Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη . Όσα πρέπει να γνωρίζει ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων .

csr 150

 

Μελέτη – έρευνα , Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

 

«H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση μιας επιχείρησης, να συμπεριφέρεται ηθικά και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα».

Κατόπιν της έρευνας για την ΕΚΕ, σε διεθνές επίπεδο, ο ορισμός επαναπροσδιορίστηκε ως εξής: « Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι η δέσμευση των επιχειρήσεων να συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να προσπαθούν μαζί με τους εργαζόμενους, τις οικογένειες τους, την τοπική κοινωνία γενικότερα, να βελτιώσουν την πoιότητα ζωής τους».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράσινη βίβλο όρισε  την ΕΚΕ, ως εξής:

«ΕΚΕ είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους, με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Σεπτέμβριος 2003.

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή, έχει αποδώσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως εξής :

o”Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους (εργαζόμενοι, μέτοχοι, συνεργάτες, προμηθευτές, επενδυτές, καταναλωτές, κοινότητες μέσα στις οποίες είναι δραστηριοποιημένες, κ.λ.π.).”

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή, έχει αποδώσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως εξής :

 • “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους (εργαζόμενοι, μέτοχοι, συνεργάτες, προμηθευτές, επενδυτές, καταναλωτές, κοινότητες μέσα στις οποίες είναι δραστηριοποιημένες, κ.λ.π.).”

 

XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε

oΗ ΕΚΕ εκφράζεται με προγράμματα, πρωτοβουλίες και καθημερινές πρακτικές αλλά δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις. Διαμορφώνει τη φιλοσοφία της επιχείρησης με αρχές και αξίες, επηρεάζοντας τη στρατηγική της, γιαυτό και δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις. oΗ ΕΚΕ θα πρέπει να αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη με όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που αυτή έχει. Στις παραμέτρους περιλαμβάνονται εκτός από τις οικονομικές παραμέτρους, τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αρμονική συνύπαρξη, με όλα τα στελέχη και τις ομάδες κοινού.

XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε

 • Η ΕΚΕ εκφράζεται με προγράμματα, πρωτοβουλίες και καθημερινές πρακτικές αλλά δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις. Διαμορφώνει τη φιλοσοφία της επιχείρησης με αρχές και αξίες, επηρεάζοντας τη στρατηγική της, γιαυτό και δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις.
 • Η ΕΚΕ θα πρέπει να αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη με όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που αυτή έχει. Στις παραμέτρους περιλαμβάνονται εκτός από τις οικονομικές παραμέτρους, τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αρμονική συνύπαρξη, με όλα τα στελέχη και τις ομάδες κοινού.
 • Η ΕΚΕ δεν είναι ένα πρόσθετο στοιχείο στην πολιτική της επιχείρησης, αλλά διαπερνά συνολικά τον τρόπο διαχείρισης των επιχειρήσεων. Δεν υπολογίζεται ως κόστος, και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
 • Η ΕΚΕ είναι εθελοντική, αλλιώς δεν είναι κοινωνική.
 • H Κοινωνική Ευθύνη είναι για τον οργανισμό , πηγή ευκαιρίας , καινοτομίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος .
 • Όσο αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τον βαθμό της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων , παράλληλα αυξάνεται και η δυσπιστία τους ως πρός το κοινωνικό έργο που παρέχουν .
 • Είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό των καταναλωτών που τιμωρούν τις επιχειρήσεις για τις κακές πρακτικές τους .
 • Το 70,7% των ερωτηθέντων διαφωνούν με την άποψη ότι οι περισσότερες εταιρείες αφουγκράζονται το κοινωνικό σύνολο και ανατποκ΄ρινονται στις ανησυχίες τους για το περιβάλλον και την κοινωνία .
 • Το 86,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εταιρείες δείχνουν ένα κοινωνικό πρόσωπο για να βελτιώσουν την εταιρική τους εικόνα και όχι γιατί θέλουν να συμβάλλουν θετικά στο κοινωνικό σύνολο.
 • Το 76% των ερωτηθέντων διαφωνεί με την ειλικρίνεια και την τιμιότητα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δραστηριότητας των εταιρειών ( αύξηση 35,9% από το csr του 2005 ) .
 • Στην έρευνα καταγράφεται μικρή εξοικείωση των πολιτών με την έννοια της ΕΚΕ.
 • 1 στους 10 πολίτες δηλώνει ότι γνωρίζει την έννοια της ΕΚΕ.
 • 3 στους 10 δηλώνουν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη εταιρειών που υποστηρίζουν οικονομικά ή υλοποιούν δράσεις κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
 • 1 στους τρείς πολίτες θεωρεί ότι το έργο των εταιρειών στο πλαίσιο της ΕΚΕ ταυτόσημο με τις έννοιες της φοροαπαλλαγής και του προσωπικού συμφέροντος , και τη  διαφήμιση της εταιρείας .
 • 6 στους 10 πολίτες δήλωσαν ότι η αγοραστική τους συμπεριφορά θα επηρρεαζόταν αρκετά ή πολύ εάν υπήρχε περισσότερη ενημέρωση για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες των εταιρειών .
 • Η κοινωνική ευθύνη περιλαμβάνει την τήρηση των άγραφων νόμων και κανόνων μίας κοινωνίας .
 • Η επιχειρηματική ηθική αποτελεί μονόδρομο για τη Βιώσιμη ανάπτυξη .
 • Ανεργία .
 • Ευπαθείς ομάδες.
 • Προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Προγράμματα Ανακύκλωσης .
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση.
 • Παροχές στους εραγζόμενους και στις οικογένειες τους

