Βιβλίο, Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων . Είναι Manual . Π.χ Δελτίο Τύπου σελίδα 103 ……..

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Το βιβλίο Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων είναι ένας οδηγός – βοηθός για κάθε εργαζόμενο σε τομέα Δημόσιων Σχέσεων – επικοινωνίας – γραφείο τύπου – διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων – Εταιρικής Επικοινωνίας απαραίτητο σε φοιτητές Σχολών Δημοσίων Σχέσεων , Επικοινωνίας , Μέσων Ενημέρωσης , Διοίκησης Επιχειρήσεων , Τουριστικών Σπουδών .

Έχετε το βιβλίο δίπλα σας και το συμβουλεύεστε σε κάθε περίπτωση επαγγελματικής δραστηριότητας ή σε περίπτωση εργασίας , μελέτης .

 • Δελτίο Τύπου , σελίδα 103 .
 • Αρμοδιότητες και καθήκοντα Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων , σελίδες 60 – 26 – 39 – 40 – 313 κ.αλ .
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη , σελίδα 73 .
 • Σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης , σελίδα , 85 .
 • Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις , σελίδα 117 .
 • Διοργάνωση Εκδηλώσεων , σελίδα 147 .
 • Συνέντευξη Τύπου , σελίδα 105 .
 • Δημιουργία Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων , σελίδα 51 .

Με το βιβλίο Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων θα δουλεύετε και θα μελετάτε  πρακτικά . Σας δείχνει τον δρόμο , σας δίνει λύσεις .

Συγγραφέας ο Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

———————————————————————————————————————————————–

Ειδικό κεφάλαιο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων , με στρατηγικό αποτελεσματικό σχέδιο .

Με ειδικό κεφάλαιο για την Εξυπηρέτηση Πελατών .

Eιδικό κεφάλαιο για το το Image Making .

Ειδικό κεφάλαιο για την αποτελεσματική επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο .

Ειδικό κεφάλαιο για την αποτελεσματική ομιλία .

Με ειδικό κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στην Πρόληψη Κρίσεων , στη Διαχείριση και στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων ( με παραδείγματα από την Ελληνική πραγματικότητα  ) .

 

 

 

 

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σταμούλης , το βιβλίο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .

 

Παρουσιάζονται 19 προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων , με εξαιρετικά σημαντικά ακαδημαικά και θεωρητικά στοιχεία πολύχρονων ερευνητικών διαδικασιών και στη συνέχεια όλες οι λεπτομερείς οδηγίες για υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων , με απόλυτη ακρίβεια δράσεων .

 

Ο συγγραφέας ξεκινά με μία ανάλυση του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων .Απλά και αποτελεσματικά προσεγγίζει με ακρίβεια την επιστήμη αυτή για τις ανάγκες της οποίας αναζητούνται παγκοσμίως με ασταμάτητους  ρυθμούς , στελέχη καταρτισμένα που να μπορούν να εργαστούν σχεδιάζοντας προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι αυτό που θεωρεί η πλειοψηφία της κοινής γνώμης , δηλαδή γνωριμίες , καλοί τρόποι ,ή μόνο η  διοργάνωση εκδηλώσεων ( για την οποία – διοργάνωση εκδηλώσεων –   απαιτείται στρατηγικό σχέδιο ) .

Οι Δημόσιες Σχέσεις χρησιμοποιούν την έρευνα ώστε να σχεδιάσουν τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων και να δημιουργήσουν σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος με τις ομάδες που επικοινωνούν .Είναι εφαρμοσμένη  επιστήμη της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας .Ερευνούν σε βάθος , σχεδιάζουν , αναλαμβάνουν δράση και μεταβάλλουν τη συμπεριφορά των ομάδων κοινού με τις οποίες επικοινωνούν .

 

Η κατάρτιση στις Δημόσιες Σχέσεις είναι επένδυση στο Μέλλον .

 

Τον πρόλογο του βιβλίου , έχει γράψει ο Γιάννης Λαβέτζης , ο άνθρωπος με τις περισσότερες Προεδρικές θητείες στην Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων , το Eπιστημονικό Σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα .

 

 

 

Στο βιβλίο, θα μελετήσετε  :

 

Τη φιλοσοφία των Δημοσίων Σχέσεων.

Πως μεταβάλλουν τις συμπεριφορές τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .

Την ιστορική τους διαδρομή .

Ορισμούς για τις Δημόσιες Σχέσεις , από τα επιστημονικά σωματεία Δημοσίων Σχέσεων σε όλο τον κόσμο.

Πως θα δημιουργήσετε , Βήμα – Βήμα , γραφείο Δημοσίων Σχέσεων .

Πως γίνεται ο προγραμματισμός στις Δημόσιες Σχέσεις.

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης .

Πρόγραμμα – Σχέσεις με τα ΜΜΕ , Media Relations .

