Lobbying – Άσκηση Πίεσης , ένα πρόγραμμα των Δημοσίων Σχέσεων .

future 50

 

Στη χώρα μας κάθε επιχείρηση αντιδικεί με σφοδρότητα με φορείς – οργανισμούς – πολιτεία – κράτος  δαπανώντας τεράστια ποσά σε δικαστικές διαμάχες ενώ η λύση για να πετύχει σπουδαίες ρυθμίσεις και τους στόχους της είναι η ανάπτυξη σχέσεων μέσω του Προγράμματος των Δημοσίων Σχέσεων , Lobbying .

Ανάλυση :

 • ΟΡΙΣΜΟΣ.

Το Lobbying είναι μία ενέργεια , μία δράση με σκοπό να επιτύχει θετικό αποτέλεσμα για τον οργανισμό κατά τη διάρκεια επαφών με τις κυβερνητικές αρχές και τους πολιτικούς.

Σε κάποιες χώρες είναι γνωστό αυτό το πρόγραμμα ως Δημόσιες Υποθέσεις.

Στην Αμερική , η δραστηριότητα των ομάδων συμφερόντων ( lobbying ) μπορεί να ορισθεί ως η διαδικασία  επίτευξης στόχων δημόσιασ πολιτικής , κυρίως ιδιωτικών συμφερόντων , μέσω της επιλεγμένης μορφής άσκησης πολιτικής πίεσης .

Lobbying , είναι οι προσπάθειες και ενέργειες εκείνων που προσπαθούν να επιδράσουν στη νομοθεσία..

Lobbying είναι οι προσπάθειες άσκησης επιρροής κατά τη διαμόρφωση ή εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής .

Lobbyist , είναι εκείνος που έχει προσληφθεί επαγγελματικά να ασκήσεις επιρροή ( to lobby ) πρός όφελος των πελατών του ή να συμβουλεύει τους πελάτες του πως να κάνουν lobbying οι ίδιοι.

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις είναι σε μια διαρκή και καθημερινή επαφή και επικοινωνία με κυβερνητικούς μηχανισμούς και κυβερνητικές υπηρεσίες. Απαιτείται ένα πλήρες και οργανωμένο Πρόγραμμα το οποίο θα διευκολύνει και θα βοηθήσει τον οργανισμό να πετυχαίνει άμεσα, γρήγορα και θετικά τις υποθέσεις του με τις υπηρεσίες αυτές.

Προσπαθούμε να καταγράφουμε πολύ και να καταλαβαίνουμε τι έρχεται ποιά είναι τα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιές νομοθεσίες και ρυθμίσεις θα πρέπει να περιμένουμε και πως αυτές θα επηρεάσουν τον πελάτη μας.

Σκοπός μας είναι λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουμε έχουν φωνή και ότι αυτή η φωνή θα ακουστεί την κατάλληλη στιγμή».

 • Per H. Heggenes, Πρόεδρος και CEO Βρετανίας και γενικός Διευθυντής για τις σχέσεις του παγκοσμίου δικτύου των θυγατρικών της Burson Marsteller.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων , στην ουσία οικοδομούν πολιτικές  σχέσεις προστασίας για τον οργανισμό που εκπροσωπούν.

Οι ενέργειες του προγράμματος Lobbying λειτουργούν υποστηρίζοντας ολη τη στρατηγική δομή μίας καμπάνιας Δημοσίων Σχέσεων.

Στους μεγάλους οργανισμούς με τα προγράμματα Lobbying οι σχέσεις με τους κυβερνητικούς μηχανισμούς δημιουργούν ένα υψηλής αισθητικής προφίλ.

Οι ενέργειες των προγραμμάτων Lobbying προστατεύουν τον οργανισμό από ενδεχόμενες κρίσεις.

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάζεται από τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων μόνο για καλούς και ηθικούς σκοπούς, έτσι ώστε να δίνονται οι κατάλληλες λύσεις όταν η εταιρεία τις χρειάζεται.

Παραδίδουμε άρθρα και επιστολές με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως οργανισμός ή ως επαγγελματικό σωματείο, ένωση κτλπ.

