Γιατί ΔΕΝ πρέπει να καταργηθούν τα ΤΕΙ Δημοσίων Σχέσεων .

ΤΕΙ 2

 • Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων και το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων προσφέρουν σε κάθε επιχείρηση αυθεντική επικοινωνία με τις ομάδες που αυτή επικοινωνεί και όχι σκηνοθετημένη εμπορική επικοινωνία απο την οποία δεν πείθεται κανένας .
 • Οι επιστήμονες επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τις ομάδες επικοινωνίας και συνεργασίας των επιχειρήσεων , δημιουργώντας κλίμα ειλικρινούς συνεργασίας . Οι σχέσεις βασίζονται σε πραγματικές Αξίες .
 • Τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων απο τους ειδικούς επαγγελματίες φέρνουν τους ανθρώπους σε συνεχή διάλογο μεταξύ ανθρώπων και όχι μέσω εμπορικών μηνυμάτων τα οποία φλυαρούν και αφήνουν αδιάφορες τις σύγχρονες κοινωνίες .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η μοναδική εφαρμογή της επικοινωνίας που έχει Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας , τον Κώδικα των Αθηνών .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η μοναδική επιστήμη στον τομέα της επικοινωνίας που διέπεται απο τις θεμελιώδεις αξίες της Ηθικής , της Συνέπειας , της Ειλικρίνειας , της Αξιοπιστίας , της Διαφάνειας .

Γιατί οι Επιχειρήσεις έχουν ανάγκη ειδικών επαγγελματιών – επιστημόνων των Δημοσίων Σχέσεων :

 • Γιατί το Όραμα για τη Νέα Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό που υπηρετούν οι Δημόσιες Σχέσεις .Μία κοινωνία βασισμένη στις Αξίες του Ήθους , της Συνέπειας , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας . Καμμία κοινωνία δεν ευημερεί όταν απουσιάζει η εμπιστοσύνη μεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων μεταξύ πολιτών και κράτους .
 • Για να δημιουργήσουν αυθεντική εικόνα .
 • Για να προσφέρουν στρατηγικά μοναδικές εμπειρίες .
 • Για να υπάρχει εσωτερικά στις επιχειρήσεις εξαιρετικό κλίμα και Ανάπτυξη Σχέσεων μεταξύ των Ανθρώπων αυτής ώστε να προσφέρουν επίσης εξαιρετικές υπηρεσίες και προιόντα .
 • Για να δημιουργείται αυθεντική Κοινωνική Υπευθυνότητα βασισμένη στο καθήκον της επιχείρησης και όχι στην ιδιοτέλεια του κέρδους .

Γιατί οι Απόφοιτοι των Δημοσίων Σχέσεων είναι μία Γενιά Απαραίτητη στη Νέα Κοινωνία :

 • Γιατί εκπαιδεύονται πρακτικά , στο να παράγουν δημοσιότητα και να δημιουργούν μία Ειλικρινή Εικόνα για την επιχείρηση .
 • Γιατί μελετούν και διεισδύουν στην επιστήμη των Κοινωνικών Δομών ώστε να κατανοούν τις αλλαγές στην κοινωνία και να δημιουργούν Σχέσεις Ανθρωποκεντρικές .
 • Γιατί σπουδάζουν στους τομείς αυτούς ακριβώς που πρέπει να επιτευχθούν οι σημαντικότερες τομές και Αλλαγές . Στην άμεση – γρήγορη – ειλικρινή ενημέρωση και επικοινωνία , στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης , στη δημιουργία Αξιών σε κάθε επιχείρηση .
 • Γιατί η γενιά αυτή των φοιτητών των Δημοσίων Σχέσεων θα έρθει να αλλάξει στις επιχειρήσεις την Ανηθικότητα , την Ανιλεικρίνεια , την Ασυνέπεια , την Αδιαφάνεια , την Αναξιοπιστία .

Αυτή η γενιά των επαγγελματιών – επιστημόνων των Δημοσίων Σχέσεων έρχεται για να Αλλάξει τα συνηθισμένα αναποτελεσματικά μοντέλα επικοινωνίας .

Μην τους καθυστερήσετε , γιατί αυτό θα γίνει Οπωσδήποτε .

Όλοι μαζί ας βοηθήσουμε το έργο τους γιατί Αυτή η Γενιά είναι το Μέλλον .

Γεώργιος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Why NOT to remove the TEI Public Relations.

The Science of Public Relations and Public Relations profession offer every business authentic communication with the groups she communicates rather contrived commercial communications by not convince anyone.
Scientists Public Relations professionals build relationships with groups of communication and cooperation among enterprises, creating a climate of genuine cooperation. Relationships are based on actual values.
The programs of the Public Relations practitioners bring people in dialogue between people rather than through commercial messages that chatter and leave indifferent modern societies.
Public Relations is the only application of communication Code of Ethics, Code of Athens.
Public Relations is the only science in the field of communication covered by the core values ​​of ethics, consistency, honesty, reliability, transparency.

Why businesses need special professionals – scientists of Public Relations:

Why New Vision for Greece is just that serving public relations. A society based on the values ​​of ethics, Consistency, reliability, honesty and transparency. No society can not prosper in the absence of trust between people and businesses between citizens and the state.
To create an authentic picture.
To provide strategically unique experiences.
To provide excellent internal business climate and develop relations between the people of this that also offer exceptional services and products.
To create an authentic Social Responsibility based on the task of business and not in self-interest of profit.

Why Alumni Public Relations is a New Generation Essential Society:

Why educated minutes to generate publicity and create an honest picture for the company.
Why study and penetrate the science of social structures to understand the changes in society and to build relationships anthropocentric.
Why study in these areas exactly where to achieve major cuts and changes. In direct – fast – update and honest communication, build trust, create securities in any business.
Why this generation of students of Public Relations will come to change companies immorality, the Anileikrineia, inconsistency, opacity, unreliable.

This generation of professionals – scientists of Public Relations is to change the usual ineffective communication patterns.

Do not delay, because it will be definitely.

Together let us help their work because this generation is the future.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) teaches Public Relations and Business executives businesses and students gpappr@gmail.com
George Papatriantafyllou,
teaches Public Relations and Business Administration, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides advanced training to business executives worldwide and generally helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999. http://goo.gl/b4SIA our Seminars

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s