Δημόσιες Σχέσεις – Ερευνητικά Ψυχο-Εργομετρικά Test .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 

Μία σειρά από επιστημονικά τέστ , είναι στη διάθεση σας ώστε να ελέγχετε τους τομείς στους οποίους το κάθε ένα ειδικεύεται και στη συνέχεια να σας παρέχουμε συμβουλές ανάλογα με τις ενδείξεις αυτών των τέστ .

Τα τέστ αυτά τα οποία έχω σχεδιάσει  είναι προιόν μακρόχρονης ερευνητικής διαδικασίας , με σκοπό να είναι μετρήσιμα και σταθμισμένα τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων . Είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συζήτηση – ανάλυση – παρουσίαση επιθυμείτε επί των συγκεκριμένων αυτών επιστημονικών εργαλείων .

Επικοινωνήστε μαζί μου :

Mobile Phone Number : 6974313052

E-mail : gpappr@gmail.com

 

 

 • Δείκτης Ενσωμάτωσης Αξιών – Value’s Stracture Indicator : Σε 6 επίπεδα και 60 υποκατηγορίες αυτών , ελέγχουμε στο σύνολο το Ανθρώπινο Δυναμικό μίας επιχείρησης ή και ανά στέλεχος ( φυσικά πρόσωπα ) και διαπιστώνουμε τον βαθμό και το επίπεδο ενσωμάτωσης των Αξιών αυτών που κρίνουν την ευημερία , την πρόοδο και τα οικονομικά μεγέθη κάθε επιχείρησης .Μελετάμε το αν υπάρχουν δομικά και αν εφαρμόζονται και πως στην πράξη οι Αξίες : Του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Συνέπειας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας . Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ενσωμάτωσης αλλά και εφαρμογής των Αξιών , τόσο περισσότερο αναπτύσσεται μία επιχείρηση , κερδοφορεί και ευημερεί .Αντιθέτως η χαμηλή δομική τοποθέτηση των αξιών οδηγεί σε εμφάνιση διαδοχικών κρίσεων , αποδόμηση και κατάρρευση . Ο δείκτης αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου είναι υψηλός : R=0,92 . Τα αποτελέσματα του τέστ μας οδηγούν στο να σχεδιάσουμε μία στρατηγική ενσωμάτωσης των Αξιών και στη συνέχεια να αναπτυχθούν όλα τα μεγέθη της επιχείρησης  . Είναι απαραίτητο και αναγκαίο «εργαλείο»  για κάθε επαγγελματία και για κάθε επιχείρηση που επιθυμούν να έχουν κέρδη , εξαιρετική εικόνα και θεσπέσια φήμη .

 

 

