Πως θα συντάξετε το Δελτίο Τύπου με εντελώς Άλλη Λογική και νέα Τεχνική . Σεμινάριο Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις – Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου .

 English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Η σύνταξη  η αποστολή , ο σχεδιασμός , η αξιολόγηση του Δελτίου Τύπου όπως ακόμα και σήμερα διδάσκονται  είναι από μία άλλη εποχή καθώς είχαν σχεδιαστεί για άλλα επικοινωνιακά συστήματα σε μία ξεπερασμένη κοινωνία στελεχών .

Αλλάξτε τον τρόπο που σκέφτεστε και λειτουργείτε .

Οι κυρίως άξονες της αλλαγής είναι :

 • Στην στρατηγική αποστολής .

 • Στον τρόπο σύνταξης .

 • Στις μεθόδους αποστολής – επικοινωνίας .

 • Στην επικοινωνία μεταξύ των μερών αποστολής – παραλαβής .

 • Στις Μεθόδους αξιολόγησης .

 

 

 

Στρατηγική Αποστολής :

 

 • Τι αλλάζει στην επικοινωνία της επιχείρησης το Δ/Τ ;
 • Γιατί να αποσταλεί ;
 • Στοχευμένα Μέσα Ενημέρωσης ανά κατηγοριοποίηση .
 • Ένα ακόμα βαρετό ή ένα Διαφορετικό ;
 • Τι διαφοροποιεί το Δ/Τ σας ;
 • Γιατί είναι χρήσιμο για τους παραλήπτες του ;

 

 

 

Σύνταξη Δελτίου Τύπου :

 

 • Το Δελτίο Τύπου δεν είναι πρόσκληση , ούτε ανακοίνωση . Είναι είδηση .

 • Μία παράγραφος . Πρέπει να μπορεί να χωρά στο λογαριασμό του twitter .
 • Απαντήστε μόνο στα ερωτήματα Ποιός ; Τι; Που ; Πότε ; Γιατί ; Πως ;

 • Η μία παράγραφος να είναι σαφής και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία .

 • Μην αφήνετε ασάφειες ή μην αναφέρετε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία .

 

 

Μέθοδοι Επικοινωνίας :

 

 • Sms .

 • Twitter .

 • Facebook .

 • Site .

 • Mail ( bcc ) .

 

Ανάπτυξη Σχέσεων :

 

 • Μοντέλο Ανάπτυξης Σχέσεων R.D.M .
 • Καταργήστε το Follow Up .
 • Μην βάζετε άλλους να μιλούν για εσάς .

 • Μην αποστέλετε Δ/Τ σε Media τα οποία δεν γνωρίζετε .

Αξιολόγηση :

 

 • Πέραν της ποσοτικής .
 • Που έφτασε , πως έφτασε ;
 • Ποιοτική επιρροή .
 • Βαθμός μεταβολής .

 

Σεμινάριο Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις  .

Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις – Public Relations Management – 22 Σεπτεμβρίου 2012 :

Παρακολουθώντας το σεμινάριο :