Περιβάλλον υγιεινής και αφάλειας στις επιχειρήσεις.

 

 • Παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη .
 • Πολιτισμός και Ψυχαγωγία πρός τους εργαζόμενους .
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα .
 • Υπεύθυνη Διοίκηση .
 • Τομείς Υγείας .
 • Στήριξη ευπαθών ομάδων .

 

 • Αιμοδοσία.
 • Περιβάλλον .
 • Ενημέρωση για απειλητικές συνήθειες στην ανθρώπινη ζωή ( κάπνισμα / παχυσαρκία / υγιεινή ζωή …).
 • Κυκλοφοριακή αγωγή .
 • Υποστήριξη  ομάδων απεξάρτησης από ναρκωτικά .
 • Υποστήριξη ιδρυμάτων προστασίας παιδιών και άλλων σχετικών φορέων και ΜΚΟ.
 • Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ενέργειες για παιδιά και ενηλίκους για ορθολογική διαχείριση των λειτουργιών της εταιρείας ώωστε να μην μολύνεται το Περιβάλλον.
 • Θέσεις εργασίας για ειδικές ομάδες και γενικότερα καταπολέμησης της ανεργίας .
 • Ενίσχυση άπορων ομάδων .
 • Στήριξη και επιστημονική βοήθεια κακοποιημένων και εγκατελελειμμένων παιδιών .
 • Βοήθεια και ενίσυση άπορων οικογενειών.
 • Δωρεάν ιατρικές εξατάσεις.

 

 • Καμπάνια για μη κατανάλωση αλκοόλ πρίν την οδήγηση .
 • Ευθύνη για τον πολιτισμό και την τέχνη.
 • Σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό.
 • Ίσες ευκαιρίες .
 • Υπεύθυνη αντιμετώπιση πελατών και ομάδων κοινού.
 • Στήριξη του αθλητισμού.
 • Αθλητικά ιδεώδη.
 • Ρατσισμός / Χουλιγκανισμός .
 • Βιοκλιματικά σχολεία .
 • Σεβασμός στο Περιβάλλον και στον μαθητή.
 • Καύσιμα / μόλυνση .
 • Τραπεζικό σύστημα .
 • Αγροτικός τομέας / κτηνοτροφία .
 • Επιδόματα στα στελέχη .
 • Προγράμματα ομαδικής ασφάλισης .
 • Προώθηση και καλλιέργεια των καλλιτεχνικών , πνευματικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων των εργαζομένων και  των  οικογενειών τους .
 • Γιατί θα έπρεπε οι επιχειρήσεις να ενδιαφέρονται για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ευθύνες ;

Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν ηθικούς και οικονομικούς λόγους για να είναι δραστηριοποιημένες με το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Οι ηθικοί λόγοι είναι ξεκάθαροι. Οι οικονομικοί λόγοι είναι πιο δύσκολο να μετρηθούν. Με την εθελοντική εφαρμογή προγραμμάτων Ε.Κ.Ε. οι επιχειρήσεις δείχνουν τη θετική τους τοποθέτηση απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, γίνονται πιο ανθεκτικές σε αιφνιδιασμούς και αυξάνουν την πιθανότητα προσέλκυσης και διατήρησης πελατών και εργαζομένων.

