Εικόνα + Επικοινωνία = Η Απόλυτη Επιτυχία . Μην ψάχνετε την πρόοδο αλλού . Ένα σοκαριστικό άρθρο .

george papatriantafillou 500

Βασισμένο σε προσωπική μου πολυετή έρευνα με ερευνητικά στοιχεία της κλινικής ψυχολογίας .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Τα Πάντα είναι η Εικόνα και η Επικοινωνία . Το περιεχόμενο όσων λέμε και πιστεύουμε εκφράζονται μέσω της εικόνας αυτού που τα πρεσβεύει και επικοινωνούνται με τον ανάλογο τρόπο .

Απο την Εικόνα και την Επικοινωνία ενός ανθρώπου αντλούμε πρωτογενείς πληροφορίες για την ποιότητα της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του .

Σύμφωνα με πειράματα ετών είναι αδύνατο μη λογικό και αντιφατικό ένας άνθρωπος να παρουσιάζει διαφορετική εικόνα και επικοινωνία απο την ποιότητα της προσωπικότητας του .

Με δεδομένο πως η Εικόνα και η Επικοινωνία είναι προιόν της προσωπικότητας και της ψυχοσύνθεσης των ανθρώπων , είναι δύο στοιχεία τα οποία μαρτυρούν τι βρίσκεται στον πυρήνα της δομής κάθε ανθρώπου εκεί απο όπου ξεκινά και κάθε συμπεριφορά του . Δηλαδή η Εικόνα και η Επικοινωνία είναι ο καθρέφτης του Ψυχισμού μας .

  1. Τα 4 πρώτα λεπτά κάθε νέας γνωριμίας κρίνουν την άποψη των ανθρώπων σε ποσοστό 90% για την προσωπικότητα αυτών που γνωρίζουν , άποψη και γνώμη οι οποίες διατηρούνται για πάντα .
  2. Ο Ανθρώπινος Εγκέφαλος είναι δομημένος ακριβώς στη λογική του να καταλήγει σε συμπεράσματα με βάση τις εικόνες που προσλαμβάνουν οι οφθαλμοί και μεταφέρουν με αστραπιαίες ταχύτητες στα αντίστοιχα νευρωνικά δικτυα . Οι εικόνες αυτές αφορούν την εικόνα την οποία παρουσιάζει ο άνθρωπος ως πρός το ντύσιμο του , τα χρώματα τα οποία συνδυάζει , τους τρόπους επικοινωνίας του , τη φωνή του , τη ματιά του , τις κινήσεις του .
  3. Στο επόμενο στάδιο αυτές οι εικόνες μεταφέρονται ως big data στους αντίστοιχους επεξεργαστές του εγκεφάλου , οι οποίοι ανάλογα με τις εγγραφές τις οποίες διαθέτουν ( τα πρότυπα ) στέλνουν την απόφαση στα αντίστοιχα εγκεφαλικά δίκτυα και την “αιχμαλωτίζουν” , προσφέροντας μία άποψη και γνώμη για τον κάθε άνθρωπο με απόλυτη αρχειοθέτηση .
  4. Στη συνέχεια ο εγκέφαλος ανατρέχει στα εγκεφαλικά αρχεία της γνώμης και της άποψης και ανακαλεί την εγγραφή για τον κάθε άνθρωπο η οποία πλέον είναι αυτοματοποιημένη .
  5. Αρχειοθετούμε τους ανθρώπους απο οποιαδήποτε λεπτομέρεια μπορεί να αντιληφθεί ο εγκέφαλος μας .

Όσο και αν δεν το παραδεχόμαστε , επιλέγουμε τα πάντα στη ζωή μας ανάλογα με την εικόνα που διατηρούμε γιαυτά .

  • Πολιτικούς
  • Επιχειρήσεις
  • Πωλητές
  • Ασφαλιστές
  • Προιόντα

Προιόντα και επιχειρήσεις , κρίνονται στα εγκεφαλικά αρχεία της γνώμης και της άποψης απο τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω απο αυτά .

Μην το αρνούμαστε και μην το φοβόμαστε .

Διαθέτουμε έναν υπερ-τέλειο υπερ-υπολογιστή τον εγκέφαλο μας ο οποίος λειτουργεί με αυτή τη λογική . Της αρχειοθέτησης βασιζόμενος σε εικονο-επικοινωνιακά κριτήρια .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο +306974313052 .

—————————————————————————————————-

Based on my years of personal research with research elements of clinical psychology.
George Papatriantafyllou.

 

Everything is the image and communication. The content of what we say and we expressed through the image of what the advocates and communicated with the analogous way.

 

From the image and communicating a man derive primary information on personality and quality of his character.

 

According to experiments years is impossible non-sense and contradictory a man to present a different image and communication from the quality of his personality.

 

Given that the image and communication is a product of personality and human, psychosynthesis elements that testify to what lies at the core of the structure of every human being ensues and his life. I.e. the image and communication are the mirror of our inner world.

 

1. The first 4 minutes of every new acquaintance considers the view of people in 90% for the personality of those who know, respect and opinion which are kept forever.
2. the human brain is structured exactly in logic to arrive at conclusions based on images that employ the buds and carry with lightning fast speeds in the corresponding neural networks. These images relate to the image which shows the man as to the dress, the colors that combines, the ways of communication, his voice, his look, his moves.
3. in the next stage of these images are transferred to the respective data as big brain processors, who according to the records available (templates) send the decision to the relevant brain networks and «eye-catching«, offering a view and an opinion for every person with ultimate archiving.
4. then the brain looks at brain archives of opinion and opinion and withdraw the record for each person which is now automated.
5. keep a record of people from any detail can perceive our brains.

 

And if we admit, we choose everything in our lives depending on the image that we have those too.

 

Politicians
Enterprises
Sellers
Insurance Agents
Products

 

Products and enterprises, judged in brain archives of opinion and perspective from the people who are behind them.

 

Don’t deny and not afraid.

 

We have a hyperperfect super-computer our brain which works with this logic. Archiving based on eikonocommunicative criteria.
George Papatriantafyllou.

 

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations Programs versions Stamoulis 2008 and corporate image ed. Stamoulis 2011, Director of public relations at Kiss s.a. that owns the r/s Kiss Fm. George Papatriantafyllou is member of d/s of EEDS (Greek PR firm/the Scientific Association of public relations in Greece) and a certified instructor by ekepis, supervision of the Minister of education, Lifelong learning and religious affairs. He teaches public relations and business administration to business executives and students gpappr@gmail.com

 

The company Careerbuilder teaches the Member of international network of http://www.kariera.gr Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and helps wider strains to develop their careers. George Papatriantafyllou is in the area of Careerbuilder Business Seminarshttp:///Mtu0AS bit.ly (diploma in public relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events), since 1999.

 

Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at + 306974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s