Θέληση για νόημα .

IMG_6855

 

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

 

Όραμα – Στόχος – Πάθος .Η Δεύτερη Ζωή μέσα στον εγκέφαλο .

 

“Προτιμώ να γράφω Ιστορία , παρά να διαβάζω ιστορία.” Τζούλιαν Ασάνζ – Wikileaks

 

Μήπως έχουμε ξεχαστεί , διαβάζοντας ιστορία χωρίς να σχεδιάζουμε πως θα γράψουμε τη δική μας ;

 

Το Όραμα του κάθε ανθρώπου είναι η καταβολή της ψυχής και του πνεύματος του . Δημιουργήθηκε απο στοιχεία του περιβάλλοντος τα οποία ενσωματώθηκαν και γύρω απο αυτά ο ανθρώπινος εγκέφαλος δημιουργεί μία δεύτερη ζωή η οποία αρχικά βρίσκεται μόνο μέσα στο νού . Εκεί “χτίζεται” , και κάθε δεδομένη στιγμή προστίθονται πληροφορίες οι οποίες δημιουργούν και τελειοποιούν όλο και περισσότερο την ιστορία .

 

Η εκπαίδευση , η παιδεία και η αγωγή πρέπει να συνεισφέρουν υλικά στο εργοτάξιο του εγκεφάλου ώστε το Όραμα να υλοποιηθεί στο ακέραιο .

 

Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν κρατά μέσα στις εγκεφαλικές του συνάψεις μία δεύτερη ζωή Υπάρχουν όμως πολλοί οι οποίοι δεν το υλοποιούν .

 

Παράγοντες απάρνησης του Οράματος είναι οι υποβολές των ανθρώπων και οι αυθυποβολές των ιδίων μας των σκέψεων . Και οι δύο παράγοντες καταβάλουν τον άνθρωπο ο οποίος παύει να τελειοποιεί την ιστορία του .

 

Το Πάθος είναι η αφύπνιση των νευρωνικών δικτύων τα οποία αποτελούν μία δύναμη προστασίας των σκέψεων οι οποίες εύκολα καταβάλονται . Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας η ενθάρρυνση σε διάφορες δραστηριότητες αλλά και ο σεβασμός ο οποίος εμπνέεται απο το οικογενειακό περιβάλλον πρός το βρέφος και αργότερα στο παιδί και στον έφηβο δίνουν σήμα στα νευρωνικά δίκτυα του πάθους να ενεργοποιηθούν και να προστατεύουν όλες τις συνάψεις ( σκέψεις ) οι οποίες μελλοντικά θα επιβιώσουν και θα υλοποιήσουν το Όραμα .

 

Ο Στόχος είναι η ανάγκη του πιστού μας υπηρέτη , του εγκεφάλου μας να αποκομίσει “οφέλη” απο τις δραστηριότητες του σώματος και του πνεύματος . Προσπαθεί να υπολογίσει με ασαφή για το επίπεδο σκέψεων μας τρόπο πως θα προσφέρει το καλύτερο δυνατό για το σώμα μέσα στο οποίο βρίσκεται . Ουδεμία ενέργεια του εγκεφάλου μας δεν πραγματοποιείται τυχαία , ανευ αιτίας .

 

Πλήθος πολιτικών ( ανθρώπων – φυσικών προσώπων ) και πλήθος πολιτικών ( αποφάσεων – νόμων – θεσμών ) κινούνται πρός την παλαιά κατεύθυνση .

 

Καμία προσπάθεια δεν είναι ορατή πρός την ενίσχυση και εξαγωγή του Οράματος χιλιάδων παιδιών , τα οποία “καίγονται” απο ιδέες αλλά δεν τους δίνεται η δυνατότητα να τις υλοποιήσουν .

 

Μαθαίνουμε να διαβάζουμε Ιστορία , να θαυμάζουμε τους προγόνους μας αλλά δεν μαθαίνουμε πως θα γράψουμε τη δική μας ιστορία σαν χώρα και σαν επαγγελματίες .

 

Μαθαίνουμε να “οραματιζόμαστε” μία ήσυχη , ασφαλή ζωή , με μία καλή σύνταξη στα πρόωρα ή λιγότερο πρόωρα γεράματα μας αλλά δεν μαθαίνουμε πως θα λύνουμε καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων .

 

Δεν μαθαίνουμε πως θα πάμε ο κάθε ένας μας μπροστά το Ανθρώπινο Γένος , αλλά πως θα πεθάνουμε ήσυχα – ήρεμα χωρίς φασαρίες .

 

Δεν μαθαίνουμε πως θα αλλάξουμε τον κόσμο αλλά υπομένουμε καρτερικά το παρελθόν να σώσει το μέλλον .

 

Δεν εκπαιδευόμαστε στο να συνεργαζόμαστε με όλο τον κόσμο , να δίνουμε το χέρι μας , να αγαπάμε τους ανθρώπους άσχετα απο τον τόπο καταγωγής τους .

 

Για να αλλάξουμε τη ζωή μας πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας .

 

Για να δούμε ευτυχισμένες τις επόμενες γενιές πρέπει τώρα να δράσουμε με πάθος – στόχο και όραμα .

 

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ειδικός Επικοινωνιολόγος – Coach – Trainer

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων κ’

Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Μέλος του Δ/Σ της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων

Συγγραφέας των Βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων / Εταιρική Εικόνα

 

E-mail :gpappr@gmail.com

E-mail :gpappr@icloud.com

Ε- mail info@minobi.gr

 

——————————————————————–

 

Will to meaning.

 

Vision – target – passion .The Second Life in the brain.

 

«I prefer to write history, but to read history.» Julian Assange – Wikileaks

 

Have we forgotten, reading story without planning how to write our own?

 

The vision of every man is the payment of soul and spirit. Created from environmental elements that echoed around them the human brain creates a second life which was originally located only in the mind. There he «built», and at any given time are added information to create and refine more and more the story.

 

Education, culture must contribute materials to the construction site of the brain that the vision be implemented in full.

 

There is no man who does not keep within the brain synapses of a second life. But there are many who do not realize.

 

Denial Vision factors include submissions of people and self-suggestion of our own thoughts. Both factors make the man who stops perfecting his story.

 

The Passion is the awakening of the neural networks which are a force protection considerations which are paid easily. During childhood encouragement in various activities and the respect which is inspired by the family environment in the infant, and later the child and the adolescent give signal to the neural networks of passion to mobilize and protect all synapses (thoughts) which in future will survive and implement the Vision.

 

The objective is the need of our faithful servant, our brain reap «benefits» of the activities of the body and spirit. Trying to calculate fuzzy about our level considerations manner that will provide the best for the body in which it is located. No action of our brain is not done randomly, without cause.

 

Number of policies (people – individuals) and numerous policies (decisions – laws – institutions) move to the old direction.

 

No attempt is visible in strengthening and export Vision thousands of children who «burned» by ideas but not the ability to implement given them.

 

We learn to read history, admire our ancestors, but we do not learn how to write our own history as a country and as professionals.

 

We learn to «envision» a quiet, safe life, a good pension in premature or less our premature old age, but we do not learn how to solve everyday problems of the people.

 

We do not learn how to go each one in front of us the human race, but how we will die quietly – quietly without trouble.

 

We do not learn how to change the world but we endure patiently the past to save the future.

 

Not trained to work with around the world, giving our power, to love people regardless of their place of origin.

 

To change our lives we have to change our way of thinking.

 

To see the happy future generations must now act with passion – goal and vision.

 

 

George I. Papatriantafyllou

 

George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile ed. Stamoulis 2011 board member EEDSA (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) teaches Public Relations and Business Administration executives businesses and gpappr@gmail.com students

 

George Papatriantafyllou,

 

He teaches Public Relations and Business Administration in Kariera company http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level training to business executives worldwide, and more broadly helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 our .Seminaria http://goo.gl/b4SIA

 

 

 

George I. Papatriantafyllou

 

Special communicators – Coach – Trainer

 

Professor of Business Administration Mr. ‘

 

Human Resource Development

 

Member of D / S of Greek Company Public Relations

 

Author Books Public Relations Programs / Corporate Image

 

 

 

E-mail: gpappr@gmail.com

 

E-mail: gpappr@icloud.com

 

E- mail: info@minobi.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s