Τα Πάντα στις επιχειρήσεις και στις κοινωνίες είναι οι Άνθρωποι τους . Το Σπουδαιότερο και μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι το Ανθρώπινο .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Οι επιχειρήσεις δεν είναι ούτε τα κτίρια τους , ούτε οι υπολογιστές , ούτε τα γραφεία τους . Οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους .

 

Ο  “Διαφορετικός Κόσμος” τον οποίο πρέπει να δούμε για να οδηγηθούμε στην πρόοδο , είναι οι αλλαγές στις κοινωνικές δομές . Η εδώ και δεκαετίες πρακτική της ανταγωνιστικότητας με συγκρούσεις , ανηθικότητα , ασυνέπεια ,  αδιαφάνεια είναι αναποτελεσματικές αλλά πάνω απ’όλα καταστροφικές .

 

Ο “Διαφορετικός Κόσμος” είναι το Ήθος , η Συνέπεια , η Αξιοπιστία , η Ειλικρίνεια , η Διαφάνεια .

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη , χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να “γυαλίσουν” την εικόνα τους από όλες τις κακές και αντικοινωνικές τους πρακτικές .

Πράτουν διάφορες επιφανειακές δήθεν καλές πράξεις για να το βροντοφωνάξουν με πολυδάπανες διαφημιστικές καμπάνιες δηλώνοντας ευθέως , πως στρατηγικά πράτουν οτιδήποτε για να υποδυθούν τις καλές επιχειρήσεις  και ακολούθως να το κάνουν γνωστό .

Σε αυτή τη λογική δεν υπάρχει καμία απολύτως έννοια της Ηθικής , καθώς ως Ηθική νοείται η οποιαδήποτε ενέργεια πράτεται ως καθήκον χωρίς κανένα όφελος – κέρδος ή προσωπική ικανοποίηση .

 

Ο Ανθρώπινος παράγοντας κινεί τη μηχανή κάθε ανάπτυξης κάθε επένδυσης , της ευημερίας και της προοόδου .

Οι κυβερνήσεις και το σύνολο των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως calculators ( αριθμομηχανές ) .Προιόντα – πωλήσεις – αριθμοί – δείκτες είναι στην καθημερινότητα των κυβερνητικών σχεδιασμών και των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών αλλά είναι  εκκωφαντική η απουσία του ανθρώπινου παράγοντα .

 

Πρός Κυβερνώντες και Επιχειρηματίες – CeosManagers :

 

 

  • Πρώτοι σε κάθε επιχείρηση έρχονται οι άνθρωποι της .
  • Εάν θέλετε οι εργαζόμενοι σας να αγαπούν την επιχείρηση σας , πρέπει να αγαπήσετε τους εργαζόμενους σας .
  • Εάν θέλετε να έχουν πάθος με την εργασία τους , πρέπει να έχετε πάθος με τους ίδιους και την προσφορά τους .
  • Η εξυπηρέτηση και η δημιουργία της εμπειρίας δεν έρχεται μέσα από κάποιον οδηγό συμβουλών . «Βγαίνει» από την καρδιά του κάθε εργαζομένου .
  • Οι άνθρωποι των επιχειρήσεων δημιουργούν την εμπειρία , την εξυπηρέτηση .
  • Χωρίς εσωτερική ικανοποίηση δεν υπάρχει προσφορά εμπειρίας πρός τον πελάτη .
  • Οι εργαζόμενοι σας πρέπει να είναι υπερήφανοι για την εργασία τους  . Υπερήφανους μπορείτε μόνο εσείς να τους κάνετε .
  • Εάν είναι υπερήφανοι θα είναι και ενθουσιώδεις .

 

Τίποτα δεν μπορεί να γίνει μηχανικά από πλευράς εργαζομένων . Εάν δεν είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι στην επιχείρηση όπου εργάζονται τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά .

 

Το βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι πως ΔΕΝ επενδύουν στους ανθρώπους τους .Τα χρήματα και τα κέρδη , έρχονται από τους ανθρώπους .

 

Οι επιχειρήσεις όπως και οι κυβερνήσεις , αναζητούν χρήματα και επενδύσεις μηχανικά και λογιστικά , μη υπολογίζοντας τους ανθρώπους οι οποίοι όμως είναι ο πυρήνας κάθε δραστηριότητας .

 

Όλες “οι δουλειές” και οι επενδύσεις κινούνται από τους ανθρώπους . Εάν οι άνθρωποι αισθάνονται καλά είναι ικανοποιημένοι , συνεπώς ευτυχισμένοι τότε μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα τους .

 

Η καλή ψυχολογία των ανθρώπων είναι ο πυλώνας της ευημερίας των κοινωνιών . Οι διοικήσεις και οι κυβερνήσεις δεν επενδύουν στην καλή ψυχολογία των ανθρώπων τους από την οποία όμως ξεκινούν τα πάντα .

 

Η ανασφάλεια ,  η έλλειψη εμπιστοσύνης , ο τρόμος οδηγούν τους ανθρώπους σε φοβικές πράξεις και συμπεριφορές . Γίνονται καχύποπτοι – ανασφαλείς – απαισιόδοξοι . Το αποτέλεσμα αυτών των συναισθημάτων είναι να έχουν χαμηλό ηθικό – θυμό – άγχος και ως αποτέλεσμα δεν προάγουν το έργο τους .Αυτή η συμπεριφορά έχει αντίκτυπο σε όλη την κοινωνική αλυσίδα και δημιουργεί ένα ντόμινο μέσα στα κοινωνικά δίκτυα επηρρεάζοντας κάθε μορφή ανάπτυξης .

