Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων .

site first 9

 

Άρθρο του Γιώργου Ι. Παπατριανταφύλλου .

Η Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων είναι το απόλυτο καθήκον τους .

Είναι οι τρόποι αντιμετώπισης των ανθρώπων και οι ενέργειες για την ασφαλή – υγιή – δημιουργική επιβίωση του ανθρώπινου γένους .

Η Κοινωνική Ευθύνη βρίσκεται μέσα στο DNA των επιχειρήσεων και των οργανισμών δηλαδή είναι αναπόσπαστο κομάτι της ίδιας τους της δομής .

Κύριο πεδίο διαπίστωσης της Κοινωνικής Ευθύνης είναι η αντιμετώπιση των εξωτερικών αλλά και των εσωτερικών κοινών , δηλαδή το πως συμπεριφέρονται και πως αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους πελάτες – προμηθευτές – συνεργάτες τους αλλά και πως η διοίκηση κάθε επιχείρησης αντιμετωπίζει τους ίδιους της τους εργαζόμενους όλων των βαθμίδων και επιπέδων .

Η ασφάλεια των εργαζομένων , οι συνθήκες εργασίας και η ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας , εμπιστοσύνης , ήθους είναι καθοριστικές στη μέτρηση του δείκτη Κοινωνικής Ευθύνης , δείκτης ο οποίος δεν ανήκει στους εξωγενείς εργομετρικούς δείκτες αλλά στους εσωτερικούς απο καθήκον δείκτες μέτρησης , οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στην κουλτούρα και το όραμα των επιχειρήσεων .

Ως πρός τα εξωτερικά κοινά , η αξιοπιστία , η ειλικρίνεια , η συνέπεια το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους είναι οι καθοριστικοί παράγοντες ένδειξης Κοινωνικής Ευθύνης απο τις επιχειρήσεις .

Η διαφάνεια είναι μία έννοια καταλύτης στις αγορές παγκοσμίως καθώς αυτή είναι η αξία η οποία καθορίζει την Ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στις κοινωνίες .

Διάθεση πληροφοριών , συνεργασία και Ανάπτυξη Σχέσεων ρυθμίζουν την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ αγορών και κοινωνιών .

Στον κόμβο αυτόν βρίσκεται η πεμπτουσία της ανάπτυξης της ανθρωπότητας και της εξέλιξης του Ανθρώπινου Γένους .

Με Ευθύνη , κάθε επιχείρηση πρέπει να «σπρώξει» τις δραστηριότητες της πρός τη βελτιστοποίηση των σχέσεων μεταξύ αυτών και των Ανθρώπων .

Η Ανθρωπότητα αποκλείεται να πηγαίνει πρός το κακό . Με μαθηματική ακρίβεια πηγαίνει πρός την τελειοποίηση .

Η Αγάπη για τον Άνθρωπο θα κυριαρχήσει στον εξορθολογισμό των κοινωνιών παγκοσμίως και κάθε επιχείρηση οφείλει να εναρμονστεί και να παράγει ήθος απο Καθήκον και όχι απο Ιδιοτέλεια .

 

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera http://www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder http://www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

—————————————————————————————

Article by George J.. Papatriantafyllou.

The Social Responsibility of Business is an absolute duty.

Are the responses of people and action safe – sound – creative survival of the human race.

The Social Responsibility is in the DNA of companies and organizations that are an integral piece of their own structure.

Main Field Assessment Social Responsibility is the treatment of external and internal common, ie how they behave and how facing their business customers – suppliers – partners and that the management of every company faces the same of their employees at all levels and levels.

The safety of workers, working conditions and the development of partnerships, trust, character is key to measuring the rate Social Responsibility index which does not belong to external ergometric indicators but the task of internal metrics, which are embedded in the culture and business vision.

As to the external audiences, reliability, honesty, punctuality interest to people are the determining factors indicating social responsibility business.

Transparency is a concept catalyst markets worldwide as this is the value that defines the responsibility of business towards society.

Availability of information, collaboration and relationship development regulate the quality of relationships between markets and societies.

The node that is the essence of the development of mankind and the evolution of mankind.

Responsibility, each business must «push» activities to optimize relations between them and humans.

Humanity excluded that goes bad. With mathematical precision goes towards perfection.

Love for Man will dominate the rationalization of societies worldwide and each company must produce enarmonstei and ethos of duty rather than selfishness.

 

George J.. Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, programs Stamoulis Public Relations and Corporate Image 2008 ed. Stamoulis 2011 Board member EEDSA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision Minister for Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

teaches Public Relations and Business Management, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 .Seminaria our http://goo.gl/b4SIA

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s