Η Ωραιότητα ενός Αισιόδοξου Κόσμου .

Γιώργος ΠαπατριανταφύλλουΆρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

Ένα απο τα μεγαλύτερα λάθη της κοινωνίας μας είναι η γενικευμένη απαισιοδοξία η οποία δημιουργεί κακή ψυχολογία . Η ψυχολογία διαμορφώνει τις σχέσεις , την ανάπτυξη , την οικονομία , την ευημερία και την πρόοδο . Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ; Σαφώς . Αυτοί είναι κατά την άποψη μου και το ερευνητικό μου έργο οι βασικοί πυλώνες της νέας πραγματικότητας .

  • Μία παγκόσμια Αλλαγή ευνοεί το διαφορετικό .Έχουμε τα περισσότερα «εργαλεία» επικοινωνίας και γνώσης που είχε ποτέ η ανθρωπότητα . Έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε το μέλλον μας εξατομικευμένα . Καταρρέει ο παλαιός τρόπος επικοινωνίας – συναλλαγών – διαχείρισης των οικονομικών . Κάθε άνθρωπος ο οποίος πετυχαίνει στροφή 180 μοιρών στον τρόπο σκέψης μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία του και να πετύχει θαύματα στην επαγγελματική του πορεία . Απαιτείται ένα σαφές όραμα , δηλαδή να εξάγει ο κάθε ένας αυτό για το οποίο “καίγεται” το όνειρο το οποίο τον οδηγεί , να καταργήσει κάθε σκέψη ανταγωνισμού και να δημιουργεί υπηρεσίες οι οποίες να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη .

 

  • Η τεχνολογία οδηγεί την επιχειρηματικότητα .Κάθε επαγγελματίας ο οποίος συλλαμβάνει τον τρόπο μεταφοράς της ζωής απο τον φυσικό κόσμο στον ηλεκτρονικό , δηλαδή σε κοινωνικά δίκτυα και άλλες εφαρμογές της τεχνολογίας , μπορεί να επιχειρήσει προσωπικά και να ανοίξει νέους δρόμους στον τομέα που θα επιλέξει . Εφαρμογές – λογισμικά και οτιδήποτε οργανώνει και μετατρέπει την καθημερινότητα των ανθρώπων γίνεται δεκτό με ενθουσιασμό στις παγκόσμιες αγορές .

 

  • Οι αξίες είναι απαραίτητες .Έχουμε τη δυνατότητα  να εντοπίζουμε τις αξίες των ανθρώπων και των επιχειρήσεων . Η δημοκρατία της επικοινωνίας οδηγεί κρατικούς και δημόσιους οργανισμούς στον εξορθολογισμό της εικόνας τους και των υπηρεσιών τους .Η κατάσταση αυτή ίσως δεν είναι πλήρως ορατή ή δεν είναι ακόμα σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αλλά είναι το καθολικό μέλλον μας .

 

  • Είμαστε Συνδεδεμένοι .Μέσω των κοινωνικών δικτύων ηλεκτρονικών και φυσικών οι άνθρωποι οργανώνονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο . Άγνωστοι – γνωστοί ανταλλάσουν απόψεις συνασπίζονται και διεκδικούν όλο και πιό συγκροτημένα δικαιώματα και επιθυμίες .

 

  • Είναι ορατό το κεντρικό νευρικό σύστημα κάθε κοινωνίας. Με την πρόσβαση στην πληροφόρηση οι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε πολύ καλύτερα τον κόσμο και σίγουρα πολύ γρηγορότερα απο οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ύπαρξη του ανθρώπινου γένους . Η διείσδυση στα έγκατα της πληροφόρησης έχει κάνει αυτή τη γενιά την πιό έξυπνη στην ιστορία της ανθρωπότητας .Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι αναφέρουν πως στους εγκεφάλους των ανθρώπων ενεργοποιούνται πλέον νέα νευρωνικά δίκτυα τα οποία “ξυπνούν” με ερέθισμα την αναζήτηση και την επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών .

 

  • Ο κόσμος είναι ένας . Με το πάτημα ενός κουμπιού μπαίνουμε  στην ιστοσελίδα οποιασδήποτε επιχείρησης σε οποιοδήποτε σημείο στον πλανήτη μπορούμε να έχουμε μία τέλεια επικοινωνία για αγορές – πληροφορίες – ενημέρωση ή για όποια ανάγκη έχουμε . Η Google αλλά και άλλοι ιστότοποι προσφέρουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετάφραση σε όποιο κείμενο μας σε περισσότερες απο 100 γλώσσες παγκοσμίως .

 

  • Νέες ευκαιρίες  . Ακόμα και μία απλή εφαρμογή η οποία μπορεί να δώσει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα των ανθρώπων είναι ικανή να κάνει πλούσιο τον εφευρέτη της . Καθημερινά εκατοντάδες παραδείγματα παγκοσμίως αποδεικνύουν το συγκεκριμένο . Ζούμε στην εποχή της μεγαλύτερης μεταφοράς δεδομένων και κοινωνικών δομών απο ένα περιβάλλον σε άλλο , απο τον φυσικό στον ηλεκτρονικό κόσμο .

 

  • Value For Money . Μία απο τις μεγαλύτερες ανακρίβειες της εποχής μας είναι πως οι επιχειρήσεις έχουν πάψει να επενδύουν χρήματα . Αντιθέτως . Οι επιχειρήσεις αλλά και οι άνθρωποι εξατομικευμένα έχουν πάψει ή παύουν σταδιακά να πετούν τα χρήματα τους και κάθε μορφή επένδυσης εάν αυτή δεν έχει ένα πλήρες , οργανωμένο πλάνο ανάπτυξης και κερδοφορίας χρηματοοικονομικής – στην εικόνα – στο μέλλον .