Μερικές επιχειρήσεις επίσης θεωρούν την Ε.Κ.Ε. σαν σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης κινδύνων και της στρατηγικής τους για διατήρηση και επαύξηση της φήμης τους. Σε μια εποχή όπου η φήμη μιας επιχείρησης θεωρείται ένα από τα πλέον πολύτιμα στοιχεία της, η υιοθέτηση της Ε.Κ.Ε. μπορεί να οικοδομήσει, σε όλους όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητές της (stakeholders), πιστότητα και εμπιστοσύνη, εξασφαλίζοντας έτσι ένα λαμπρό μέλλον.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να ενταχθούν σε ειδικούς χρηματιστηριακούς και τραπεζικούς δείκτες αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να προσελκύουν περισσότερες επενδύσεις και να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 • Υπάρχει πράγματι σύνδεση μεταξύ της Ε.Κ.Ε. και της οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων ;

Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες κατά τα τελευταία χρόνια πάνω στο θέμα. Στην πλειοψηφία τους (68%) τα αποτελέσματα έδειξαν θετική σχέση μεταξύ εταιρικής κοινωνικής επίδοσης και οικονομικής επίδοσης (Margolis & Walsh, 2001). Οι ερευνητές καταλήγουν ότι, γενικά, υπάρχει θετική σχέση και οπωσδήποτε πολύ μικρή αρνητική σχέση μεταξύ των δύο.

To London Business School επιβεβαιώνει αυτά τα ευρήματα. Από 80 μελέτες για την Ε.Κ.Ε. που έχει εξετάσει, οι 42 έδειξαν θετική επίδραση, οι 19 δεν έδειξαν κάποια σχέση, οι 15 έδειξαν μεικτά αποτελέσματα και μόνο οι 4 έδειξαν αρνητική επίδραση. (Smith, 2001). Παρόμοια επιβεβαίωση έκανε και το Πανεπιστήμιο Harvard, το οποίο βρήκε ότι επιχειρήσεις που ασχολούνται με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους (stakeholders) έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από εκείνες που είναι επικεντρωμένες μόνον στους μετόχους τους.

 • Θα πλήρωναν οι καταναλωτές περισσότερα χρήματα για προϊόντα που παράγονται από μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση ;

Πρόσφατη μελέτη στην Ευρώπη έδειξε ότι το 70% των Ευρωπαίων καταναλωτών λέγουν ότι η δέσμευση μιας επιχείρησης στην Ε.Κ.Ε. είναι σημαντικό στοιχείο για την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Ένας στους πέντε λέγουν ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για προϊόντα που είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα.

Από την πρόσφατη μελέτη που έγινε στην Ελλάδα φάνηκε ότι οι Έλληνες καταναλωτές, παρ’ όλο που θα επέλεγαν κοινωνικά υπεύθυνα προϊόντα, δεν είναι ακόμα έτοιμοι να καταβάλλουν επιπλέον τίμημα. Αυτό συμβαίνει γιατί η Ε.Κ.Ε. δεν είναι ακόμα διαδεδομένη στη χώρα μας.

 

 • Μπορεί η Ε.Κ.Ε. να βελτιώσει τη φήμη / εικόνα μιας επιχείρησης ;

 

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η εικόνα μιας επιχείρησης θεωρείται όλο και περισσότερο σαν ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία της. Σε μερικές μεγάλες επιχειρήσεις, αυτά τα άϋλα στοιχεία καλύπτουν ακόμα και το 95% της φήμης τους.

Η φήμη μιας επιχείρησης είναι φυσικά ορατή σε καταναλωτές και φορείς πίεσης, και επομένως μπορεί είτε να ενδυναμώσει ή να υποδαυλίσει τη δημόσια θέση της. Μια ισχυρή πολιτική Ε.Κ.Ε. μπορεί να οικοδομήσει πιστότητα και εμπιστοσύνη στο σήμα μιας επιχείρησης.

