Η Αναγκαιότητα της Καινοτομίας και η πραγματική Έννοια της Τεχνολογίας . Αρκετά μείναμε πίσω .

IMG_6855

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

 

Τεχνολογία δεν είναι τα ακριβά Gadget ή γενικά τα Gadget και ο εξοπλισμός . Αυτή είναι η υλική υπόσταση της τεχνολογίας .

 

Οτιδήποτε βλέπουμε σήμερα στο φυσικό κόσμο , σταδιακά μπαίνει στον ψηφιακό . Αυτό οργανώνει τη ζωή μας την κάνει πιό εύκολη , πιό ελεγχόμενη . Η γνώση , τα δεδομένα , τα λογισμικά αλλάζουν τον κόσμο . Αλλαγές που γίνονταν σε 40 ή 50 χρόνια τώρα γίνονται σε 2-3 εβδομάδες .

 

Τεχνολογία είναι η Οργάνωση και η Καλυτέρευση της ζωής μας μέσω των εφαρμογών , των δικτύων και της γνώσης τα οποία είναι προιόντα της επιστημονικής εξέλιξης και της ανάπτυξης του Ανθρώπινου Γένους .

 

Στατιστικά στοιχεία .

 

  • Εκατό ώρες video ανεβαίνουν στο You Tube κάθε λεπτό
  • Έξι δισεκατομμύρια ώρες video παρακολουθούνται κάθε μήνα
  • Είκοσι τρία διεσεκατομμύρια γραπτά μηνύματα στέλνονται κάθε μέρα ( έξι δισεκατομμύρια κάθε μέρα , μόνο στις ΗΠΑ )
  • Υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες κινητών τηλεφώνων παρά οδοντόβουρτσων

πηγή : «The New Digital Age» Eric Schmidt ( executive chairman , google ) Jared Cohen ( director , google ideas ) http://www.amazon.com/The-New-Digital-Age-Reshaping/dp/1491512202

 

 

Στον Κόσμο .

 

  • Ένα ολόκληρο χωριό επαναστάτησε όταν προσπάθησε οργάνωση να τους πάρει τα κινητά τηλέφωνα
  • Σε χώρα της Αφρικής σε κωμόπολη όπου ζούν χωρίς ρεύμα έχουν κινητές συσκευές τις οποίες χρησιμοποιούν για να πληρώνουν στο παζάρι
  • Σε άλλο σημείο του πλανήτη οι κάτοικοι ταξιδεύουν χιλιόμετρα για να «πιάσουν» σήμα και να ενεργοποιήσουν τη σύνδεση τους στο διαδίκτυο

 

Μπροστά όχι πίσω .

 

Είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι με φίλους – γνωστούς – φορείς – επιχειρήσεις .

Ένας ολόκληρος κόσμος περιμένει να μπεί στο διαδίκτυο και να μοιραστεί στα δίκτυα των ανθρώπων .

Το μικρό είναι το νέο μεγάλο – «Small is The New Big» Seth Godin  www.sethgodin.typepad.com/seths_blog/2005/06/small_is_the_ne.html

Ο Chris Anderson στο βιβλίο του «Μακριά Ουρά – Πως το Διαδίκτυο επηρεάζει την οικονομία , τις επιχειρήσεις και τον πολιτισμό» http://www.longtail.com/about.html δίνει σαφέστατο στίγμα για το πως πλέον θα είναι η ζωή μας απο εδώ και στο εξής . Στο μέλλον , στο άμεσο μέλλον .

 

 

Η Ανθρωπότητα Ενωμένη .

 

Τώρα πιά τα δίκτυα είναι δυνατά . Δημιουργούν προυποθέσεις για να πετύχουν μαζικά αυτό που ατομικά φαντάζει δύσκολο ίσως και ακατόρθωτο αν και μεθοδικά οργανωμένα , δεν είναι ακατόρθωτο . Εργάζομαι αρκετά χρόνια σε ένα project ακριβώς πάνω στη λογική αυτή . Μία τεχνολογία που θα ενώνει τους ανθρώπους και θα τους δίνει δύναμη http://www.minobi.wordpress.com

Η πρόσβαση στην πληροφορία και στα εργαλεία τα οποία δημιουργούνται για να την επεξεργαστούν , μεταμορφώνει τον κόσμο μας .

 

 

Στην Ελλάδα .

 

Είναι ανάγκη να πάμε μπροστά . Ανάπτυξη σημαίνει τεχνολογία , δηλαδή άλλη λογική . Εφαρμογές – οργάνωση – ανάλυση δεδομένων .Αρκετά μείναμε πίσω .

Η χώρα μας μπορεί να γίνει τεχνολογικό παγκόσμιο κέντρο .

