Ο Υπέροχος κόσμος της Θετικής Σκέψης .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου 2014

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

» Άν θέλεις να μάθεις ποιές είναι οι σκέψεις σου στο παρελθόν δες το σώμα σου σήμερα . Αν θέλεις να μάθεις πως θα είναι το σώμα σου στο μέλλον δες τις σκέψεις σου σήμερα ¨ . Αυτή η φράση επηρρέασε μία ομάδα ψυχολόγων, καθηγητών Αμερικανικών πανεπιστημίων στην έρευνα τους για τα εγκεφαλικά κύτταρα και την ανάπλαση αυτών .Τα πορίσματα των πολυετών μελετών τους κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο εγκέφαλος μας έχει την ικανότητα να αναπαράγει διαρκώς νέα κύτταρα , να ανοίγει νέες διαδρομές , να είναι πάντα νέος και υγιής και μαζί του το σώμα μας , όταν αυτό το επιλέγουμε εμείς .

 

Οι σκέψεις μας καθορίζουν τη ζωή μας μέσω της ψυχολογίας που αυτές δημιουργούν .

 

Η σχέση νού και εγκεφάλου είναι άμεση και οι σκέψεις μας είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν την υγεία μας , την ποιότητα της , τα έτη της ζωής μας .

 

Πρακτικά :

 

  • Για να έχουμε υγεία θα πρέπει να σκεφτόμαστε την υγεία , να κάνουμε σκέψεις ευεξίας , αντοχής , ζωντάνιας .Να σκεφτόμαστε όσο περισσότερο μπορούμε τον εαυτό μας και το σώμα μας ως υγιές , δυνατό , χωρίς προβλήματα και ασθένειες .

 

  • Απαντάμε σε κάθε κατάσταση ( όσο και αν μας φαίνεται παράδοξη ή αγχώδης ή περίεργη συναισθήματα τα οποία κατά κύριο λόγο οφείλονται στις καταβολές τους είδους μας και είναι προιόν της κοινωνικής μάθησης στην οποία έχουμε εκτεθεί και μεγαλώσει ) με πραότητα και αγάπη πρός τους Ανθρώπους . Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της αντίδρασης είναι δύο : 1/ διατηρούμε πάντα καλές σχέσεις με τους ανθρώπους 2/ διατηρούμε σε εξαιρετικά επίπεδα την υγεία μας .

 

  • Οι αντιδράσεις μας σε όποιο ζήτημα θα πρέπει να είναι χωρίς εγωισμό , ανταγωνισμό , θυμό .Το ανταγωνιστικό πνεύμα στην εργασία αλλά και στις προσωπικές μας σχέσεις δημιουργεί αναστάτωση με αποτέλεσμα οι νευρωνικές διαδρομές και η ανασύσταση των εγκεφαλικών κυττάρων να συναντούν εμπόδια στη ανάπτυξη τους .Το αποτέλεσμα των ανταγωνιστικών λογικών και σκέψεων είναι και παθολογικό καθώς όλες οι εντολές στο σώμα μας δίνονται απο τον εγκέφαλο ο οποίος λειτουργεί με προβλήματα όταν το άγχος τον πνίγει .

 

  • Η συνεργασία με τους Ανθρώπους και η ανάπτυξη σχέσεων είναι πηγή ζωής . Όσο περισσότερο επικοινωνούμε ουσιαστικά με τους ανθρώπους και αναπτύσσονται μεταξύ μας σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας τόσο τα εγκεφαλικά κύτταρα αναπτύσσονται παράλληλα δημιουργώντας νέες νευρωνικές διαδρομές .

 

  • Η συνεχής επιθυμία για γνώση και ανανέωση αυτής δίνει μήνυμα στον εγκέφαλο μας πως υπάρχει κάποιος στόχος και αυτομάτως ο εγκέφαλος ακολουθεί μία διαδικασία αναβάθμισης των περιοχών αυτών όπου θα αναπτυχθούν οι νέες πληροφορίες .Δηλαδή δημιουργεί νέο χώρο και συνεπώς νέα κύτταρα .

 

  • Εντός του εγκεφάλου μας δραστηριοποιούνται περισσότεροι απο 100 δισεκατομμύρια νευρώνες . Πολλών ειδών και κατηγοριών . Ενδεικτικά : Καθρεπτικοί ( οι οποίοι δέχονται αντανακλάσεις και πράττουν ανάλογα π.χ βλέπουμε κάποιον να γελά , τότε αντιγράφουμε την κίνηση αυτή και γελάμε γιατί αυτό έπραξαν οι αντίστοιχοι καθρεπτικοί μας νευρώνες ) , Προβολικοί νευρώνες στους οποίους πραγματοποιούνται προβολές εικόνων τις οποίες προσλαμβάνουμε ή απλά σκεπτόμαστε . Στη διαδικασία της σκέψης ανάλογα με αυτές ( δηλαδή ποιές σκέψεις κάνουμε ) τα νευρωνικά δίκτυα αναπτύσσονται όταν αυτές είναι υγιείς – θετικές – ευτυχίας ή νεκρώνουν όταν οι σκέψεις μας είναι αρνητικές – ανταγωνιστικές .