Είναι θετικό να προτείνουμε εμείς μία λύση , ώστε να είναι ευδιάκριτο το αίτημα μας.Είναι επίσης πολύ σπουδαίο να απευθύνουμε το αίτημα αυτό στο κατάλληλο τμήμα του Υπουργείου.

Στο επόμενο στάδιο ζητάμε τηνν άμεση επίλυση του προβλήματος. Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τις επόμενες κινήσεις της εταιρείας του, ενώ ταυτόχρονα ζητά συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Προσπαθούμε πάντα να πετύχουμε την κατανόηση των κυβερνητικών στελεχών, ενώ οργανώνουμε καμπάνια ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το θέμα.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων στο πρόγραμμα Lobbying έχουν ως σκοπό να επηρρεάσουν τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής.

2700 εταιρείες lobbying και 15.000 στελέχη εδρεύουν στις Βρυξέλλες ( στοιχεία Μάιος 2007 ).

Στις Βρυξέλλες οι επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου διαμορφώνουν τα 2/3 της νομοθεσίας που ισχύει σήμερα στις 25 χώρες – μέλη.

Οι 15.000 λομπίστες ξοδεύουν κάθε χρόνο 60-90 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου  να αποκτήσουν πρόσβαση στα κέντρα των αποφάσεων της ΕΕ.

Στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους μεγαλύτερους πελέτες Lobbying είναι εταιρείες χημικών , ενέργειας, υψηλής τεχνολογίας , επικοινωνιών.

Το 70 % των εταιρειών Lobbying προωθούν επιχειρηματικά συμφέροντα, το 10% τα συμφέροντα μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και το 20% συμφέροντα άλλων ενδιαφερομένων.

Στις Βρυξέλλες οι λομπίστες προσπαθούν να αποκτούν πρόσβαση στην πληροφορία αλλά και να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους νομοθέτες και τους γραφειοκράτες .

Lobbying είναι η διαδικασία κατά την οποία οι εκπρόσωποι ενός οικονομικού χώρου , μίας κυβέρνησης , μίας ένωσης , ενδιαφέρονται να κάνουν γνωστά και να υπερασπίσουν τα συμφέροντα τους .

Το Lobbying στην Ευρωπαική Ένωση αποτελεί δραστηριότητα που έγκειται στην ανταλλαγή επαρκών πληροφοριών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή από ή πρός τους θεσμούς της Ευρωπαικής Ένωσης , με αντικείμενο την εξουδετέρωση , τροποποίηση ή επίδραση επί του περιεχομένου των αποφάσεων των θεσμικών οργάνων.

Αποτελεί δραστηριότητα που τελείται από ένα σύνολο επαγγελματιών της επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων .

Οι επαγγελματίες αυτοί μπορεί να εκπροσωπούν «Ομάδες Συμφερόντων» ή ακόμα και πρεσβείες .

Lobbying είναι η διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση όλων των νόμιμων μέσων και πρακτικών με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών ή επιχειρηματικών στόχων στα πλαίσια των κέντρων λήψης αποφάσεων .

Philippe Gervais, Capital Hill Group .

Lobbying είναι η προσπάθεια επίδρασης στη νομοθετική ή εκτελεστική εξουσία.

Ως Ευρωπαικό Lobbying ορίζεται :

H δραστηριότητα που αναπτύσσεται είτε από εκπροσώπους ενός οικονομικού χώρου , μίας Κυβέρνησης , μίας Ένωσης , είτε από άτομα που ασχολούνται σε επαγγελματική βάση με την προώθηση των συμφερόντων των πελατών τους , ανξαρτήτως αντικειμένου , και που αποσκοπεί , μέσω της χρησιμοποίησης όλων των απαραίτητων μέσων και πρακτικών , στην επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών και επιχειρηματικών στόχων στο πλαίσιο της λειτουργίας των θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η IPRA , το 2007 ανακοίνωσε στον νέο Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης τον δωδεκάλογο του Κώδικα των Βρυξελλών.

Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων θα πρέπει :

 • Nα είναι ακέραιος.Σε κάθε περίσταση να ενεργεί με ακεραιότητα , και να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη αυτών με τους οποίους έρχεται σε επαφή.
 • Να είναι διαφανής .Ξεκάθαρος ,ειλικρινής .Να δηλώνει τα ονόματα αυτών με τους οποίους συνεργάζεται , των οργανισμών αλλά και των συμφερόντων που εξυπηρετεί .
 • Να κάνει πάντα διάλογο.Να εγκαθιδρύει τις ηθικές , ψυχολογικές και πνευματικές προυποθέσεις για την πραγματοποίηση διαλόγου και να αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των εμπλεκομένων μερών να παρουσιάσουν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους .
 • Να είναι ακριβής.Να παίρνει όλα τα μέτρα ώστε να διασφαλίζει τηνν αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στις δημόσιες αρχές.
 • Να μην λέει ποτέ ψέματα.Να μηνν διασπείρει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.Εάν όμως αυτό συμβεί από άγνοια του να προχωρά άμεσα σε διορθώσεις.
 • Να μην εξαπατά ποτέ.Να μηνν χρησιμοπιεί παραπλανητικά ή ανέντιμα μέσα για να αποσπάσει πληροφορίες από τις Δημόσιες Αρχές.
 • Να τηρεί τηνν εμπιστευτικότητα του .Να τιμά τις πληροφορίες που του παρέχονται.
 • Να είναι προσεκτικός στηνν άσκηση επιρροής .Να μην προχωρά σε ενέργειες που μπορούνν να χαρακτηριστούν ως ανάρμοστη επιρροή επί των Δημοσίων Αρχών.
 • Να μην χρηματίζει.Να μην προσφέρει ποτέ άμεσα ή έμμεσα χρηματικά ή  άλλα θέλγητρα σε μέλη δημοσίων αρχών ή δημόσιους αντιπροσώπους .
 • Να αποφεύγει τη διαμάχη συμφερόντων αλλά και να γνωστοποιεί τέτοιες διαμάχες αν τυχόν συμβούν.
 • Να μην κερδοσκοπεί διαθέτοντας σε τρίτους και έναντι αμοιβής έγγραφ που απέκτησε από τις Δημόσιες Αρχές.
 • Να μην απασχολεί προσωπικό από τις Δημόσιες Αρχές , το οποίο υπόκειται στους κανόνες και τους όρους εμπιστευτικότητας αυτών των αρχών .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Είναι ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Σύμβουλος Επικοινωνίας στην Kiss Α.Ε στην οποία ανήκει ο ραδιοφωνικός σταθμός Kiss Fmκαθώς επίσης παρουσιάζει και καθημερινά εκπομπή στον Kiss Fm 13:00 – 16:00 .

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com   και τηλεφωνικά στο 6974313052

Public Relations – Lobbying. An unknown program with high efficiency.

In our country, every business dispute with vehemence with bodies – bodies – state – state spending huge sums in litigation while the solution to achieve great arrangements and objectives is the development of relationships through the Programme for Government Relations , Lobbying.

analysis :

 DEFINITION .

The Lobbying is an action , an action designed to achieve a positive outcome for the organization during contacts with government authorities and politicians.

In some countries it is known as the Public Affairs program .

In America , the lobbying activity (lobbying) can be defined as the process of achieving policy objectives PUBLIC mainly private interests through the selected format lobbying .

Lobbying, are the efforts and actions of those who try to influence legislation ..

Lobbying efforts are influential in the formulation or implementation of public policy .

Lobbyist, he is engaged professionally exercises influence (to lobby) for the benefit of clients or advises clients how to do lobbying themselves .

Organizations and businesses are in a constant daily contact and communication with government structures and government agencies . Requires a complete and organized program which will facilitate and help the organization succeeds immediately, quickly and positively to the affairs of these services .

We try to record a lot and understand what is coming , what are the issues facing the European Union , what laws and regulations will have to wait and how they will affect our client .

Our aim is therefore to ensure that stakeholders representing a voice and that this voice will be heard at the appropriate time . “

 Per H. Heggenes, President and CEO Britain and General Manager for its relations global network of subsidiaries Burson Marsteller.

Practitioners of Public Relations , in essence build relationships protection policies for the organization they represent.

The program actions Lobbying work whole supporting structure of a strategic PR campaign .

