Πρόγραμμα , Χρηματοοικονομικών Δημοσίων Σχέσεων .

i-investor public relations

Όροι και Ορισμοί στο Πρόγραμμα
Χρηματοοικονομικών Δημοσίων Σχέσεων

Μέτοχοι – Shareholder: Μέτοχος είναι ο ιδιοκτήτης μετοχών μιας εταιρείας.

Ενδιαφερόμενα Μέρη – Stakeholders: Ομάδες των οποίων τα συμφέροντα επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εταιρείας. Μπορεί να είναι μέτοχοι – εργαζόμενοι της εταιρείας.

Αειφόρος Ανάπτυξη: Ο νέος στρατηγικός τρόπος σκέψης σε όλο τον κόσμο. Η αειφόρος ανάπτυξη καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να αποδομεί το περιβάλλον των επόμενων γενεών.

Μερίδιο Αγοράς: Η αξιολόγηση της εμπορικής επιτυχίας μιας εταιρείας. Οι πωλήσεις της εταιρείας εκφρασμένες σε ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιούν όλα τα ανταγωνιστικά προιόντα σε μια συγκεκριμένη αγορά. Το Μερίδιο Αγοράς αποτελεί δείκτη-κλειδί που καταδεικνύει την ισχύ μιας επιχείρησης έναντι των υπόλοιπων ανταγωνιστικών εταιρειών.

Θεσμικός Επενδυτής – Institutional Investor: Χρηματοοικονομικό ίδρυμα με μετοχές σε εισηγμένες εταιρείες.

Εισηγμένη Εταιρεία: Εταιρεία, οι μετοχές της οποίας συμπεριλαμβάνονται στις αγοραπωλησίες ενός χρηματιστηρίου.

Οι αγορές παίρνουν ώθηση από την πληροφόρηση. Οι χρηματοοικονομικές αγορές παίρνουν ώθηση από τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

[Jay Sarmir / Merrill-Lynch]

Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για πληροφόρηση των οικονομικών μεγεθών ενός οργανισμού καθιστά απαραίτητη τη χρήση Προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων για τη διοχέτευση των πληροφοριών αυτών. Κομβικό σημείο είναι η πληροφόρηση για το οικονομικό περιβάλλον της εταιρείας, ώστε να μη μεταβάλλεται αρνητικά ο δείκτης επενδύσεων προς τον οργανισμό.

Το συγκεκριμένο είδος των πληροφοριών διοχετεύεται στα ΜΜΕ, στους χρηματοοικονομικούς κύκλους, στους επενδυτές και στους μετόχους.

Για την εισροή κεφαλαίων οι επενδυτές πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στη διοίκηση και στον ίδιο τον οργανισμό.

Για τις συγκεκριμένες πληροφορίες ενδιαφέρονται:

Eταιρείες επενδύσεων

Σύμβουλοι επενδύσεων

Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

Χρηματιστές

Τραπεζικοί οργανισμοί

Θεσμικοί επενδυτές

Μέτοχοι, οι οποίοι χρειάζονται ενημέρωση για να ενθαρρυνθεί η επενδυτική τους διάθεση

Στελέχη σε χρηματοοικονομικά τμήματα

Χρηματοοικονομικοί αναλυτές. Οι επαγγελματίες αυτοί συλλέγουν πληροφορίες για τον οργανισμό μας και συμβουλεύουν τους πελάτες τους, ώστε αυτοί να επενδύσουν ή όχι. Επίσης συγκρίνουν στατιστικά οικονομικά στοιχεία

Οικονομικός Τύπος. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οικονομικές εφημερίδες, οικονομικά περιοδικά αλλά και αρθρογράφοι για τα οικονομικά σε έντυπα του γενικότερου τύπου.

Το Κύριο Στάδιο της Ανάπτυξης

Το Πρόγραμμα των Δημοσίων Σχέσεων «χτίζει» σχέσεις εμπιστοσύνης με τη διοχέτευση των εταιρικών πληροφοριών και δημιουργεί ενδιαφέρον για τον οργανισμό. Προσελκύει μετόχους και επενδυτές, ενώ παράλληλα προάγει τους διευθυντές και τα επενδυτικά προγράμματα. Ενισχύει το κύρος της εταιρείας. Διοργανώνει δραστηριότητες με όλες τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την οικονομική θέση του οργανισμού (τραπεζικούς οργανισμούς, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, χρηματιστές, χρηματοοικονομικό τύπο).

