Εντυπωσιακοί οι ρυθμοί ανάπτυξης του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων .

pr growth papatriantafillou

 

Ο επιστημονικός κλάδος των Δημοσίων Σχέσεων εμφανίζει ανάπτυξη , μεγαλύτερη του Μέσου Όρου των πιό αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων επαγγελμάτων παγκοσμίως στη ζήτηση και την επαγγελματική εφαρμογή , σύμφωνα με διεθνή έρευνα .

 

Η ανάγκη των επιχειρήσεων να διαμορφώσουν την εικόνα τους θετικά πρός τις ομάδες κοινών στις οποίες απευθύνονται , πυροδοτεί την αμεσότατη ανάγκη καταρτισμένων στελεχών στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

 

Η ανάλυση της έρευνας , εντόπισε τα στρατηγικά σημεία τα οποία οι επιχειρήσεις και οι διευθύνοντες σύμβουλοι οι οποίοι συμμετείχαν , αναφέρουν ως απαραίτητα στην ανάγκη τους για πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών Δημοσίων Σχέσεων και δημιουργίας αυτόνομων στο οργανόγραμμα , πλήρως δομημένων τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων .

 

  • Δημιουργία Εικόνας θετικής πρός τις ομάδες κοινών με τα οποία επικοινωνεί η επιχείρηση .
  • Ειδική στρατηγική ανάπτυξης σχέσεων κατά την εξωστρεφή δράση της επιχείρησης σε διεθνή περιβάλλοντα .
  • Αποτελεσματική επικοινωνία της επιχείρησης με τους καταναλωτές της .
  • Ανάπτυξη θετικών σχέσεων γενικά .
  • Επίτευξη θετικών εποικοδομητικών σχέσεων με τους πελάτες .
  • Πλαίσιο επιτυχημένων σχέσεων στο εσωτερικό της επιχείρησης μεταξύ των εργαζομένων .
  • Επιτυχημένες και αποτελεσματικές σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης .
  • Αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας και σε περιπτώσεις κρίσεων .
  • Επικοινωνία της εταιρικής στρατηγικής στις ομάδες κοινών .

 

Η ανάπτυξη του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων παρουσιάζει ετήσια αύξηση της τάξεως του 24% ενώ ο μέσος όρος της ανάπτυξης ακόμα και δημοφιλών επαγγελματικών ειδικοτήτων είναι 8% ετησίως .

 

Η αύξηση αυτή προβλέπεται να είναι διαρκής και συνεχής έως το 2018 , ενώ οι εκτιμήσεις των αναλυτών είναι πως παρά το γεγονός πως δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός δεδομένων για τα έτη μετά το 2018 η ανάπτυξη του κλάδου θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό , αναλύσεις οι οποίες βασίζονται στην καθολική ανάγκη των επιχειρήσεων στους  προαναφερθέντες τομείς .

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com   και τηλεφωνικά στο 6974313052

———————————————————————————-

 

Impressive growth rates of the profession of public relations.

The scientific discipline of public relations display development, greater than the average of most developing and developed world demand occupations and professional application, according to international research.

The need for companies to shape their positive image for common groups are targeting, triggers the amesotati need for qualified executives in the science of public relations.

The analysis of the investigation, identified the strategic points which businesses and CEOs who participated, reporting as required in their need for recruitment of skilled public relations executives and creating autonomous in the organization chart, fully structured public relations departments.

Create a positive Image for common groups with which it communicates the business.

Special development relations strategy during the company’s action in an extroverted world environments.

Effective business communication with consumers.

Developing positive relationships in General.

Achieve positive constructive relations with customers.

The successful relationships within the enterprise among workers.

Successful and effective relationships with the media.

Effective communication and management in crisis situations.

Communicating corporate strategy at joint groups.

The development of the profession of public relations presents an annual increase rate of 24% while the average growth even popular vocational courses is 8% per annum.

This increase is projected to be constant and continuous until 2018, while the estimates of analysts is that despite the fact that it is not possible to trace data for the years after 2018 the industry growth will continue unabated, analyses based on universal business need in the above-mentioned fields.

George gpappr@gmail.com Papatriantafyllou

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations Programs versions Stamoulis 2008 and corporate image ed. Stamoulis 2011 member of the Board of the EEDS (Greek PR firm/the Scientific Association of public relations in Greece) and a certified instructor by ekepis, supervision of the Ministry of education, culture and sport. He teaches public relations and business administration to business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

He teaches public relations and business administration, the company Careerbuilder http://www.kariera.gr member of international network of Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and helps wider strains to develop their careers. George Papatriantafyllou is in the area of Careerbuilder Business Seminars, since 1999 our Seminars http://goo.gl/b4SIA.

Conducts Lectures and speeches on every type and size organizations, Chambers and businesses, in every town in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s