Σεμινάριο : Δελτίο Τύπου / Διαχείριση των Media σε περιπτώσεις Κρίσεων – Crisis – Crisis Communication Management ( Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων ) – Media Training . 5 & 6 Ιουλίου .

Σεμινάριο Crisis Management , 5& 6 Ιουλίου 2012 .

Δελτίο Τύπου σε περιπτώσεις κρίσεων . Ανακοίνωση Τύπου . Διοργάνωση Συνένετευξης Τύπου σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που θα ξεσπάσει η κρίση . Πόσο έτοιμη είναι μία επιχείρηση να αντιμετωπίσει από τις καθημερινές μέχρι σοβαρές κρίσεις ;  Η εικόνα των ανθρώπων , των επιχειρήσεων , των κυβερνήσεων διαμορφώνονται σε ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό από την ικανότητα τους να διαχειρίζονται κρίσεις .

Τα «εργαλεία» της δημοσιότητας και της επικοινωνίας όπως το Δελτίο Τύπου,  η Ανακοίνωση Τύπου , η Συνέντευξη Τύπου δεν ακολουθούν την ίδια πορεία όπως στις καμπάνιες επικοινωνίας . Η Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων έχει δικούς της κανόνες τους οποίους τα ικανά – περιζήτητα ( ακριβοπληρωμένα ) στελέχη πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά .

Ο επαγγελματίας ( ακόμα και αν πρόκειται να κάνετε τη δική σας εταιρεία παροχής επικοινωνιακών υπηρεσιών ) πρέπει να είναι καταρτισμένος και εκπαιδευμένος . Όταν θα αντιμετωπίσει μία κρίση να μην είναι γιαυτόν μια πρωτόγνωρη κατάσταση . Αυτή την εμπειρία ( έστω και εκπαιδευτικού χαρακτήρα ) θα τοποθετήσει στο βιογραφικό του και θα αξιολογηθεί θετικά .

Το Δελτίο Τύπου για παράδειγμα , σε περιπώσεις κρίσεων ακολουθεί μία συγκεκριμένη χρονική ροή , κάνει χρήση εξειδικευμένης ορολογίας και επίσης ποικίλει ο τρόπος αποστολής του .

Το Σεμινάριο που σας προτείνουμε,  έχει σχεδιαστεί με κριτήριο τις ανάγκες στην αγορά εργασίας των Δημοσίων Σχέσεων, του Marketing, των γραφείων τύπου και των τμημάτων Crisis Management .

To Crisis Management – Media Training , είναι ταχύρυθμο και εξαιρετικά πρακτικό σεμινάριο. Αφορά την προετοιμασία και την αντιμετώπιση των κρίσεων κάθε επιπέδου και εκπαιδεύει τον επαγγελματία να διακριθεί μέσα από την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ΜΜΕ .Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με κριτήριο τις ανάγκες στην αγορά εργασίας των Δημοσίων Σχέσεων, του Marketing, των γραφείων τύπου και των τμημάτων Crisis Management σύμφωνα με:

 • Ποιές απαιτήσεις έχουν οι εταιρείες από τον εργαζόμενο που διαχειρίζεται τις κρίσεις
 • Ποιές είναι οι νέες τάσεις στο Crisis Management Παγκοσμίως
 • Αναλύθηκαν οι απαιτήσεις και το νέο πλαίσιο αναγκών, ώστε ο επαγγελματίας να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση μίας ιδανικής Εταιρικής Εικόνας, βασισμένη σε αξίες όταν ο οργανισμός διέρχεται μία κρίση
 • Τι πρέπει να γνωρίζει ο επαγγελματίας που θα διαχειριστεί επικοινωνιακά μία κρίση ώστε να μπορεί πρακτικά στρατηγικά να διατηρήσει    « ζωντανό » τον οργανισμό

Στόχος του Crisis Management – Media Training :