 

 • Ενδιαφέρονται πραγματικά οι εργαζόμενοι για την Ε.Κ.Ε. ;

Ε.Κ.Ε. μπορεί να επηρεάσει πολύ την προσέλκυση και διατήρηση στελεχών. Οι εργαζόμενοι θέλουν καλές αμοιβές και καλές προοπτικές – όμως όλο και περισσότερο θέλουν επίσης να αισθάνονται υπερήφανοι για την επιχείρηση που εργάζονται. Όπως είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας πολυεθνικής επιχείρησης “οι άνθρωποι δεν θέλουν να αισθάνονται αμηχανία όταν χρειαστεί να πουν για ποιόν εργάζονται”.

Mελέτη που έγινε από τον όμιλο Cherenson το 2001 έδειξε ότι 78% των ερωτηθέντων θα προτιμούσαν να εργάζονται για μια επιχείρηση η οποία έχει εξαιρετική φήμη και τους πληρώνει μισθό που καλύπτει τις ανάγκες τους. Μόνο το 17% είπε ότι θα εργαζόταν για μια επιχείρηση με υψηλούς μισθούς αλλά πενιχρή φήμη.

Η Ε.Κ.Ε. μπορεί επίσης να αυξήσει την παραγωγικότητα. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες και πρακτικές εργασίας διαπιστώνουν μείωση των ελαττωματικών ή άχρηστων εμπορευμάτων.

 

 

 

Research – Study , by George Papatriantafillou .

 

 

« Corporate Social Responsibility is the continuing commitment of a business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of workers and their families, as well as the local community and society at large.»

 

Following research on CSR at international level, the definition was redefined as follows: «Corporate Social Responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development and strive together with employees, their families, the local community in general to improve their quality of life. »

 

The EU Green Paper defined CSR as follows:

 

«CSR is a concept whereby companies integrate voluntary social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with other interested parties.»

 

Economic and Social Committee, September 2003.

 

The Greek Network for Social Cohesion, has attributed the CSR as follows:

 

o «Corporate Social Responsibility is the voluntary commitment of companies to include in their business practices environmental and social responsibility, which is over and above what is required by law and are related to all those affected by their activities (employees, shareholders, partners , suppliers, investors, consumers, communities in which they operate, etc.). »

 

The Greek Network for Social Cohesion, has attributed the CSR as follows:

 

«Corporate Social Responsibility is the voluntary commitment of companies to include in their business practices environmental and social responsibility, which is over and above what is required by law and are related to all those affected by their activities (employees, shareholders, partners, suppliers, investors, consumers, communities in which they operate, etc.). »

 

 

CHARACTERISTICS OF CSR

 

OH expressed CSR programs, initiatives and daily practices, but not required by legislation. Formulate the philosophy of business principles and values​​, affecting the strategy, which is why it is not through legislation. OH CSR should aim at sustainable development in all economic, social and environmental aspects has. These parameters are in addition to economic factors, labor and human rights, the harmonious coexistence of all executives and audiences.

 

CHARACTERISTICS OF CSR

 

CSR is expressed through programs, initiatives and daily practices, but not required by legislation. Formulate the philosophy of business principles and values​​, affecting the strategy, which is why it is not through legislation.

CSR should aim at sustainable development of all economic, social and environmental aspects has. These parameters are in addition to economic factors, labor and human rights, the harmonious coexistence of all executives and audiences.

CSR is not an additional element in the policy of the company, but permeates the whole enterprise management mode. Not counted as a cost, and not commercial.

CSR is voluntary, otherwise it is social.

H Social Responsibility is for the body, a source of opportunity, innovation and competitive advantage.

With increasing consumer awareness of the extent of corporate social responsibility, it is becoming increasingly incredulity as to provide social work.

It is very important that the percentage of consumers that penalize companies for bad practices.

70.7% of respondents disagreed with the view that most companies listen to the community and anatpokrinontai their concerns for the environment and society.

86.2% of respondents believe that companies show a social face to improve their corporate image and not because they want to contribute positively to society.

76% of respondents disagreed with the sincerity and honesty of social and environmental activities of companies (35.9% increase from 2005 csr).

The survey recorded a small familiarize citizens with the concept of CSR.

1 in 10 people say they know the meaning of CSR.

3 in 10 say they know of the existence of companies that financially support or implement actions social or environmental.

One in three people believes that the work of companies in CSR identical with the concepts of exemption and the personal interest and advertising company.

6 in 10 said that their purchasing behavior will affect many or too if there was more information about the social and environmental initiatives of companies.