 •       Πρακτική εκπαίδευση , στη σύνταξη Δελτίου Τύπου .
 •       Τα Πάντα για τον γραπτό λόγο και τις Δημόσιες Σχέσεις .Ανακοίνωση Τύπου – Business Plan – Ετήσιες Εκθέσεις – Άρθρα – Advertising Print .
 •   Νέα εικόνα .
 •    Πως θα αναπτύσετε σχέσεις , τι θα σας κάνει διαφορετικούς , πως θα πετυχαίνετε τους στόχους σας .
 •    Τι είναι οι Εσωτερικές Σχέσεις και πως διαμορφώνετε την ιδανική κουλτούρα μεταξύ των ανθρώπων της επιχείρησης .
 •      Αλλάξτε τα πάντα με τις αξίες του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας , της Συνέπειας και της Διαφάνειας .
 •    Εκπαίδευση στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων . Πως επικοινωνείτε αποτελεσματικά όταν υπάρχει κρίση στην επιχείρηση ή σε φυσικά πρόσωπα .
 •    Ασκήσεις – Role Play – Case Studies – Test , για να μπείτε στην ουσία των επαγγελματικών ρόλων .
 •    Τι σημαίνει καινοτομία , πως δημιουργούμε την επικοινωνία του μέλλοντος , τι είναι το διαφορετικό , πως κινούμαστε , πως ντυνόμαστε , πως συμπεριφερόμαστε . Κανόνες και πρότυπα .
 •    Πως θα αναδιαρθρώσετε την επιχείρηση σας με μοναδική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό . 
 •    Τα Πάντα για τον γραπτό λόγο και τις Δημόσιες Σχέσεις .Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Τύπου – Business Plan – Ετήσιες Εκθέσεις – Άρθρα – Advertising Print .Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις – Public Relations Management – 22 Σεπτεμβρίου 2012 :Παρακολουθώντας το σεμινάριο :
 •    Θα δίνετε πρακτικά λύσεις σε όλα τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν σε κάθε επιχείρηση .
 •    Διευθυντής ή Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων . Θα μάθετε τις αρμοδιότητες και θα μελετήσετε  περιπτώσεις διοίκησης διευθυντικών στελεχών Δημοσίων Σχέσεων .
 •    Θα μπορείτε να καταρτίσετε στρατηγικά πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα εκπαιδευτείτε στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .
 •    Στη Χορηγία και πως θα συνεργάζεστε .
 •    Να προσφέρετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επικοινωνίας .
 •    Να εντοπίζετε το πελατολόγιο σας και τις ομάδες στις οποίες απευθύνονται τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
 •    Οι υπηρεσίες σας θα καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος σε κάθε επιχείρηση .
 •    Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους συνεργάτες σας και τις ομάδες κοινού της επιχείρησης .
 •    Θα σχεδιάζετε Brand επιχειρήσεις και ανθρώπους .
 •    Θα κάνετε αναγνωρίσιμη χωρίς κόστος την επιχείρηση μέσω της εικόνας της και της δημοσιότητας.
 •    Θα μάθετε να πραγματοποιείτε αποτελεσματικά ποιοτική έρευνα και συνεντεύξεις σε βάθος .
 •    Θα εντοπίζετε B2B τις ομάδες κοινού οι οποίες ειναι οι πιό κατάλληλες για την επιχείρηση σας και θα καταθέτετε στρατηγικά προτάσεις .
 •    Θα μπορείτε να καταρτίσετε το Business plan .
 •    Να παρέχετε συμβουλές υψηλού επιπέδου .
 •    Θα συμβουλεύετε για το οργανόγραμμα .
 •    Θα αναπτύσετε με τα πιό συγχρονα επικοινωνιακά “εργαλεία” την επιχείρηση .
 •    Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους δημοσιογράφους
 •    Θα πραγματοποιείτε media training .
 •    Θα εκπαιδεύετε τους συνεργάτες σας στην ανθρωποκεντρική νοοτροπία και επικοινωνία .
 •    Θα συντάσετε αποτελεσματικά και θα μάθετε τρόπους αποστολής Δελτίου Τύπου .
 •    Θα μάθετε να διοργανώνετε στρατηγικά Εκδηλώσεις .

 Παρακολουθώντας το σεμινάριο θα μπορέσετε να ανοίξετε έναν νέο διαφορετικό δρόμο στην επικοινωνία , με δικό σας γραφείο ή ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων .Σκεφτείτε διαφορετικά με την επιστήμη που είναι απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη της δημιουργίας των σχέσεων και της πραγματικής – εξαιρετικής εικόνας . Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας .

 Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη η οποία «γέννησε» όλες τις εφαρμογές του σύγχρονου management .

 Υπάρχει ως επιστήμη από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 και διδάσκεται στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης από το 1923 .

Στον πηρύνα των Δημοσίων Σχέσεων , βρίσκεται το Ήθος .

 Οι Δημόσιες Σχέσεις δομικά και στρατηγικά δημιουργούν ανθρώπινες σχέσεις εμπιστοσύνης .

 Οι πέντε βασικές αξίες των Δημοσίων Σχέσεων είναι : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

Εισαγωγή

Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι ένα στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό, κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου «Βασικές αρχές Δημοσίων Σχέσεων», είναι να δώσει την πραγματική διάσταση του επαγγέλματος και του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων, να διεισδύσει στην ουσία τους αλλά και να παραθέσει με ακρίβεια τις επιστημονικές μεθόδους επίτευξης των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων.