 • Nα προετοιμάσει τους επαγγελματίες και τους υποψήφιους επαγγελματίες στην πρακτική άσκηση της διαχείρισης και επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων
 • Να τους εκπαιδεύσει με τρόπο τέτοιον ώστε να μπορούν να αναλάβουν στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Marketing, την αντίστοιχη θέση έχοντας την απαιτούμενη εμπειρία .
 • Να δώσει απαντήσεις σε όλες τις απορίες σχετικά με το τι είναι οι κρίσεις και πρακτικά πως διαχειρίζονται
 • Να δώσει προτάσεις – λύσεις – ιδέες – συστάσεις για τα κοινά με τα οποία πρέπει να επικοινωνεί ο επαγγελματίας και ποιές δράσεις αναλαμβάνει απέναντι σε αυτά
 • Να εργαστούν επάνω στον στρατηγικό σχεδιασμό, πραγματικών περιπτώσεων διαχείρισης κρίσεων
 • Να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν Προγράμματα διαχείρισης – επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων και πως αντιμετωπίζουν τα ΜΜΕ
 • Να έρθουν σε επαφή και να συνεργαστούν με καταξιωμένους επαγγελματίες τομέα της Διαχείρισης Κρίσεων . Ποιές απαιτήσεις έχουν οι εταιρείες από τον εργαζόμενο που διαχειρίζεται τις κρίσεις
  Ποιές είναι οι νέες τάσεις στο Crisis Management Παγκοσμίως
  Αναλύθηκαν οι απαιτήσεις και το νέο πλαίσιο αναγκών, ώστε ο επαγγελματίας να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση μίας ιδανικής Εταιρικής Εικόνας, βασισμένη σε αξίες όταν ο οργανισμός διέρχεται μία κρίση
  Τι πρέπει να γνωρίζει ο επαγγελματίας που θα διαχειριστεί επικοινωνιακά μία κρίση ώστε να μπορεί πρακτικά στρατηγικά να διατηρήσει « ζωντανό » τον οργανισμό .

Πως θα πετύχουμε τους σκοπούς μας:

 • Με εφαρμογές στην αντιμετώπιση περιστατικών διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης των ΜΜΕ
 • Με εργασία σε σενάρια που έχουν αντιμετωπίσει μεγάλες εταιρείες
 • Με πρακτική εφαρμογή από το Α έως το Ω, ενός ολοκληρωμένου πλάνου
 • Με τη δημιουργία Role Playing Games, δηλαδή την προσομοίωση σε πιθανές καταστάσεις και δράσεις διαχείρισης κρίσεων
 • Με case studies εκπαίδευσης σε αληθινές συνθήκες πίεσης ή περιπτώσεις

Σε ποιούς απευθύνεται:

 • Σε επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων που ήδη εργάζονται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς
 • Σε επαγγελματίες διάφορων ειδικοτήτων που αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων και της αντιμετώπισης των ΜΜΕ αλλά και τη δυναμική που αναπτύσσουν στην αγορά εργασίας
 • Σε απόφοιτους Πανεπιστημιακών Σχολών που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να διευρύνουν τους ορίζοντες τους σε ένα επάγγελμα πυ κερδίζει έδαφος , παγκοσμίως
 • Σε επιχειρηματίες – πωλητές – managers – συμβούλους πολιτικής επικοινωνίας – συμβούλους και τεχνικούς Δημοσίων Σχέσεων

Τα οφέλη από την παρακολούθηση:

 • Θα μπορείτε να σχεδιάσετε και να υλοποίσετε ένα πλάνο διαχείρισης κρίσεων χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτείτε κάποιον επαγγελματία με μεγαλύτερη εμπειρία
 • Θα σας λυθούν όλες οι απορίες για την πρακτική εφαρμογή της διαχείρισης κρίσεων και αντμετώπισης των ΜΜΕ
 • Θα είστε γνώστες ενός επαγγέλματος που καθιερώνεται στην Παγκόσμια αγορά εργασίας
 • Θα μάθετε να πραγματοποιείτε έρευνα η οποία θα σας οδηγεί στην επιλογή στρατηγικής
 • Θα μπορείτε να συντάσετε όλα τα είδη του γραπτού λόγου στις Δημόσιες Σχέσεις : Δελτίο Τύπου – Ομιλία – Άρθρο – Ανακοίνωση Τύπου
 • Θα μπορείτε να διοργανώσετε, Συνέντευξη Τύπου – Συνάντηση Τύπου – κάθε τύπου εκδήλωση που απαιτείται
 • Να εντοπίζετε πιθανά σενάρια κρίσεων , τη μεθοδολογία αντιμετώπισης τους και την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων
 • Να απευθύνεστε στην κοινωνία και στον κοινωνικό άνθρωπο μέσω της επικοινωνίας σας
 • Να ξεκινήσετε εκ του μηδενός ένα τμήμα διαχείρισης κρίσεων
 • Να μάθετε και να εργαστείτε πάνω στις νέες τεχνικές, της διαχείρισης στα ηλεκτρονικά μέσα και στα Social Media

