφώς η γνώμη και η άποψη που έχουν για τις επιχειρήσεις με τις οποίες επικοινωνούν .

 

 Η κοινωνία αλλάζει . Οι δομές επίσης . Ο κόσμος που γνωρίζουμε καταργείται μέρα με τη μέρα .

 Νέα λογική νέες πρακτικές έρχονται να πάρουν τη θέση οτιδήποτε παλαιού .

 Η τεχνολογία ενώνει την ανθρωπότητα . Τα cluster ( ομαδοποιημένες εργασίες και με ερευνητικό προορισμό ) κερδίζουν έδαφος .

 

Με ένα εταιρικό site μπορούμε να φτάσουμε στην άλλη άκρη του κόσμου και να πουλήσουμε υπηρεσίες και προιόντα .

 

Υπάρχουν νέες προοπτικές και ευκαιρίες . Ένας κόσμος που ανοίγεται μπροστά μας .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το επαγγελματικό μέσο .

Αυτό που συζητούν και αισθάνονται οι άνθρωποι για τις επιχειρήσεις είναι η νέα μέθοδος επικοινωνίας τους .

 Η επικοινωνία του μέλλοντος αλλά και του παρόντος είναι οι συνομιλίες που έχουν οι άνθρωποι για υπηρεσίες και προιόντα και σαφώς η γνώμη και η άποψη που έχουν για τις επιχειρήσεις με τις οποίες επικοινωνούν .

 Έχω εντοπίσει αυτό το μοντέλο επικοινωνίας το οποίο ονομάζω Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις – Ευτυχισμένοι Άνθρωποι ώς το πιο αποτελεσματικό “εργαλείο” για την απόλυτη ευημερία κάθε επιχείρησης .

 Η Ευτυχία φέρνει χρήματα , τα χρήματα δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία .

 Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

gpappr@gmail.com

 

English Version .

Public Relations. Happy Business – Happy People.

The Public Relations is (especially in our country), a misunderstood area with unclear picture.

The Public Relations is a science (Applied Sociology and Psychology).

 The science of PR actions in a certain way and entirely the result of the implementation of public relations program is to make you happy Businesses and their people happy.

 For many years studying ways and means of improvements in every business sector. What I noticed is that depending on the degree of happiness of people every firm is happy and the company generally.

 When people at work to integrate the values ​​of ethics – Reliability – Consistency – Honesty – Integrity since a large number of customers – partners – investors closely follow the company offering the money – their faith – their acquaintances by the company to maintain profitability strong brand name and good image.

 It is very simple.

 I’ve come up with a model whereby each company can be reached at a high rate of Happiness in practice.

I count seven variables:

1.Structural value Architecture.

2.Clear vision.

3.Sociological Education and Training.

4.Brand Management.

5.Humanization  mentality.

6.Trust  relationships.

7.Change  everywhere and constantly.

 

Society is changing. The structures also. The world we know is repealed by the day.

  New logical new practices come to take their place anything old.

  The technology unites humanity. The cluster (batch jobs and research destination) are gaining ground.

With a corporate site can get halfway around the world and sell services and products.

New perspectives and opportunities. A world that lies before us.

 

The Public Relations is a professional tool.

What we are discussing and feeling for businesses is the new method of communication.

  The communication of the future and this is the conversations that people have about services and products and a clear opinion and what they think about the businesses with which they communicate.

  I find this communication model called Happy Business – Happy People as the most effective «tool» for the ultimate prosperity of any business.

The Happiness brings money, money does not always bring happiness.

 

George Papatriantafillou .

gpappr@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s