Για να πετύχουμε το σκοπό μας:

ñ      Θα αναφέρουμε όλες τις ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων, με ακριβή παραδείγματα

ñ     Θα προσδιορίσουμε επαγγελματικά τις Δημόσιες Σχέσεις

ñ      Θα εργαστούμε σε παραδείγματα ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων

ñ      Θα ερευνήσουμε σύγχρονα μοντέλα και νέες τεχνογνωσίες ,Δημοσίων Σχέσεων

ñ      Θα δημιουργήσουμε εικονικά, το δικό μας τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, και θα αναλάβουμε την πλήρη εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων, ενός οργανισμού .

Θεματολογία

Ακολουθεί η θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του σεμιναρίου:

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .Πως πρακτικά ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει την Κοινωνική Δράση .
 •    Eσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .Πως θα σχεδιάσετε την εσωτερική εικόνα η οποία εκπέμπει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης .
 •    Οι Δημόσιες Σχέσεις και η ιστορία τους στην Ελλάδα .
 •    Ιστορική αναδρομή των Δημοσίων Σχέσεων .
 •    Ποιοτική έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις .
 •    Έρευνα τάσεων .
 •    Δημιουργία Εταιρικής Εικόνας και Εταιρικής Φήμης .
 •    Σχεδιασμός της αξιακής βάσης .
 •    Σύνταξη του Business Plan .
 •    Κουλτούρα και Όραμα στην επιχείρηση .
 •    Η δράση του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων .
 •    Πως σχεδιάζεται η Στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων .
 •    Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 •    Καμπάνια Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης .
 •    Στρατηγικός σχεδιασμός Δημοσιότητας στα Social Media ( στα site Κοινωνικής Δικτύωσης ) 
 •    Ανάλυση των πιό γνωστών Social Media και τα οφέλη από μία σχεδιασμένη καμπάνια δημοσιότητας σε αυτά .
 •   Σύνταξη Δελτίου Τύπου .
 •    Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου και Συνάντησης Τύπου
 •    Ποιά είναι όλα τα ειδικά μέσα επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων .
 •    Media Training .Εκπαίδευση απέναντι στα ΜΜΕ με test και εργαστήρια .
 •    Image Making . Διαμόφωση προσωπικότητας .
 •    Εκπαίδευση σε όλα τα είδη γραπτού λόγου στις Δημόσιες Σχέσεις .
 •    Σχεδιασμός προγράμματος Lobbying . Γιατί οι Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων στις Βρυξέλλες που σχεδιάζουν Lobbying είναι τα πιό ακριβοπληρωμένα στελέχη στην Ευρώπη ; 
 •    Διοργάνωση εκδηλώσεων , στρατηγικός σχεδιασμός . Πως θα αποφέρει η κάθε εκδήλωση οφέλη – κέρδη και θα διαμορφώσει θετική εικόνα .
 •    Εσωτερικές εκδηλώσεις ( στην επιχείρηση ) .
 •    Πράσινα event .
 •    Check List , πρακτική σε περισσότερα από 20 είδη εκδηλώσεων , προτάσεις σε υποστηρικτές .
 •    Πως θα κάνετε προτάσεις και θα σχεδιάσετε επιτυχημένες εκδηλωσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα .
 •    Event Plan .
 •    Xορηγία . Πως θα συντάξετε προτάσεις χορηγίας . Δεσμοί και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υποστηρικτές .
 •    Eπικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων . 
 •    Πρόληψη και Διαχείριση Κρίσεων . 
 •    Social Media και e-crisis .
 •    Risk Management . 
 •    Δημόσιες Σχέσεις και Ψυχολογία . 
 •    Εξυπηρέτηση Πελατών . Πρακτική και εργαστήρια .
 •    Πως θα εκπαιδεύσετε στην επικοινωνία τους τα στελέχη στην επιχείρηση σας .
 •    Πολιτική Επικοινωνία . Πως θα σχεδιάσετε μία πολιτική καμπάνια .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία  Maria.Korovesi@careerbuilder.com και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@careerbuilder.com Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , κάθε Σάββατο στις 10.00 . Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , κάθε Σάββατο στις 10.00 .

Δηλώστε συμμετοχή άμεσα , στα  σεμινάρια μας.