Είμαστε στο κέντρο του κόσμου εδώ και χρόνια όχι για την ανάπτυξη μας αλλά για τα πολιτικά μας πάθη , τη στιγμή που οι άνθρωποι σε όλη τη γή αλλάζουν οι ίδιοι και αλλάζουν τον κόσμο .Αρκετά .

 

Κλείνω αυτό το άρθρο μου το οποίο εύχομαι να βρίσκετε ενδιαφέρον με τη δήλωση του Αιγύπτιου μπλόγκερ και ακτιβιστή Mahmoud Salem , ο άνθρωπος ο οποίος ηγήθηκε της «Αραβικής Άνοιξης» το 2011 .

 

«Αν είσαι επαναστατικός δείξε μας τις δυνατότητες σου . Ξεκίνα κάτι . Χτίσε έναν οργανισμό . Λύσε ένα πραγματικό πρόβλημα .Κάνε κάτι πέρα απο το να τρέχεις απο διαδήλωση σε διαδήλωση και απο κατάληψη σε κατάληψη .Αυτή δεν είναι η δουλειά στο δρόμο : αληθινή δουλειά στο δρόμο σημαίνει να μετακινείς το δρόμο όχι απλά να μετακινείσαι πάνω του . Αληθινή δουλειά στο δρόμο σημαίνει ότι ο δρόμος που μένεις σε ξέρει και σε εμπιστεύεται και θα κινηθεί μαζί σου».

 

πηγή : «The New Digital Age» Eric Schmidt ( executive chairman , google ) Jared Cohen ( director , google ideas ) http://www.amazon.com/The-New-Digital-Age-Reshaping/dp/1491512202

 

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

English Version of Article

 

by George Papatriantafyllou

 

 

The Need for Innovation and the actual Concept Technology. Several stayed behind.

 

 

Technology is not expensive Gadget or generally Gadget and equipment. This is the material substance of technology.

 

Everything we see today in the natural world gradually comes to digital. It organizes our lives makes it easier, more controlled. The knowledge, data, software change the world. Changes were made in 40 or 50 years are now in 2-3 weeks.

 

Technology is the organization and the improvement of our lives through applications, networks and knowledge which are products of scientific progress and development of mankind.

 

Statistical data.

 

A hundred hours of video uploaded to You Tube every minute

Six billion hours of video monitored every month

Twenty three diesekatommyria text messages are sent each day (six billion every day, only in the US)

There are more mobile phones than owners toothbrushes

Source: «The New Digital Age» Eric Schmidt (executive chairman, google) Jared Cohen (director, google ideas) http://www.amazon.com/The-New-Digital-Age-Reshaping/dp/1491512202

 

 

In The World.

 

An entire village rebelled when the organization tried to get their mobile phones

In the African country in town where they live without electricity have mobile devices that use them to pay into the bargain

Elsewhere on the planet the inhabitants travel kilometers to «catch» signal and activate their internet connection

 

Ahead not behind.

 

We’re constantly connected with friends – acquaintances – entities – companies.

A whole world is waiting to come online and share in networks of people.

Small is the new big – «Small is The New Big» Seth Godin http://www.sethgodin.typepad.com/seths_blog/2005/06/small_is_the_ne.html

The Chris Anderson in his book «Long Tail – How the Internet affects the economy, business and culture» http://www.longtail.com/about.html gives clear position about how now will be our life from now on. In the future, the near future.

 

 

Humanity United.

 

Now the networks are possible. Creating conditions to achieve massively what individual seems difficult and perhaps impossible although methodically organized, it is not impossible. I work several years on a project right on this logic. A technology that unites people and gives them strength http://www.minobi.wordpress.com

The access to information and tools that are created to edit it transforms our world.

 

 

In Greece.

 

We need to go forward. Development means technology that is another reason. Applications – organization – data analysis .Enough stayed behind.

Our country can become a global technology center.

We are in the center of the world for many years not for our development but for our political passions, when people throughout the land change themselves and change the world . Enough .

 

I conclude that my article that I wish to find interesting with the statement of the Egyptian blogger and activist Mahmoud Salem, the man who led the «Arab Spring» in 2011.

 

«If you are our revolutionary show the possibilities. Start something. Build an organization. Solve a real problem .Kane something beyond the run from protest to protest and from occupation to occupation .This is not to work on the street: a true work at street means to move the cursor not simply move around on it. True work on the road means that the way you live to know and trust and will move with you. »

 

Source: «The New Digital Age» Eric Schmidt (executive chairman, google) Jared Cohen (director, google ideas) http://www.amazon.com/The-New-Digital-Age-Reshaping/dp/1491512202

 

 

George I. Papatriantafyllou

 

George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile ed. Stamoulis 2011 board member EEDSA (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) teaches Public Relations and Business Administration executives businesses and gpappr@gmail.com students

 

George Papatriantafyllou,

 

He teaches Public Relations and Business Administration in Kariera company http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 our .Seminaria http://goo.gl/b4SIA

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s