 

Μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα ;

 

Σίγουρα όπως θα έχετε παρατηρήσει και εύστοχα έχει διατυπώσει ο Πάολο Κοέλιο στον Αλχημιστή , όταν θέλουμε κάτι πολύ , το Σύμπαν ολόκληρο συνομωτεί στο να το πετύχουμε . Αυτό έχει εκφραστεί σχεδόν από όλα τα θρησκευτικά συστήματα και τα φιλοσοφικά ρεύματα . Στον πυρήνα αυτής της σκέψης βρίσκεται η δύναμη του εγκεφάλου να συντονίζεται με τα πάντα των εικόνων αυτών που πραγματοποιούμε όταν οι εικόνες αυτές είναι έντονες και πολύ επιθυμητές .Ο εγκέφαλος δημιουργεί το σύμπαν το οποίο τον «διατάζουμε» να δημιουργήσει .

 

Οι επιστήμονες αναφέρουν πως χρησιμοποιούμε μόνο ένα μικρό ποσοστό των δυνατοτήτων του εγκεφάλου μας .Οι επόμενες γενιές θα είναι απείρως πιό έξυπνες και θα μπορούν να ελέγχουν αρκετά περισσότερα απο ότι εμείς .

 

Το μεγάλο επιστημονικό ερώτημα είναι πως : τι θα συμβεί όταν ένας άνθρωπος φτάσει να χρησιμοποιεί το 100% του εγκεφάλου του ;

 

Εώς τότε όμως ας διατηρήσουμε την υγεία μας σωματική και πνευματική με σκέψεις θετικές και με απεριόριστη Αγάπη για τους Ανθρώπους .

 

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ειδικός Επικοινωνιολόγος – Coach – Trainer

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων κ’

Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Μέλος του Δ/Σ της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων

Συγγραφέας των Βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων / Εταιρική Εικόνα

 

E-mail :gpappr@gmail.com

E-mail :gpappr@icloud.com

Ε- mail : info@minobi.gr

——————————————————————————————————————

 

 

The wonderful world of positive thinking.

 

«Show me your body to tell you what reasoning did in the past and tell me your thoughts to tell you that it will be your body in the future. This sentence affected him a group of psychologists, American university professors in their research on brain cells and regenerate them .The findings of the multi-annual studies have concluded that our brain has the ability to constantly reproduce new cells, opens new paths, always young and healthy, and with it our body, when this we choose.

 

Our thoughts determine our life through the psychology they generate.

 

The relationship mind and brain is our immediate thoughts are those that determine our health, quality, years of our lives.

 

Proceedings:

 

To have health should be thinking about health, do thoughts wellness, strength, vitality .to think the more we ourselves and our bodies as healthy as possible, without problems and diseases.

 

We respond to every situation (even if it seems strange or weird or stressful feelings that are primarily due to our species and their origins are product of social learning in which we have exposed and raised) with gentleness and love towards people. The main advantages of this reaction are two: 1 / always maintain good relations with people 2 / maintain excellent levels in our health.

 

Our response to any issue should be without selfishness, competition, anger .The competitive spirit at work and in our personal relations creates inconvenience resulting neuronal paths and rebuild brain cells impediment to their development .The results competitive logic and thinking is pathological as all commands in our bodies given by the brain which works with problems when stress drowns.

 

Working with people and developing relationships is a source of life. The more we communicate effectively with people and develop between our trust and mutual relations both brain cells grow while creating new neural pathways.

 

The constant desire for knowledge and renewal that gives message to our brain that there is a target and automatically the efgkefalos follows an upgrade process of these areas where we develop new information Namely creates new space and thus new cells.

 

Within our brain operate more than 100 billion neurons. Many types and categories. Examples: Kathreptikoi (who accept reflections and act accordingly eg see someone laughing, then copy this movement and we laugh because it did corresponding kathreptikoi our neurons), Projective neurons into which any projected images which recruit or just thinking. In the process of thinking as such (ie, what thoughts do) neural networks develop when they are healthy – positive – happiness or deaden when our thoughts are negative – competitive.

 

We can achieve everything?

 

Certainly as you will have noticed and is aptly expressed by Paulo Coelho in The Alchemist when we want something really, the whole universe conspires to get it done. This has been expressed by almost all religious systems and philosophical currents. At the core of this thinking is the brain power to coordinate with all of these images we make when these images are intense and very desirable .The brain creates the universe in which the «we command» create.

 

Scientists say we only use a small percentage of our brain capacity .The future generations will be infinitely more intelligent and can control several more than we do.

 

The big scientific question is that: what happens when a man arrived to use 100% of his brain?

 

But until then let us maintain our physical and mental health with positive thoughts and unlimited Love for the People.

 

 

George I. Papatriantafyllou

 

Special communicators – Coach – Trainer

 

Professor of Business Administration Mr. ‘

 

Human Resource Development

 

Member of D / S of Greek Company Public Relations

 

Author Books Public Relations Programs / Corporate Image

 

 

 

E-mail: gpappr@gmail.com

 

E-mail: gpappr@icloud.com

 

E- mail: info@minobi.gr

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s