Ανάπτυξη . Προσπερνώντας τα λόγια .Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου για τις ακριβείς έννοιες της Ανάπτυξης -του Οράματος – της Κουλτούρας Ανάπτυξης .

papatriantafillou business growth

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

 

 

Η λέξη Ανάπτυξη είναι πολυχρησιμοποιημένη και πολύπαθη .

 

Στα χείλη των πολιτικών κινδυνεύει να ταυτιστεί με αστείο .

 

Πίσω απο την αληθινή Ανάπτυξη υπάρχει πάντα ένα ισχυρό όραμα .

 

 

Τι είναι το Όραμα ;

 

Μία πολύ συγκεκριμένη πεποίθηση η οποία προέρχεται απο έναν άνθρωπο ή μία ομάδα ανθρώπων και στοχεύει στη μέσο ή βραχυπρόθεσμη υλοποίηση της η οποία θα αλλάξει πρός το καλύτερο τη ζωή πολλών άλλων ανθρώπων .

 

Όραμα είναι κάτι με το οποίο ζείς – αναπνέεις – κινείσαι .

 

Πιστεύεις πως όλα περιστρέφονται γύρω απο αυτό , όλα οδηγούν σε αυτό και αυτό μόλις φτάσει στους ανθρώπους θα κάνει τις στιγμές τους πιό απλές – πιό ευχάριστες .

 

Το Όραμα υλοποιείται πάντα . Γιατί όταν είναι ρεαλιστικό – εφικτό και γεμάτος πάθος , με συμπαντική ακρίβεια υλοποιείται .

 

Όταν ένας άνθρωπος παραιτείται απο το Όραμα του , τότε αυτό ή δεν το πίστευε ή ήταν φαντασιοπληξία .

 

Θα καταλάβετε πως το όραμα σας δεν είναι απλή φαντασιοπληξία όταν το σκέπτεστε υλοποιημένο και αυτό αφ’ενός μπορεί να πραγματοποιηθεί , αφ’ετέρου πως είναι η ζωή μετά .

 

Το όραμα οδηγεί σε κουλτούρα ανάπτυξης .

 

 

 

Τι είναι η Κουλτούρα :

 

Το πλαίσιο συμπεριφορών για να υλοποιηθεί μία σκέψη –μία ιδέα – ένα όραμα .

 

Βασίζεται σε αξιακούς κανόνες και στον πυρήνα της Κουλτούρας βρίσκεται η Ανάπτυξη . Του Δικτύου – των σχέσεων – των συνεργειών και των συνεργασιών .

 

 

Στη χώρα μας οι έννοιες του Οράματος και της Κουλτούρας αναφέρονται αλλά δεν υπάρχουν δομικά στο DNA μας  .

 

 

 

Η Ανάπτυξη :

 

Ανάπτυξη είναι η διάνειξη “αρτηριών” – δικτύων μπροστά απο όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων και παράλληλα η διοχέτευση των απαραίτητων πρός αυτούς “εργαλείων” ώστε ατομικά ή και συλλογικά οι άνθρωποι να διευρύνουν τα δίκτυα αυτά φτάνοντας πολλαπλασιαστικά σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους παρέχοντας τους προιόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν – αναβαθμίζουν και διευκολύνουν τη ζωή τους .

 

  • Τεχνολογία : Ο κόσμος μας δημιουργείται απο την αρχή . Αλλάζουν οι δομές και ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε . Είναι ανάγκη να δοθούν κίνητρα , ελαφρύνσεις , χρήματα , νομοθετήματα , γνώση , “εργαλεία” και πάνω απ΄όλα κουλτούρα προόδου και αισοδοξίας ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να συλλάβει ιδέες τις οποίες να μπορεί απλά να μετατρέψει σε πράξεις , χωρίς εμπόδια .
  • Περιβάλλον : Οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας νέος επιχειρηματικός κλάδος πάνω στον οποίο χτίζεται το μέλλον του ανθρώπινου γένους .
  • Μεταφορές : Αγοράζουυμε χρόνο με απίστευτες ταχύτητες . Πληρώνουμε για να φτάσουμε όλο και πιό γρήγορα για μία συμφωνία , μία συνάντηση , μία αγοραπωλησία .
  • Υγεία : Το Ανθρώπινο γένος ζεί όλο και περισσότερο , αναζητά την καλή υγεία , τις υποδομές , την άνεση στην περίθαλψη , τους ειδικούς , τις σχέσεις , την επικοινωνία .
  • Τουρισμός : Ο τουρισμός έχει αποκτήσει μία δυναμική πολυπλοκότητας η οποία ευνοεί τις επενδύσεις . Οι άνθρωποι ταξιδεύουν για ένα συνέδριο , αποζητούν παράλληλα την απόλαυση , τη διασκέδαση , τη γνώση , τις ξεχωριστές υπηρεσίες .
  • Σχέσεις : Δικτύωση μεταξύ επιστημονικών κλάδων πρός παραγωγή νέων – καινοτόμων προιόντων και υπηρεσιών που θα προσφέρουν αλληλοκάλυψη σε ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου .
  • Γνώση : Ακόμα και γνώσεις – τίτλοι – έρευνες – πτυχία του πρηγούμενου έτους είναι σε αρκετούς γνωστικούς κλάδους , ξεπερασμένα . Κάθε μέρα αλλάζει  ο κόσμος . Κάθε άνθρωπος είναι μία και μοναδική , ξεχωριστή οντότητα . Χρειαζόμαστε υψηλή εξειδίκευση σε τομείς υψηλής απόδοσης και ανάπτυξης .
  • Ταχύτητες : Διαδικασίες οι οποίες θεωρούνταν αναγκαίες παρακάμπτονται γιατί οι άνθρωποι αναζητούν τις λύσεις αυτές που θα τους προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε λιγότερο χρόνο και με καλύτερους επενδυτικούς όρους ( υπό την ευρεία έννοια της επένδυσης για την οποία θα συντάξω σε λίγες ημέρες ένα άρθρο με πορίσματα πολυετών ερευνών μου στην ανθρώπινη υπολογιστική δεινότητα ) .

