Δημόσιες Σχέσεις σε Τραπεζικό Οργανισμό .

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε έναν τραπεζικό οργανισμό έχει έναν πολύπλευρο και απόλυτα στρατηγικό ρόλο .

 1. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις στην τράπεζα , διαχειρίζεται την εικόνα του οργανισμού . Αυτή διαμορφώνεται κυρίως από τη συμπεριφορά των ανθρώπων της και την οπτική παραστατική εικόνα .
 2. Ακρογωνιαίος λίθος , η Εταιρική Κουλτούρα να είναι  βασισμένη στις αξίες του Ήθους , της Συνέπειας , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας , της Διαφάνειας .. Αυτές οι αξίες εάν είναι δομικά ενσωματωμένες και υπηρετούνται με πάθος οδηγούν σε Ευημερία και Πρόοδο .
 3. Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σε τραπεζικό οργανισμό σχεδιάζει την b2b ( Business to Business ) επικοινωνία δηλαδή την Ανάπτυξη Σχέσεων με τις αγορές , απ’ευθείας με επιχειρήσεις – οργανισμούς – διεθνείς οργανισμούς – χρηματοοικονομικά ιδρύματα και άλλους τραπεζικούς οργανισμούς .
 4. Υπό την ευθύνη του είναι ο σχεδιασμός του προγράμματος Lobbying πρός επιρροή στους νομοθέτες , εθνικούς και ομοσπονδιακούς .
 5. Ελέγχει τη δημοσιότητα ποσοτικά και ποιοτικά .
 6. Σχεδιάζει το πρόγραμμα Image Making σε κάθε εργαζόμενο προσωπικά και ομαδικά συμβάλοντας στην αποτύπωση της Οπτικής Παραστατικής Εικόνας .
 7. Είναι ο μοναδικός αρμόδιος για το σχεδιασμό και Διαχείριση του Branding και Rebranding . Δημιουργεί έναν οργανισμό αγαπητό – ελκυστικό .
 8. Η συμπεριφορά των εργαζομένων απέναντι στους πελάτες , τους συνεργάτες και τους μετόχους συμβάλει τα μέγιστα στο σύνολο της εικόνας του οργανισμού .
 9. Σύμφωνα με τις Δημόσιες Σχέσεις , Εταιρική Εικόνα είναι η άποψη και η γνώμη που έχει η κοινωνία για μιά επιχείρηση .
 10. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε τράπεζα , είναι σε μία συνεχή και γόνιμη αναζήτηση δραστηριοτήτων οι οποίες απαιτούν χρηματοδότηση ή διάθεση πόρων πρός πραγματοποίηση .Η Χορηγία είναι μια βασική δραστηριότητα ενός σχεδίου Δημοσίων Σχέσεων σε τραπεζικούς οργανισμούς .
 11. Οι Δημόσιες Σχέσεις σε έναν τραπεζικό οργανισμό σχεδιάζουν αποτελεσματικά την εσωτερική επικοινωνία , δηλαδή την συνεχή – ειλικρινή και πρός όλους του εργαζόμενους διάχυση πληροφοριών σχετικά με εταιρικά ζητήματα , δραστηριότητες , επενδυτικά πλάνα , μελλοντικές συνεργασίες …..Τα στελέχη επιθυμούν να ενημερώνονται από την ίδια την επιχείρηση πρώτα και όχι από τα Media .
 12. Δημόσιες Σχέσεις «χτίζουν» σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταθέτες , τους επιχειρηματίες , τους διεκπεραιωτές . Τους εξυπηρετούν και φροντίζουν να μην έχουν αυτοί παράπονα αλλά αντίθετα σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν να δίνουν λύση .
 13. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών τραπέζης , ανήκει απ’ευθείας στη διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων . Τα στελέχη σε αυτή την υπηρεσία εκπαιδεύονται στο να «υπηρετούν» κάθε συνεργάτη της τράπεζας .
 14. Οι Δημόσιες Σχέσεις σε έναν τραπεζικό οργανισμό σχεδιάζουν στρατηγικά και διοργανώνουν συνεντεύξεις τύπου και κάθε εκδήλωση με αποτελεσματικότητα . Αυτό σημαίνει πως κάθε εκδήλωση απαντά στο « ΓΙΑΤΙ;» αυτή διοργανώνεται .
 15. Οι εκδηλώσεις σε μία τράπεζα μπορούν να είναι σε αρκετά επίπεδα .

