Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων – Αρμοδιότητες , Υποδιευθύνσεις .

public relations

Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων είναι είναι ένα αυτόνομο επιχειρησιακό τμήμα .

 • Δεν υπάγεται στη Διεύθυνση Marketing .

 • Δεν υπάγεται στο τμήμα Διαφήμισης .

Στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων υπάγονται τρείς κύριοι επικοινωνιακοί τομείς :

 • Γραφείο Τύπου .

 • Εσωτερικής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Σχέσεων .

 • Εταιρικής Επικοινωνίας .

Γραφείο Τύπου Αρμοδιότητες – Job Descriptions :

 • Media Relations .

 • Συνεντεύξεις Τύπου .

 • Συναντήσεις Τύπου .

 • Συγγραφή και αποστολή Δελτίων Τύπου .

 • Training για Συνεντεύξεις .

 • Συγγραφή Άρθρων .

 • Συγγραφή Ομιλιών .

 • Αποδελτίωση .

 • Ποιοτική και ποσοτική Αξιολόγηση Δημοσιότητας .

 • Ανάπτυξη Σχέσεων με τους δημοσιογράφους .

 • Δημιουργία Data Base με στοιχεία δημοσιογράφων .

 • Συλλογή στοιχείων Μέσων Ενημέρωσης .

 • Πρωτόκολλο και Εθιμοτυπία ( τήρηση πρωτοκόλλου – εορτές – υποχρεώσεις – επετείους – φιλοξενία ) .

 • Παγκόσμιες Ημέρες .

Εσωτερική Επικοινωνία Αρμοδιότητες – Job Descriptions :

 • Εσωτερική επικοινωνία και ενημέρωση .

 • Σύνταξη και αρθρογραφία εσωτερικών εκδόσεων .

 • Εκπαιδεύσεις σεμινάρια πρός όλα τα τμήματα του προσωπικού , σε θέματα επικοινωνίας και συμπεριφοράς .

 • Διενέργεια εσωτερικών ερευνών τάσεων .

 • Διενέργεια ψυχομετρικών test ( δεξιοτήτων – ψυχολογίας ) .

 • Σχεδιασμός δημιουργία , εταιρικής ταυτότητας ( λογότυπο – σλόγκαν – χρώματα – dress code ) .

 • Σχεδιαμός Οπτικής Παραστατικής Εικόνας ( λικοτεχνική εικόνα ) .

 • Image Making συμβουλευτική ( σωματική επικοινωνία – style )

 • Συμβουλευτική πρός τη διοίκηση σε θέματα στρατηγικής και επικοινωνίας .

 • Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης .

 • Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων του οργανισμού .

 • Δημιουργία κλίματος ομαδικού πνεύματος συνεργασίας .

 • Σύνταξη εταιρικού κανονισμού .

 • Σύνταξη Business Plan .

 • Κείμενα για τις γενικές συνελεύσεις .

 • Δημιουργία κειμένου Οράματος .

 • Ποιοτική και ποσοτική έρευνα σε θέματα εικόνας – φήμης- γνώμης .

 • Σχεδιασμός και agenda εσωτερικών συναντήσεων .

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων εσωτερικού χαρακτήρα .

Εταιρική Επικοινωνία – Αμοδιότητες Job Descriptions :

 • Έρευνα τάσεων και στάσεων .

 • Ανάπτυξη Σχέσεων με το κοινό .

 • B2B επικοινωνία με τον κόσμο των επιχειρήσεων .

 • B2C επικοινωνία με τους πελάτες .

 • Lobbying public affair προγράμματα .

 • Ενσωμάτωση Κοινωνικού καθήκοντος .

 • Crisis Communication Management – Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .

 • Πρόγραμμα πιστότητας συνεργατών .

 • Προβολή με δημοσιότητα της εικόνας και της φήμης του οργανισμού .

 • Διοργάνωση – σχεδιασμός εκδηλώσεων εξωτερικού χαρακτήρα .

 • Σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής .

 • Ανάπτυξη Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων .

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη σχέσεων Χορηγικών Συνεργασιών .

 • Σχεδιασμός Προγράμματος Οικονομικών Δημοσίων Σχέσεων .

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Directorate of Public Relations – Functions, Subdirectorates.

The Public Relations is an autonomous business unit.

• It belongs to the Directorate of Marketing.
• Not subject to the advertising section.

The Directorate of Public Relations under three main communication areas:

• Press.
• Internal communication and relationship building.
• Corporate Communications.

Press Responsibilities – Job Descriptions:

• Media Relations.
• Press Conferences.
• Meetings Press.
• Writing and sending press releases.
• Training for Interviews.
• Writing Articles.
• Writing speeches.
• Indexing.
• Qualitative and quantitative evaluation of Publicity.
• Developing relationships with reporters.
• Creating a Data Base data journalists.
• Data Collection Media.
• Protocol and Etiquette (compliance protocol – holidays – liabilities – anniversaries – hosting).
• Global Days.

Internal Communication Responsibilities – Job Descriptions:

• Internal communication and information.
• Writing and publishing internal literature.
• Training seminars to all sections of staff in communication and behavior.
• Conducting internal investigations trends.
• Conducting psychometric test (skills – psychology).
• Design creation, corporate identity (logo – slogan – colors – dress code).
• Descriptive Schediamos Optical Image (likotechniki picture).
• Image Making counseling (personal communication – style)
• Consulting to Management on strategy and communication.
• Create a climate of trust.
• Developing relationships between people of the organization.
• Create a climate for team spirit.
• Preparation of corporate regulation.
• Preparation of Business Plan.
• Texts for general meetings.
• Create the Vision document.
• Qualitative and quantitative research into image – reputation-opinion.
• Design of internal meetings and agenda.
• Organisation of events internal nature.

Corporate Communications – Amodiotites Job Descriptions:

• Research trends and attitudes.
• Developing relationships with the public.
• B2B communication with the world of business.
• B2C communication with customers.
• Lobbying – public affair programs.
• Integration of social duty.
• Crisis Communication Management – Communication Crisis Management.
• Loyalty Partner.
• Display advertising’s image and reputation of the organization.
• Organisation – planning events outside nature.
• Design of a communication strategy.
• Development of International Public Relations.
• Design and develop relationships Sponsor Partner.

George J. Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
George Papatriantafyllou,
teaches Public Relations and Business Administration, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides advanced training to business executives worldwide and generally helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999. http://goo.gl/b4SIA our Seminars

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s