Ανάπτυξη Σχέσεων με τα Μέσα Ενημέρωσης και «εργαλεία» Δημοσιότητας . Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Τύπου – Άρθρο – Ετήσιες Εκθέσεις .

press release write 1

MEDIA LIAISONMEDIA RELATIONS.

 • Το πρόγραμμα σχέσεις – διασύνδεση και δεσμοί με τα Μέσα Ενημέρωσης, είναι ένα από τα πιο βασικά προγράμματα που ενεργούν τα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων.
 • Οι σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος και με τα Μέσα Ενημέρωσης, δημιουργούν καλές υποδομές για υγιή συνεργασία και επικοινωνία της πληροφορίας.
 • Τα Μέσα Ενημέρωσης είναι ουσιαστικά τα μέσα που διοχετεύουν τα μηνύματα μας.
 • Τα ΜΜΕ, συλλέγουν συσκευάζουν και πουλούν πληροφορίες.
 • Ο βασικός άξονας επικοινωνίας με τα ΜΜΕ είναι τα Δελτία Τύπου, οι συνεντεύξεις-συναντήσεις με τους δημοσιογράφους, και οι συνεντεύξεις τύπου.

Τα «εργαλεία» των Δημοσίων Σχέσεων και ο Γραπτός Λόγος

Τα εργαλεία των Δημοσίων Σχέσεων τα οποία χρησιμοποιούν το γραπτό λόγο είναι:

 • Δελτία Τύπου – News Releases: Τα δελτία αυτά που διοχετεύουν είδηση.Συμπληρωματικά Δελτία / Backgrounders: Βασικές πληροφορίες που δίνουν στοιχεία για ένα γεγονός το οποίο είναι στην επικαιρότητα και αφορά τον οργανισμό μας. Τα δελτία αυτά συντάσσονται από τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων και απευθύνονται στους δημοσιογράφους, τους διευθυντές, τα στελέχη και τον Spokesperson.

 • Ανακοίνωση Τύπου / Public Service Announcements: Ανακοινώσεις ειδικού σχεδιασμού που είναι πληρωμένες, συνήθως σε περιπτώσεις κρίσης.

 • Αρθρογραφία / Articles: Μορφή κειμένου που μοιάζει με δημοσιογραφικό κείμενο και έχει ως σκοπό να αναφέρει μια ιστορία και την ευνοϊκή διάθεση της κοινής γνώμης για το θέμα που περιγράφει.

 • Παράπλευρη δημοσιότητα / Collateral Publications: Κείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται σε μπροσούρες, flyers, ενέργειες direct marketing, συμπληρωματικές πληροφορίες σε συσκευασίες προϊόντων.

 • Ετήσιες Εκθέσεις / Annual Reports: Συνήθως είναι κείμενα τα οποία συγγράφονται για τις οικονομικές ετήσιες παρουσιάσεις εταιρειών. Σε πολλές περιπτώσεις είναι και τα κείμενα του εταιρικού προφίλ και της εταιρικής κουλτούρας.

 • Ομιλίες και Παρουσιάσεις / Speeches and Presentations: Οι ομιλίες των διευθυντικών στελεχών αλλά και των πολιτικών προσώπων.Μία καλά γραμμένη ομιλία μπορεί να επηρεάσει και να πείσει. Μία καλά γραμμένη παρουσίαση μπορεί να επηρεάσει τη δημιουργία της εικόνας του οργανισμού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 • Το δελτίο τύπου είναι η ανακοίνωση των στοιχείων που επιθυμούμε να κοινοποιηθούν ή αλλιώς να γίνουν γνωστά στην κοινή γνώμη.
 • Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την πλήρη διάσταση της μορφής αυτής της επικοινωνίας.
 • α/πρόκειται για δημοσίευση που δεν πληρώνεται
 • β/ακτινογραφεί τον οργανισμό μας
 • γ/προσφέρει στοιχεία και ειδήσεις

Το Δελτίο Τύπου απαιτείται να συνθέτει συγκεκριμένες επικοινωνιακές τακτικές.

 • Να προσφέρει είδηση
 • Να παρουσιάζει ενδιαφέρον
 • Να είναι ακριβή τα στοιχεία
 • Να υπάρχει ακρίβεια των γεγονότων
 • Να είναι σύντομο
 • Να αναφέρεται στην επικαιρότητα
 • Να είναι πλήρες και να μην δημιουργεί ερωτηματικά

Το Δελτίο Τύπου απαντά στα ερωτήματα :

 • Who – Ποιός

 • Why – Γιατί

 • What – Τι

 • Where – Που

 • When – Πότε

 • How – Πώς

Ανακοίνωση Τύπου :

 • Ανακοίνωση τύπου είναι το δημοσιευμένο δελτίο τύπου, που έχει πληρωθεί η καταχώρηση του. Αυτή η ενέργεια κρίνεται απαραίτητη όταν είναι αναγκαία λόγω εκτάκτου ανάγκης ενημέρωσης απο πλευράς του οργανισμού, η άμεση ενημέρωση της κοινής γνώμης, συνήθως σε καταστάσεις κρίσεων.

Γεώργιος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

The program links – links and links with the media, is one of the most essential programs that act the Public Relations Department.
The mutual interest and relations with the media, create good infrastructure for healthy cooperation and communication of information.
Media is essentially the means channeling our messages.
The media, collect package and sell information.
The main axis of communication with the media is the Press, interviews-meetings with journalists and press conferences.

The «tools» Public Relations and the written word

Tools of Public Relations which use the written word are:
Press Releases – News Releases: These cards that channel eidisi.Sympliromatika Sheets / Backgrounders: Basic information giving information on an event that is in the news concerning our organization. These cards are drafted by professional public relations and targeted journalists, directors, officers and Spokesperson.
Press Release / Public Service Announcements: Announcements of special design that are paid, usually in cases of crisis.
Columns / Articles: Text format resembling journalistic text and is intended to indicate a history and a favorable public opinion on the issue described.
Lateral publicity / Collateral Publications: Texts used in brochures, flyers, direct marketing operations, additional information on product packaging.
Annual Reports / Annual Reports: Usually texts are written for financial annual corporate presentations. In many cases the texts of corporate profile and corporate culture.
Speeches and Presentations / Speeches and Presentations: Speeches of managers and political prosopon.Mia well written speech can influence and persuade. A well-written presentation can influence the creation of the image of the organization.

PRESS RELEASE
The press release is a statement of what he wishes to be notified or otherwise made known to the public.
It is very important to understand the full dimension of this form of communication.
a / it is published not paid
b / radiography our organization
c / offers information and news

The press release is required to synthesize specific communication tactics.
Provide news
Be of interest
Be accurate data
Provide accurate facts
Be short
Indicate in the news
Be complete and not raises questions

The press release answers the questions:

Who – Who
Why – Why
What – What
Where – Where
When – When
How – How

Press release:

Press Release is published newsletter, packed the entry. This action is necessary when it is necessary due to emergency information by the Agency, immediately inform the public, usually in crisis situations.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs Stamoulis 2008 Company Profile ed. Stamoulis 2011 board member HSWMA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) teaches Public Relations and Business Administration executives business and gpappr@gmail.com students
George Papatriantafyllou,
teaches Public Relations and Business Administration in Kariera company http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 our .Seminaria http://goo.gl/b4SIA

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s