Social responsibility includes compliance with laws and unwritten rules of a society.

The business ethics is a must for sustainable development.

Unemployment.

Vulnerable groups.

Environmental Protection.

Recycling Programs.

Atmospheric Pollution.

Facilities at eragzomenous and their families

Hygienic environment and fuses businesses.

 

 

 

Provide training to executives.

Culture and Recreation to employees.

Social Entrepreneurship.

Responsible Management.

Areas of Health.

Support for vulnerable groups.

 

 

Donation.

Environment.

Update for threatening human life habits (smoking / obesity / healthy life …).

Traffic behavior.

Support groups, drug treatment.

Support child protection institutions and other relevant bodies and NGOs.

Education and information campaigns for children and adults for the rational management of the company functions ooste not pollute the environment.

Jobs for specific groups and the general fight against unemployment.

Aid needy groups.

Scientific support and assistance for abused children and egkateleleimmenon.

Help and enisysi poor families.

Free medical we examined.

 

 

Campaign for not consuming alcohol before driving.

Responsibility for culture and art.

Respect the people.

Equal opportunities.

Responsible for addressing customer groups and the public.

Support the sport.

Sports ideals.

Racism / Hooliganism.

Bioclimatic schools.

Respect for the Environment and the student.

Fuels / infection.

Banking system.

Agricultural sector / farming.

Grants to executives.

Group insurance plan.

Promoting culture and artistic, intellectual and cultural interests of workers and their families.

Why should businesses care about social and environmental responsibility?

We believe that businesses have a moral and economic reasons to be functionalized with the issue of Corporate Social Responsibility.

 

Moral reasons are clear. The economic reasons are more difficult to measure. Voluntary CSR programs companies show their positive attitude toward society and the environment. Thereby gain a competitive advantage, become more resistant to shocks and increase the likelihood of attracting and retaining customers and employees.

 

Some companies also consider CSR as an important part of risk management and the strategy to maintain and enhance their reputation. At a time when the reputation of a company is considered one of the most valuable assets, the adoption of CSR can build in all those involved directly or indirectly with the business (stakeholders), fidelity and trust, thereby ensuring a bright future.

 

In addition, these companies may join in securities and banking indices, thus attracting more investment and easier access to public and private entities.

 

There is indeed a link between CSR and economic performance of firms?

There have been many studies in recent years on the subject. The majority (68%) the results showed a positive relationship between corporate social performance and financial performance (Margolis & Walsh, 2001). The researchers conclude that, in general, there is a positive relationship and certainly very small negative relationship between the two.

 

To London Business School confirms these findings. Out of 80 studies of CSR has considered, the 42 showed a positive effect, the 19 does not show any relationship, the 15 showed mixed results and only 4 showed a negative effect. (Smith, 2001). Similar confirmation was the University of Harvard, which found that companies that deal with all those affected by their activities (stakeholders) are four times higher growth rate than those that focus only on shareholders.

 

Will consumers pay more for products produced by socially responsible business?

A recent study in Europe found that 70% of European consumers say that a company’s commitment to CSR is an important factor in purchasing a product or service. One in five say they are willing to pay more for products that are socially and environmentally responsible.

 

A recent study in Greece showed that Greek consumers, although they would choose socially responsible products, are not yet ready to pay extra cost. This is because the CSR is still prevalent in our country.

 

 

 

Can CSR improve the reputation / image of a business?

 

 

In today’s business environment, a company’s image is increasingly seen as one of the most precious elements. In some large companies, these intangible cover even 95% of their reputation.

 

The reputation of a company is of course visible to consumers and carriers pressure, and therefore may either strengthen or undermine its public position. A strong CSR policy can build loyalty and brand loyalty of a business.

 

 

 

Really care workers for CSR ?

CSR can greatly influence to attract and retain executives. Employees want good wages and good prospects – but increasingly they also want to feel proud of the company they work for. As said by the CEO of a multinational company «people do not want to feel embarrassed when you have to say for whom they work.»

 

Study conducted by the group Cherenson 2001 showed that 78% of respondents would prefer to work for a company which has an excellent reputation and pays them a salary that meets their needs. Only 17% said they would work for a company with high wages but poor reputation.

 

The CSR can also increase productivity. For example, companies that improve working conditions and practices establish reduction of defective or unwanted goods.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s