Οι τρείς βασικές κατηγορίες είναι :

Ύπαρξη εταιρικών και λοιπών προβλημάτων :

Ύπαρξη εταιρικών και λοιπών προβλημάτων :

Eταιρικές εκδηλώσεις .

Συνέντευξη τύπου .

Εκδηλώσεις κοινού .

Σεμινάρια .

Εκδηλώσεις

Αναγνωρισιμότητας .

Meeting .

Για την κερδοφορία :

  Προώθηση πωλήσεων .

Εκθέσεις .

Web site promo .

Συνέδρια .

Προσφορές .

Για Διαμόρφωση Εικόνας :

Χορηγία .

Πράσινα event .

Social event .

Δεξιώσεις .

Εσωτερικές εκδηλώσεις – εταιρικές .

      Εσωτερικές εκδηλώσεις – εταιρικές .

 1. Οι Δημόσιες Σχέσεις στην τράπεζα , διαχειρίζονται επικοινωνιακά τις κρίσεις .Για παράδειγμα στην οικονομική κρίση των ημερών μας θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν προβεί οι τραπεζικοί οργανισμοί σε ενημερώσεις σχετικά με τη δική τους παρουσία αλλά και του κλάδου γενικότερα , ώστε να τονώσουν τη χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών . Άλλες κρίσεις είναι οι υποθέσεις που σχετίζονται με τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων , οι υποβαθμίσεις απο τους διεθνείς οίκους , οι συγκρούσεις με πελάτες , η κακή εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία πως για την κακή κατάσταση της οικονομίας ευθύνονται οι τράπεζες …
 2. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε τράπεζα , εργάζεται ώστε να δημιουργήσει σχέσεις ειλικρίνειας με τους δημοσιογράφους . Τους συναντά συχνά , λέει πάντα και μόνο την αλήθεια , έχει ήθος απέναντι τους και συνέπεια .Δίνει συνεντεύξεις και αρθρογραφεί όποτε του ζητηθεί . Όταν στέλνει Δελτίο Τύπου αυτό περιέχει είδηση και μόνο , είναι σαφές και δεν δημιουργεί ερωτηματικά .
 3. Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν όλες τις σχέσεις και τις δραστηριότητες της τράπεζας πάνω στις ανθρώπινες αξίες . Αυτή η αρχή είναι ο ορισμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης .
 4. Πείθουν τη διοίκηση να ακολουθεί πολιτική ανθρωποκεντρική . Αντιμετωπίζουν όλο το πελατολόγιο χωρίς διακρίσεις .Δείχνουν κατανόηση στις ευπαθείς ομάδες . Συμβουλεύουν τη διοίκηση να μην ακολουθεί ακραίες συμπεριφορές .
 5. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε τράπεζα είναι σε μία διαρκή ερευνητική διαδικασία μελέτης των κοινών της τράπεζας . Μιλά μαζί τους , συζητά μαζί τους , πραγματοποιεί επιχειρησιακή έρευνα , ποιοτική έρευνα και ποσοτική . Με τον τρόπο αυτό καταλαβαίνει τις συμπεριφορές των ομάδων κοινού του οργανισμού .
 6. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε τράπεζα έχει συμβουλευτικό ρόλο και στη διαφημιστική επικοινωνία αφού έχει μελετήσει τις τάσεις και τις στάσεις της κοινωνίας .
 7. Εκπαιδεύει όλα τα τμήματα του οργανισμού στην επικοινωνία τους .
 8. Δημιουργεί τα κανάλια επικοινωνίας ,με τους εργαζόμενους και με τα εξωτερικά κοινά ( House Organ – Newsletter – Mail / Sms Campaign …) .
 9. Φροντίζει ώστε όλα τα οικονομικά μεγέθη και στοιχεία να είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα .
 10. Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σε τραπεζικό οργανισμό συντάσει το κείμενο της εταιρικής συμπεριφοράς , το Business Plan , την ετήσια έκθεση πρός τους μετόχους .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων στην Kiss Α.Ε στην οποία ανήκει ο Ρ/Σ Kiss Fm . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Public Relations in the banking sector.

