Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Διαφήμιση .Public Relations is not advertising .

The English version of the article , at the bottom of the page .

Οι επιχειρήσεις δαπανούν τεράστια ποσά σε διαφήμιση για να προσέλθουν πελάτες σε αυτές και όταν οι πελάτες μπαίνουν στις επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι  λόγω έλλειψης εκπαίδευσης , με τους κακούς τρόπους τους είναι σαν να τους λένε « Ήρθατε ; ωραία τώρα ξεκουμπιστείτε » .

Πιστεύω πως έχω εντοπίσει ένα καταπληκτικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό μοντέλο ώστε να δημιουργώ Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους Ανθρώπους

Οι Δημόσιες Σχέσεις μπαίνουν στην καρδιά των επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους αποδεικνύοντας πως  μπορούν να ευημερούν  και να κερδοφορούν εάν έχουν ενσωματωμένες τις αξίες του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Συνέπειας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας .

  • Όταν οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις υπηρετούν τους συνεργάτες τους ( συναδέλφους – πελάτες – επενδυτές – προμηθευτές ) , είναι ευγενικοί – εξυπηρετικοί – πράττουν ότι υπόσχονται – λένε την αλήθεια και οι δραστηριότητες τους είναι διαφανείς , τότε αποκτούν την εμπιστοσύνη όλων αυτών των ομάδων .
  • Στην περίπτωση εφαρμογής Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων , μεταξύ επιχειρήσεων και ανθρώπων αναπτύσσονται σχέσεις οι οποίες είναι ποιοτικές , σταθερές και επικερδείς .
  • Η εργασία αυτή των  Δημοσίων Σχέσεων ξεκινά από τη δημιουργία της επιχείρησης , είναι στρατηγική και απολύτως αποτελεσματική .
  • Η διαφήμιση είναι πληρωμένη επικοινωνία και οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται .Γνωρίζουν πως μία διαφήμιση για ένα προιόν θα μιλά μόνο θετικά γιαυτό και συνεπώς δεν ανατρέπονται οι τάσεις μίας ομάδας ή ενός ανθρώπου .
  • Οι Δημόσιες Σχέσεις πετυχαίνουν αλλαγή στον τρόπο σκέψης των ανθρώπων εξαιτίας των αξιών που υπηρετούν και αλλάζοντας τη συμπεριφορά , πετυχαίνουν αλλαγή των τάσεων . Δηλαδή εάν ένας καταναλωτής συμπεράνει πως οι εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση είναι εξυπηρετικοί , ευγενικοί , ειλικρινείς , συνεπείς την επιλέγει ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες , την προτείνει και σε άλλους ανθρώπους και «βιάζεται» να μεταφέρει τα μηνύματα της .
  • Αυτή η εξάπλωση των θετικών μηνυμάτων έχει μεγαλύτερη πολλαπλασιαστική δύναμη από ένα διαφημιστικό μήνυμα .
  • Οι Δημόσιες Σχέσεις παράγουν έργο υποδομής για τη διαφημιστική επικοινωνία . Για παράδειγμα εάν μας μιλήσει υποτιμητικά ο πωλητής μίας επιχείρησης δημιουργούμε μία κακή εικόνα γιαυτόν και την ίδια την επιχείρηση την οποία εικόνα δεν μπορούν να αλλάξει η διαφήμιση γιατί έχουμε μία κακή άποψη .Συνεπώς πρίν απο κάθε διαφημιστική καμπάνια προηγείται η δημιουργία των ευνοικών απόψεων .
  • Οι Δημόσιες Σχέσεις απευθύνονται σε ένα απόλυτα συγκεκριμένο κοινό και όχι σε ένα ευρύτερα μαζικό .Δηλαδή σε ένα κατάστημα με ανθρωποκεντρική νοοτροπία οι άνθρωποι της επιχείρησης αποκτούν σχέσεις με τους πελάτες τους ώστε είναι σε θέση να γνωρίζουν πολλά γιαυτούς και ευρύτερα απευθύνονται αποκλειστικά στο κοινό της επιχείρησης τους .
  • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία συνεχής και μόνιμη λειτουργία σε κάθε επιχείρηση , ενώ η διαφήμιση έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης .

Η παγκόσμια τάση σύμφωνα με τις ερευνητικές διαδικασίες αναφέρουν πως στις επόμενες δεκαετίες η αποτελεσματικότερη διαφήμιση θα είναι η ανάπτυξη σχέσεων των ανθρώπων των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους .

Στη λίστα με τις 10 αλήθειες που έχει ανακαλύψει η Google η εταιρεία αναφέρει πως « η ανάπτυξη ήρθε όχι μέσα από τηλεοπτικές καμπάνιες αλλά διά στόματος ικανοποιημένων πελατών» .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επικοινωνία του μέλλοντος . Έχουν μέσα τους την αλλαγή των δομών στη μελλοντική επικοινωνία .

Με την ερευνητική μου αυτή εργασία ενισχύεται η θεωρία μου πως οι Δημόσιες Σχέσεις παράγουν Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους Ανθρώπους .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

gpappr@gmail.com 

English Edition .

 Public Relations is not advertising .

Companies spend huge amounts on advertising to customers come to them and when customers come to business employees due to lack of education, bad manners are like being told «You came?  Go Out now.»

The Public Relations entering the heart of business and their people by showing how they can thrive and be profitable if they have incorporated the values ​​of ethics, reliability, consistency, openness and transparency.

When people in businesses serving their partners (colleagues – clients – investors – suppliers), be polite – helpful – doing that promise – telling the truth and their activities are transparent, then gain the confidence of all those groups.
In case of application of public relations, business-people relationships are developed that are qualitative, stable and profitable.
The work of PR starts from the creation of enterprise strategy and is fully effective.
Advertising is paid communication and people realize it. They know that an ad for a product will only speak positively on this and is not reversed the trends a group or an individual.
The Public Relations achieve change in the mindset of people on the values ​​serving and changing behavior, achieve a change in trends. That is, if a consumer concludes that employees at a company are helpful, polite, honest, consistent selects even under adverse conditions, and propose to other people and «hurry» to convey the messages.
This dissemination of positive messages is greater proliferative power of an advertisement.
The Public Relations generating infrastructure project for the advertising communication. For example, if we speak disparagingly of a vendor company create a bad image for him and the company itself that image can not change the ad because we have a bad view. So before each campaign prior to the creation of favorable views.
The Public Relations addressed to a specific audience perfectly and not a broader mass. That is, a store with anthropocentric attitudes people acquire the business relationships with their customers to be able to know much about them and generally directed exclusively to the public of their business .
The Public Relations is a constant and steady in every business, while advertising has specific start and end dates.
The global trend in the research process indicate that the next decades the most effective advertising will be the development of relations between business people with their customers.

In the list of 10 truths he has discovered that Google, the company says that «the development has come not through TV Campaign but by the word of mouth of satisfied customers.»

The Public Relations is the communication of the future. They have in them the change of structures in future communications.

In my research work was supported my theory that the Public Relations  producing and developing Happy Business – Happy People .

George Papatriantafillou

gpappr@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s