Ψυχολογία – Ο Τρόπος που σκεφτόμαστε επηρρεάζει την ποιότητα της ζωής μας .Think Positive – Health – Perfection .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Relationing

Η υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συναισθηματική κατάσταση .

 • Κάνετε πάντα θετικές σκέψεις .
 • Ενεργοποιήστε θετικά , λαμπερά , εποικοδομητικά τον τρόπο που σκέφτεστε.
 • «Δείτε» χαρά – αφθονία – ευτυχία – πλούτο .
 • Βλέπετε νοερά τις καταστάσεις .
 • Πιστεύετε πάντα σε θετική εξέλιξη .
 • Πίστη πως θα εξελιχθεί η κατάσταση και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις θετικές μας σκέψεις .
 • Στο πρώτο στάδιο φανταστείτε την εξέλιξη .
 • Στο δεύτερο στάδιο πιστέψτε πως θα πραγματοποιηθεί η εικόνα αυτή .
 • Απομακρύνουμε κάθε φόβο και κάθε ανησυχία .
 • Οι αποτυχίες «τρέφονται» από το φόβο της μη επίτευξης .
 • Οι σκέψεις οδηγούνται στους τομείς , Υγείας – Ζωτικότητας – Τελειότητας .
 • Οι εικόνες αποτυχίας οδηγούν σε αναποτελεσματικά σχέδια .Δεν αναφέρουμε ποτέ Δεν Μπορώ .
 • Ο εγκέφαλος πρέπει να «ποτίζεται» με υγιείς – θετικές σκέψεις .Ευημερίας – επιτυχίας – ηρεμίας .
 • Η φαντασία πρέπει να είναι , ελεγχόμενη – κατευθυνόμενη και πειθαρχημένη .
 • Φανταζόμαστε ωραία και ευχάριστα συμβάντα .
 • Η αίσθηση της υγείας φέρει υγεία .

Σύμφωνα με έρευνες ψυχολόγων, κατόπιν χρόνιων ερευνών στην ανθρώπινη συμπεριφορά , οι άνθρωποι κρίνουν τους άλλους, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην αρχική εντύπωση και όχι στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται αργότερα.

 • Η πρώτη εικόνα που διαμορφώνουμε για οτιδήποτε – πρόσωπο , τοποθεσία , ιδέα – επηρρεάζει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις μεταγενέστερες πληροφορίες.
 • Εάν η πρώτη εντύπωση είναι αρνητική , επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη συνέχεια της σχέσης.Οι άνθρωποι σχηματίζουν εικόνα ως εξής :
 • Προσλαμβάνουν πρωταρχικές πληροφορίες, δίνοντας βαρύτητα στην σωματική επικοινωνία , τα λόγια , τις αντιδράσεις.
 • Στο δεύτερο στάδιο βγάζουν συμπεράσματα για την προσωπικότητα του ατόμου.
 • Στο τρίτο στάδιο αποφασίζουν πως θα αντιμετωπίσουν το άτομο.
 • Στη συνέχεια της γνωριμίας και όσο περνά ο χρόνος , αναζητούν στη συμπεριφορά του ατόμου τα στοιχεία αυτά που επιβεβαιώνουν την εικόνα που έχουν ήδη διαμορφώσει.
 • Είναι πολύ σημαντικό το συναίσθημα που εκπέμπεται για πρώτη φορά.
 • Η διάθεση των ανθρώπων επηρρεάζεται άμεσα από την διάθεση του ατόμου που επικοινωνεί μαζί τους.
 • Όταν κάνουμε τους άλλους να νιώσουν χαρούμενοι και να αισθανθούν πως τους καταλαβαίνουμε είναι πιθανό να συνδέσουν αυτά τα συναισθήματα με τη δική μας συμπεριφορά και να μας αντιμετωπίζουν θετικά.
 • Οι άνθρωποι συνδέουν την εικόνα μας ανάλογα με τη διάθεση που τους μεταφέρουμε.
 • Επίσης συνδέουν την καλή ή την κακή τους διάθεση με τη δική μας συμπεριφορά.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Psychology – The way you think affects the quality of our lives. Think Positive – Health – Perfection.

Health is inextricably linked to the emotional state.
Do positive thoughts always.
Enables the way he thinks.
See mental situations.
Do everything in a positive way.
Faith that the situation will evolve and will be in accordance with positive thoughts.
In the first stage imagine evolution.
In the second stage believe that will take place this picture.
Remove all fear and each concern.
Failures «fed» by the fear of not achieving.
Our thoughts are driven sectors, Health – Vitality – Perfection.
The images of failure leading to inefficient designs. Never mentions can not.
The brain must be «watered» with sound – positive thoughts. Prosperity – Success – calm.
The imagination must be controlled – directed and disciplined.
We imagine beautiful and pleasant events.
The feeling of health bring health.

According to research psychologists, after years of research on human behavior, people judge others by giving greater weight to the initial impression and not on how they behave later.
The first image we form of anything – a person, place, idea – affects the way we process information later.
If the first impression is negative, damage the continuity of the relationship.

People form a picture as follows:

Recruit primary information, focusing on physical contact, words, reactions.
In the second stage draw conclusions about the personality of the individual.
In the third stage decide that the person will experience.
Then get to know and as time goes by, looking at the behavior of the individual elements that confirm the picture already formed.
It is very important that the emotion emitted for the first time.
The mood of the people directly affected by the mood of the person contacted.
When you make others feel happy and feel that their understanding is likely to associate those feelings with our behavior and we are positive.
People associate our image depending on the mood they convey.
Also connect the good or bad mood with our own behavior.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s