Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων στην Κυβέρνηση . Σκέφτεται Διαφορετικά .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων , θα πρότεινε στην κυβέρνηση :

 • Να έχει Όραμα την Ευτυχία των Ανθρώπων . Όσες επενδύσεις και αν γίνουν η παραγωγή σε υπηρεσίες και προιόντα θα είναι φτωχή αν οι άνθρωποι δεν νιώθουν καλά .Το πρώτο που πρέπει να αλλάξει είναι η ψυχολογία και το κλίμα .
 • Να δεί έναν διαφορετικό κόσμο . Να δημιουργηθούν σχέσεις Ήθους – Αξιοπιστίας –Ειλικρίνειας –Συνέπειας – Διαφάνειας .
 • Με ένα ειδικό Σύμβουλο , να κρατά συνεχώς ενημερωμένη την κοινωνία και τους πολίτες ώστε να μην δημιουργούνται φήμες και ψίθυροι και δημιουργείται ανασφάλεια και πανικός .
 • Ο Σύμβουλος , πρέπει να είναι επιστήμων των Δημοσίων Σχέσεων και όχι άσχετων επαγγελματικών ειδικοτήτων .Το ότι ένας δημοσιογράφος είναι στα Μέσα Ενημέρωσης , δεν σημαίνει πως είναι ο άνθρωπος που μπορεί να ενημερώνει και να διαχειρίζεται την εικόνα της κυβέρνησης . Μην γίνει μία ακόμα φορά το ίδιο λάθος .
 • Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να εργαστεί στρατηγικά και με επιστημονικό τρόπο στην Ανάπτυξη Σχέσεων με όλα τα μέρη εντός και εκτός Ελλάδος .
 • Να δημιουργηθεί  ομάδα έρευνας των τάσεων . Κάθε κράτος πρέπει να «ακούει» προσεκτικά και καλά την κοινωνία . Στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων γνωρίζουμε πως η έρευνα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε επιτυχημένου σχεδίου . Για να σχεδιαστεί οποιαδήποτε πολιτική πρέπει να έχουν ερευνηθεί καλά τα κοινωνικά και ευρύτερα σύνολα στα οποία θα εφαρμοστεί .
 • Σαφέστατη στρατηγική σε κάθε δραστηριότητα . Στελέχη με στρατηγικό πνεύμα και σκέψη πρέπει να αναλάβουν την τήρηση και υλοποίηση  της στρατηγικής .
 • Να τοποθετούνται στόχοι μετρήσιμοι , με χρονική διάρκεια , ρεαλιστικοί και εφικτοί .
 • Με πάθος τόσο που να «καίγονται» για την τήρηση τους όλα τα στελέχη της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι : Αξιόπιστοι – Συνεπείς – Ειλικρινείς – Διαφανείς – Ηθικοί .
 • Πρέπει με επίκεντρο αυτές τις 5 αξίες να «οικοδομηθεί» πρώτα η εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Ελληνικής κοινωνίας με το κράτος .
 • Αλλαγή κουλτούρας . Η βασική επιδίωξη θα πρέπει να είναι η φιλοσοφία του :  «Υπηρετώ τους Ανθρώπους» . Το πνεύμα αυτό θα πρέπει να είναι το κυρίαρχο από το κράτος πρός την κοινωνία αλλά και μεταξύ των ανθρώπων .
 • Σε κάθε υπηρεσία – οργανισμό – επιχείρηση πρέπει κάθε εργαζόμενος Άνθρωπος να κάνει τα Πάντα για να υπηρετεί τους Ανθρώπους . Πελάτες – πολίτες –καταναλωτές – επενδυτές .Οι Άνθρωποι να ζούν για να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου , ζώντας για την ευτυχία των Ανθρώπων .
 • Σύμφωνα με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων θα πρέπει να σταματήσει το Cost Management , δηλαδή οι λογιστικές μικρο και μακροοικονομικές πολιτικές και να σχεδιαστεί Brand Management . Οι άνθρωποι να νιώσουν ασφαλείς και υπερήφανοι και να πειστούν πως πρέπει να «χτίσουν» μία νέα χώρα με καινοτόμα προιόντα και καινοτόμες υπηρεσίες .
 • Ο σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων να προβεί άμεσα σε εντοπισμό σεναρίων κρίσεων στις σχέσεις , την επικοινωνία και την εικόνα και να σχεδιάσει όλο Το πλάνο Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων εάν τα σενάρια γίνουν πραγματικότητα .
 • Επανασχεδιασμός και διαχείριση της εικόνας του κράτους πρώτα και μετά της χώρας . Η δημιουργία και η διαχείριση της εικόνας δεν είναι Marketing ούτε και Διαφήμιση . Είναι μόνο ΣΧΕΣΕΙΣ . Η εικόνα είναι οι ίδοι οι άνθρωποι , οι τρόποι τους και οι συμπεριφορές τους .
 • Η Κυβέρνηση να είναι μικρή και αποτελεσματική . Να δημιουργηθούν οι δομές για συνεργασία μεταξύ των μελών της . Συννενόηση και ανθρωποκεντρισμός .
 • Αποτελεσματικότητα . Κάθε δραστηριότητα να επιδεικνύει σαφή αποτελέσματα . Καμμία δράση χωρίς στρατηγική απάντηση στο ΓΙΑΤΙ ; αυτή πράτεται .
 • Η κυβέρνηση σύμφωνα με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να εξανθρωπίσει Τα Πάντα . Κράτος – οργανισμούς – υπηρεσίες – κοινωνία . Πουθενά καθυστερήσεις , κακοί τρόποι , ανηθικότητα , ασυνέπεια , αδιαφάνεια .Να αλλάξουν όλα , να δούμε όλοι ένα διαφορετικό κόσμο .
 • Οι Συμβουλή μου σχετικά με την Ανάπτυξη Σχέσεων πρός συνεργασία επενδύσεων είναι , να σχεδιαστεί  στρατηγικά πλάνο δημιουργίας  επιστημονικών cluster για την παραγωγή καινοτόμων προιόντων και υπηρεσιών στις νέες τεχνολογίες δικτύων – ανανεώσιμων πηγών – διαδικτύου , αειφορία και ευρύτερα παραγωγή σε νέα διαφορετικά προιόντα , νέες υπηρεσίες .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μια ακριβής επιστήμη .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Για το www.papatriantafillou.com copyright 2012

