Σύνταξη Βιογραφικού .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Βήμα 1ο :

 • Μην στέλνετε το Βιογραφικό σας με ομαδική αποστολή .
 • Να είναι απόλυτα σαφής η θέση την οποία διεκδικείτε .
 • Κάντε έρευνα στο διαδίκτυο ποιές επιχειρήσεις έχουν τη θέση αυτή ασχέτως εάν είναι καλυμένη ή όχι .
 • Μόλις δημιουργήσετε τον κατάλογο με αυτές τις επιχειρήσεις , ταξινομήστε τις ανάλογα με το ποιές θεωρείτε πως είναι πιό κοντά στις προσδοκίες σας .

Βήμα 2o :

 • Επόμενο βήμα , μάθετε τα πάντα για τις επιχειρήσεις στις οποίες αποφασίσατε να στείλετε το Βιογραφικό σας .
 • Βρείτε στο Διαδίκτυο , στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα τους .
 • Εντοπίστε τι λέγετε στα κοινωνικά δίκτυα γιαυτήν .
 • Ρωτήστε .
 • Συλλέξτε πληροφορίες .
 • Προσαρμόστε τη σύνταξη του βιογραφικού σας στην κάθε επιχείρηση .

 Βήμα 3ο :

 • Γράψτε με απόλυτη ακρίβεια ποιά θέση ζητάτε .
 • Απαντήστε στο Γιατί; τη ζητάτε .
 • Περιγράψτε τα οφέλη της επιχείρησης από την πρόσληψη σας , π.χ “….στη συγκεκριμένη θέση εάν προσληφθώ , στα συντελέσω με στρατηγικό σχέδιο στην διαμόρφωση της εξαιρετικής σας εικόνας κατά 4-5 % στους πρώτους έξι μήνες με αποτέλεσμα να σας αντιμετωπίζουν θετικά οι συνεργάτες σας , σε ποσοστό αυξημένο κατά 20 – 30% από ότι σας βλέπουν σήμερα ….” .
 • Μην αναφέρετε τις προηγούμενες θέσεις εργασίας σας εάν δεν περιγράφετε τα επιτεύγματα σας σε αυτές .
 • Για κάθε προηγούμενη θέση σας αναφέρετε αναλυτικά τι αλλάξατε , τι πετύχατε , πως συμβάλατε στην ευημερία των επιχειρήσεων από τις οποίες περάσατε .

 Βήμα 4ο :

 • Γράψτε απλά .
 • Μην είναι κουραστικό το Βιογραφικό σας .
 • Μικρές φράσεις των 8-10 λέξεων η κάθε μία .
 • Μην ξεπερνάτε σε ποσότητα τα 2/3 μίας Α4 σελίδας .
 • Διαβάστε το και δώστε το σε ανθρώπους που εμπιστεύεστε την άποψη τους .
 • Όσοι το διαβάσουν και εσείς πρέπει να πείτε :  “….ουάου . Είναι καλό …”
 • Το Βιογραφικό δεν είναι Flyer να το πετάτε στον αέρα .
 • Δεν είναι διαφημιστικό έντυπο .
 • Το Βιογραφικό δε είναι ρουτίνα .
 • Είναι ένα εξαιρετικής σπουδαιότητας έγγραφο από το οποίο κρίνεται το μέλλον μας .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page:

Step 1:

Do not send your CV with a collective mission.
Be absolutely clear position to assert.
Do research online what businesses have this position regardless of whether or not it is covered.
Once you create the list of these companies, sort them according to what you think is closer to your expectations.

Step 2o:

Next step, find out everything about the companies in which you decide to send your CV.
Available at data from the official website.
Identify what you say on social networks for her.
Ask.
Collect information.
Adjust the syntax of your CV to each company.

Step 3:

Write with absolute precision what position you seek.
Answer to Why the request.
Describe the benefits of the business by hiring you, eg «…. in this position if hired actors to strategically plan the configuration of your excellent image by 4-5% in the first six months so you are positive your colleagues in percentage increased by 20 to 30% than you see today …. «.
Do not mention previous jobs if you do not describe your accomplishments in them.
For each previous position you specify in detail what you changed, what you achieved, that contribute to the prosperity of the businesses from which they have passed.

Step 4:

Write simple.
Never tiring your CV.
Small sentences of 8-10 words each.
Do not exceed the amount in 2/3 one A4 page.
Read it and give it to people you trust their opinion.
Those who read it and you have to say: «…. wow. It’s good … »
The Curriculum Flyer is not to throw it in the air.
Not brochure.
The Curriculum is not routine.
It is a document of great importance which is our future.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com  and by phone at 6974313052.

.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s