Χρόνια Πολλά . Σας ευχαριστώ .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page : Σας ευχαριστώ που εδώ και 2 χρόνια επισκέπτεστε το site αυτό , το οποίο επικεντρώνεται στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

Οι Δημόσιες Σχέσεις και η ουσιαστική εφαρμογή αυτών είναι η μόνη πραγματική ελπίδα στην επικοινωνία , την ευημερία των επιχειρήσεων και των κοινωνιών .

Οι Δημόσιες Σχέσεις εάν περιγράφονταν με μία λέξη , αυτή η λέξη είναι  Ήθος .

 

Από αγνωστικισμό κυρίως αλλά και εξαιτίας της αδυσώπητης μανίας για ανήθικη κερδοφορία πολλές δήθεν εταιρείες επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων έχουν καταπατήσει την Ηθική και Αξιακή βάση των Δημοσίων Σχέσεων , ενώ παράλληλα ταυτίζουν αυτή την επιστήμη με τις γνωριμίες , τη νύχτα  , την αποστολή δώρων και άλλες δραστηριότητες , δήθεν υποστηρικτικές του Marketing !!!!!!!!!!!!!!!! .

 

Όσοι υποστηρίζουν πως οι Δημόσιες Σχέσεις είναι γνωριμίες ή χαμόγελα και αστόχευτες επισκέψεις δήθεν επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων σε δεξιώσες και εκδηλώσεις χωρίς στόχο – στρατηγική – και όραμα , για να γνωριστούν με κόσμο ή πιστεύουν πως οι Δημόσιες Σχέσεις είναι λειτουργία του Marketing , είναι παντελώς άσχετοι με τη επικοινωνία , δεν διαθέτουν κανένα ουσιαστικό υπόβαθρο ( όχι μόνο ακαδημαικό αλλά και επαγγελματικό ) .

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις φέρνουν ορατά αποτελέσματα – χειροπιαστά .

Οι Δημόσιες Σχέσεις λειτουργούν στρατηγικά δηλαδή μόνο βασιζόμενες σε έρευνα – ανάλυση και καθορισμό συγκεκριμένων στόχων .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι «στο πόδι» αστόχευτα , στην τύχη , δεν υποστηρίζουν το Markting , καθώς απευθύνονται στον κοινωνικό άνθρωπο και όχι στον εμπορικό – στον αγοραστή αλλά δημιουργούν την κατάλληλη εικόνα ώστε μία επιχείρηση να γίνεται η αγαπημένη των ανθρώπων .

 

Στο σημείο αυτό πολλοί θα βιαστούν και θα πούν : «…….άρα τα πάντα γίνονται για να πουλήσει η επιχείρηση ….» . ΟΧΙ , διότι οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Προπαγάνδα , δεν διαμορφώνουν μία ψευδή εικόνα για να πουλά η επιχείρηση .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν μία Αληθινή – Ηθική – Αξιόπιστη – Ειλικρινή – Διαφανή εικόνα . Με σεβασμό στην κοινωνία και με Ανθρωποκεντρική δομή .Δημιουργούν Αληθινές Ανθρώπινες Σχέσεις , με σεβασμό , αγάπη , σχέσεις αποδοτικές και αποτελεσματικές .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις με την πραγματική τους μορφή , την επιστημονική και όχι αυτήν που οι «αγύρτες επαγγελματίες» ταυτίζουν με τις γνωριμίες , την προώθηση , τα δώρα , τους καλεσμένους , τα μεσημεριανά τηλεοπτικά show ευτελέστατου περιεχομένου , οι Δημόσιες Σχέσεις που δημιουργήθηκαν από το όραμα επαγγελματιών για Ανθρωποκεντρισμό στις επιχειρήσεις , είναι η μοναδική Ελπίδα των σύγχρονων επιχειρήσεων .

 

Οποιαδήποτε επιχείρηση μελετώ , παρακολουθώ , σχεδιάζω πάνω στην ανθρωποκεντριή βάση και δομή , δηλαδή να σέβεται και να αγαπά τους ανθρώπους , να είναι ειλικρινής , ηθική , αξιόπιστη , διαφανής , συνεπής ευημερεί και προοδεύει , συνεπώς κερδοφορεί .

 

Μην δαιμονοποιείτε το κέρδος . Μία επιχείρηση εάν δεν κερδοφορεί δεν μπορεί να κάνει ευτυχισμένους τους ανθρώπους της . Δεν είναι κακό το κέρδος . ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΗΘΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ .

 

 

Σας εκλιπαρώ να εργαστούμε με ήθος και πάθος , για να διαδώσουμε τις αρχές των Δημοσίων Σχέσεων , να «χτίσουμε» ή να επανιδρύσουμε κάθε επιχείρηση πάνω στην αξιακή βάση του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας , της Συνέπειας και της Διαφάνειας .