Οι κρίσεις έρχονται απότομα , ξαφνικά και μπορεί να δημιουργήσουν περιβάλλον πανικού , σύγχησης και αποδόμησης της εικόνας και ευρύτερα της επιχείρησης .

Η Διαχείριση των Κρίσεων είναι πιθανό να αποφέρει οφέλη για την επιχείρηση εάν αυτή είναι ιδανική και προπάντων προετοιμασμένη .

Κάθε επιχείρηση καλείται καθημερινά να διαχειριστεί πλήθος κρίσεων οι οποίες απαιτούν άμεση διαχείριση .

Το σεμινάριο θα προετοιμάσει απόλυτα και κατάλληλα κάθε εργαζόμενο και συνεπώς κάθε επιχείρηση να διαχειρίζεται κρίσεις ώστε να αντέχει , να είναι αγαπητή και να αποκομίζει οφέλη λόγω των άριστων πρακτικών της στη Διαχείριση Κρίσεων . Επιπλέον άνθρωποι και επιχειρήσεις να είναι προετοιμασμένοι για κάθε είδους κρίση και αντιμετώπισης της .

Υπάρχει πλήθος ασκήσεων ( training ) , case studies ( πραγματικές καταστάσεις Διαχείρισης Κρίσεων ) , πλούσιο υλικό manual ώστε να ενημερώνεται κάθε στέλεχος για την απόλυτα σωστή και λειτουργική Διαχείριση όποιας Κρίσης ξεσπάσει ακόμα και των καθημερινών Κρίσεων.

Με εφαρμογές στην αντιμετώπιση περιστατικών διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης των ΜΜΕ
Με εργασία σε σενάρια που έχουν αντιμετωπίσει μεγάλες εταιρείες
Με πρακτική εφαρμογή από το Α έως το Ω, ενός ολοκληρωμένου πλάνου
Με τη δημιουργία Role Playing Games, δηλαδή την προσομοίωση σε πιθανές καταστάσεις και δράσεις διαχείρισης κρίσεων
Με case studies εκπαίδευσης σε αληθινές συνθήκες πίεσης ή περιπτώσεις .

Θεματολογία :