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Στην πορεία του έχει συνεργαστεί με στελέχη επιχειρήσεων με θεαματικά αποτελέσματα βοηθώντας τους ανθρώπους να κατανοούν τον διαφορετικό κόσμο της επικοινωνίας , η οποία βασίζεται στο Ήθος , την Αξιοπιστία , την Ειλικρίνεια , τη Συνέπεια και τη Διαφάνεια .Στελέχη και επιχειρήσεις που βίωσαν τη συνεργασία μαζί του , διαπρέπεουν Κοινωνικά – Ηθικά – οδηγήθηκαν στην απόλυτη κερδοφορία και διατηρούν μία φανταστικά καλή εικόνα .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου , δεν εργάζεται στο παλαιό , κουρασμένο , ταλαιπωρημένο μοντέλο του Marketing , των Προωθήσεων , των αναποτελεσματικών διαφημιστικών μηνυμάτων τεχνικές οι οποίες είναι παρωχημένες και αναποτελεσματικές . Εφαρμόζει την επικοινωνία απο εδώ και στο εξής . Βασίζεται στα κοινωνικά δίκτυα και την πυροδότηση αυτών από την αναγνώριση των αξιών οι οποίες είναι τοποθετημένες δομικά από τον ίδιο,  σε κάθε επιχείρηση .Στον πυρήνα της εργασίας του η Ανάπτυξη Σχέσεων . Οι αγορές , οι κοινωνίες , οι επιχειρήσεις δεν είναι ύλη – σκηνοθετημένη επικοινωνία – υποκρισία . Είναι όμως Σχέσεις , Ήθους – Αξιοπιστίας – Ειλικρίνειας – Συνέπειας – Διαφάνειας .

 

 

 

The Press Release a completely different approach.

The drafting and sending the press release as still taught and do is from another era and were designed for other communication systems in an outdated society executives.

Change the way you think and operate.

The main directions of change are:

In strategic mission.
In editing mode.
In communication methods.
Communication between the parties dispatch – delivery.
Assessment methods.

Mission Strategy:

What changes in the company’s communications D / T?
Why shipped?
Targeted Media at categorization.
Another boring or Different?
What differentiates the D / T you?
Why is it useful to recipients?

Writing a Press Release:

This press release is not an invitation or announcement. It’s news.
A paragraph. Must be able to fit the bill of twitter.
Answer only the questions Who? What? Where? When? Why How?
One paragraph is clear and contains all the elements.
Do not allow ambiguities or do not report false or inaccurate information.

Methods of Contact:

Sms.
Twitter.
Facebook.
Site.
Mail (bcc).

Developing relationships:

Model Development Relations RDM.
Clear the Follow Up.
Do not put others to speak for you.
Do it sends D / T in Media not know.

Rating:

Apart from the quantitative.
He arrived, how come?
Qualitative influence.
Degree of change.