 

 

Παρατηρήστε προσεκτικά πως ακριβώς αυτές οι αξίες εάν υπάρξουν στις επιχειρήσεις θα δούμε έναν Διαφορετικό Κόσμο . Με συνεργασίες , Σχέσεις Εμπιστοσύνης , Ειλικρίνειας , Πάθος και νοοτροπία για να υπηρετεί υπερήφανα κάθε άνθρωπος τον πελάτη , το συνεργάτη .Να μην τον βλέπει μέσα απο το πρίσμα της καταναλωτικής μανίας αλλά μέσα από ένα πρίσμα συνεργασίας . Δηλαδή η αρχή των Δημοσίων Σχέσεων είναι όχι απλά να πουλήσει οτιδήποτε παράγει μία επιχειρηματική μονάδα αλλά αυτά τα προιόντα και οι υπηρεσίες να είναι χρήσιμα – ωφέλιμα – λειτουργικά – αξιόπιστα για τους ανθρώπους και σε κάθε περίπτωση να μπορούν αυτοί που τα χρησιμοποιούν να συνεργάζονται με τους ανθρώπους της ίδιας της επιχείρησης για καλυτέρευση – διόρθωση – εξέλιξη – χρηστικότητα αυτών των προιόντων και υπηρεσιών .

 

Ας πιστέψουμε με Πάθος σε αυτό το όραμα .

 

 • Καμία ενέργεια χωρίς σχέδιο και στρατηγική .
 • Οργανωμένα προγράμματα με σαφείς στόχους .
 • Να εξαφανίσουμε κάθε «εταιρική απάτη» .
 • Να πιστέψουμε πως μπορούμε να δούμε τον Διαφορετικό Κόσμο .
 • Να σταματήσουμε τα ψεύδη ,τη πονηριά , την ευκαιριακή κερδοφορία εις βάρος των ανθρώπων .
 • Να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους σε αληθινή – ειλικρινή βάση .
 • Να δημιουργούμε πάντα σχέσεις δυνατές – στέρεες .
 • Να επιδιώκουμε το καλό και το συμφέρον και των επιχειρήσεων και των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε .
 • Να μη κρύβουμε τη αλήθεια κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες .
 • Να «βλέπουμε» ανθρώπους και όχι πελάτες .
 • Να εργαστούμε ώστε να πάψουν την ανήθικη και παράνομη δραστηριότητα τους οι «αγύρτες» δήθεν επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων που διασύρουν το επάγγελμα και δημιουργούν ένα μαύρο νέφος αναξιοπιστίας και  ασυνέπειας γύρω από αυτό .

 

Να ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ .

 

 

Σας ευχαριστώ για όλα .

 

 

Γεώργιος Ιωάννου Παπατριανταφύλλου – gpappr@gmail.com

 

 

 

 

 

Happy New Year. Thank you.

Thank you for 2 years visiting this site, which focuses on the science of Public Relations.
The Public Relations and the effective implementation of these is the only real hope in communication, the prosperity of businesses and communities.
The Public Relations if described in one word, that word is Ethos.

From agnosticism but mainly because of the relentless fury of many supposedly immoral profits communication companies and PR have trample the value-based Ethics and Public Relations, while this science associate with acquaintances at night, sending gifts and other activities supposedly supportive of Marketing !!!!!!!!!!!!!!!! .

Those who argue that the PR is dating or smiles and without target  visits supposedly professional Public Relations at receptions and events without a goal – a strategy – and vision, to mingle with people and believe that PR is a function of Marketing, is completely irrelevant to the communication does not have any real background (not only academic and professional).

The Public Relations brings visible results – tangible.
The Public Relations function strategically is only based on research – analysis and setting specific goals.

The Public Relations is «paw»  coincidentally, do not support Markting, as addressed in the social man and not the commercial – the buyer but create the appropriate image to be a firm favorite people.

At this point many will rush and say «……. so everything is done to sell the company ….». NO, because PR is not Propaganda, do not form a false image to sell the company.

The Public Relations creates a True – Ethics – Reliable – Sincere – Transparent image. With respect to social and humanistic structure. They create real life relationships, respect, love, relationships, efficient and effective.

The Public Relations with the actual form of the science and not by the «charlatans professionals’ associate with acquaintances, promotion, gifts, guests, the lunchtime television show very bad unethic content, public relations created by the vision professionals anthropocentrism for businesses is the only hope of modern business.

Any undertaking study, watch, design humanism on the base and structure, namely to respect and love people, be sincere, ethical, reliable, transparent, consistent and progressive flourishes, so profitable.

Do not demonize profit. A business without profits can not make happy the people. Not a bad profit. Bad is unethic PROFIT.

I implore you to work with ethos character and passion to spread the principles of Public Relations, to «build» or reestablish any business on the basis of the value of ethics, reliability, honesty, consistency and transparency.

Observe carefully how exactly these values ​​if any businesses will see a different world. With cooperation, trust, honesty, passion and attitude to serve proudly every man the customer, partner. Do not they see through the lens of consumer fad but through a prism of cooperation. That is the principle of PR is not simply to sell anything produces a business unit, but these products and services can be useful – useful – operational – reliable for people and always be those who can use them to interact with people the company itself for betterment – correction – development – usability of these products and services.

Let us believe with passion in this vision.

• Do nothing without a plan and strategy.
• Organized programs with clear objectives.
Eliminating all «corporate fraud».
• To believe that we can see a different world.
• Stop the lies, the cunning, the opportunistic profits at the expense of people.
• To work with people in real – honest.
• Always create strong relationships – solid.
• To seek the good and the interests of businesses and people with whom we work.
• Do not hide the truth under any circumstances.
• To «see» people, not customers.
• To work together to stop the unethical and illegal activity within the «charlatans» supposedly professional Public Relations denigrate the profession and create a black cloud of unreliability and inconsistency around it.

To change.

Thank you for everything.

George John Papatriantafyllou – gpappr@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s