Ενέργειες

Συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία των μετόχων.Πραγματοποιούμε έρευνα για τους νέους επενδυτές.Ενισχύουμε το επενδυτικό ενδιαφέρον.Ειδική έρευνα προς εντοπισμό των κατάλληλων ομάδων επενδύσεων.

Μία από τις ομάδες κοινού, που στοχεύει το πρόγραμμα Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις, είναι οι επαγγελματίες στις επιχειρήσεις επενδύσεων.

Πραγματοποιούμε συναντήσεις (investment conferences) και συνεντεύξεις με χρηματοοικονομικούς αναλυτές και δίνουμε συνεντεύξεις τύπου με διοχέτευση ειδήσεων προς τους ρεπόρτερ των οικονομικών εντύπων.

Διαθέτουμε στοιχεία για την απόδοση της εταιρείας και για την υγιή οικονομική της θέση.

Εκδίδουμε ειδικά έντυπα προς διοχέτευση οικονομικών πληροφοριών.

Όλα τα στοιχεία είναι πάντα αληθινά.

Πραγματοποιούμε, δίνοντας μεγάλη δημοσιότητα, την ετήσια γενική συνέλευση. Η παρουσίαση πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη. Να είναι όλα τα στοιχεία διαθέσιμα για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του οργανισμού. Πολύ καλή προετοιμασία και πρόσκληση όλων των ενδιαφερόμενων. Ετοιμάζουμε Δελτίο Τύπου και φάκελο για τα ΜΜΕ.

Ετήσιος απολογισμός προς ενημέρωση των μετόχων και δημοσίευση αυτού.

9.3
H Αποτελεσματικότητα του Προγράμματος
Οικονομικών Δημοσίων Σχέσεων

Το Πρόγραμμα των οικονομικών Δημοσίων Σχέσεων:

1.  Ενημερώνει με οικονομικά στοιχεία και μεγέθη, ώστε να δημιουργεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

2.  Δημιουργεί θετικές σχέσεις με την οικονομική κοινότητα.

3.  Ενημερώνει έγκαιρα για την οικονομική κατάσταση των οργανισμών.

4.  Ενημερώνει για την οικονομική κατάσταση των οργανισμών σε περιπτώσεις κρίσεων ή και επιθετικών εξαγορών.

5.  Δημιουργεί ενδιαφέρον για τον οργανισμό.

6.  Προσελκύει νέους επενδυτές.

Το Πρόγραμμα των οικονομικών Δημοσίων Σχέσεων πληροφορεί την οικονομική κοινότητα και αποτέλεσμα αυτού είναι η εξασφάλιση νέων κεφαλαίων.

Επιτυχία του προγράμματος είναι να προσελκύσει νέους πόρους. Αυτό πραγματοποιείται με τη διάθεση μετοχών – σύναψη δανείων ή έκδοση ομολόγων.

Με το πρόγραμμα οικονομικών Δημοσίων Σχέσεων το κοινό ενημερώνεται και απoκτά εμπιστοσύνη στον οργανισμό και για τον λόγο αυτόν τα οικονομικά στοιχεία πρέπει να δημοσιεύονται με τρόπο πειστικό.

Ετήσιες Συνελεύσεις – Ετήσιες Εκθέσεις

Οι Ετήσιες Συνελεύσεις είναι τελετουργικές διαδικασίες στις οποίες οι πραγματικοί ιδιοκτήτες μιας εταιρείας αναλύουν και ψηφίζουν την αποτελεσματικότητα της διοίκησης.

Ετήσιες Εκθέσεις. Η αποστολή των ετήσιων εκθέσεων είναι να εκπληρωθεί η νομική υποχρέωση να γνωστοποιήσει η εταιρεία τα πεπραγμένα της διοίκησης. Είναι πηγή οικονομικών πληροφοριών.

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Είναι ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Σύμβουλος Επικοινωνίας στην Kiss Α.Ε στην οποία ανήκει ο ραδιοφωνικός σταθμός Kiss Fmκαθώς επίσης παρουσιάζει και καθημερινά εκπομπή στον Kiss Fm 13:00 – 16:00 .

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com   και τηλεφωνικά στο 6974313052

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s