Ένας Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων , για τις εκλογές 2012 .

 English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων , σχεδιάζουμε κάθε πρόγραμμα πάνω σε ένα σαφέστατο και στρατηγικό πλάνο . Αυτό ακριβώς δεν συμβαίνει με τα πολιτικά κόμματα στις επερχόμενες εκλογές . Δυστυχώς αυτό ακριβώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κράτους μας . Δεν υπάρχει στρατηγική , δεν υπάρχει σαφήνεια σε αυτό το οποίο σχεδιάζουν οι κυβερνήσεις , δεν γνωρίζουν ΓΙΑΤΙ ; πράτουν ότι πράτουν και δεν γνωρίζουν ΠΩΣ ; να φτάσουν οπουδήποτε . Η πιό χαρακτηριστική φράση είναι πως οι κυβερνώντες μας πράτουν τα πάντα «ΣΤΟ ΠΟΔΙ» .

 • Τα κόμματα και οι άνθρωποι τους χρησιμοποιούν φράσεις , ζωδιακού λεξιλογίου , δηλαδή μπορούν να ισχύσουν κάτω από διάφορες συνθήκες . Για παράδειγμα αναφέρουν φράσεις του τύπου : «Μπορούμε» , «θα κάνουμε αυτό που πρέπει» , «θα ενισχύσουμε την ανάπτυξη» , αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο με σαφή στρατηγική ΓΙΑΤΊ ; ΠΩΣ , ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΤΟΧΟ ; θα υλοποιηθεί η κάθε υπόσχεση τους .
 • Στις αναγγελίες και υποσχέσεις των κομμάτων , δεν έχει προυπάρξει ερευνητική διαδιακασία ώστε με σαφήνεια να απαντούν οι πολιτικοί ΓΙΑΤΙ ; πράτουν ή υπόσχονται συγκεκεριμένες δράσεις .

Στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων ,

σκεφτόμαστε και λειτουργούμε διαφορετικά :

 

 

 • Όταν προτείνουμε μία στρατηγική , αυτή είναι σαφέστατη και εκφράζεται μέσα σε μία και μόνη φράση .
 • Η στρατηγική είναι προιόν έρευνας . Η έρευνα στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων είναι ακριβώς όπως οι εξετάσεις στην ιατρική επιστήμη . Δεν προτείνουμε ποτέ μία στρατηγική ( μία θεραπεία ) χωρίς έρευνα ( χωρίς εξέταση του ασθενούς ) .
 • Στα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει ένας σαφέστατος στόχος με αριθμητικό δεδομένο , χρονική διάρκεια , είναι εφικτός και ρεαλιστικός . Π.χ με την στρατηγική……………… θα πετύχουμε αλλαγή της εικόνας κατά 8% σε τέσσερις μήνες .
 • Οι τακτικές , δηλαδή οι δραστηριότητες που θα υλοποιήσουν τη στρατηγική είναι επίσης απόλυτα σαφείς μόνο όταν υπάρχει απόλυτα σαφής στρατηγική .

Κανένας εκ των υποψηφίων , μα κανένας :

  • Δεν έχει να παρουσιάσει συγκεκριμένο πλάνο , με σαφή στρατηγική , με απόλυτο στόχο και ξεκάθαρες τακτικές .
  • Δηλαδή κανένας μα κανένας υποψήφιος δεν παρουσιάζει σαφείς Δραστηριότητες .
  • Δεν μπορεί να απαντήσει γιατί τις επιλέγει .
  • Πως θα τις υλοποιήσει .
  • Και ποιούς στόχους έχει θέσει .

Πρέπει να σκεφτούν Διαφορετικά οι πολιτικοί . Εάν δεν μπορούν να σκεφτούν Διαφορετικά δεν θα καταφέρουν απολύτως τίποτα ή όποια θετικά αποτελέσματα υπάρξουν θα είναι στην Τύχη .

Και το κράτος, ακολουθεί στη σύγχρονη εποχή τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων . Το κράτος είναι μία επιχείρηση στο επίκεντρο της οποίας πρέπει να βρίσκεται ο Άνθρωπος τον οποίο πρέπει να κάνει Ευτυχισμένο .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Για το www.papatriantafillou.com copyright 2012

A public relations consultant for the 2012 elections.

The science of public relations, design each program on a clear and strategic plan. This just is not the case with political parties in the upcoming elections. Unfortunately this is the biggest problem of our state. There is no strategy, there is no clarity on what is planned by the governments, do not know WHY? Doer doing that and do not know HOW? To get anywhere. The most characteristic phrase is that our Politicians doing everything «in WIPO.»

• The parties and people use phrases, vocabulary zodiac, which can be applied under various conditions. For example say phrases like: «We,» «will do what they should,» «will enhance development,» but in substance there is no specific plan with a clear strategy WHY? HOW, WHAT WITH A VIEW? Will be implemented every promise them.
• In the announcements and promises of parties, has not existed up action research to clearly answer the politicians WHY? Doer or promise sygkekerimenes actions.

The science of Public Relations
think and act differently:

• When you suggest a strategy that is clear and expressed in a single sentence.
• The strategy is product research. Research in science PR is just as medical science exams. There never recommend a strategy (one treatment) without research (without examining the patient).
• The public relations program is a very clear objective with numeric data, time is achievable and realistic. For example, the strategy ……………… will achieve a change of image by 8% in four months.
• Regular, ie activities that will implement the strategy is also quite clear when there is a very clear strategy.

None of the candidates, but no:
• Not to present a specific plan with a clear strategy with clear goal and absolute tactics.
• That no one but no candidate presents clear activities.
• It can not answer why they are choosing.
• How to implement them.
• And what should the objectives set.

We must think differently politicians. If you can not think otherwise can not manage anything or any positive results will be in luck.

And the State, followed in modern times the design business. The state is a core business in which to find the man who has to make you happy.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com
For
www.papatriantafillou.com copyright 2012

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s