Πρόγραμμα Απ’ευθείας Επικοινωνία με το Κοινό .

Πρόγραμμα Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .

Πρόγραμμα , Οι Δημόσιες Σχέσεις στην Κυβέρνηση .

Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις .

Πρόγραμμα , Σχέσεις με Κυβερνητικούς Οργανισμούς Lobbying .

Πρόγραμμα , Εταιρική Φιλοξενία / Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

Πρόγραμμα , Διαμόρφωση Προσωπικότητας –Image Making .

Πρόγραμμα , Χορηγίας .

Πρόγραμμα , Εξυπηρέτηση Πελατών .

Πρόγραμμα , Πιστότητα Συνεργατών .

Πρόγραμμα , Μελέτη της Ψυχολογίας .

Πρόγραμμα , Πολιτική Επικοινωνία .

Πρόγραμμα , Αύξηση Απόδοσης Στελεχικού Δυναμικού .

Πρόγραμμα , Εταιρικές Εκδηλώσεις .

Πρόγραμμα , Αποτελεσματική Επικοινωνία με την Ομιλία .

Πρόγραμμα , Σωματική Επικοινωνία .

Πρόγραμμα , Πρόληψη Κρίσεων , Διαχείριση Κρίσεων , Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .

Ακόμα, θα μελετήσετε  :

Ποιοτική και ποσοτική έρευνα .

Μορφές έρευνας στις Δημόσιες Σχέσεις .

Η ορολογία των Δημοσίων Σχέσεων .

Οι κατηγορίες των επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων.

Διεθνείς Δημόσιες Σχέσεις .

Η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων και άλλα Επιστημoνικά Σωματεία Δημοσίων Σχέσεων.

Ο Κώδικας των Αθηνών και Κώδικες Δεοντολογίας .

Το βιβλίο Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων :

 

 1. Στους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων δίνει την ευκαιρία να δράσουν βήμα – βήμα με βάση τα διεθνή πρότυπα και τις νέες τάσεις στις Δημόσιες Σχέσεις .Προσφέρει συναρπαστικά ερευνητικά – επιστημονικά στοιχεία για την επιστήμη της επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων .
 2. Στους φοιτητές προσφέρει γνώση και δίνει απαντήσεις στο τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις,  με επιχειρήματα και πρακτική εφαρμογή .
 3. Σε διευθυντικά στελέχη και σε στελέχη επικοινωνίας , προσφέρει μία πρακτική προσέγγιση των Δημοσίων Σχέσεων ώστε να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες του επαγγέλματος αυτού , που αλλάζει παγκοσμίως τα δεδομένα στην επικοινωνία.
 4. Στον μελετητή ερευνητή προσφέρει ερευνητικά στοιχεία από πολλές επιστήμες , όπως την κοινωνιολογία , την ψυχολογία , την κοινωνική ψυχολογία και δίνει την πλήρη διάσταση της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων .

 

Το βιβλίο αυτό μπορεί να διαβαστεί από τον κάθε έναν που θέλει να έχει μία ξεκάθαρη εικόνα για την Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις .

« Πολλοί λένε πως κάνουν Δημόσιες Σχέσεις , λίγοι όμως είναι σε θέση να εξηγήσουν τι ακριβώς είναι οι Δημόσιες Σχέσεις » .

 

Το βιβλίο Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία  και στις εκδόσεις Σταμούλης , Αβέρωφ 2, Αθήνα ( απέναντι από το Πολυτεχνείο ) www.stamoulis.gr

 

 

 

Βιβλιοπωλεία :

 • Σταμούλης : Αβέρωφ 2, 10433 – Αθήνα Τηλ. 2105238305 www.stamoulis.gr  

 

 

 • Πολιτεία : Ασκληπιού 1-3 & Ακαδημίας – Αθήνα 10679 Τηλ : 2103600235- Fax : 2103604462.

 

 

 • Ιανός : Σταδίου 24 Αθήνα .

 

 

 • Public Γλυφάδας
  Σ. Καράγιωργα 4 & Λαζαράκη
  ΓλυφάδαΩράριο λειτουργίας
  Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-21:00
  Σάββατο: 09:00-20:00

Τηλ. 210 8984300.

 • ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”,

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1, 106 79, ΑΘΗΝΑ, Tηλ. 210-3600235 .

 • Public . Καραγεώργη Σερβίας 1 Πλατεία Συντάγματος 105 63 Αθήνα Τηλ: 210 3246210 . Ωράριο λειτουργίας:
  Καθημερινές: 09.00-21.00
  Σάββατο: 09.00-20.00

Γεώργιος Ιωάννου Παπατριανταφύλλου .

 gpappr@gmail.com

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία ακριβής επιστήμη .

 Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Για το www.papatriantafillou.com copyright 2012

——————————————————————————————————————————————–

The public relations program book is a guide – an assistant for each worker in the field of Public Relations – Contact – Press Office – Human Resources Management – Corporate Communications students need to Schools of Public Relations, Communications, Media, Business Management, Tourism Studies.