In large organizations with programs Lobbying relationships with governmental mechanisms create an aesthetically pleasing profile .

The effects of programs Lobbying protect the body from potential crises .

This program is designed by professional PR only for good and ethical purposes , so they are given appropriate solutions when the company needs them.

We deliver articles and letters to the problem we face as an organization or as a professional association , union roundtrips .

It is good to us suggest a solution so as to be visible to the request mas.Einai also very important to send out the request to the appropriate department of the Ministry.

In the next step we ask tinn immediate resolution of the problem . The professional PR inform the competent authority about the next moves of the company , while simultaneously requesting meetings between the parties.

We always try to achieve an understanding of government officials , and organizing campaign to inform public opinion on the issue.

Practitioners of Public Relations, Lobbying program are designed to influence the formulation of government policy .

2700 lobbying companies and 15,000 executives based in Brussels ( May 2007 data ) .

In Brussels , the European Parliament’s committees form the 2/3 of the legislation currently in force in 25 countries – members .

The 15,000 lobbyists spend annually 60-90 million in order to gain access to the centers of the EU decision

In Brussels among the largest pellets Lobbying is chemical companies , energy, high technology , communications .

70 % of companies Lobbying promote business interests , 10% of the interests of non -governmental organizations and 20 % interests of other stakeholders.

In Brussels lobbyists trying to gain access to information but also to create trusting relationships with legislators and bureaucrats .

Lobbying is the process in which representatives of an economic space, a government , a compound interest to make known and to defend their interests .

The Lobbying in the European Union as an activity involving the exchange of sufficient information for a specified period of time or from the institutions of the European Union , designed to eliminate , modify or influence over the content of decisions by institutions.

It is an activity that consists of a set of professional communication and Public Relations.

These professionals can represent ” lobbying” or even embassies.

Lobbying is the process that involves using all the legal tools and practices to achieve specific business goals or policies in the context of decision makers .

Philippe Gervais, Capital Hill Group.

Lobbying is an attempt to influence legislative or executive.

As European Lobbying defined :

H activity developed by representatives of an economic space, a government , an association , or persons engaged in professional basis to promote the interests of their clients , anxartitos object and aimed , through the use of all necessary means and practices in achieving specific business goals and policies for the operation of the institutions of the European Union .

The IPRA, 2007 announced the new Code of Ethics of the Dodekalogos the Code of Brussels.

The PR professionals should :

 Na is akeraios.Se any occasion to act with integrity , and to ensure the confidence of those with whom they come into contact.

 Be transparent. Clear , honest . Declare the names of those he works with , organizations and the interests it serves.

 Doing everything dialogo.Na establishes the ethical, psychological and spiritual prerequisites for dialogue and recognizes the right of all parties to present and express their opinions .

 Be akrivis.Na takes all steps to ensure tinn truth and accuracy of the information provided to the authorities.

 Do not ever tells psemata.Na MONTHS spread false or misleading plirofories.Ean but it happens from ignorance to proceed directly to corrections .

 Do not cheat pote.Na MONTHS chrisimopiei misleading or dishonest means to extract information from the public records.

 To maintain confidentiality of tinn . Honors the information provided .

 Be careful stinn influence. Do not progressing in steps borounn be regarded as undue influence on public authorities.

 Do not ever chrimatizei.Na not offer direct or indirect financial or other lures to members of the public authorities or public representatives .

 To avoid conflict of interest and to disclose such conflicts if any occur .

 Do not speculating offering to third parties against payment documents obtained by Public Authorities.

 Do not employ personnel with public authorities , subject to the rules and the confidentiality of these principles .

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou .

George Papatriantafyllou is the author of books , Public Relations Programs Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF ( Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece ) and a certified trainer from EKEPIS , supervision Ministry of Education, Culture and Sport . He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou ,

teaches Public Relations and Business Administration , the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career . George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 . Seminars Our http://goo.gl/b4SIA

He is the Director of Public Relations and Communications Consultant at Kiss SA which owns the radio station Kiss Fmkathos also presents daily show on Kiss Fm 13:00 – 16:00.

Performs Lectures and Speeches on each type and size of organizations , Chambers of Commerce and Business , in every city in Greece and Cyprus .

Contact him at : gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s