 

Μέσω των κοινωνικών δικτύων , δηλαδή των φιλικών – συγγενικών – συνεργατικών σχέσεων οι οποίες δημιουργούνται στο πραγματικό αλλά και στο εικονικό ( ηλεκτρονικό ) περιβάλλον , αναπτύσονται τάσεις και στάσεις οι οποίες οδηγούν σε κατάρρευση της ψυχολογίας , με αρνητικές σκέψεις , ανάπτυξη φοβικών συμπεριφορών , παρορμητικές – βιαστικές – αλόγιστες πράξεις και γενική απροθυμία συνεργασίας .

 

Οι επιχειρήσεις οδηγούνται στην ευημερία όταν επενδύουν στο Ανθρώπινο κεφάλαιο .Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει στην εσωτερική δομή κάθε επιχείρησης Σεβασμός – Ήθος – Αγάπη –Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Αξιοπιστία – Διαφάνεια .

 

Οι άνθρωποι οφείλουν να συνεργάζονται , να σέβονται τους ανθρώπους , να ζούν γιαυτούς , να τους βοηθούν και να εργάζονται με ομαδικό πνεύμα .

 

Όλα αυτά δεν μπορούν να διαταχθούν από καμία διοίκηση  αλλά πρέπει να τα πιστεύει βαθιά μέσα του σαν αρχές του κάθε εργαζόμενος . Πρέπει να εμπνέεται από τους ιδιοκτήτες , τον διευθύνοντα σύμβουλο τους managers .Εάν αυτοί δεν έχουν ενσωματωμένες τις ανθρώπινες αξίες , δεν πρόκειται ούτε και οι εργαζόμενοι να αισθάνονται καλά .

 

Οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι ευτυχισμένοι με κάθε τρόπο . Να νιώθουν υπερήφανοι , να θέλουν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους .

 

Η επιχειρήσεις και τα κράτη τα οποία θα ευημερούν και θα προοδεύουν είναι αυτά τα οποία επενδύουν στους ανθρώπους τους . Αυτή είναι η σπουδαιότερη επένδυση η οποία θα φέρει σίγουρη ανάπτυξη .

 

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

 

 

Everything in business is the people. The People are the greatest asset.

 


Businesses are neither buildings, nor the computers or their offices. Businesses are often the people.

The «Different World» are changes in social structures. The decades of practical competitiveness conflicts, immorality, inconsistency, lack of transparency is ineffective, but above all devastating.

The «Different World» is the ethos, punctuality, reliability, honesty, transparency.

Corporate Social Responsibility, used by companies in their effort to «polish» their image from all evil and antisocial practices.
Prato various surface supposedly good deeds to the spoken with expensive advertising campaigns stating directly, that strategically doing anything to act out good and then to make it known.
Absolutely no sense of ethics, as well as moral means any action by doing the task without any benefit – gain or personal satisfaction.

The Human factor in the machinery of any development of any investment, prosperity and prooodou.
Governments and all companies treat people as calculators (calculators). Products – sales – numbers – markers are in routine government planning and business and operational strategies, but the deafening lack of human factors.


 

• Top each company are its people.
• If you want your employees to love your business, you must love your employees.
• If you are passionate about their work, you must be passionate about themselves and their offer.
• The service and the creation of the experience does not come through any driver advice. «Exits» from the heart of every employee.
• The business people create the experience, service.
• No inner contentment is not offered to the customer experience.
• Your employees should be proud of their work. Proud of you only you can do them.
• If you are proud and enthusiastic.

Nothing can be done mechanically by the employee’s perspective. If you are not happy people working in business where nothing can function properly.

The basic problem is that companies do not invest in people. The money and profits come from people.

Companies like governments, seeking money and invest mechanically and accounting, not counting people but who are the core of every activity.

All «do business» and investment driven by people. If people feel well satisfied, so happy you maximize their effectiveness.

Good psychology of people is the cornerstone of a prosperous societies. The administrations and governments do not invest in good psychology of people from the start but everything.

Insecurity, lack of confidence, fear leads people to acts and phobic behavior. They become suspicious – insecure – pessimistic. The result of these feelings is to have low morale – anger – anxiety and as a result do not promote their work. This behavior has an impact across the social chain and creates a domino effect within the social networks epirreazontas any form of development.

Through social networks, ie friendly – Related – collaborative relationships that are created in the real and the virtual (electronic) environment are growing trends and attitudes that lead to the collapse of psychology, with negative thoughts, develop phobic behavior, impulsive – Hasty – reckless acts and general unwillingness of cooperation.

Businesses are driven prosperity when investing in human capital. This means that there should be the internal structure of each company Respect – Ethics – Love-Honesty – Consistency – Credibility – Transparency.

People have to cooperate, to respect people, to live for them, help them and work with team spirit.

All this can not be ordered by any authority, but you must believe deep down as the beginning of every employee. Should be guided by the owners, chief executive of managers. If they have not built on human values, it is not, nor employees feel good.

People in business should be happy in every way. Feel proud to want to give their best.

The companies and countries that will prosper and thrive are those that invest in people. This is the most important investment that will bring safe development.

George J. Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s