Σας παρακαλώ διαβάστε αυτό το άρθρο .Οι γνωριμίες δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις . Ούτε και η δωρεάν διαφήμιση είναι Δημόσιες Σχέσεις .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :Πολλοί δήθεν επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων που περιφέρονται σε ευτελέστατου επιπέδου τηλεοπτικές εκπομπές ή χαμογελαστοί “προχωρημένοι” περιθωριακοί τύποι που ξεγελούν τους επιχειρηματίες , χρησιμοποιούν με πλήρη άγνοια το επάγγελμα και την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων για να προσδώσουν κύρος στις ύποπτες και σκοτεινές δραστηριότητες τους .

 

Κύριο επιχείρημα τους είναι οι γνωριμίες που διαθέτουν . Η ανάλυση των γνωριμιών που προφασίζονται , είναι αναλόγου επιπέδου με το δικό τους , δηλαδή μηδενικής επιστημονικής υπόστασης σε θέματα που απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις και χαμηλότατου κοινωνικού status .

 

Η εξαπάτηση που επιτυγχάνουν είς βάρος των επιχειρήσεων είναι τεράστια αλλά μεγάλος βάρος φέρουν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις οι οποίες τους εμπιστεύονται .

 

Για παράδειγμα , εταιρείες δήθεν Δημοσίων Σχέσεων με ειδικότητα στο Event Management – Διοργάνωση Εκδηλώσεων , προσεγγίζουν πλήθος επιχειρήσεων με προτάσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων τους , προβάλοντας ώς κύριο χαρακτηριστικό τη συμμετοχή μέσω αυτών , διάσημων από το χώρο του Modeling ; του κινηματογράφου ; της showbiz ; Εκτός του ότι αυτή είναι μία εξόφθαλμη απάτη , παραβαίνει και κάθε κανόνα Στρατηγικής , διότι όσοι διάσημοι και άν παραβρεθούν σε μία εκδήλωση , τι μπορούν να προσφέρουν ως όφελος πρός την επιχείρηση ή τη στρατηγική της εκδήλωσης , παρά μόνο το ότι οι προσκεκλημένοι θα ασχολούνται άμεσα ή έμεσα με αυτούς .

 

Συνεπώς η εκδήλωση , χάνει κάθε στόχο της και κέρδος της , δεν ταυτίζεται με την επιχείρηση και μετά από αυτήν οι προσκεκλημένοι θυμούνται μόνο και περιγράφουν πως είδαν τον έναν ή τον άλλο διάσημο , παρακάπτοντας και αδιαφορώντας για τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και τη στόχευση της μέσα από αυτή την εκδήλωση .

 

 

Οι δήθεν επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων παίρνουν ένα σωρό χρήματα για να περιφέρουν σαν άβουλα πλάσματα τους όποιους διάσημους , τα οποία χρήματα είναι εντελώς χαμένα – πεταμένα στον κάλαθο των αχρήστων για την επιχείρηση που τα έδωσε , διότι δεν έχουν κανένα απολύτως όφελος γιαυτήν .

 

Επιπλέον οι αναιδείς αυτοί δήθεν επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων , επιφέρουν ένα τεράστιο – αρνητικό πλήγμα στην εικόνα της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων , οδηγώντας τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους να πιστέψουν πως οι Δημόσιες Σχέσεις είναι χαμένα χρήματα και κοροιδία .

 

Η ίδια κατηγορία των δήθεν επαγγελματιών των δημοσίων σχέσεων , προσεγγίζουν τις επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας δήθεν τις δημόσιες σχέσεις ;;;;;;;;;;;;;;;;;; τους με τα ανθρώπους των Μέσων Ενημέρωσης ώστε να πετύχουν για λογαριασμό τους δωρεάν διαφήμιση . Επίσης και αυτή η δραστηριότητα είναι μεγάλη Απάτη .Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη που προσδίδει αξίες και πετυχαίνει την ύψιστη συνεργασία με τη δημιουργία σχέσεων . Το να παρακαλά κάποιος για να πετύχει δωρεάν διαφήμιση στα Μέσα Ενημέρωσης σημαίνει πως προσπαθεί να πετύχει κάτι για ένα προιόν ή μία υπηρεσία που δεν αξίζουν . Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων εφόσον δημιουργησει “χτίσει” μία υπέροχη εικόνα αφήνει τα Μέσα Ενημέρωσης να μιλούν γιαυτήν . Για την Apple παρακαλά κάποιος για δωρεάν διαφήμιση ;

 

Επιπλέον δεν ταιριάζουν όλα τα Μέσα Ενημέρωσης σε κάθε επιχείρηση και στην εικόνα αυτής . Η προσέγγιση των Μέσων Ενημέρωσης από κάθε επιχείρηση είναι προιόν στρατηγικού σχεδιασμού με έρευνες και μελέτες ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών .

 

Με τους φοιτητές μου πραγματοποιήσαμε έρευνα και εντοπίσαμε Manager Καλλιτεχνών ; ατζέντη με επαγγελματική κάρτα Δημόσιες Σχέσεις να πηγαινοφέρνει διάσημους και διάσημες από το χώρο της μόδας , σε διάφορες εκδηλώσεις , στις οποίες επιχειρηματίες επιδύκνειαν αυτούς ως γνωστούς τους και φίλους – φίλες από παλιά , πρός αύξηση του κοινωνικού τους status δήθεν, και αύξηση συνεπώς της επιρροής τους σε διάφορες δραστηριότητες . Η συμφωνία γινόταν μέσω του “σκοτεινού” τύπου manager – ατζέντη – γνωριμιατζή ή ότι άλλο είναι , ο οποίος παρουσιάζεται και συστήνεται ως σύμβουλος δημοσίων σχέσεων , λόγω του ότι όπως ο ίδιος υποστηρίζει έχει πολλές γνωριμίες .

 

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ είναι επιστήμη για την οποία εργάστηκαν επιστήμονες από διάφορους επιστημονικούς κλάδους .

 

Την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων θεμελίωσε ο Ψυχίατρος Έντουαρντ Μπερνάις ( δείτε τη σελίδα μας Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ) .

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι Ήθος – Συνέπεια – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Διαφάνεια .

 

 

Είναι Στρατηγική : Έρευνα – Ανάλυση – Σχεδιασμός – Στόχευση – Αποτελεσματικότητα .

 

Είναι δημιουργία σχέσεων .

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι όλα τα προγράμματα ώστε να δημιουργήσουμε Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους Ανθρώπους .

 

 

The dating is not Public Relations. PR is not free advertising.

Many supposedly professional Public Relations roam very low level television shows or smiling «advanced» fringe types fool traders, using a complete ignorance of the profession and science of Public Relations to confer standing in the dark and suspicious activities.

Main argument is that with acquaintances. The analysis of acquaintances who pretend it is comparable with theirs, ie zero scientific status issues that require special scientific knowledge and very low social status.

The deception at the expense of business is huge but large weight bearing and the firms themselves, which they trust.

For example, companies allegedly Public Relations, specializing in Event Management – Events, calling numerous companies  relies on basic argument to organize their event  main feature participation by such famous from the world of Modeling; film? Of showbiz; addition that this is a blatant fraud, and breach every rule strategy, because those famous and if attend an event, what they can offer as a benefit to the company or the strategy of the event, except that the guests will be engaged directly or indirectly with them.

Therefore, the event loses any target and profit, not identical with the operation and afterwards guests only remember and describe how they saw one or another celebrity parakaptontas and ignoring the characteristics of the enterprise and targeted through this event.

The so-called public relations professionals are getting a lot of money to parade as a weak-willed creatures whom famous, that money is completely wasted – thrown in the bin for the company that gave them because they have absolutely no interest for her.

Furthermore, the cocky are supposedly professionals in public relations, make a huge – a negative blow to the image of science of Public Relations, leading companies and their people to believe that the PR is losing money and suckers.

The same group of supposedly professional public relations firms approach using so-called public relations ;;;;;;;;;;;;;;;;;; with the people of the Media in order to succeed on their behalf for free advertising. Also, this activity is big Fraud. The Public Relations is a science that gives value and achieves the highest degree of cooperation with building relationships. To ask someone to obtain free advertising in the media means that trying to achieve something for a product or a service that does not deserve. The science of Public Relations as create «build» a wonderful picture leaves the media to speak for her. Apple to ask someone for free advertising?

Nor does fit all media in every company and in this picture. The approach to the Media by each firm is a strategic product planning surveys and studies of quantitative and qualitative characteristics.

With my students conduct research and found Manager Artists? Agent business card with Public Relations to go round an round  famous and popular in fashion, in various events in which entrepreneurs demonstrate  them as acquaintances and friends – friends of old, to increase the their social status alleged, and thus increase their influence in various activities. The agreement was made through the «dark» type of manager – agent –  acquaintances people or whatever it is, who presented and established as a public relations consultant, because as he claims has many acquaintances.

PUBLIC RELATIONS is a science in which scientists worked from various disciplines.

The science of Public Relations was founded by psychiatrist Edward Bernais (see our page THE HEART OF PUBLIC RELATIONS).

The Public Relations is Ethos – Consistant – Reliability – Honesty – Transparency.

It Strategy: Research – Analysis – Design – Targeting – efficiency.

It is building relationships.

The Public Relations are all programs to create Happy Business and happy people .

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s