You have the book beside you and in any case consult a professional activity.

Press Release, page 103.
Powers and duties of Director of Public Relations, pages 60 to 26 – 39 – 40 to 313 k.al.
Corporate Social Responsibility, page 73.
Relations with the Media, page 85.
Internal Public Relations, page 117.
Events, page 147.
Press Conference, page 105.
Creating Public Relations Society, page 51.
In the book public relations program will work and practical study. It shows you the way, gives you solutions.

Author George J. Papatriantafyllou.

Papatriantafyllou George is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

Special section for events with effective strategic plan.

With a special section for Customer Service.

Specific chapter on the Image Making.

Special section on effective communication in person.

Special section on effective speech.

In a chapter which deals with crisis prevention, management and Crisis Management Communication (with examples from the Greek reality).

Published by Stamoulis, book by George Papatriantafyllou, public relations program.

Presented 19 public relations program, with highly significant academic and theoretical elements of many years of research process and then all the detailed instructions for implementing these programs, with absolute precision actions.

The author begins with an analysis of the profession of Public Relations. Simple and effective approaches to science is accurate for the purpose of which looked unstoppable pace worldwide, trained staff who can work designing public relations program.

The PR is not what I consider the majority of people, acquaintances say, good manners, or only the events (for which – events – a strategic plan).

The Public Relations use research to design their public relations program and to establish relations of mutual interest with the groups communicate. It is applied science of sociology and psychology. Depth research, plan, take action and change the behavior of the groups together with which they communicate.

Training in Public Relations is an investment in the future.

In the preface of the book, written by John Lavetzis, the man with most presidential term in the Greek Public Relations Society, the Academic Association of Public Relations in Greece.

In the book, we read:

The concept of Public Relations.

Changing attitudes Programs Public Relations.

The historic route.

Definitions for Public Relations from the Public Relations scientific societies around the world.

How to create, Step – Step, Office of Public Relations.

How is the planning in Public Relations.

Corporate Social Responsibility.

Program – Media Relations, Media Relations.

Program Direct Communication with the public.

Internal Public Relations Program.

Program on Public Relations in Government.

Financial Public Relations Program.

Program, Relations with government agencies Lobbying.

Program, Corporate Hospitality / Events.

Program Format Personality-Image Making.

Program Grant.

Program, Customer Service.

Program, Loyalty Partner.

Program, Study of Psychology.

Program, Political Communication.

Program, Increase Efficiency executive work force.

Program, Corporate Events.

Program, Effective Communication with Speech.

Program, Physical Contact.

Program, Crisis Prevention, Crisis Management, Crisis Management Communications.

Still, you will study:

Qualitative and quantitative research.

Types of Research in Public Relations.

The terminology of Public Relations.

The categories of public relations professionals.

International Public Relations.

The Greek public relations firms and other scientific character Clubs Public Relations.

The Code of Ethics and Athens.

The book Public Relations Programs:

In PR professionals the opportunity to act step – step with international standards and trends in Public Relations. Offers exciting research – science for science communication and public relations.
Offers students knowledge and answers to what is public relations, with arguments and practical application.
To managers and executives in communication, offers a practical approach to public relations to exploit all the possibilities of the profession, changing global data communication.
The student researcher offers research evidence from many disciplines, including sociology, psychology, social psychology, and gives full dimension of the science of Public Relations.
 

This book can be read by anyone who wants to have a clear picture of the Communication and Public Relations.

«Many say they do PR, but few are able to explain what exactly is Public Relations.»

The book public relations program will find all publications in bookstores and Stamoulis, Averof 2, Athens (opposite the University) http://www.stamoulis.gr

Bookstores:

Stamoulis: Averof 2, 10433 – Athens Tel 2105238305 http://www.stamoulis.gr
 

Politeia : Asklepiou 1-3 & Academy – Athens 10679 Tel: 2103600235 – Fax: 2103604462.
 

Ianos : Stadiou  24 Athens.
 

Papasotiriou: ATHENS: Stournari 35 | 35 Stournari & George | 49 & Stournari fucked | Stournari 23 | NTUA (Zografou) | University & Korai 37 | Hermes 39 Hondos Center, Glyfada: A. Papandreou 13, Marousi: Commercial Center «The Mall».
 

Public Glyfada
4 S. & Karagiorgas Lazaraki
Glyfada times operation
Monday to Friday: 09:00-21:00
Saturday: 09:00-20:00
210 8.9843 million.

Public. Karageorghis Serbia 1 Constitution Square 105 63 Athens Tel: 210 3.24621 million. Hours of operation:
Weekdays: 09.00-21.00
Saturday: 09.00-20.00
Buy through internet http://www.perizitito.gr
George John Papatriantafyllou.

 gpappr@gmail.com

The Public Relations is an exact science.

 George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

For www.papatriantafillou.com  copyright 2012

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s