Κουλτούρα Συνεργασίας – Ανάπτυξη Σχέσεων . Τα στοιχεία που θα σπρώξουν μπροστά την κοινωνία μας .

happy 2
Στη χώρα μας η Πολιτική Συνεργασιών  δεν διδάσκεται σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης αν και είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο κάθε οργανωμένης και πολιτισμένης κοινωνίας .
Οι συνεργασίες .
Διπλωματία – Ανάπτυξη Σχέσεων Ήθους , διαφάνειας , αξιοπιστίας , εμπιστοσύνης .
Η Ανάπτυξη Σχέσεων είναι εφαρμοσμένος κλάδος της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας .
Απαιτεί γνώση και πάνω απ’όλα κουλτούρα συννενόησης και συνεργασίας .
Δεν είναι υποτιμητικό να συνεργαζόμαστε . Αυτή τη στιγμή , πορευόμαστε όλοι, εναντίον όλων .
Με τη συνεργασία σεβόμαστε την άποψη , τα επιχειρήματα και την εργασία των συνομιλητών μας ενώ παράλληλα επιδεικνύουμε δεκτικότητα στην όποια προσπάθεια αυτών .
Στην κοινωνία μας είναι βαθιά ριζωμένες οι έννοιες της αντίδρασης και της εναντίωσης ίσως όχι άδικα αλλά οι συνθήκες και οι δομές των σύγχρονων κοινωνιών έχουν αλλάξει .
Η συμπεριφορά της συνεχούς αντίδρασης , εκπλήτει δυσάρεστα κάθε προηγμένο κοινωνικό μοντέλο .
Η ανθρωπότητα έχει έρθει πιο κοντά απο ποτέ .
Οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους γρήγορα – άμεσα .
Η πρόοδος στην οικονομία και στην ανάπτυξη προέρχεται απο τον βαθμό συνεργασιών των ανθρώπων και τη σύνθεση των τομέων πρός παραγωγή καινοτόμων υπηρεσιών και προιόντων .
Για παράδειγμα ένας περιβαλλοντολόγος εάν συνεργαστεί με έναν αρχιτέκτονα θα σχεδιάσουν ένα τέλειο βιοκλιματικό σπίτι . Εάν στην παρέα τους μπεί και ένας σχεδιαστής τεχνολογικών εφαρμογών θα έχουν ένα έξυπνο – βιοκλιματικό σπίτι .Εάν προστεθεί και ένας ιατρός θα έχουμε ένα έξυπνο βιοκλιματικό σπίτι , με ειδικές εφαρμογές τηλειατρικής .Εάν όλοι οι προηγούμενοι συνεργαστούν με έναν ψυχολόγο θα έχουμε ένα έξυπνο – βιοκλιματικό σπίτι με τηλειατρική και ειδική διαρρύθμιση χαλάρωσης των κατοίκων του . Όλες αυτές οι ειδικότητες παράγουν ένα σύγχρονο θαύμα , μόνος του όμως ο κάθε ένας δεν θα είχε καταφέρει τόσα πολλά . Η σύνθεση μέσω των συνεργασιών , είναι το απόλυτο μέλλον
Σας παραθέτω τη δήλωση του Ιρλανδού πρωθυπουργού , ο οποίος κατάφερε να πετύχει ένα οικονομικό θαύμα , βασιζόμενος στις συνεργασίες και στην Ανάπτυξη Σχέσεων :
«Δεν ακολουθήσαμε τους κανόνες, με την έννοια ότι οικοδομήσαμε μία σχέση με την τρόικα και στην πραγματικότητα κάναμε καλύτερες προτάσεις απ’ ότι έκαναν οι ίδιοι… Σημειώσαμε πρόοδο. Τώρα είμαστε σε θέση να αποπληρώσουμε τα δάνεια προς το ΔΝΤ και να δανειστούμε χρήματα από τις διεθνείς αγορές σε ιστορικά χαμηλά επιτόκια».
Ιρλανδός πρωθυπουργός Έντνα Κένι.
Πολιτική ηγεσία – επαγγελματίες κάθε κλάδου – πολίτες – φοιτητές σε επαγγελματικές , προσωπικές , φιλικές ή όποιου άλλου τύπου σχέσεις θα έχουν κέρδη και οφέλη ευρύτερα απο την Πολιτική Συνεργασιών .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο +0306974313052 .

————————————————

In our country the political cooperation is not taught at any level of education even though it is the biggest asset any organised and civilised society.

The partnerships.

Diplomacy – Development Relations Ethos , transparency , reliability , confidence .

The development of relations is industry, engineering, sociology and psychology.

Requires knowledge and above all culture understanding and cooperation.

It is not embarrassing to cooperate. At the moment, we are all against all.

With cooperation we respect the view , the arguments and the work of our partners while demonstrating receptiveness to any such effort.

Our society is deeply rooted concepts of reaction and opposition may not unfairly but the conditions and the structures of modern societies have changed.

The behavior of continuous reaction , εκπλήτει unpleasant each advanced social model .

Mankind has come closer than ever before.

People communicate with each other quickly – immediately.

The progress in the economy and in the development of the degree of cooperation between people and the composition of the sectors to produce innovative services and products.

For example an environmentalist if it co-operates with an architect to design a perfect run ecologically home . If the overcharge them and get a designer technological applications will have a smart – run ecologically home .If added and a doctor will have a smart run ecologically home , with special applications web-med .If all the previous work with a psychologist will have a smart – run ecologically home with webmed and special fittings relaxation of inhabitants. All these skills produce a modern miracle , alone but each could not have been so many. The composition by means of cooperation, is the ultimate your future

i would like to quote the statement of the Irish Prime Minister, who has been able to achieve an economic miracle, based on cooperation and to foster the development of relations:

«not followed the rules, in the sense that we have built up a relationship with the troika and in fact we have better proposals than did the same … We have made progress. We are now in a position to join forces the loans to the IMF and to borrowing the money from international markets to historically low interest rates».

Ireland Prime Minister – Edna Κeni.

Political leadership – professional each industry – people – students in professional, personal, friendly or any other relationships will have profits and benefits more widely from the political cooperation.
George Papatriantafillou

George Papatriantafillou   is the author of books , Public Relations Stamoulis versions 2008 and corporate image Stamoulis publications 2011 member of the board of directors of the AEIF (Greek company Public Relations / the scientific association of Public Relations in Greece ) and certified trainer by EKEPIS [NATIONAL , supervision of the Minister for Education, lifelong learning and Religious Affairs. Teaches Public Relations and Business Administration to business executives and students gpappr@gmail.com

teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level education in business executives worldwide and helps broader officials to develop their careers. George Παπατριανταφύλλου is in the field of Kariera Business Seminars since 1999.

Please contact the gpappr@gmail.com and by phone at 0306974313052.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s