Marketing Lies με Εταιρική Κοινωνική……Ανευθυνότητα .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Πολλά στελέχη συνδέουν άμεσα τις Υπεύθυνες πράξεις των επιχειρήσεων τους με την κερδοφορία αυτών ( των επιχειρήσεων ) . Επίσης πως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στρατηγική επιλογή και ειδικό ( ξεχωριστό ) Πρόγραμμα .Με άλλα λόγια ομολογούν , εκτιμώ απο αγνωστικισμό , πως όποια ενέργεια Ηθική – Ανθρωπιστική – Αγάπης δεν γίνεται απο Καθήκον γιατί η ίδια η επιχείρηση το θεωρεί Καθήκον της αλλά γιατί είναι μία στρατηγική αύξησης κερδών , καθώς η κοινωνία συγκινείται από τις Υπεύθυνες Επιχειρήσεις και τις επιλέγει .

Αυτή τη φρασεολογία χρησιμοποίησαν οι ειδικοί του εργαστηρίου Μάρκετινγκ ( ALARM ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών . Αναλυτικά :

Απόσπασμα του άρθρου απο την εφημερίδα Ναυτεμπορική :

Η οικολογική συνείδηση του Ελληνα καταναλωτή ενισχύεται, ωστόσο η αναγνωρισιμότητα «πράσινων» εταιρειών και προϊόντων και η ζήτηση γι’ αυτά έχει επηρεαστεί από την οικονομική συγκυρία όπως δείχνει έρευνα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ (ALARM) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE), η οποία παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα σε ειδική εκδήλωση στην «Τεχνόπολις» με χορηγό επικοινωνίας τη «Ναυτεμπορική».

Η έρευνα με τίτλο «Πράσινο Μάρκετινγκ: Στάσεις, Αντιλήψεις & Συμπεριφορά των Ελλήνων Καταναλωτών», που βασίστηκε σε δείγμα 703 καταναλωτών (και διενεργήθηκε την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012), έδειξε ότι το 28% των ερωτηθέντων αγοράζει προϊόντα τα οποία δίνουν μέρος των εσόδων τους σε ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος.

Το 40% αλλάζει τη μάρκα του προϊόντος για να αγοράσει ένα νέο φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν και το 31% πληρώνει υψηλότερη τιμή για να αγοράσει μια φιλική προς το περιβάλλον μάρκα.

 • Όπως υποστήριξε ο Ιμμάνουελ Κάντ , Ηθική είναι οτιδήποτε πράτεται από καθήκον .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις θεωρούν καθήκον τους την Ηθική .
 • Η επιχείρηση δεν πρέπει να σχεδιάζει στρατηγικά κάθε κοινωνική πράξη , δηλώνοντας ευθέως πως κάθε κοινωνική ενέργεια επιλέγεται ανάλογα από το τι «πουλάει» στο κοινό το οποίο στοχεύει η καμπάνια .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργήθηκαν το 1903 από το δημοσιογράφο Άιβη Λή με όραμα του να εξανθρωπίζει τις επιχειρήσεις και να αφαιρεί από αυτές τις αναρίθμητες απάτες τους , όπως την ανειλικρίνεια – ασυνέπεια – ανήθικο κέρδος – αδιαφάνεια .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η μοναδική επιστήμη της επικοινωνίας που έχει κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής , τον περίφημο Κώδικα των Αθηνών που συγγράφηκε και υπογράφηκε στο παγκόσμιο συνέδριο της IPRA ( International Public Relations Association ) στην Αθήνα το 1965 .
 • Η επιχείρηση δεν πρέεπει να καταπατούν το ιερό καθήκον τους  να είναι ηθικές .
 • Κοινωνική Ευθύνη είναι οι πράξεις που οι επιχειρήσεις θεωρούν καθήκον τους . Συνεπώς  η Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι ξεχωριστό Πρόγραμμα σε κάθε τύπου και μεγέθους επιχείρηση αλλά το απόλυτο καθήκον της .
 • Κοινωνική Ευθύνη είναι η αγάπη για τον άνθρωπο .Να σέβονται οι άνθρωποι τους ανθρώπους μέσα στην επιχείρηση και εκτός αυτής .
 • Κοινωνική Ευθύνη είναι το να υπηρετούν οι άνθρωποι τους ανθρώπους να δίνουν λύσεις να τους ακούνε , να τους βοηθούν .
 • Η Κοινωνική Ευθύνη είναι απαραίτητη στις επιχειρήσεις αλλά ως δομικό εσωτερικό τους στοιχείο και όχι ώς πρόσθετο πρόγραμμα πρός εντυπωσιασμό .

Πρόσφατη έρευνα της Nielsen , δείχνει πως οι  « ηθικοί καταναλωτές » είναι οι νέοι γιατί επιλέγουν προιόντα σύμφωνα με τον αν αυτά ενδιαφέρονται για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα . Μάλιστα η έρευνα χαρακτηρίζει ως ηθικούς καταναλωτές αυτούς τους αγοραστές οι οποίοι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για προιόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από εταιρείες που υλοποιούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά προγράμματα .

Οι καλές πράξεις όπως λέει και η έρευνα , περιβάλλον και κοινωνία είναι το καθήκον των ανθρώπων και των επιχειρήσεων και όχι πρόσθετα στρατηγικά προγράμματα , απλά γιατί πουλάνε .

