Δημόσιες Σχέσεις – Πρώτα ο Άνθρωπος .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Όσο δεν αισθάνονται καλά οι άνθρωποι δεν πρόκειται να ανακάμψει η οικονομία .

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι το Aνθρώπινο .

 • Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει κάθε πλάνο με επίκεντρο τον άνθρωπο .
 • Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι χαμηλού επιπέδου όταν οι άνθρωποι στον εργασιακό τους χώρο δεν έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους και με τη διοίκηση συνθήκες οι οποίες αντανακλώνται σε όλες τις ομάδες κοινού : πελάτες – συνεργάτες – προμηθευτές – επενδυτές …..
 • Για να υπάρξει παραγωγικότητα πρέπει οι άνθρωποι να έχουν εξαιρετική ψυχολογία .
 • Όσες επενδύσεις και αν πραγματοποιηθούν εάν οι άνθρωποι δεν έχουν πάθος για προσφορά λόγω της κακής ψυχολογίας , η παραγωγή θα είναι σε χαμηλά επίπεδα .
 • Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων κάνει τη δουλειά καλύτερη , τους ανθρώπους να εργάζονται με υπερηφάνεια να προσφέρουν περισσότερο και να είναι ευχαριστημένοι .
 • Το «κλειδί» της ανάπτυξης δεν είναι στις περικοπές , αυτό είναι ολέθριο για την οικονομία . Η ανάπτυξη έρχεται μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας .
 • Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων εκπαιδεύει τους ανθρώπους στην επιχειρηματικότητα με Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .
 • Κάτω απο αυτές τις συνθήκες οι Άνθρωποι απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη και την ανταποδίδουν . Συνεργάζονται , είναι ικανοποιημένοι από τις αμοιβές τους προσπαθούν για το καλύτερο σε ποιότητα και αποτελεσματικότητα .
 • Ο Διαφορετικός Κόσμος είναι ο κόσμος του Ανθρώπου , της Ανοιχτοσύνης , των Συνεργασιών , της Οργάνωσης των Κοινοτήτων , των Σχέσεων .

Τι έκαναν η Google , η Apple , το Facebook .

 • Αυτό έκαναν η Google – Apple – Facebook . Οι άνθρωποι που δημιούργησαν τις πιό επιτυχημένες επιχειρήσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας  είδαν έναν διαφορετικό κόσμο από αυτόν που βλέπουμε εμείς .
 • Έναν κόσμο γεμάτο Ανθρώπους – συνεργάτες , έναν κόσμο χωρίς ανταγωνισμό . Έναν κόσμο ανοιχτοσύνης .
 • Οι κοινότητες υπήρχαν και υπάρχουν . Αυτές οι επιχειρήσεις τις οργάνωσαν .
 • Οι αγορές είναι σχέσεις .
 • Οι οικονομίες είναι Σχέσεις και Άνθρωποι .
 • Η πιό αποτελεσματική επένδυση είναι στον Ανθρώπινο Παράγοντα .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία ακριβής επιστήμη .

 Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Για το www.papatriantafillou.comcopyright 2012

 

Public Relations – First People .

Until we feel good people are not going to recover the economy.
The greatest asset is human.

• The science of public relations planning every shot-centered man.

Our service is low when people in their workplace does not have good relations among themselves and with management conditions that are reflected in all audiences: customers – partners – suppliers – investors …..
• To be productive people have to have great psychology.
• Those investments if held unless people have a passion for offering faulty psychology, the output will be low.
• The science of public relations do their jobs better, people work proudly to offer more and be happy.
• The «key» of development are not cuts, this is devastating for the economy. The development comes from increased productivity.
• The Director of Public Relations educates people about entrepreneurship with Ethos – Credibility – Cincerity – Consistency – Transparency.
• Under these conditions people enjoy the trust and reciprocate. Together, are satisfied with their pay strive for the best in quality and efficiency.
• A Different World is the world of Man, the openness of cooperation, Organization of Communities, Relationships.

What did the Google, the Apple, and Facebook.

• What did the Google – Apple – Facebook. The people who created the most successful companies in history saw a different world than what we see.
• A world full of people – colleagues, a world without competition. A world of openness.
• The communities were also present. These business organizations.
• Markets are relationships.
• The economies are People and Relationships.
• The most effective investment is in people.

The Public Relations is an exact science.
 George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

For  www.papatriantafillou.com copyright 2012

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s