Μην χρησιμοποιείτε λάθος τις Δημόσιες Σχέσεις . Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι αυτό που πιστεύει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων , δηλαδή ψεύτικα χαμόγελα – γνωριμίες – δώρα – εθιμοτυπία , κορίτσια με folder στα χέρια που τοποθετούν καλεσμένους .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 

Μην χρησιμοποιείτε λάθος τις Δημόσιες Σχέσεις :

 

 

 1. Η / ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων έχει έναν εξαιρετικά σημαντικό , κρίσιμο και απόλυτα χρήσιμο – αποτελεσματικό ρόλο .Εάν έχει πραγματοποιηθεί με σωστά κριτήρια η επιλογή του Συμβούλου ή της Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων , μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά αποτελεσματικό έργο στην εικόνα , τη δημιουργία ανθρωπίνων σχέσεων εμπιστοσύνης , στη στρατηγική , στην ανάλυση των τάσεων , στο εσωτερικό, στην ευημερία – ευτυχία και πρόοδο της επιχείρησης .
 2. Η υποδοχή και η συνοδεία των προσκεκλημένων στις θέσεις τους , στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων χαρακτηρίζετε σαν δραστηριότητα Δημοσίων Σχέσεων . Είναι τεράστιο λάθος .Η / ο Σύμβουλος Δημοσίων σχεδιάζει βάσει έρευνας την επικοινωνιακή στρατηγική με έναν απόλυτα συγκεκριμένο επιστημονικό τρόπο .Το ότι η συνοδεία και η υποδοχή σχετίζονται με τις ανθρώπινες επαφές τις οποίες οι ανήδεοι με τις Δημόσιες Σχέσεις χαρακτηρίζουν σε ελεύθερη μετάφραση ως σχέσεις και επειδή πραγματοποιούνται σε δημόσιο χώρο , ευκόλως μετατρέπουν αυτή την ενέργεια σε αντιεπιστημονική απόδοση Δημόσιες Σχέσεις , αυτό δεν σημαίνει πως ο προσδιορισμός είναι σωστός . Αντιθέτως είναι εντελώς αποπροσανατολιστικός και δημιουργεί τεράστιο πλήγμα στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων
 3. Η αποστολή δώρων – οι γνωριμίες – η εθιμοτυπία και το πρωτόκολλο χαρακτηρίζονται επίσης σαν δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων . Είναι ΛΑΘΟΣ . Είναι δραστηριότητες των στελεχών του Γραφείου  Τύπου και της Γραμματειακής Υποστήριξης  . Το Γραφείο Τύπου ,  ενδεχομένως στο οργανόγραμμα να ανήκει στη διεύθυνση των Δημοσίων Σχέσεων , λόγω της επικοινωνιακής διάστασης των ενεργειών αυτών και της συνεισφοράς του Γραφείου Τύπου στην δημοσιότητα και την εικόνα της επιχείρησης . Η / ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων διευθύνει τη διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και σχεδιάζει πάντα στρατηγικά ( δηλαδή εάν η έρευνα – ποιοτική , ποσοτική , κοινωνική , επιχειρησιακή )  έχει υποδείξει ότι υπάρχει ανάγκη αντίστοιχων δραστηριοτήτων με συγκεκριμένη στόχευση και αριθμητική μεταβολή .
 4. Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Marketing και ούτε υπάγονται στο Marketing ή στη Διεύθυνση Marketing .Αυτό είναι « εγκληματικό » λάθος για όλους τους τομείς της επικοινωνίας και ειδικά για τη δομή την ιστορία και την υπόσταση των Δημοσίων Σχέσεων . Το Marketing έχει προιοντο-κεντρική περιστροφή και δομή ενώ οι Δημόσιες Σχέσεις ανθρωποκεντρική και κοινωνική .Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν την εικόνα των επιχειρήσεων και την ευτυχία – ευημερία τους αυτών και των ανθρώπων τους με πραγματικό αληθινό τρόπο , δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης – ειλικρίνειας – συνέπειας – διαφάνειας , Ανθρώπινες Σχέσεις στα εργασιακά περιβάλλοντα .

 

 

 

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη . Δεν είναι γνωριμίες . Δεν είναι χαμόγελα , ευγένεια , συνομιλίες , υποκρισία , ψεύδη .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν την εικόνα . Δεν είναι αναμνηστικά δώρα .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης . Δεν είναι η υποδοχή .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη και χρειάζονται έρευνες και ερευνητικά στοιχεία . Δεν είναι η επιβεβαίωση στοιχείων για τις βάσεις δεδομένων όπως συμβαίνει να τηλεφωνούν διαρκώς σε τμήματα Δημοσίων Σχέσεων , επιχειρήσεων  κυρίες οι οποίες αυτοαποκαλούνται επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων από «εταιρείες» δήθεν Δημοσίων Σχέσεων για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία , όπως διευθύνσεις , email , τίτλους …  .

