Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη .Δεν είναι η υποδοχή στα Club ,Δεν είναι γνωριμίες , Δεν είναι ταξίδια , Δεν είναι γιορτές , Γεύματα , Ψεύδη , Απάτες .

Φεστιβάλ Φοίτηση Ομιλίες της 20ης Νοεμβρίου , στη σελίδα ΕΡΕΥΝΕΣ .

The English version of the article , at the bottom of the page . Σε έρευνα μου διαπίστωσα πως οι άνθρωποι αναφέροντας τον επαγγελματικό και επιστημονικό όρο Δημόσιες Σχέσεις , εννοούν οτιδήποτε γίνεται σε επίπεδο επικοινωνίας σε δημόσιο χώρο .ΛΑΘΟΣ – ΛΑΘΟΣ – ΛΑΘΟΣ . Η μεταφορά της ορολογίας Public Relations , δεν έχει αυτολεξεί μετάφραση δηλαδή σχέσεις σε δημόσιους χώρους αλλά Δημόσια = Ανοικτά / Δημοκρατικά .

Συνεπώς η απόδοση του Public Relations σημαίνει Σχέσεις Δημοκρατικές – Ανοικτές ( ήθους – ειλικρίνειας – συνέπειας – αξιοπιστίας – διαφάνειας ) .

Διαπίστωσα επίσης πως ακόμα και στελέχη σε υψηλές θέσεις διοίκησης , αναφέρονταν στις Δημόσιες Σχέσεις , όταν έπρεπε οι ίδιοι ή συνεργάτες τους να γνωρίσουν στελέχη άλλων επιχειρήσεων και να αποσπάσουν την εύνοια τους . Είναι τεράστιο λάθος και για το ότι δεν σχετίζεται αυτή η δράση με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων αλλά και γιατί συνιστά «μικροπολιτική» δηλαδή θα λέγαμε στην καθομιλουμένη «κουτοπονηριά» . Δηλαδή πήγαινε γνώρισε κόσμο , μίλα γλυκα , κάνε παρέα , χαμογελάστε και κλείστε «δουλειές» .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστημονική και επαγγελματική ορολογία και με απόλυτα συγκεκριμένο – σοβαρό – ηθικό – συνεπές – αξιόπιστο – ειλικρινή – διαφανή τρόπο , δημιουργεί δυνατές ανθρώπινες σχέσεις με σεβασμό στην ανθρώπινη επικοινωνία .

 Ένας συνεργάτης , μου μετέφερε την άποψη ενός δήθεν Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων ο οποίος ανέφερε « ..στην εταιρεία μας έχουμε φοβερές Δημόσιες Σχέσεις . Βγάζουμε για διασκέδαση τα στελέχη των άλλων εταιρειών πολύ συχνά ..» Αυτό ΔΕΝ είναι Δημόσιες Σχέσεις .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη που δρά στρατηγικά με έναν συγκεκριμένο τρόπο και παράγει Ευτυχία στις επιχειρήσεις και στους Ανθρώπους τους .

Η εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων προυποθέτει Κοινωνική Έρευνα , Ανάλυση αυτής με τη χρήση των επιστημών της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας , Στρατηγικό Σχεδιασμό , Υλοποίηση και Ανάλυση Αποτελεσματικότητας .

Δημόσιες Σχέσεις ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ :

  • Η υποδοχή στα νυχτερινά κέντρα = η σύγχυση αυτή προέρχεται από την επιπόλαιη μετάφραση του Βρεττανικού όρου Public Relations . Το ότι στην Ελληνική γλώσσα αποδόθηκε ως Δημόσιες Σχέσεις δεν σημαίνει πως όταν προσπαθείς να αναπτύξεις σχέσεις σε δημόσιο χώρο , πράτεις το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων . Όταν ο ψυχίατρος  Έντουαρντ Μπερνάις έδινε στην επιστήμη του αυτή την ονομασία Public Relations , το 1929 , υποστήριζε πως οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η ανάπτυξη σχέσεων ήθους – ειλικρίνειας – συνέπειας – εντιμότητας – εμπιστοσύνης Μεταξύ Ανθρώπων και Ομάδων ή μεταξύ Ανθρώπων με συγκεκριμένη επιδίωξη η οποία έχει υποδειχθεί ερευνητικά .
  • ΔΕΝ είναι οι γνωριμίες  = οι γνωριμίες είναι γνωριμίες , απλά . Στην Ελλάδα η πληθώρα των γνωριμιών ενός ανθρώπου αποδίδεται αυθαίρετα και λανθασμένα στις Δημόσιες Σχέσεις . Οι γνωριμίες δεν σημαίνει πως ορίζουν και σχέσεις και επιπλέον ο όρος Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστημονικός και προσδιορίζει μία συγκεκριμένη δραστηριότητα την οποία περιγράψαμε .
  • Δεν είναι η διασκέδαση στελεχών δήθεν πρός όφελος της επιχείρησης μας = η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι μία εκδήλωση που συνήθως γίνεται αστόχευτα , δήθεν για να επηρρεάσουμε ευνοικά τα στελέχη διασκεδάζοντας τα . Στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων δεν επιδιώκουμε την εύνοια γιατί διασκεδάζουμε τους ανθρώπους αλλά γιατί έχει αποκτηθεί εμπιστοσύνη και έχουν διαπιστωθεί αξίες .
  • Δεν είναι το χαμόγελο , η ευγένεια , η κοινωνικότητα = αυτές είναι δεξιότητες ενός Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων που όμως δεν ορίζουν τα προσόντα του .
  • Δεν είναι η αποστολή δώρων , οι ευχές , το κλείσμο ραντεβού = αυτές είναι δραστηριότητες της γραμματιακής υποστήριξης . Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει τη στρατηγική .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη .

Η επιστήμη που δημιουργεί Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους Ανθρώπους .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com.

 

These are NOT Public Relations.

In my research I found that people are referring to the professional and scientific term Public Relations, they mean everything is a level of communication in a public place. WRONG – WRONG – WRONG. The transfer of terminology Public Relations, not literally translate words in public relations, but Public = Open / Democracy.

Therefore, the performance of Public Relations means Relations Republican – Open (character – honesty – consistency – reliability – transparency).

Also noted that even executives in high management positions, reported in Public Relations, where should they or their partners to meet executives of other companies and to obtain their favor. It’s a huge mistake and that no such action associated with the science of Public Relations and why is «brinkmanship» that we would say colloquially » sly – job .» So go meet people, talk sweet, make friends, smile and close «jobs».

The Public Relations is a scientific and professional terminology and quite specific – serious – moral – consistent – reliable – honest – transparent manner creates strong relationships with respect to human communication.

 

One fellow, told me in terms of a purported public relations consultant who said «.. in our company we have very special  PR. We make entertainment executives of other companies too often ..” . This is NOT a Public Relations.

The Public Relations is a science of strategic actions in a certain way and produces happiness in business and their people.

The implementation of Public Relations presupposes Social Survey, this analysis using the science of Psychology and Sociology, Strategic Planning, Implementation and Effectiveness Analysis.

Public relations are:

• The reception nightclubs = confusion comes from superficial translation of the term British Public Relations. The fact that the Greek language was given as a Public Relations does not mean that when you try to develop relations in a public place, who does the profession of Public Relations. When the psychiatrist Edward Bernays give the science is called Public Relations, 1929, argued that public relations is to develop relations morality – honesty – consistency – honesty – trust between people and groups or between people with specific objective which has been designated research.
• PR is not  “…I know a lot of people ….” = dating the dating is just. In Greece, a lot of relations from the people   arbitrarily and incorrectly in Public Relations. The dating does not mean that define relationships and also the term Public Relations is a scientific and identifies a specific activity that we described.
• There is entertainment executives supposedly for the benefit of our business = the activity is an event usually without target , ostensibly to affect favorably the executives entertaining them. In the science of Public Relations does not seek the favor because people have fun, but it has gained confidence and have found values.
• There is a smile, kindness, sociability = skills are a public relations consultant who does not define merit.
• Not to send gifts, sending greeting, in your guidance Close = appointments are activities secretarian support. The Director of Public Relations planning strategy.

The Public Relations is a science.

The science that creates Happy Business and happy man.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s