Δημόσιες Σχέσεις : Ήθος – Αξιοπιστία – Συνέπεια – Ειλικρίνεια – Διαφάνεια – Εμπιστοσύνη – Στρατηγική στις Επιχειρήσεις .Αλλάζουμε τον Κόσμο . Τον Κάνουμε Καλύτερο .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Οι επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται για τα δομικά συστατικά , για τις αξίες , ούτε και έχουν σαφή στρατηγική και αυτό είναι το παρελθόν το οποίο πρέπει να ξεχάσουμε άμεσα .

Το μέλλον είναι :

 • Κάθε επιχείρηση να «υπηρετεί» τους πελάτες της .
 • Να είναι Κοινωνική απο Καθήκον και όχι από Ιδιοτέλεια .
 • Να είναι συνεπής σε ότι υπόσχεται .
 • Να λέει πάντα την Αλήθεια και να εκφράζεται με ειλικρίνεια .
 • Να αναπτύσει Σχέσεις Εμπιστοσύνης .
 • Να είναι διαφανής .
 • Αξιόπιστη .
 • Να σέβεται τους Ανθρώπους της για να τη σέβονται και αυτοί .

 Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της επιστήμης τω Δημοσίων Σχέσεων .

Στρατηγική :

 • Η αποστολή κάθε επιχείρησης , η διαδρομή – το πλάνο για το πως θα φτάσει το όραμα και τους στόχους της .
 • Η Στρατηγική πρέπει να είναι πολύ σαφής και να μπορεί να εκφραστεί σε λίγες λέξεις .
 • Οι τακτικές είναι οι δραστηριότητες με τις οποίες υλοποιείται η στρατηγική .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η μοναδική επιστήμη στο Management , στη Διοίκηση κάθε Επιχείρησης με σαφή Στρατηγική : Τον Εξανθρωπισμό των Επιχειρήσεων .

Αφήστε πίσω , όλα αυτά που μας πηγαίνουν πίσω .

Δείτε το μέλλον . Αλλάξτε με στροφή 180 μοιρών .

Το μέλλον είναι η αλλαγή στη νοοτροπία . Ότι κάναμε στο παρελθόν να το κάνουμε με άλλη λογική απο εδώ και στο εξής .

Το μέλλον είναι οι αξίες και η Στρατηγική  .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

 

Ethos – Reliability – Consistency – Honesty – Transparency – Trust – Strategy in Business. These are the new Brand. This will change the world.

Businesses do not care about the building blocks for the values, nor have clear strategy and it is the past which we must forget immediately.

The future is:

Each company to «serve» their customers.
Be Social by task rather than selfishness.
Be consistent in that it promises.
Be always tells the truth and speak honestly.
Be develops trust.
Be transparent.
Reliable.
Be respectful of the People to the respect too.
 These are the characteristics of science attached to Public Relations.

Strategy:

The mission of each company, the route – the plan for how to reach the vision and objectives.
The Strategy should be very clear and can be expressed in a few words.
Tactics are all actions  which implement the Strategy.
Public Relations is the only science in Management, Management Every business with a clear strategy: the humanization of Operations.

Leave behind everything that we go back.

See the future. Change to turn 180 degrees.

The future is a change in mindset. We did in the past to do with another logic from now on.

The future is the values ​​and strategy.

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.

Contact him at gpappr@gmail.com  and by phone at 6974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s