Στην Αθήνα το 1965 συντάχθηκε και υπογράφηκε ο παγκόσμιος Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων . Δείτε και τα 13 Άρθρα .

εεδσ

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ . Η ΛΑΜΠΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .

To 1960 ιδρύθηκε η ΕΕΔΣ – Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων , το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα .

Ο «πατριάρχης»  (πρωτεργάτης) των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα , ο Μάνος Παυλίδης διετέλεσε πρόεδρος της IPRA (International Public Relations Association ) , από το 1973 έως το 1976 , ενώ το 1964 είχε εκλεγεί στη θέση του Γραμματέα .

Το 1965 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το παγκόσμιο συνέδριο της IPRA ( International Public Relations Association ) και εδώ υπογράφηκε ο περίφημος Κώδικας των Αθηνών , ο Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων που εφαρμόζεται αδιάλειπτα από τότε  από όλα τα επιστημονικά σωματεία των Δημοσίων Σχέσεων Παγκοσμίως . Δηλαδή όλοι οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων Παγκοσμίως εφαρμόζουν και ασπάζονται τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας , τον Κώδικα των Αθηνών .

Εκ των συντακτών του Κώδικα ο Μάνος Παυλίδης .

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ .

Άρθρο 1.
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε , να συμβάλλει στην πραγμάτωση των ηθικών και πνευματικών προυποθέσεων που επιτρέπουν στον άνθρωπο να αναπτύσσει την προσωπικότητα του και να απολαμβάνει τα απαράγραπτα δικαιώματα του που αναγνωρίζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Άρθρο 2.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε να καθιερώνει επικοινωνιακά πρότυπα και διαύλους επικοινωνίας , ώστε ενθαρρύνοντας την ελεύθερη ροή των ουσιωδών πληροφοριών , να καθιστά κάθε μέλος της κοινωνικής ομάδας ενημερωμένο και να του παρέχει τη συνειδητοποίηση της προσωπικής του συμμετοχής και ευθύνης αλλά και της αλληλεγγυότητας του πρός τα άλλα μέλη .

Άρθρο 3.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί να συμπεριφέρεται πάντα και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες , με τρόπο που να καταξιώνεται της εμπιστοσύνης εκείνων με τους οποίους έρχεται σε επαφή.


Άρθρο 4 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να προσπαθεί ώστε να λαμβάνει υπόψη του , ότι επειδή η φύση του επαγγέλματος του αναφέρεται στο κοινό , η επαγγελματική του συμπεριφορά – συχνά και ιδιωτική – αντανακλάται στον τρόπο που κρίνεται το επάγγελμα στο σύνολο του.


Άρθρο 5.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , είναι υποχρεωμένος , να τηρεί κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, τις αρχές και τους ηθικούς κανόνες της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Άρθρο 6.
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , είναι υποχρεωμένος , να σέβεται και να περιφρουρεί την αξιοπιστία της ανθρώπινης προσωπικότητας και να αναγνωρίζει σε κάθε άτομο το δικαίωμα να διαμορφώνει μόνο του την προσωπική του κρίση.

Άρθρο 7.
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος να καθιερώνει τις ηθικές , πνευματικές και ψυχολογικές συνθήκες για ειλικρινή διάλογο και να αναγνωρίζει το δικαίωμα των συμμετεχόντων να θέτουν το θέμα τους και να εκφράζουν τις απόψεις τους.

Άρθρο 8 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος , να ενεργεί σε όλες τις περιπτώσεις με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα και των δύο συμμετοχόντων μερών : του Οργανισμού πρός τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του και του άμεσα ενδιαφερομένου κοινού.

Άρθρο 9 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων είναι υποχρεωμένος , να τηρεί τις υποσχέσεις και υποχρεώσεις του , οι οποίες πρέπει να διατυπώνονται πάντοτε με τρόπο που να μην αφήνει περιθώρια παρερμηνείας και να ενεργεί νομότυπα και με ακεραιότητα σε όλες τις περιπτώσεις , έτσι ώστε να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του παρελθόντων ή παρόντων , καθώς και όλων των ομάδων κοινού που αφορούν οι ενέργειες του .

Άρθρο 10 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων , πρέπει να αρνείται να υποτάσσει την αλήθεια σε άλλες επιταγές .

Άρθρο 11 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται , να μεταδίδει πληροφορίες που δεν βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και διαπιστωμένα γεγονότα.

