Βιογραφικό για το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων .

public relations statistics 5

Συντάξτε και παραδώστε το βιογραφικό σας όχι όπως παραδοσιακά μέχρι τώρα γίνεται αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο αυτόν που είναι απαραίτητος για να είναι το βιογραφικό σας αποτελεσματικό .

 • Μην είναι κοινότυπο και συνηθισμένο .
 • Η σημαντικότερη συμβουλή μου είναι : « Δώστε στην επιχείρηση που απευθύνεστε την εικόνα – να σκεφτούν , να φανταστούν – τι θα πετύχετε εάν σας προσλάβουν , δηλαδή ποιά θα είναι τα οφέλη τους από την επιλογή τους στο πρόσωπο σας ». Π.χ «……Αγαπητές κες – αγαπητοί κοι . Εάν καταλάβω τη θέση , λόγω των γνώσεων μου …ή λόγω της εμπειρίας μου ….ή λόγω της έρευνας μου , στον τομέα αυτόν θα μπορέσω μέσα σε ένα εύλογο πλήν όμως σύντομο χρονικό διάστημα να πετύχω …..την αλλαγή της εικόνας της επιχείρησης σας , η οποία αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό για την ευημερία της . Για να το πετύχω αυτό ………» .
 • Μην περιμένετε μία επιχείρηση να τοποθετήσει ή να δημοσιεύσει αγγελία για τη θέση των Δημοσίων Σχέσεων . Θα περιμένετε πολύ : Α/ Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις , Β/ Δεν κατανοούν τα οφέλη , τα αποτελέσματα και τα κέρδη με Ηθικό τρόπο απο την εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων, Γ/ Συγχέουν τη διεύθυνση των Δημοσίων Σχέσεων με τη δράση του Marketing , Δ/ Δεν γνωρίζουν πως απο την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων προήλθαν όλες οι εφαρμογές του Management ( Marketing – Προώθηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Πωλήσεις …..) .
 • Εξηγήστε συνοπτικά τα οφέλη απο την πρόσληψη ειδικού επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων στην επιχείρηση .
 • Εξηγήστε συνοπτικά τα οφέλη απο την εφαρμογή των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων σε κάθε επιχείρηση .

Για τα δυο προαναφερθέντα κομμάτια σχετικά με τα οφέλη θα βρείτε εξαιρετικά πολύ υλικό στο site αυτό www.papatriantafillou.com

Γενικές Οδηγίες για το Βιογραφικό :

 •  Στείλτε το βιογραφικό σας στον κατάλληλο άνθρωπο .
 • Μαζί με το βιογραφικό στέλνετε πάντα και μία διαβιβαστική επιστολή .
 • Κρατήστε αρχείο από όλες τις αποστολές των βιογραφικών σας .
 • Το βιογραφικό μας περιγράφει όχι μόνο τον επαγγελματικό μας εαυτό αλλά και την προσωπικότητα μας .
 • Το βιογραφικό αποτελεί την πρώτη επαφή με την εταιρεία και δημιουργεί την πρώτη εντύπωση .
 • Βιογραφικό κακογραμμένο , κόβεται στην πρώτη διαλογή .
 • Το καλογραμμένο βιογραφικό εστιάζει σε αυτά που ιδιαίτερα η εταιρεία ζητά .
 • Άρα πρέπει να διαμορφώνεται το βιογραφικό ανάλογα με την εταιρεία .
 • Σκεφτείτε πως με το βιογραφικό σας πρέπει να τραβήξετε την προσοχή αυτού που το μελετά .
 • Επίσης πως πρέπει να συνεχίσει να ασχολείται μαζί σας .
 • Πρέπει μέσα στις δύο σελίδες να τον κάνετε να σας γνωρίσει .
 • Σκεφτείτε πόσα ακόμα βιογραφικά έχουν κατατεθεί για την ίδια θέση .
 • Το βιογραφικό πρέπει να χωρά σε μία σελίδα Α4 .
 • Ποτέ κάτω από μισή σελίδα .
 • Δώστε τις πληροφορίες θεματικά π.χ εργασιακή εμπειρία / σπουδές ….
 • Ξεκινήστε από το παρόν πρός το παρελθόν .
 • Αφήνετε κενά και περιθώρια. Ξεκουράζεται το μάτι στην ανάγνωση  . Η σελίδα να μην είναι πυκνογραμμένη .
 • Μην χρησιμοποιείτε εξειδικευμένη ορολογία .
 • Διαφοροποιήστε το βιογραφικό ανάλογα με την θέση που διεκδικείτε κάθε φορά .Από εταιρεία σε εταιρεία υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες .
 • Μην αναφέρετε ποτέ ψευδή στοιχεία .
 • Γράψτε μόνοι σας το βιογραφικό σας .
 • Ζητήστε τη γνώμη κάποιου φίλου ή ειδικού .

Η δομή του βιογραφικού .