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις :

 

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη και μάλιστα εφαρμοσμένη επιστήμη των επιστημών της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας .Διδάσκεται στα καλύτερα και πιό διακεκριμένα Πανεπιστήμια παγκοσμίως .
 • Ως επάγγελμα θεμελιώθηκε στις αρχές του 1900 ( 1903 ) και ως θεωρία στα μέσα της δεκαετίας του 1910 από τον ψυχίατρο Έντουαρντ Μπερνάις .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις εφαρμόζουν τις επιστήμες της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας για να μεταφέρουν στους ανθρώπους των επιχειρήσεων τις αξίες του Ήθους , της Αξιοπιστίας ,της Συνέπειας , της Ειλικρίνειας , της Διαφάνειας .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις με την ενσωμάτωση των αξιών αυτών δημιουργούν μία θαυμάσια και Πραγματική εικόνα για τις επιχειρήσεις .
 • Ως αποτέλεσμα είναι η καταπληκτική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των κοινωνιών . Επικρατεί πνεύμα συνεργασίας , ευτυχίας , προόδου , ευημερίας .

 

 

 

 

Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων :

 

Πρόγραμμα – Σχέσεις με τα ΜΜΕ , Media Relations .

Πρόγραμμα Απ’ευθείας Επικοινωνία με το Κοινό .

Πρόγραμμα Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .

Πρόγραμμα , Οι Δημόσιες Σχέσεις στην Κυβέρνηση .

Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις .

Πρόγραμμα , Σχέσεις με Κυβερνητικούς Οργανισμούς Lobbying .

Πρόγραμμα , Εταιρική Φιλοξενία / Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

Πρόγραμμα , Διαμόρφωση Προσωπικότητας –Image Making .

Πρόγραμμα , Χορηγίας .

Πρόγραμμα , Εξυπηρέτηση Πελατών .

Πρόγραμμα , Πιστότητα Συνεργατών .

Πρόγραμμα , Μελέτη της Ψυχολογίας .

Πρόγραμμα , Πολιτική Επικοινωνία .

Πρόγραμμα , Αύξηση Απόδοσης Στελεχικού Δυναμικού .

Πρόγραμμα , Εταιρικές Εκδηλώσεις .

Πρόγραμμα , Αποτελεσματική Επικοινωνία με την Ομιλία .

Πρόγραμμα , Σωματική Επικοινωνία .

Πρόγραμμα , Πρόληψη Κρίσεων , Διαχείριση Κρίσεων , Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .

 

 

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

 

 

 

Do not use a public relations wrong. Public Relations is not what I believe the majority of companies, fake smiles – dating – gifts – etiquette, girls with folder in hand placing guests.

Do not use the Public Relations wrong :

1. The Director of Public Relations is a vital, crucial and perfectly useful – an effective role. If he has done to correct the selection criteria the Director of Public Relations, he can provide highly effective project the image, creating human relationships trust, strategy, analysis of trends in the interior, the well-being – happiness and progress of the operation.
2. The reception and escorting guests to their seats, the majority of business activity is classified as Public Relations. It’s a huge mistake. The Director of Public plans based on research communication strategy with a completely specific scientific manner. That the escort and reception related to human contacts without knowledge about Public Relations characterize free translation as relationships and because made in public space, easily convert this energy into unscientific PR performance, this does not mean that the identification is correct. Instead it is totally misleading and creates a huge blow to the science of Public Relations
3. Sending gifts – the match – the etiquette and protocol are also characterized as a public relations activities. It is WRONG. Are activities of the staff of the Press and Secretaries  Support. The Press Office, where the chart belongs to the management of Public Relations, the communication dimension of these actions and the contribution of the Press Office released the company’s image. The Director of Public Relations Directorate manages the PR and strategic planning everything (ie if the research – qualitative, quantitative, social, business) has indicated a need for relevant activities, particularly targeted and numerical changes.
4. The Public Relations and Marketing is not covered by the Directorate of Marketing . This is «criminal» mistake for all areas of communication and specifically the structure’s history and status of Public Relations. The Product Marketing is central-spin and structure while the Public Relations humanistic and social. The Public Relations creates the image of business and happiness – these and wellbeing of people with real true way, creating trust – honesty – consistency – transparency , Human Relations in work environments.

• Public Relations is a science. There are acquaintances. There are smiles, polite, conversations, hypocrisy, lies.
• Public Relations creates the image. PR There are NOT souvenirs.
• Public relations is the creation of trusting relationships. PR There is NOT a slot.
• Public Relations is a science and needs surveys and research data. There is NOT  confirmation of data in databases.

The Public Relations:

• Public Relations is a science or even applied science disciplines of sociology and psychology. Taught the best and most prestigious universities worldwide.
• As a profession founded in early 1900 (1903) and theory in the mid 1910 by psychiatrist Edward Bernais.
• Public Relations apply the science of sociology and psychology to convey to business people the values ​​of ethics, reliability, consistency, honesty, transparency.
• Public Relations by incorporating these values
​​create a wonderful and true picture of business.
• As a result, the excellent cooperation between businesses and communities. There is a spirit of cooperation, happiness, progress and prosperity.

Public Relations Programs:

Program – Media Relations, Media Relations.
Program Direct Contact with the public.
Internal Public Relations Program.
Program, The Public Relations in Government.
Financial Public Relations Program.
Program Relationship to Governmental Organizations Lobbying.
Program, Corporate Hospitality / Events.
Program Format Personality-Image Making.
Program Grant.
Program, Customer Service.
Program, Loyalty Partner.
Program, Study of Psychology.
Program, Political Communication.
Program, Increase Efficiency executive staff.
Program, Corporate Events.
Program, Effective Communication with Speech.
Program, Physical Contact.
Program, Crisis Prevention, Crisis Management, Crisis Management Communications.

 

George J. Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s