Άρθρο 12 .
Ο Επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται να δεσμεύεται ή να παίρνει μέρος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που προσβάλλει την ηθική , την τιμή ή την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Άρθρο 13 .
Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αρνείται να χρησιμοποιεί σκόπιμα μεθόδους ή τεχνικές με σκοπό τη δημιουργία ασύνειδων κινήτρων , τα οποία στερούν το άτομο από την ελεύθερη κρίση του και συνεπώς από την ευθύνη των πράξεων του .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο +0306974313052 .

——————————————

THE CODE OF ATHENS . The CA STORY OF GEARS IN GREECE .

The father of the profession of Public Relations the Άιβι Multi Seeded worked as a journalist until 1903 , where αρθρογραφούσε covering reporting a high workers’ strike us Railways. The conflict between workers and administration took tragic dimensions. The journalist Άιβι Multi Seeded thought that if put in the same table to talk management and workers may was a solution. The meeting took place and the results have been spectacular. Found peacefully , human , honest , sustainable solution. The Άιβι Multi Seeded left journalism and founded the first company Public Relations .

The 1960 founded the AEIF – Greek company Public Relations , the scientific association of Public Relations in Greece .

The «patriarch» (champion) of Public Relations in Greece , the Manos Παυλίδης served as president of IPRA (International Public Relations Association ), from 1973 to 1976, while in 1964 he had been elected to the position of the Secretary-general .

In 1965 in Athens was the world congress of IPRA (International Public Relations Association ) and here was signed the famous Code of Athens , the International Code of Conduct for public relations to be applied continuously since then by all scientific unions of Public Relations worldwide. That is, all the professionals in the Public Relations World apply and share the code of ethics and conduct, the Code of Athens .

The authors of the Code the Manos Παυλίδης .

CODE OF ATHENS .

Article 1. 
professional public relations should be trying so as to contribute to the pursuit of moral and intellectual προυποθέσεων which allow human beings to develop the personality and enjoys the grounds of rights recognized by the Universal Declaration of Human Rights.

Article 2. 
Professional Public Relations should be trying to establish communications standards and channels of communication so that by encouraging the free flow of essential information to make each member of the social group to date and provides an awareness of personal involvement and responsibility but also of αλληλεγγυότητας to other states.

Article 3. 
THE Professional Public Relations must be trying to behave always and under any circumstances , in such a way as to καταξιώνεται confidence of those with whom it comes into contact.

Article 4 . 
Professional Public Relations must be trying to take account of that because of the nature of the profession referred to in common , the professional behavior – often and private – is reflected in the way in which it is the profession as a whole.

Article 5. 
Professional Public Relations , is obliged to keep the exercise of the profession, the principles and the ethical standards of the Universal Declaration of Human Rights.

Article 6. 
Professional Public Relations , is obliged to respect and safeguards the credibility of human personality and gives every person the right to shape their own personal crisis.

Article 7. 
professional Public Relations is obliged to establish the moral, intellectual and psychological conditions for genuine dialog and to recognize the right of participants to raise the issue and to express their views.

Article 8 . 
Professional Public Relations is obliged, to act in all the cases in such a way as to take account of the interests of both participating parties: the organization to which it provides its services and direct public concerned.

Article 9 . 
Professional Public Relations is obliged to keep its promises and obligations, which must be made out at all times in such a manner as to leave no scope ambiguity and acts in accordance with the law and with integrity in all cases in order to maintain the confidence of the clients or employers of the past or present, as well as all public groups involved.

Article 10 . 
Professional Public Relations , should refuse to subordinate the truth in other requirements.

Article 11 . 
Professional Public Relations must refuse to disclose information that is not based on evidence and proven facts.

Article 12 . 
Professional Public Relations must refuse to be bound or takes part in any activity which violates the moral , the value or the dignity of the human being.

Article 13 . 
professional Public Relations must refuse to use deliberately methods or techniques with the aim of creating incentives ασύνειδων , which deprive the person of the discretion and therefore the responsibility for his actions.

 

George Papatriantafillou  .

George Papatriantafillou  is the author of books , Public Relations Σταμούλης versions 2008 and corporate image v Σταμούλης 2011 member of the board of directors of the AEIF (Greek company Public Relations / the scientific association of Public Relations in Greece ) and certified trainer by EKEPIS [NATIONAL , supervision of the Minister for Education, lifelong learning and Religious Affairs. Teaches Public Relations and Business Administration to business executives and students gpappr@gmail.com

teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level education in business executives worldwide and helps broader officials to develop their careers. George Παπατριανταφύλλου is in the field of Kariera Business Seminars since 1999.

Please contact the gpappr@gmail.com and by phone at 0306974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s