 

What I would say to the Government as Director of Public Relations. To create something, Insanely Great *.

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page:

• Have a Vision of Human Happiness. Those investments they made to produce services and products will be poor if people do not feel well. The first thing to change is the psychology and climate.
• To see a different world. Establish relationships Ethos Honesty-Reliability-Consistency – Transparency.
• With a special advisor to keep constantly updated on the society and its citizens not to create rumors and whispers, creating insecurity and panic.
• The Director must be a science of public relations and not unrelated professional disciplines. That is a journalist in the media, does not mean he’s the man who can update and manage the government’s image. Do not become one again the same mistake.
• The Director of Public Relations must work strategically and in a scientific way to develop relations with all parties inside and outside Greece.
• Establish a research group trends. Each state must «listen» carefully and good society. The science of public relations know that research is the cornerstone of any successful project. To design any policy must be well researched and broader social groups that will be implemented.
• clear strategy in each activity. Executives with strategic thinking and spirit must take over the enforcement and implementation of strategy.
• Arranging measurable objectives, with time, realistic and achievable.
• With a passion so as to «burn» to meet all the government officials should be: Reliable – Reliable – Honest – Transparent – Ethics.
• We focus on these 5 values to «build» the first trust of people of Greek society with the state.
• Change culture. The main objective should be the philosophy of «serve the people.» This spirit should be the sovereign of the state to society and among people.
• Each service – organization – every business needs working people do their best to serve people. Customers – consumers-citizens – investors. People live to deliver high quality services, living for the happiness of human beings.
• According to the science of public relations should stop the Cost Management, Accounting ie micro and macroeconomic policies designed and Brand Management. People feel safe and proud and convinced that we must «build» a new country with innovative products and services.
• The public relations consultant to proceed immediately to identify scenarios crisis in relations, communication and image design and plan the entire Communicative Crisis if scenarios become reality.
• Redesign and manage the image of the state first and then the country. The creation and management of the image is neither Marketing and Advertising. It’s only RELATIONS. The image is idoi the people, their ways and attitudes.
• The government to be small and efficient. Establish structures for cooperation between its members. Concertation and anthropocentrism.
• Effectiveness. Any activity to demonstrate clear results. Action without strategy no answer to WHY? This Actor.
• The government according to the science of Public Relations must humanize Everything. State – agencies – services – society. Nowhere delays, bad manners, immorality, inconsistency, lack of transparency. To change everything, everyone can see a different world.

 • My advice on the development of relations towards investment cooperation is designed to strategically plan for creating scientific cluster to produce innovative products and services to new network technologies – renewable sources – Internet, sustainability and widely different production new products, new services.

The Public Relations is an exact science.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com
For www.papatriantafillou.com  copyright 2012

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s