Την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων τη «βαφτίζουν» Marketing .Ένα άρθρο , ΣΟΚ .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις διδάσκονται απο το 1923 στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Marketing δεν είναι Διαφήμιση .

 

 

Επιχειρήσεις , οργανισμοί , το κράτος όταν σχεδιάζει την τουριστική του επικοινωνία , αναφέρονται στο Marketing ενώ είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται  για την εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων .

 

Αυτό  οφείλεται στον αγνωστικισμό για την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων :

 

 

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις επαγγελματικά υπάρχουν από το 1903 .
 • Ο Άιβη Λή ίδρυσε το πρώτο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων στον κόσμο ( μία από τις εκατοντάδες πηγές : Creating The Corporate Soul The Rise Of Public Relations του ιστορικού Roland Marchand ) .
 • Η επιστήμη του Marketing εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του ’60 συνδυάζοντας τις τεχνικές της διαφήμισης και της ονομαζόμενης παραγωγής των προιόντων ( δείτε  http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing wikipedia ) .
 • O E. Bernays ονόμασε την εργασία των Δημοσίων Σχέσεων Συμβουλές Δημοσίων  Σχέσεων . Το 1923 κυκλοφόρησε το πρωτοποριακό βιβλίο του ,Crystallizing Public Opinion ( στο οποίο βασίστηκε όλο το σύγχρονο Management / Marketing / Advertising / Human Resources / Risk Management … ) ενώ την ίδια χρονιά υπήρξε ο πρώτος καθηγητής Δημοσίων Σχέσεων στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης ( Πηγή : Εγχειρίδιο Δημοσίων Σχέσεων – Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας 1971 ) .
 • Το 1965 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Συνέδριο της IPRA ( International Public Relations Association ) όπου και υπογράφηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων , ο οποίος εφαρμόζεται μέχρι σήμερα από όλους τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων παγκοσμίως , γνωστός ως Κώδικας των Αθηνών . Αυτή είναι μία ύψιστη διάκριση της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων , με παγκόσμια ακτινοβολία .

 

 

 

Αυτά που θα διαβάσετε ισχύουν για τις Δημόσιες Σχέσεις , απο το 1903 :

 

 

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις Δημιουργούν Σχέσεις Εμπιστοσύνης – διαμορφώνουν την εικόνα – πληροφορούν με ήθος – αξιοπιστία – ειλικρίνεια –συνέπεια – διαφάνεια .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις μέσω της κοινωνικής – ποιοτικής έρευνας εντοπίζουν τις τάσεις και τις στάσεις των ανθρώπων .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις Υπηρετούν κάθε άνθρωπο ( πελάτη – συνεργάτη – προμηθευτή ….μέσα στη επιχείρηση , από αυτήν πρός άλλη επιχείρηση , πρός τους πελάτες της , πρός το κοινωνικό σύνολο ) .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργήθηκαν το 1903 για να εξανθρωπίσουν τις επιχειρήσεις και να αφαιρέσουν τις αναρίθμητες απάτες τους πρός τους ανθρώπους .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις κάνουν ειλικρινώς αγαπητή την επιχείρηση και τους ανθρώπους της και αγαπημένη τους ( αυτό που το marketing υποστηρίζει πως είναι το Branding ) . Η διαφορά έγκειται στο ότι οι Δημόσιες Σχέσεις ενσωματώνουν τις αξίες στους ανθρώπους των επιχειρήσεων ΩΣ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ , ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ , ενώ το Marketing αναφέρεται στις αξίες των ανθρώπων και των επιχειρήσεων Στρατηγικά , με στόχο την πώληση μέσω της συγκίνησης και των συναισθημάτων .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία επιστήμη για τον κοινωνικό άνθρωπο , ενώ το Marketing για τον εμπορικό και τον καταναλωτή .

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων συνεργάζεται με τη επιστήμη του Marketing αλλά δεν ταυτίζονται και αφαλώς δεν είναι όλα Marketing όπως λανθασμένα υποστηρίζουν δήθεν ειδικοί του Marketing .Τα «αρχαιότερα» Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων , από αγνωστικισμό , καθόλου έρευνα και από ολοκληρωτική παράδοση στην υπερκαταναλωτική επικοινωνία , πολλά στελέχη τμημάτων marketing και επικοινωνίας τα εντάσουν αυθαίρετα στο marketing , χωρίς κάν να γνωρίζουν  την προέλευση τους και την ιστορία των Δημοσίων Σχέσεων , η οποία έχει γραφτεί πολλές δεκαετίες πρίν την έναρξη του marketing .  Ο ίδιος ο Kotler ο γκουρού του Marketing παραδέχτηκε ευθέως στο πιό πρόσφατο βιβλίο του Marketing 3.0 «… πως ότι σας έλεγα εδώ και δεκαετίες για το MARKETING , τα αναθεωρώ . Πλέον το μόνο που σας λέω είναι στροφή στον άνθρωπο και στις ανθρώπινες αξίες…» δηλαδή στροφή σε αυτές τις ιδέες και απόψεις όπου οι επιστήμονες – καθηγητές των Δημοσίων Σχέσεων έφεραν στις κοινωνίες και στις επιχειρήσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1900 .

Αυτή είναι η αλήθεια .

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

The science of Public Relations to «baptize» Marketing.

The Public Relations taught since 1923 at the University of New York

The Public Relations is not Marketing is not Advertising.

Businesses, organizations, when the state plans to tourist communication in Marketing mentioned and it is clear that this is the implementation of Public Relations.

This is due to agnosticism about the science of Public Relations:

• Public Relations business there since 1903.
• The Avy Lee founded the first public relations agency in the world (one of the hundreds of sources: Creating The Corporate Soul The Rise Of Public Relations of the historic Roland Marchand).
• The Science of Marketing appears in the late ’60s by combining the techniques of advertising and so-called production of products (see http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing wikipedia).
• O E. Bernays called the work of Public Relations Tips Public Relations. In 1923 he released his pioneering book Crystallizing Public Opinion (which was based around the modern Management/ Marketing / Advertising / Human Resources / Risk Management … ) in the same year was the first Professor of Public Relations at the University of New York (Handbook of Public Relations – Dennis K. Magkliveras 1971).
• In 1965 in Athens was the World Congress of IPRA (International Public Relations Association) where he signed the Code of Conduct for Public Relations, who used to date by all professional PR world, known as the Code of Athens.This is a high distinction in science of Public Relations, with worldwide reach.

What you will read are for Public Relations, from 1903:

• Public relations is an applied science of sociology and psychology.
• Public Relations create trusting relationships – shape the picture – information ethics – Reliability – honesty, consistency – transparency.
• Public Relations through social – qualitative research identify trends and attitudes of people.
• Public Relations They serve each person (client – partner – supplier …. inside the company, from this to another company to its customers, to the community).
• Public Relations was created in 1903 to humanize business and remove the numerous scams to people.
• Public Relations do sincerely loved the company and its people and their beloved (what the marketing says it is Branding).The difference is that the PR values ​​embody the people business AS THEIR DUTY AS THE OBLIGATION, and the Marketing refers to people’s values ​​and business strategically in order to sell through the emotion and feelings.
• Public Relations is a science of social man, and the Marketing of the commercial and consumer.

The science of Public Relations works with the science of Marketing but not all Marketing as erroneously alleged support specialists Marketing. Himself Kotler Marketing guru admitted directly to the most recent book, Marketing 3.0 «… that what you say decades for MARKETING, the revise. Now all we say is turn on humans and human values. .. «ie turn these ideas and where scientists – professors of Public Relations brought to communities and businesses in the early 1900’s.

This is the truth.

George J. Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s