Seminar in Communication and Public Relations.
Seminar in Public Relations – Public Relations Management – 22 Σεπτεμβρίου 2012:
Watching the seminar:
Practical training in drafting press releases.
Everything for the written word and Public Relations. Press Release – Business Plan – Annual Reports – Articles – Advertising Print.
New image.
How will developing relationships, what makes you different, how will you achieve your goals.
What are the internal relations and how they form the ideal culture among the people of the company.
Replace everything with the values ​​of morality, reliability, honesty, consistency and transparency.
Communication Education in Crisis Management. How to communicate effectively when there is a crisis in business or individuals.
Exercises – Role Play – Case Studies – Test, to enter into the essence of professional roles.
What does innovation that create the communication of the future, what is different, how we move, how we dress, how we behave. Rules and standards.
How to restructure your business with unique investment in human capital.
Everything for the written word and Public Relations. Press Release – Press Release – Business Plan – Annual Reports – Articles – Advertising Print. Seminar in Public Relations – Public Relations Management – 22 Σεπτεμβρίου 2012: Watching the seminar:
It will give practical solutions to all communication problems that arise in any business.
Manager or Director of Public Relations. You will learn the responsibilities and study cases management executives of Public Relations.
You will be able to develop a strategic plan for Public Relations.
Communication will be trained in Crisis Management.
Sponsorship and how you partner.
Provide high level communication services.
Identify your clientele and the groups targeted by public relations program.
Your services will cover a huge range of every business.
Communicator will effectively with your colleagues and business audiences.
Brand will draw businesses and people.
You do not recognizable cost the company through its image and publicity.
You will learn to effectively perform quality research and in-depth interviews.
It locates the B2B audiences that are most appropriate for your business and will strategically deposit proposals.
You can build Business plan.
Provide high level advice.
Will advise on the organization chart.
It grows with the most modern communication «tools» business.
Communicator will effectively with journalists
We’re media training.
We train our associates in humanistic culture and communication.
We shall draw effectively and will learn ways of sending press releases.
You will learn to strategically organize events.
Watching the seminar will be able to open a new different way to communicate with your office or director of Public Relations. Consider different with the science that is essential to any business.
Public Relations is the science of creating relationships and genuine – excellent picture. Is applied science of psychology and sociology.
Public Relations is the science which «bore» all the applications of modern management.
There is a science since the early 1900’s and taught at New York University since 1923.
In the kernel of Public Relations, is the ethos.
Public Relations structurally and strategically create relationships of trust.
The five core values ​​of PR are: Ethos – Reliability – Honesty – Punctuality – Transparency.
Introduction
Public relations is a strategic communication system, essential to any business, organization, government structures and mechanisms of public administration.
According to the Greek public relations firm, the profession of Public Relations, a bidirectional operation, aims to scheduled maintenance or creation right image to the public, a person or group in order to achieve the development of communication and relationships, on an mutual interest.
Purpose
The aim of the course «Fundamentals of Public Relations,» is to give the real dimension of the profession and the institution of Public Relations, to penetrate the substance but also to state accurately the scientific methods of achieving public relations.
To achieve our purpose:
ñ I mention all public relations, with precise examples
ñ We will define professional Public Relations
ñ will work on examples of public relations
ñ We will explore new models and modern know-how, Public Relations
ñ We create virtual, our Public Relations department, and we will take the full implementation of Public Relations, an organization.
Topics
Here the themes that will be developed as part of the seminar:
Corporate Social Responsibility. How practically the Director of Public Relations Social Action plans.
Internal Public Relations. How to design the internal image that emits the overall company image.
Public Relations and history in Greece.
Historical overview of public relations.
Qualitative Research in Public Relations.
Research trends.
Creating a Corporate Image and Corporate Reputation.
Design of the value base.
Writing the Business Plan.
Culture and vision in business.
The action of the Director of Public Relations.
How does the Strategic Public Relations.
Plano Public Relations.
Publicity and Communication campaign in the media.
Strategic planning Publicity in Social Media (the social networking site)
Analysis of the most well-known Social Media and the benefits of a planned publicity campaign to them.
Writing a Press Release.
Press conferences and meetings Releases
What are all the special media PR.
Media Training. Education towards SMEs and test laboratories.
Image Making. Diamofosi personality.
Education in all kinds Writing in Public Relations.
Design program Lobbying. Why Public Relations Consultants in Brussels Lobbying planning is highest paid executives in Europe?
Event organization, strategic planning. How to generate each event benefits – and profits will create a positive image.
Internal events (in business).
Green event.
Check List, in practice more than 20 types of events, recommendations supporters.
How to make suggestions and plan successful events in tourist enterprises in Greece.
Event Plan.
Sponsors. How to write sponsorship proposals. Ties and relationships with their supporters.
Epikoinoniaki Crisis Management.
Prevention and Crisis Management.
Social Media and e-crisis.
Risk Management.
Public Relations and Psychology.
Customer Service. And practical workshops.
How to train in communications executives in your business.
Political Communication. How to plan a political campaign.
Information and prompt reservation company in Careers (Kariera business seminars), 210 81.15.300 tions Korovesi Maria Maria.Korovesi @ careerbuilder.com and Angeliki Panagiotou Angeliki.Panagiotou @ careerbuilder.com The seminars take place in the halls of Career, Apostolou Pavlou 10 Maroussi (behind the hospital Health) every Saturday at 10.00. The seminars take place in the halls of Career, Apostolou Pavlou 10 Maroussi (behind the hospital Health) every Saturday at 10.00.
Participate directly in our seminars.
Presents and teaches George Papatriantafyllou Director Communications and Public Relations at Kiss Fm 92,9. Author of books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Life Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Along the way he has worked with business executives with dramatic results helping people understand the different world of communication, which is based on ethics, reliability, honesty, consistency and transparency. Executives and businesses who experienced working with him, Social diaprepeoun – Ethical – driven to absolute profitability and maintain a fantastic good picture.
George Papatriantafyllou not working in old, tired, tired model of Marketing, promotions, ineffective advertising techniques that are outdated and ineffective. Applies communication from now on. Based on social networks and triggering them by recognizing the values ​​that are placed structurally the same in any business. At the core of his work is relationship building. Markets, societies, businesses are not material – contrived communication – hypocrisy. It is however Relations Ethos – Reliability – Honesty – Consistency – Transparency.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s