Ο Ιμάνουελ Κάντ ( φιλόσοφος και στοχαστής του 17ου αιώνα ) στο μνημιώδες έργο του ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΗΘΩΝ αναφέρει πως  :

 • Ηθική πράξη είναι εκείνη που δεν προξενείται από κάποια φυσική ροπή αλλά από καθήκον .
 • Το να είμαι ειλικρινής από καθήκον είναι εντελώς άλλο πράγμα απο το να είμαι ειλικρινής από φόβο για τα βλαβερά επακόλουθα .
 • Πρέπει να μπορούμε να θέλουμε ο γνώμονας της πράξης μας να γίνει καθολικός νόμος . Αυτός είναι ο ανώτατος κανόνας με τον οποίο κρίνονται οι ηθικές πράξεις μας .

Ο φιλόσοφος Ιμάνουελ Κάντ στο έργο του  Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών περιέγραψε την Ηθική ως το ΚΑΘΗΚΟΝ του κάθε ανθρώπου απέναντι στους συνανθρώπους του και την κοινωνία ανεξάρτητα από το όποιο προσωπικό όφελος αυτού που πράττει την Ηθική πράξη δηλαδή το ίδιο του το καθήκον .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία ακριβής επιστήμη .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Για το www.papatriantafillou.com copyright 2012

————————————————————————————————————————————————

Many executives responsible directly link their business operations to profitability of these (business). Also that CSR is a strategic choice and specific (separate) program. In other words confess, I from agnosticism, that whatever power Ethics – Humanitarian – Love is not out of duty because she believes in the company’s task but it is a strategy to increase profits, as society moved from responsible companies and choose.

This phraseology used by the specialists of the laboratory Marketing (ALARM) of the University. Details:

Excerpt of article from the newspaper Naftemporiki:

The environmental consciousness of the Greek consumer is strengthened, but the awareness of «green» companies and products and the demand for them has been affected by the economic situation as shown Marketing Research Laboratory (ALARM) Athens University of Economics, held in cooperation with the Center Sustainability (CSE), which was presented yesterday afternoon at a special event at «Technopolis», sponsored by the communication «Naftemporiki».

The study entitled » Attitudes, Perceptions and Behaviour of Greek Consumers», based on a sample of 703 consumers (and performed in the period between November 2011 – January 2012), showed that 28% of respondents buy products that give part revenues in environmental protection activities.

40% changed the brand to buy a new environmentally friendly product and 31% pay a higher price to buy an environmentally friendly brand.

As Immanuel Kant argued, Ethics is doing anything out of duty.
The Public Relations consider their duty ethics.
The Marketing, strategic planning every social act, stating directly that every social action is chosen depending on what «sells» to the public that the campaign aims Marketing.
The Public Relations was formed in 1903 by the journalist Aivi Li with a vision to humanise business and removes them from the numerous scams, such as dishonesty – inconsistency – immoral earnings – opacity.
The Public Relations is the only science of communication and Ethics Code of Ethics, the famous Code of Athens that was written and signed at the World Congress of IPRA (International Public Relations Association) in Athens in 1965.
The Marketing, violating the sacred duty of businesses to be ethical and pretends through Corporate Social Responsibility towards morality extra thrill and challenge feelings of sympathy. Indeed, the Marketing pushes CSR according to the trends that moves societies (green marketing – social marketing) investing huge amounts in advertising CSR actions which openly declares that he feels Marketing professionals socializing, but as a duty to get jobs bring money and should therefore be to teach people!!!
Social Responsibility is the actions that companies consider their duty. So all the «Programs» CSR is completely false, as the Social Responsibility is not a separate program for each type and size of business but the ultimate bargain.
Social Responsibility is the love of man. Respect people people in the enterprise and beyond.

Social Responsibility is to serve people people to provide solutions to listen to them, help them.

The Social Responsibility is essential in business but as a structural element within them, not as an additional program to impress. Why do companies view in any way possible actions related to environment and society, why should the people know, if the enterprises of the obligation to consider, namely the protection of the environment and the social act is not an obligation and duty of each company ?

The Saturday, March 31 at 20.30 is TIME THE EARTH and suddenly dozens of businesses communicate with advertising campaigns and misuse of this press release that extinguished their lights, signs, their signs and that they wash ashore in a desperate attempt to convince them of their good deeds for people to characterize the social and buy from them.

A recent survey by Nielsen, shows that the «ethical consumers» is why they choose the new products according to whether they are interested in environmental and social issues. Indeed the survey identifies as ethical consumers in those buyers who are willing to pay extra for products and services from companies that implement social and environmental programs.

The good deeds as he says, and research, environment and society is the duty of the people and businesses and not additional strategic programs, simply because they sell.

According to Immanuel Kant (philosopher and thinker of the 17th century) in his work mnimiodes THE FOUNDATIONS OF METAFYSIKIS morals says:

Moral act is one that is not caused by a natural inclination but from duty.
To be honest, out of duty is quite another thing from being honest for fear of harmful consequences.
We want to be able to act the guideline of us to become universal law. This is the supreme rule which moral actions are judged by us.
The philosopher Immanuel Kant in his The Foundations of the Metaphysics of Morals Ethics described the duty of every man towards his fellow men and society regardless of any personal gain what does the Ethics Act that his own task.

The Public Relations is an exact science.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

For www.papatriantafillou.com  copyright 2012

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s