 • Κλίμακα Εκπαίδευσης Spokesperson απέναντι σε ακροατήρια και ΜΜΕ :Σε 8 επίπεδα και 45 υποκατηγορίες αυτών , ελέγχουμε κάθε πτυχή της προσωπικότητας , των γνώσεων και των ικανοτήτων κάθε εκπροσώπου ενημέρωσης – spokesperson – υπεύθυνο τύπου και των κυβερνητικών εκπροσώπων και των συνεργατών αυτών .Πολλά επίπεδα μαγνητοσκοπούνται ώστε να δοθούν εξηγήσεις επί των αντιδράσεων και να πραγματοποιήσουμε εκπαίδευση ( training ) . Κατόπιν της βαθμολόγησης από 3 έμπειρους εκπαιδευτές  εντάσεται σε επίπεδο ο επαγγελματίας και εν συνεχεία δίνεται η κατάλληλη ανά περίσταση συμβουλευτική . 
 • Μοντέλο Πρόβλεψης Κρίσεων : Σε 5 επίπεδα και 20 υποκατηγορίες , πραγματοποιείται ένας εξαιρετικά υψηλού επιπέδου έλεγχος σε κάθε επιχείρηση ώστε να διαπιστωθούν τα ευαίσθητα σημεία τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν κρίσεις . Κατά τα αποτελέσματα του ελέγχου η επιχείρηση εντάσεται σε μία κλίμακα επικινδυνότητας ώστε να δοθεί η κατάλληλη συμβουλευτική πρός αποφυγή των επερχόμενων κρίσεων και προετοιμασία επικοινωνιακής διαχείρισης σε όποιες κρίσεις δεν είναι εφικτό να αποφευχούν ή προκληθούν απροσδόκητα .
 • Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Μοντέλο Πρόβλεψης επιτυχίας εκδήλωσης : Σε 14 επίπεδα και 20 υποκατηγορίες ελέγχεται κάθε τύπου και είδους εκδήλωση ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός στρατηγικού σχεδιασμού της , η οργανωτικότητα , οι προβλέψεις , το ανθρώπινο δυναμικό , οι τακτικές , το budget , το ticketing , το check list , η στόχευση της ,  τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και αρκετοί ακόμα τομείς , ώστε να περιοριστούν δαπάνες , να σχεδιαστεί νέα στρατηγική , να επαντοποθετηθούν στόχοι , να οργανωθεί άρτια η εκδήλωση και να προσφέρει απτά , μετρήσιμα , ποσοτικά αποτελέσματα .
 • Βαθμός Εξυπηρέτησης Συνεργατών : Σε 7 επίπεδα και 40 συνολικά υποκατηγορίες , ελέγχεται ο βαθμός των υπηρεσιών εξυπηρέτησης , το επίπεδο και η πορεία της ανάπτυξης των σχέσεων των ανθρώπων της επιχείρησης με τις ομάδες των κοινών που αυτοί επικοινωνούν και συνεργάζονται ( πελάτες – συνεργάτες – χορηγούς – προμηθευτές – κρατικούς φορείς – μετόχους – b2b στελέχη ) .Είναι τόσο αναλυτική η διείσδυση μας όπου καταφέρνουμε να ακτινογραφήσουμε το εσωτερικό κάθε επιχείρησης ως πρός τις συμπεριφορές , τους τρόπους και την αποτελεσματικότητα της δημιουργίας σχέσεων , πεδίο που αποτελεί την ευημερία ή την καταστροφή κάθε επιχείρησης .Μετά απο την ανάλυση των ευρημάτων προχωράμε σε συμβουλευτική ώστε να ανέβει το ανθρώπινο δυναμικό , δομικά , σε ένα επίπεδο άριστης εξυπηρέτηση και σε υψηλότατο βαθμό ποιότητας υπηρεσιών όχι από ιδιοτέλεια αλλά από καθήκον πρός τους ανθρώπους , εξασφαλίζοντας την πρόοδο , την ευημερία και την αποτελεσματικότητα κάθε επιχείρησης .
 • Κλίμακα Διαγνωστικών Διαταραχών : Έχει άμεση εφαρμογή σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων και επιπέδων ,σε υποψηφίους Βουλευτές , υποψηφίους της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε επαγγελματία ο οποίος επιθυμεί να εντοπίσει τα λάθη του στην εξωλεκτική αλλά και λεκτική επικοινωνία , στις επικοινωνιακές συμπεριφορές του και εν συνεχεία πως θα αναπτύξει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες .
 • Ψυχομετρικό Τέστ Μέτρησης Συμπεριφοράς Στελεχών :  Σε 10 επίπεδα τα οποία  αποτελούνται από 2 υποκατηγορίες  το κάθε ένα  , καταφέρνουμε να εντοπίσουμε την ψυχολογική διάθεση κάθε εργαζόμενου και το επίπεδο ταύτισης , συνεργατικότητας , υπερηφάνειας με την επιχείρηση . Πραγματοποιούμε αυτόν τον έλεγχο προσωπικά με τον κάθε εργαζόμενο με κλειστά αλλά και ανοικτά ερωτηματολόγια μετρώντας 20 δομικού χαρακτήρα συμπεριφορές – πεποιθήσεις – πρακτικές . Μετά από την ανάλυση αξιολογούμε την προσωπικότητα μέσα στο εργασιακό περιβάλλον , κατανούμε και τη δομή του ίδιου του εργασιακού χώρου και συνεχίζουμε με συμβουλευτική και στρατηγική υλοποίησης αποτελεσματικών δράσεων πρός επίλυση κάθε εσωτερικού προβλήματος το οποίο προκύπτει από άστατες , επιθετικές , προσωποκεντρικού τύπου συμπεριφορές , οι οποίες επηρρεάζουν το σύνολο με αρνητικά αποτελέσματα .
 • Διαγνωστικό Μοντέλο Αποτελεσματικότητας Εκλογικής Καμπάνιας : Ελέγχουμε σε 9 επίπεδα και 55 υποκατηγορίες με ακρίβεια χιλιοστού όλες τις σταθερές , τις δράσεις και τη στρατηγική κάθε εκλογικής καμπάνιας κόμματος , υποψηφίων βουλευτών , υποψηφίων συνδυασμών τοπικής αυτοδιοίκησης , ώστε να παραδώσουμε μία μελέτη για την ακριβή πορεία της καμπάνιας .Τα αποτελέσματα θα μας υποδείξουν το ποσοστό επιτυχίας της προεκλογικής καμπάνιας Υποψήφιου Πολιτικού ή Υποψηφίου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Πολιτικού Κόμματος .Συνεχίζουμε με συμβουλευτική – παρεμβάσεις – διορθώσεις επανασχεδιασμό κάθε σημείου και ολικά ,  ώστε να αυξήσουμε και να πετύχουμε τους εκλογικούς στόχους .
 • Μοντέλο Πρόβλεψης Εκλογικού Αποτελέσματος : 4 επίπεδα και 120 υποκατηγορίες ελέγχονται με ποιοτική και ημιποιοτική έρευνα ώστε να φτάσουμε σε μία πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος για φυσικά πρόσωπα και συνδυασμούς . Ο έλεγχος είναι σταθμισμένος και εφόσον πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα όσο πλησιάζει η εκλογική αναμέτρηση πετυχαίνει σχεδόν απόλυτη πρόβλεψη .Με συμβουλευτική πρός τα επιτελεία παρατηρούμε τα σφάλματα , τις παραλήψεις και τα λάθη και τα διορθώνουμε .