The Public Relations Officer in a banking organization has an absolutely versatile and strategic role.
1. The Public Relations Officer at the bank manages its image organization. It is formed mainly by the behavior of its people and the vivid visual image.
2. Cornerstone, the corporate culture is based on the values ​​of ethics, Consistency, reliability, honesty, transparency .. These values ​​if it is structurally embedded and served with passion leads to Prosperity and Progress.
3. The Public Relations Officer in a bank plans to b2b (Business to Business) communication that is developing relationships with markets, directly to enterprises – organizations – international organizations – financial institutions and other banking institutions.
4. Under the responsibility of the planning program Lobbying To influence legislators, state and federal.
5. Checks publicity quantitatively and qualitatively.
6. Designing the program Image Making every employee personally and collectively symvalontas the imprint of Optics Descriptive Video.
7. It is the sole responsible for the design and management of Branding and Rebranding. Creates an organization dear – attractive.
8. The behavior of employees towards customers, employees and shareholders contributed the most to the overall image of the organization.
9. According to the Public Relations, Corporate Image is the view and opinion of the society for a business.
10. The Public Relations Officer in a bank, is a continuous and fruitful search activities requiring funding or resources to be made available. Sponsorship is a core activity of a public relations plan to banks.
11. Public Relations in a banking institution design effective internal communication, ie continuous – honest and to all employees of disseminating information on corporate issues, activities, investment plans, future collaborations ….. The people want to be informed by the same now the first and not the Media.
12. The Public Relations ‘build’ relationships with depositors, entrepreneurs, processors. Serve them and ensure that they have no complaints but rather to every problem they face the solution.
13. The bank’s customer service, belongs directly to the Directorate of Public Relations. The officers in this department are trained to «serve» each partner bank.
14. Public Relations in a banking institution’s strategic plan and organize press conferences and any event effectively. This means that each event occurs in the ‘what’ is being organized.
15. The events in one bank can be on several levels.
The three main categories are:

Corporate existence and other problems:
 Corporateü events.
 Pressü Conference.
 eventsü together.
 Seminars.ü
 Eventsü
 Awareness.ü
 Meeting.ü
For profitability:

 Salesü promotion.
 Reports.ü
 Web site promo.ü
ü Congresses.
 Offers.ü

For an overview:
ü Sponsorship.
 Greenü event.
 Social event.ü
ü Receptions.
 Internal events -ü corporate.

16. Public Relations in the bank, managing communications crises. For example the economic crisis of our day would certainly have made the banking organizations to updates about their presence and the industry in general to boost lost confidence . Other crises are cases involving seizure of assets, downgrades by international rating agencies, conflicts with customers, bad image that exists in society that the poor state of the economy, banks are responsible …
17. The Public Relations Officer in a bank, working to create honest relationships with journalists. They meet often, and always tells the truth only, has the opposite ethos and consistency. Gives interviews and writes whenever requested. When sending press release contains news alone, it is clear and does not cause questions.
18. Public Relations generate all relations and activities of the bank over to human values. This principle is the definition of Corporate Social Responsibility.
19. Convince the administration to a policy centered. Experiencing all customers without discrimination. Empathetic to vulnerable groups. Advise the administration to not follow extreme behaviors.
20. The Public Relations Officer in a bank is an ongoing research study process common bank. He talks with them, discussing with them out operational research, qualitative and quantitative research. In this way, understand the behaviors of the audiences of the organization.
21. The Public Relations Officer in a bank has an advisory role in marketing communications since has studied the trends and attitudes of society.
22. Educate all segments of the organization in communication.
23. Creates communication channels with employees and with external audiences (House Organ – Newsletter – Mail / Sms Campaign …).
24. Ensures that all financial figures and data are available and accessible.
25. The Public Relations Officer in a bank shall draw up the text of corporate behavior, the Business Plan, the Annual Report to shareholders.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition 2011 Stamoulis, Director of Public Relations in Kiss SA that owns the P / S Kiss Fm. George is a member of Papatriantafyllou d / c the AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com  and by phone at 6974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s