 

  • Κομψή Οργάνωση . Η τεχνολογία με τις υπηρεσίες της αρχίζει και μας επιστρέφει πίσω χρόνο ο οποίος είναι χρήμα . Σε πολλά στάδια της ζωής μας πληρώνουμε για να αγοράσουμε απλά και μόνο χρόνο π.χ γιατί επιλέγουμε μία λεωφόρο με διόδια αν και πρέπει να πληρώσουμε για τη διέλευση μας ; για να φτάσουμε πιό γρήγορα , συνεπώς “αγοράζουμε” χρόνο . Ακόμα και ότι απομακρυνόμαστε σταδιακά απο τις ουρές των τραπεζών γιατί πραγματοποιούμε τις συναλλαγές μας μέσω web banking είναι χρόνος ο οποίος μεταφράζεται σε χρήμα καθώς αυτές τις ώρες ίσως προσφέρουμε εργασία και υπηρεσίες οι οποίες μας αποφέρουν χρήματα .

 

  • Η πιό έξυπνη γενιά στην ιστορία της Ανθρωπότητας. Η νέα γενιά αποτελείται απο ανθρώπους οι οποίοι έχουν όραμα και απαιτούν αξίες . Γνωρίζουν πράγματα τα οποία οι γηρεότεροι δεν θα μάθουν ποτέ . Έχουν στόχο να αλλάξουν τα πάντα και θα το πετύχουν . Έχουν γίνει δάσκαλοι μας , συναποφασίζουν δημοκρατικά στα social media με μεγάλη άνεση , είναι δεκτικοί και σίγουρα θα είναι αποτελεσματικοί . Είμαι υπερήφανος για τη νέα γενιά και είμαι βέβαιος πως θα πάνε μπροστά το ανθρώπινο γένος .

“Αυτοί που είναι τόσο τρελοί ώστε να πιστεύουν πως μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο ……. είναι αυτοί που τον αλλάζουν” Στήβ Τζόμπς .

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ειδικός Επικοινωνιολόγος – Coach – Trainer

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων κ’

Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού .

 

E-mail :gpappr@gmail.com

E-mail :gpappr@icloud.com

Mobile : 6974313052

 

 

 

 

 

The beauty of an optimistic world.

 

Article by George Papatriantafyllou.

 

One of the biggest mistakes of our society is the widespread pessimism that creates bad psychology. The psychology shapes the relationships, development, economy, prosperity and progress. Can we be optimistic? Clearly. These are, in my opinion and my research work the main pillars of the new reality.

 

A global change favors different. We have more «tools» of communication and knowledge that humanity has ever had. We can shape our future individual. Collapsing the old way of communication – trade – economic management. Every man who achieves 180 degree turn in thinking may change the psychology and achieve miracles in his professional path . We need  a clear vision, ie to export each one one for which «burns» the dream that leads him to eliminate any thought of competition and create services that make people’s lives better.

 

Technology leads to entrepreneurship. Every professional who captures the mode of life of the natural world in the electronics, ie in social networks and other applications of technology can personally try and break new ground in the field will select . Applications  – software and everything organizes and converts the daily life of people is accepted enthusiastically in global markets.

 

These values ​​are necessary. We can identify people’s values ​​and business. The communication democracy leads state and public organizations to streamline their image and services .The situation is perhaps not fully visible or not is still a very high rate but is our global future.

 

We are Online. Through social networks, electronic and physical people are organized every day more and more. Unknown – known exchange views teaming and claiming more and more structured rights and wishes.

 

It is visible in the central nervous system of any society .With access to information people understand much better the world and certainly much faster than any other time in the existence of mankind. The penetration into the depths of information has made this generation the most intelligent in human history .The social psychologists report that the brains of people now activated new neural networks that «wake up» to trigger the search and selection of appropriate information.

 

The world is unique . With enter we are going in every website of any company anywhere in the world can have a perfect communication to shopping – information – information or whatever we need. The Google and other sites offer within seconds any translation in our text in over 100 languages ​​worldwide.

 

New opportunities. Even a simple application that can provide solutions to specific problems of people are capable of making the rich inventor. Everyday hundreds of examples worldwide demonstrate this . We are live in the age of greater data transfer and social structures from one environment to another, from the physical to the electronic world.

 

Value For Money. One of the biggest inconsistencies of our time is how businesses have ceased to invest money. Contrast. Businesses and people individually have ceased or become gradually throwing their money and any form of investment if it does not have a complete, organized development plan and financial profitability – the picture – in the future.

 

Stylish Organization. The technology services begins and returns us back time which is money. At many stages of our lives we are paying to buy just time for instance why choose a highway toll though we must pay for our passage? to get quicker, thus «buy» time. Even that we gradually move away from the queues of banks because we perform our transactions via web banking is time which translates to money as those hours you work and offer services that bring us money.

 

The most intelligent generation in the history of Mankind .The new generation consists of people who have vision and require values. They know things that the older will never learn. They aim to change everything and I will succeed. They have become our teachers, co-decide democratically in social media with great comfort, receptive and will definitely be effective .I am  proud of the new generation and I am sure that they will go ahead mankind.

«Those who are so crazy to think they can change the world ……. They are the ones that change the «Steve Jobs.

 

George I. Papatriantafyllou

 

Special communicators – Coach – Trainer

 

Professor of Business Administration Mr. ‘

 

Human Resource Development.

 

 

 

E-mail: gpappr@gmail.com

 

E-mail: gpappr@icloud.com

 

Mobile: 6974313052

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s