Επικοινωνήστε για πληροφορίες , με τον κο Γιώργο Παπατριανταφύλλου :

Είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Επικοινωνήστε μαζί μου :

Mobile Phone Number : 6974313052

E-mail : gpappr@gmail.com

A series of scientific tests, is at your disposal to check the areas in which each one specializing and then provide you with advice as to the indications of these tests.

These tests which I have designed this product is long research process to be measurable and weighted Programs Public Relations. I am at your disposal for any discussion – analysis – presentation you wish on these specific scientific tools.

Contact Me:
Mobile Phone Number: 6974313052
E-mail: gpappr@gmail.com

 

 • Index Inclusion Exchange – Value’s Stracture Indicator: At 6 levels and 60 subcategories of these, check the entire Human Resources a company or per stem (natural persons) and realize the extent and level of integration of these values ​​to judge the prosperity, progress and the financials of each company. We study whether there are structural and that if applied in practice values: the character, credibility, consistency, openness and transparency. The higher the level of integration and application of values, the more a company grows, profitability and prosperity. Contrast, the low placement of the structural values ​​leads to appearance of successive crises, degradation and collapse. The index of reliability of the questionnaire is high: R = 0,92. The test results lead us to design a strategy for integrating the values ​​and then develop all sizes of business. It is essential and necessary “tool” for every professional and every company that wish to make a profit, great picture and sublime reputation.
 • Scale Education Spokesperson toward audiences and SMEs: 8 levels and 45 subcategories of these, we check every aspect of personality, knowledge and abilities of each media representative – spokesperson – press officer and government representatives and associates them. Filmed so many levels to explain on the reactions and to realize education (training). Following graduation from 3 tensions experienced trainers at the professional and then given the appropriate counseling per occasion.
  • Crisis Forecasting Model: In levels 5 and 20 subcategories, place an extremely high level of control in each company in order to identify the vulnerabilities that are likely to cause seizures. During the test results the intensive enterprise on a scale of risk in order to give proper advice to avoid the crisis and preparing communications in any crisis management is not feasible or apofefchoun occur unexpectedly.
  • Event – Model Predictive Success of event: On 14 and 20 sub-levels checked every type and kind of event to determine the degree of strategic planning, the organotikotita, forecasts, manpower, tactics, the budget, the ticketing, the check list, the targeting, the results anticipated and several more areas to reduce costs, a new strategy designed to epantopothetithoun goals, well-organized event and deliver tangible, measurable, quantifiable results.
  • Care Associates Degree: In 7 levels and a total of 40 subcategories, check the degree of customer service, the level and the status of development of relations between business people with common groups they communicate and collaborate (clients – partners – sponsors – suppliers – government agencies – the shareholders – b2b executives). so detailed penetration where we manage to ray the inside of each company as to the attitudes, methods and effectiveness of creating relations field is prosperity or destruction of any business. After analyzing the findings of an advisory proceed to raise the manpower, building to a level of excellent service and quality at the highest level of service rather than self-interest but out of duty to the people, ensuring progress, prosperity and efficiency of each company .
  • Range of Diagnostic Disorders: It has direct application to business executives of all ranks and levels, a parliamentary candidate, candidates in local government and any person who wishes to detect errors in extraverbal and verbal communication, the communication behaviors and subsequent how to develop their communication skills.
  • psychometric tests Measuring Behavior Management: A 10 levels consisting of 2 subcategories each, we manage to identify the psychological mood of each employee and level matching, collaborative, pride now. We perform this check personally with each employee with closed and open questionnaires measuring 20 structural character behavior – beliefs – practical. After the analysis we evaluate the personality in the workplace, distribution and structure of the workplace itself and continue in an advisory and strategy for implementation of effective actions to solve every domestic problem which arises from volatile, aggressive type personal  practises  which confounding all with negative results.
  • Diagnostic Effectiveness Model Election Campaign: We check in 9 levels and 55 sub-millimeter accuracy with all the constants, operations and strategy of each party’s election campaign, candidate members, candidate combinations of local government to deliver a study on the exact course of the campaign . The results will show us the success rate of the election campaign Candidate or Political Candidate in Local Government or political party. continue with counseling – interventions – corrections and redesign every point total to increase and achieve their electoral goals.
  • Model Forecasting election results: 4 levels and 120 subcategories with controlled quality and imipoiotiki research to arrive at a prediction of election results for individuals and combinations. The test is weighted and when carried out at regular intervals as we approach the election gets almost absolute prediction. With counseling staffs to observe the errors, omissions and mistakes and correct them.

Contact us for information, Mr. George Papatriantafyllou:
He is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education , Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Contact Me:
Mobile Phone Number: 6974313052
E-mail: gpappr@gmail.com

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s