 • Εντοπισμός σεναρίων κρίσεων
 • Πρόληψη κρίσεων
 • Αποτελεσματική προετοιμασία για την αντιμετώπιση των κρίσεων
 • Οι καθημερινές κρίσεις στην εταιρεία
 • Η διοίκηση των ανθρώπων σε περιπτώσεις κρίσεων
 • Πείτε στην κοινή γνώμη μέσω των ΜΜΕ τη σωστή ιστορία
 • Εταιρική Εικόνα και Εταιρική Φήμη – Αξίες
 • Οι κατηγορίες των κρίσεων
 • Η δυναμική και η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
 • Άμεση ανάληψη δράσης διαχείρισης
 • Οι κρίσεις στη βιομηχανία της εστίασης και των ειδών διατροφής / στη φαρμακοβιομηχανία / στις αεροπορικές εταιρείες / στον τραπεζικό κλάδο / στις πωλήσεις / στην αυτοκινητοβιομηχανία / στον τουρισμό / στην εξυπηρέτηση / απειλές τρομοκρατίας
 • Θετική δημοσιότητα και πως την πετυχαίνουμε
 • Ποιούς πρέπει να εκπαιδεύσουμε
 • Ποιά στελέχη αναλαμβάνουν την ενημέρωση και ποιών ομάδων κοινού
 • Ποιοί πρέπει να κάνουν την εκπαίδευση
 • Ποιά είναι τα ΜΜΕ
 • Πως δημιουργούμε τα μηνύματα της επικοινωνιακής διαχείρισης
 • Πως « παίζουμε» στους κανόνες του παιχνιδιού
 • Οι σωστές κινήσεις , σε κάθε κρίση .Διαχείριση κρίσεων
 • Τα νέα Μέσα στο internet .Νέα μέσα – νέες ευκαρίες για επιτυχημένη διαχείριση
 • E- crisis . Eπικοινωνιακή Διαχείριση στα blog – στο facebook – μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και στα υπόλοιπα Social Media
 • Eταιρική επικοινωνία
 • Διαφημιστική επικοινωνία
 • Risk Managers
 • Branding – Rebranding
 • Eταιρική διακυβέρνηση
 • Το Check list της επικοινωνιακής διαχείρισης
 • Πως θα έχετε την πιό κατάλληλη Media List
 • Εκπαίδευση στην κάμερα και εντοπισμός λαθών
 • Suvival Kit
 • Εκπαίδευση των στελεχών απέναντι στα ΜΜΕ
 • Έξοδος από την κρίση
 • Η σπουδαιότητα των δύο πρώτων ωρών
 • Λόγος – ομιλία – ορθοφωνία
 • Ποιότητα φωνής – ρητορία
 • Εξάσκηση ατομικά σε κάθε συμμετέχοντα στις τεχνικές παρουσίασης εργασιών – μελετών – ερευνητικών διαδικασιών
 • Σωματική επικοινωνία και πως τη χρησιμοποιούμε στις παρουσιάσεις
 • Απόδοση λόγου .Πως χρησιμοποιούμε τον προφορικό λόγο σωστά και αποτελεσματικά για να αυξήσουμε την προσοχή και τη συμπάθεια του κοινού πρός το πρόσωπο μας
 • Εμφάνιση στελέχους κατά τη διαδικασία παρουσίασης
 • Φωνή . Χαρακτηριστικά και βελτίωση της ώστε να παραχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα
 • Πως ελέγχεται η φωνή , η ένταση της , ο ρυθμός , η ποιότητα της σε παριπτώσεις παρουσίασης
 • Παράδοση πινάκων ορθοφωνίας
 • Image Making
 • Το μέσο είναι οι ανθρωποι που διαχειρίζονται την κρίση
 • Εκπαίδευση του υπεύθυνου ενημέρωσης σε σκληρές συνθήκες πίεσης κατά τη διάρκεια εξέλιξης κρίση .

Σας υπόσχομαι , μία συναρπαστική εμπειρία . Δηλώστε συμμετοχή .

Οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε για τα σεμινάρια , επικοινωνήστε άμεσα μαζί μου στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Όλα τα σεμινάρια είναι εξαιρετικά χρήσιμα και θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη γνώση τους για να κάνετε τη δική σας δουλειά στην επικοινωνία ή να διαπρέψετε , να ξεχωρίσετε στην επιχείρηση όπου εργάζεστε ή διαθέτετε .

Για κάθε σεμινάριο εργάζομαι σκληρά , ερευνώ και μελετώ κάθε νέα τάση , εφαρμόζω πρακτικές εργασίες , αληθινές περιπτώσεις , παραδείγματα , και μεταφέρω όλη την εμπειρία , τη γνώση , τη δουλειά και το σχεδιασμό που έχω πραγματοποιήσει ώστε να καταφέρω να μεταδώσω , χαρά – ευτυχία και κατάρτιση σε κάθε επαγγελματία , επιστήμονα , φοιτητή ή ενδιαφερόμενο που θέλει να ανοίξει νέους δρόμους στην επαγγελματική του πορεία αλλά και να γνωρίσει τον κόσμο της στρατηγικής , αποτελεσματικής , ευτυχισμένης εργασίας στην επικοινωνία .

Εμπιστευτείτε με .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου . 

Δηλώστε συμμετοχή άμεσα , στα  σεμινάρια μας.

 Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

  Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία  Maria.Korovesi@careerbuilder.com και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@careerbuilder.com Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , κάθε Σάββατο στις 10.00 . Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , κάθε Σάββατο στις 10.00 .

Γιώργος  Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s