 • Προσωπικά στοιχεία .
 • Εργασιακή εμπειρία .
 • Σπουδές .
 • Πρόσθετη εκπαίδευση ( σεμινάρια / μετεκπαιδεύσεις ).
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις .
 • Ξένες γλώσσες .
 • Επαγγελματικά ή επιστημονικά σωματεία .
 • Γενικά ενδιαφέροντα και εξω – επαγγελματικές δραστηριότητες .
 • Λοιπά προσόντα .
 • Συστατικές επιστολές .

Η εργασιακή εμπειρία .

 • Πρέπει να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο χώρο συγκριτικά με τα άλλα θέματα .
 • Σκεφτείτε και γράψτε σαν στέλεχος .
 • Όχι εκτενείς αναφορές .
 • Εξωεπαγγελματικές δραστηριότητες .
 • Είναι σημαντικό θέμα γιατί προσδίδει πλούσια στοιχεία για την προσωπικότητα του υποψηφίου .

Συστατικές επιστολές .

 • Στην Ελλάδα οι περισσότερες εταιρείες αξιολογούν θετικά τις συστατικές επιστολές .

Διαβιβαστική επιστολή .

 • Απαραίτητο συνοδευτικό του βιογραφικού .
 • Είναι μία συμπληρωματική επιστολή .
 • Περιλαμβάνει :
 • Σύντομη εξήγηση του γιατί διεκδικείτε τη θέση .
 • Πως μάθατε για τη θέση .
 • Αναφορά στο ότι σας ενδιαφέρει η θέση και γιατί .
 • Προτερήματα σας σχετικά με τη θέση .

Η διαβιβαστική επιστολή .

 • Πάνω αριστερά …το  ΠΡΟΣ …….
 • Πάνω δεξιά τα στοιχεία σας .
 • Λίγο πιό κάτω δεξιά , ημερομηνία .
 • Το κείμενο σας καθαρογραμμένο .

Επικοινωνήστε για πληροφορίες , με τον κο Γιώργο Παπατριανταφύλλου :

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com  και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Curriculum for the Public Relations Department.

Write and deliver your resume not like so far is traditional but with a different way that is necessary to be effective your resume.

• Do not be banal and ordinary.
• The most important is my advice: «Give the company obtained the picture – to think, to imagine – what you get if you hire, that is what would be the benefits from their choice in your face.» Eg «…… Dear women – dear Com. If you understand the position because of my knowledge … or because of my experience …. or because of my research in this field will be able within a reasonable FACT short time to accomplish the change ….. the image of your business, which is a structural feature for its welfare. To accomplish this ……… «.
• Do not expect a company to place or publish advertisement for the position of Public Relations. We expect much: D / Businesses in Greece do not know what the Public Relations, B / not understand the benefits, results and profits in an ethical manner by the application of Public Relations, C / confuse the direction of the Public Relations action of Marketing, D / Do not know how the science of public relations came all the applications of Management (Marketing – Promotion – Human Resources – Sales …..).
• Explain briefly the benefits of hiring public relations practitioners in the business.
• Explain briefly the benefits of implementing the Public Relations Programs in any business.

For the two pieces on the benefits you will find very much material on this site http://www.papatriantafillou.com

Guidelines for the Curriculum:

• Send your resume to the appropriate person.
• Along with your resume always send a covering letter.
• Keep records of all shipments of your resume.
• The curriculum we describe not only our business but ourselves and our personality.
• The curriculum is the first contact with the company and creates the first impression.
• CV badly written, cut the first screening.
• The well-written biography focuses particularly on what the company wants.
• So we need to shape the curriculum according to the company.
• Think of your resume should attract attention to what the study.
• Also we have to continue dealing with you.
• We in the two pages to make him meet you.
• Think how many more biographies have been filed for the same position.
• The CV should fit on an A4 page at most two.
• Not less than half a page.
• Provide information ie thematic work experience / education ….
• Start from the present into the past.
• Leave gaps and margins. The eye rests stinn reading. This page is not pyknogrammeni.
• Do not use jargon.
• Diversify the curriculum depending on the position of each contender again. From company to company there are different needs and priorities.
• Do not ever give false information.
• Write yourself your resume.
• Ask your friend or someone special.

The structure of the curriculum.

• Personal.
• Work experience.
• Studies.
• Additional training (seminars / training).
• Military Service.
• Foreign languages.
• Professional and scientific associations.
• General and outside interests – professional activities .
• Other qualifications.
• Letters.

The work experience.

• You must occupy the largest area compared to other issues.
• Think and write like a stub.
• No extensive references.
• Exoepangelmatikes activities.
• It is an important issue because it gives rich information about the personality of the candidate.

Letters.

• In Greece, most companies evaluate positively the letters.

Transmittal letter.

• Necessary accompanying CV.
• It is a further letter.
• Includes:
• Brief explanation of why you claim the position.
• How did you hear about the position.
• Report that you are interested in the position and why.
• Benefits on your location.

The transmittal letter.

• Over the Prussian left … …….
• Top right your information.
• Further down right date.
• Your text clearly written.

Contact us for information, Mr. George Papatriantafyllou:
He is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education , Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Contact Me:
Mobile Phone Number: 6974313052
E-mail: gpappr@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s