 

Η Ανάπτυξη δεν είναι μόδα , είναι το σπουδαιότερο πειστήριο μίας δυναμικής – προοδευτικής κοινωνίας .

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

 

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο +0306974313052 .

———————————————————————————————————————————————–

Development. Passing the words George Papatriantafyllou article for the exact meanings of development-oramatos-culture’s development.

 

 

Article by George Papatriantafyllou.

The Word development is oft-repeated and long-suffering.

On the lips of the political risks identified with funny.

Behind the true Development there is always a powerful vision.

What is the vision?

One very specific belief that comes from a man or a group of people and aims in the medium or short term implementation of which will change for the better the lives of many other people.

Vision is something with which living – breath – sailing.

Believe that all revolve around this, all leading to it and it just reached people will make their most simple moments – more enjoyable.

The vision is everything. Because when it is realistic – realistic and full of passion, with universal precision is implemented.

When a man resigns from his vision, then this or not believed or was fad.

I understand that your vision is not a mere fad when thinking built and that both can be held, but that is life after.

The vision leads to culture development.

What is the culture:

Frame behaviors to materialize an idea – an idea – a vision.

Based on axiakoys rules and Culture is at the core of the development. – Network of relationships-synergies and partnerships.

In our country the notions of vision and culture are mentioned but there is no building in our DNA.

The Development:

Development is the opening «arteries» – networks ahead of the biggest percentage of people and at the same time the passing of necessary for these «Tools» that individually or collectively and people to expand these networks reaching multiplier in even more people providing them with products and services that improve – upgrade and facilitate their lives.

Technology: our world is created from the beginning. Change the structures and the way in which we think. There is a need to provide incentives, credit, money, instruments, tools, knowledge and above all progress and aisodoxias culture that each complainant to capture ideas that you can simply turn it into acts, without obstacles.

Environment: renewable energies is a new business sector upon which is built the future of the human race.

Transport: Agorazoyyme time with incredible speeds. Paying to get more and more quickly to an agreement, one meeting, one transaction.

Health: the human race lives increasingly looks for good health, infrastructure, comfort care, specialists, relations, communication.

Tourism: tourism has become a dynamic complexity which is conducive to investment. People travel to a Conference, while seeking enjoyment, fun, knowledge, the separate services.

Relations: Networking between disciplines to produce new – innovative products and services that will offer an overlap in the needs of modern man.

Note: even knowledge – headlines – surveys – the prigoymenoy year is degrees in several engineering disciplines, outdated. Every day changing the world. Every man is a single, separate entity. We need highly specialized in high performance and development sectors.

Speeds: procedures considered necessary bypassed because people are looking for solutions that will offer them added value in less time and with better investment terms (in the broad sense of the investment for which you write in a few days an article with my research findings multiannual human computational abilities).

The development is not fashion, is the most important exhibit a dynamic – a progressive society.

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations Programs versions Stamoulis 2008 and corporate image ed. Stamoulis 2011 member of the Board of the EEDS (Greek PR firm/the Scientific Association of public relations in Greece) and a certified instructor by ekepis, the supervision of the Minister of education, Lifelong learning and religious affairs. He teaches public relations and business administration to business executives and students gpappr@gmail.com

The company Careerbuilder teaches the Member of international network of http://www.kariera.gr Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and helps wider strains to develop their careers. George Papatriantafyllou is in the area of Careerbuilder Business Seminars since 1999.

Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at + 0306974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s